Healthy@HHs, leefstijlonderzoek op De Haagse Hogeschool

Healthy@HHs? Het kan zomaar zijn dat je daar als student of medewerker nog nooit van hebt gehoord. De eerste jaars van de HALO wel. Ze deden in een pilot mee aan fitheidstesten, lieten zich wegen en meten en vulden vragenlijsten in. Het resultaat? Studenten gingen nadenken over hun leefstijl.

Healthy HHs

‘Studenten doen hun voordeel met de onderzoeksresultaten’

Healthy@HHs is een onderzoeksprogramma van het kenniscentrum Health Innovation. Met de resultaten ervan kun je als student en medewerker direct je voordeel doen, zo is de bedoeling. Het is klein begonnen, maar de komende tijd zul je er veel meer van gaan horen, als het aan Gitte Kloek en Joris Hoeboer ligt. Zij leiden dit onderzoek.

Bewustwording

Beiden zijn verbonden aan het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving, van het kenniscentrum Health Innovation. Joris is docent bij de HALO en onderzoeker. Gitte is behalve docent bij de opleiding Voeding en Diëtetiek sinds januari 2021 ook associate lector leefstijlverandering bij hetzelfde lectoraat. Leefstijlverandering is het doel van Healthy@HHs. Die verandering begint met bewustwording. Het onderzoek bij eerstejaarsstudenten van de HALO liet dat zien.

Laat studenten actief meedoen

Joris: “Tijdens de metingen werden veel studenten nieuwsgierig. Ze gingen vragen stellen: ‘Wat zegt deze meting over mijn gezondheid? Als ik 5 keer per week in de sportschool ben en ik heb deze uitslag op een fitheidstest, wat betekent dat dan?’ Er ontstonden leuke gesprekjes, waarin studenten aangaven dat zij als toekomstige docenten bewegingsonderwijs eigenlijk wel wat bewuster met hun gezondheid bezig konden zijn. Dat is wat wij met dit onderzoek op gang willen brengen.”

Gitte: “Daarbij baseren we ons op de aanpak van De Gezonde School. Dat landelijke programma helpt scholen om meer bezig te zijn met een gezonde leefstijl. Als lectoraat vinden we het belangrijk dat de studenten actief meedoen. We hebben aan hen gevraagd wat ze van dergelijke metingen vinden. Die zouden hun motivatie vergroten en ook de kans dat zij zelf aan de slag gaan met leefstijlverandering. Door er actief mee bezig te zijn, krijgen de studenten meer het vertrouwen, dat zij zelf hun gezondheidsproblemen kunnen aanpakken.”

Daarnaast vindt het lectoraat het belangrijk, dat studenten ook beroepsmatig iets kunnen leren van Healthy@HHs. Gitte: “Om die reden hebben studenten van Voeding en Diëtetiek geassisteerd bij de metingen over voedingsgedrag en lichaamssamenstelling.”

Leefstijl en studieloopbaan

Hoe wil het kenniscentrum Health Innovation de studenten van De Haagse laten profiteren van de onderzoeksresultaten? Joris: “Op verschillende manieren. We zagen dat de eerstejaars HALO gemiddeld 15 uur per week besteden aan sportactiviteiten. Dat is relatief veel. Als we meer weten over hun motivatie en welzijn, willen we die data op groepsniveau verzamelen en analyseren. Die data kunnen we vervolgens benutten in fysiologielessen van de HALO. Dat is een verrijking van het curriculum van de HALO, waar de studenten echt wat aan hebben.” Joris geeft aan dat de opleiding de resultaten ook wil gaan inzetten in de studieloopbaanbegeleiding. “Het gesprek kan dan gaan over hoe het welzijn van de student effect heeft op zijn studieresultaten en -verloop. Welke verandering van leefstijl of in het welzijn kan de studie een boost geven?”

Maatwerk voor studenten

Gaan Gitte en Joris bij alle 27.000 studenten van De Haagse diezelfde metingen doen? Gitte: “We willen per opleiding onderzoek op maat doen. In het najaar hopen we een volgende pilot te starten bij Voeding en Diëtetiek en HBO-V. En ja, we hebben 27.000 studenten, dat zijn er heel wat. We doen dit onderzoek stap voor stap. We sluiten daarbij aan bij bestaande initiatieven van de dienst HRM en de afdeling Student Services van de dienst OKC. Andere groepen studenten van Voeding en Diëtetiek hebben voor HRM en Student Services onderzoeksactiviteiten uitgevoerd die ook in het kader stonden van Healthy@HHs. Door leefstijl en welzijn te monitoren en daarover in gesprek te gaan, willen we een positief effect realiseren op de gezondheid van de studenten.”

En de medewerkers dan? Hoe kan het kenniscentrum Health Innovation met dit onderzoek concreet iets voor hen betekenen? Gitte: “Healthy@HHs is voor medewerkers net zo relevant als voor studenten. We kunnen alleen niet alles tegelijk. Daarom focussen we nu op de studenten, maar zijn we in gesprek met HRM hoe we vitaliteit op de werkvloer kunnen stimuleren.”

Podcast over werken en corona

Het kenniscentrum Health Innovation doet meer onderzoek naar een gezonde leefstijl: erg relevant in tijden van corona. Over werken en corona gaat deze podcast, met als gasten Sanne de Vries, directeur van het kenniscentrum Health Innovation, en Frank van Eekeren, lector Impact of Sport.