Anders denken, anders doen: 10 jaar onderzoek naar duurzame talentontwikkeling

De wereld waarin we leven verandert razendsnel, en daarmee ook de manier waarop we samen werken en leven. Dat vraagt om innovatieve leer- en werkomgevingen waarin individueel talent centraal staat. Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling bestaat 10 jaar en viert donderdag 30 september zijn jubileum getiteld ‘10 jaar op ontdekkingstocht’.

Ellen Sjoer

“We gaan onvermijdelijk richting een inclusievere, duurzame toekomst. Een toekomst waarin technologie zich geweldig snel ontwikkelt en veel klassieke beroepen verdwijnen. Een leven lang leren en ontwikkelen is cruciaal”, aldus lector Ellen Sjoer.

Tijd van transitie

Volgens de lector, die 10 jaar geleden het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling heeft opgezet, leven we in een tijd van transitie. “De aard van veel beroepen verandert. Een installateur wordt adviseur voor de energietransitie, een verpleegkundige wordt zorgregisseur en een accountant wordt ICT-deskundig, vanwege het werken met vernuftige computerprogramma’s bij het opsporen van fraude.”

Iedereen heeft talent

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling onderzoekt wat de veranderende samenleving betekent voor onderwijs en opleiden in dit decennium van de 21ste eeuw. Vanuit verschillende perspectieven, met een open blik en één belangrijk doel voor ogen: optimale ontplooiing voor elke student en professional. Want iedereen heeft volgens de onderzoekers talent. Ellen: “Als onderzoeksgroep staan en gaan wij voor ieder talent. We zetten in op ‘talentontwikkeling4all’ en de best mogelijke leeromgeving om die te ontwikkelen.”

Learning communities

De arbeidsmarkt van morgen vraagt om nieuwe kwaliteiten en nieuwe manieren om die te ontwikkelen. Zo werkt het lectoraat onder andere mee aan het landelijk initiatief voor een netwerk over zogeheten learning communities. Ellen: “Om grote vraagstukken als de energietransitie of een inclusievere samenleving verder te brengen, moeten we anders denken en anders doen.” Volgens de lector leven we in Nederland nog steeds in te gescheiden werelden: die van het onderwijs, de overheid en bedrijven. “Door echt samen te leren, werken en innoveren kunnen we slagen maken. In learning communities zijn we allemaal student.”

Aanpakken en tools

In projecten in de tuinbouw, de retail, de zorg, de installatietechniek en het onderwijs onderzoekt het lectoraat samen met anderen, binnen en buiten de hogeschool, hoe je een leven lang ontwikkelen kunt stimuleren voor transities. Die kennis heeft het lectoraat in concrete aanpakken en tools vertaald die in de praktijk gebruikt worden. Ter gelegenheid van het 10-jarige jubileum worden 11 tools deze maand gepubliceerd op de website van het lectoraat. Daarnaast publiceren de onderzoekers van het lectoraat regelmatig: per jaar gemiddeld zo’n 25 publicaties.

Werkgeluk

“Een belangrijk deel van mijn werkgeluk”, besluit Ellen, “zit in het samen nieuwsgierig zijn, en onderzoek doen in verschillende netwerken: met een hele fijne club kenniskringleden, studenten, en collega’s in binnen en buiten Nederland. We hebben de afgelopen 10 jaar zoveel mooie momenten meegemaakt, of we nu samen diep in de data-analyse zitten voor een promotieonderzoek, met studenten een app bouwen voor een betere samenwerking in de Greenport, door het hele land labs opzetten met ondernemers of presenteren op internationale congressen; het is altijd een teameffort. Samen maken we een verschil in het leven van mensen, en in de samenleving. En daar ben ik trots op.”