Praten over de toekomst van de EU

Hoe ziet de Nederlandse burger de toekomst van Europa? Of in dit geval: Hoe zien studenten die toekomst? In aanloop naar de Europese ‘Conferentie over de Toekomst van Europa’ in het voorjaar van 2022, is het ministerie van Buitenlandse Zaken zoveel mogelijk Nederlandse burgers al aan het vragen hoe zij tegen Europa aankijken. Met een landelijke online campagne ‘Kijk op Europa’, maar ook door op verschillende plekken het gesprek aan te gaan, verzamelen zij input voor en maken zij mensen bewust van die Europese conferentie. Zo ook op maandag 27 september op De Haagse Hogeschool. Wepke Kingma, speciaal gezant voor de Conferentie over de toekomst van Europa, en Leah Corsmit en Leverne Nijman, beiden jongerenvertegenwoordiger Europese Zaken, gingen in gesprek met 30 studenten van De Haagse Hogeschool.

Europa1- 1200x675px Onder de bevlogen leiding van Mendeltje van Keulen, onze eigen lector Changing Role of Europe, werd aan de hand van een aantal stellingen verkend welke verschillende meningen er bij de studenten bestonden over diverse aspecten rond het beleid van de EU. Waar gaat het volgens jou goed? Waar liggen nog kansen? En waar moet het echt beter?  

De stellingen waren afgeleid uit de kijkopdetoekomst-swipetool. Deze online tool, onderdeel van de landelijke campagne, is een van de manieren waarop burgers hun mening over Europa kunnen laten weten. Aan de hand van 20 stellingen waarop je jouw antwoord kunt ‘swipen’, kan iedereen die dat wil in ongeveer 2 minuten de mening over Europa kenbaar maken. Voor het gesprek met de studenten waren vooraf drie stellingen wat uitgewerkt, om zo samen met de studenten van verschillende opleidingen van De Haagse wat dieper op in te gaan.  
  • Een vliegtax is een goed idee om ons uit de klimaatcrisis te redden.
  • De EU moet internetcriminaliteit hard aanpakken. 
  • De EU moet vluchtelingen eerlijk verdelen over de EU-landen
Hoewel hele gesprek geanimeerd verliep, kwam het echt op gang toen het ging over de opvang van vluchtelingen. Europese grenslanden als Griekenland zouden graag zien dat daarin een verdeling tussen de 27 landen plaatsvindt. Kan een land waar nauwelijks vluchtelingen aankomen, een groep moslimvluchtelingen buiten houden met een beroep op de eigen katholieke cultuur? En wat moet je als vluchteling in een land waar jouw familie niet woont? De dilemma’s van Europese beleidsmakers kwamen één voor één langs. 

Wat opviel waren de verschillende invalshoeken die studenten hadden op de stellingen. Achter een schijnbaar eenvoudige ‘nope’ of ‘like’ (swipen) op de verschillende stellingen bleken heel andere beweegredenen te zetten. Achter een ‘nope’ kwam soms een verrassend positieve visie naar voren, maar met bijvoorbeeld de twijfel of de Europese Unie in staat is deze ook echt uit te voeren. Het liet zien dat een swipetool weliswaar een goede start is voor gesprek is, maar niet altijd recht doet aan dit soort onderwerpen. Meer gesprekken als deze zijn daar echt voor nodig!  

Voor het Kenniscentrum Global Governance, waar het lectoraat Changing Role of Europe onderdeel van is, komt het bezoek op een bijzonder passend moment. Zo heeft het net vorige week haar nieuwe ‘Academy for Global Governance Innovators’ gelanceerd. Binnen dit initiatief werken studenten, docenten, onderzoekers en professionals uit het werkveld samen om nieuwe oplossingen te vinden voor opkomende mondiale vraagstukken, waaronder de eerste editie met het centrale thema ‘Jongerenparticipatie in klimaatbeleid’. En over enkele dagen, op 5 oktober, gaat vanuit het lectoraat Changing Role of Europe de driedelige miniserie ‘De Haagse maakt werk van Europa’ van start. Deze opvolgende drie sessies, gericht op de studenten van De Haagse en die van haar partnerinstellingen, verkent samen met professionals uit ons netwerk, o.a. alumni van de verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool, belangrijke Europese thema’s zoals de European Green Deal.

Wil jij ook je mening over Europa delen? De swipetool is nog tot zeker 14 november actief. Dat geldt trouwens ook voor de overige tools en mogelijkheden die je op de site kunt vinden.