Online toolbox met praktische tips voor inclusief bewegen in de gymles

​ Inclusief bewegen in de gymles is belangrijk. Er zijn steeds meer kinderen op de basisschool met een fysieke en/of sensorische beperking, gedragsproblemen, overgewicht of een motorische achterstand. De diversiteit in de gymzaal is toegenomen en het is van vitaal belang dat leerkrachten en kinderen individuele verschillen erkennen en begrijpen. Een online toolbox met 7 modules helpt iedereen die inclusief bewegingsonderwijs vorm wil geven met praktisch tips en handvatten.

Gymzaal parcours

De toolbox is een van de resultaten van het DIPPE-project. DIPPE staat voor Disentangling Inclusion in Primary Physical Education. Het is een Europees onderzoek dat de mogelijkheden om (vak)leerkrachten te ondersteunen bij inclusief bewegingsonderwijs onderzoekt. Het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving (GLSO) werkt mee aan dit onderzoek en organiseerde begin oktober een symposium voor Nederlandse (vak)leerkrachten en studenten. Tijdens het symposium werd de toolbox in theorie toegelicht en in praktijkworkshops gedemonstreerd. De toolbox is te vinden op de website van het internationale DIPPE-project. Op de website staan ook veel referenties, literatuur en links naar video’s over inclusief bewegen en sporten.