Jongeren met impact

Laurence Guérin en Carien Verhoeff stellen dat het niet vanzelfsprekend is dat jongeren op basis van gelijkwaardigheid en onafhankelijkheid participeren in besluitvorming over complexe maatschappelijke vraagstukken zoals het klimaatbeleid.

kritische jongeren

De waarde van participatie is onomstreden, de manier waarop jongeren worden voorbereid en meegenomen in de besluitvorming daarom des te belangrijker. Barbra Bos en Carien Verhoeff van het lectoraat Wereldburgerschap spraken met vertegenwoordigers van jongerenverenigingen die die de stem van de jongere volume en betekenis geven. Zij zijn het over één ding eens: jongeren verdienen een plek aan de onderhandelingstafel, zeker ook als het gaat over het klimaat.

Lees het artikel Jongeren met impact van Carien Verhoeff en Barbra Bos