Update n.a.v. persconferentie 12 november 2021

Vanwege de nog steeds oplopende besmettingscijfers en ziekenhuisopnames heeft de regering tijdens de persconferentie van 12 november aanvullende maatregelen aangekondigd. We brengen je graag op de hoogte wat dit betekent voor onze hogeschool. De aangekondigde maatregelen, die per zaterdag 13 november 18.00 uur in zullen gaan, hebben gelukkig slechts een beperkte impact op ons onderwijs. Fysiek onderwijs op onze campus kan verder gewoon doorgang vinden.

Covid_update_12-11-21_nl

Open Dag

Dat geldt ook voor de Open Dag op 13 november, we zijn ontzettend blij dat ook deze door kan gaan. We weten dat er een enorme behoefte bestaat bij de studiekiezers om, naast alle online oriëntatiemogelijkheden die nu voor hen beschikbaar zijn, ook fysiek de hogeschool te bezoeken. Sfeer proeven en persoonlijk contact zijn voor hen belangrijke onderdelen van het keuzeproces. Zolang het mogelijk en toegestaan is hen hierin te faciliteren, moeten wij ons inspannen dit ook te doen. We beseffen goed dat er ook zorgen leven onder zowel bezoekers als studenten en medewerkers. Alle mogelijke maatregelen zijn genomen om de Open Dag voor iedereen veilig mogelijk te maken.

Groepsgroottebeperking

De eerder geldende beperking op groepsgrootte van maximaal 75 personen per onderwijsruimte wordt opnieuw ingevoerd. Tentamens zijn uitgezonderd van deze beperking. Gelukkig hebben wij buiten tentamens nog maar weinig onderwijsactiviteiten voor grote groepen, en voor de enkele activiteiten waar dit wel nog het geval is, hebben we goede online alternatieven. Deze beperking geldt helaas ook voor de ruimtes binnen onze bibliotheken. 

Thuiswerken

Wat wel impact op onze hogeschool heeft, is de aankondiging dat thuiswerken weer de norm wordt. Dat betekent dat wij weer teruggaan naar de richtlijn dat medewerkers alleen naar het werk komen als dit strikt noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van het onderwijs. Is dit niet het geval, dan werk je thuis. Vergaderingen en bijeenkomsten voor medewerkers zullen alleen nog online plaatsvinden. Wat dit in individuele gevallen betekent, wordt binnen het team en met de direct leidinggevende besproken. Wij beseffen ons terdege dat dit weer een beroep doet op de flexibiliteit van al onze collega’s. 

Richtlijnen

Uiteraard volgen we nog steeds de richtlijnen van de overheid voor het onderwijs.

  • Het dragen van een mondkapje bij het verplaatsen door de hogeschool is verplicht.
  • Houdt afstand van elkaar. Hoewel de 1,5 meter binnen het onderwijs niet verplicht is, vragen we je om deze, daar waar mogelijk, toch aan te houden.
  • Zorg voor goede hygiëne.
  • Neem regelmatig een zelftest af.
  • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk
  • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.

Er wordt door de overheid gekeken naar de mogelijkheid tot het invoeren van een Corona-toegangsbewijs in het onderwijs. Hiervan is nu echter nog geen sprake, en deze zal ook alleen worden ingevoerd in uiterste nood mocht dat op enig moment de laatste mogelijkheid zijn om het onderwijs open te houden.

We danken jullie allemaal voor je inzet en flexibiliteit. Samen zorgen we ervoor dat de besmettingen binnen De Haagse zo laag mogelijk blijven!