Update n.a.v. persconferentie 26-11: Geen aanvullende maatregelen voor het hoger onderwijs.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van vrijdag 26 november laten weten op dit moment geen aanvullende maatregelen voor het hoger onderwijs in te voeren. En ook de avondsluiting die voor veel sectoren vanaf zondag in zal gaan, geldt niet voor het hoger onderwijs.

Covid Update 26 nov De situatie in Nederland blijft echter zorgwekkend en het beleid voor het onderwijs kan dan ook op enig moment alsnog worden aangepast. Ieder van ons, student of medewerker, kan helpen voorkomen dat dit omslagmoment er later alsnog moet komen.

Het kunnen blijven volgen van fysiek onderwijs, met alle sociale interactie die daarbij komt kijken, is van groot belang voor de mentale weerbaarheid van onze studenten. Daarom zet De Haagse Hogeschool zich in om haar deuren open te houden, en om onze campussen een veilige leer- en werkomgeving te laten zijn voor onze studenten en onze medewerkers. 

Hieraan kun ook jij een bijdrage leveren. Dat doe je door de bekende uitgangspunten te blijven volgen: 
  • Draag een mondkapje bij het verplaatsen door de hogeschool. Dit is verplicht. Wil je zelf graag ook in het klaslokaal een mondkapje dragen, dan mag dat uiteraard.
  • Houd afstand van elkaar. Hoewel de 1,5 meter binnen het onderwijs niet verplicht is, vragen we je om deze, daar waar mogelijk, toch aan te houden. Houd bij het verplaatsen door de hogeschool zoveel als mogelijk rechts aan. 
  • Zorg voor goede hygiëne.
  • Neem regelmatig (twee keer per week) een zelftest af.
  • Ventileer ruimtes zoveel als mogelijk.
  • Heb je klachten? Laat je testen en kom niet naar de hogeschool.

Vaccineren helpt corona tegen te gaan. Het kabinet roept iedereen die nog niet gevaccineerd is dringend op om dat alsnog te doen: om jezelf te beschermen, om te voorkomen dat je anderen besmet, en om eraan bij te dragen dat het aantal ziekenhuisopnamen niet verder oploopt. Wie zich nog wil laten vaccineren, kan een afspraak maken via www.prikkenzonderafspraak.nl.

Voor onze medewerkers geldt dat thuiswerken vooralsnog de norm blijft. Medewerkers komen alleen naar het werk als dit strikt noodzakelijk is voor het geven of mogelijk maken van onderwijs. Is dit niet het geval, dan werken we thuis. Wat dit in individuele gevallen betekent, wordt binnen het team en met de direct leidinggevende besproken. Daarbij vragen we jullie om oog te blijven hebben voor elkaar. Zorg er samen voor dat, ook al werken we op afstand, de binding met collega's, studenten en de hogeschool als geheel goed blijft.

De maatregelen vragen nog onverminderd veel van onze medewerkers en studenten. Wij zijn buitengewoon trots op de veerkracht en flexibiliteit die onze community heeft laten zien bij iedere nieuwe wending in deze pandemie. Samen houden wij ons onderwijs veilig en toegankelijk.