Naamswijziging lectoraat dr. Rutger Leukfeldt - ‘Cybercrime & Cybersecurity’

Rutger Leukfeldt Per januari 2022 draagt het lectoraat onder leiding van dr. Rutger Leukfeldt, de nieuwe naam ‘Cybercrime & Cybersecurity’. De naam die werd gehanteerd van 2017 - 2021, ‘Cybersecurity in het mkb’, deed inmiddels onvoldoende recht aan het actuele onderzoeksprogramma. De maatschappelijke relevantie van de onderzoekslijnen is volgens ons en onze partners ook de komende jaren evident; de urgentie van kennisontwikkeling over cybercrime en cybersecurity wordt door de praktijk alleen maar breder gevoeld en erkend. De kennisbehoefte leeft niet alleen bij het mkb maar wordt ook door (lokale) overheden en publieke instellingen ervaren. Daarnaast is het lectoraat onderdeel van het Kenniscentrum Cyber Security en richten ook de andere lectoraten binnen het kenniscentrum zich op de doelgroep (lokale) publieke overheid en het mkb. Naast de uitbreiding van de onderzoeksdoelgroepen, blijft de onderzoeksfocus uiteraard ook liggen op het mkb. Daarnaast zal het lectoraat zich steeds verder gaan verdiepen in de (groeiende) cybercriminaliteit.

In het gezamenlijke onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum staan drie pijlers centraal: mens, organisatie en techniek. Binnen het lectoraat ‘Cybercrime & Cybersecurity’ ligt met name de expertise van de menselijke kant van cybersecurity (human factors of cybercrime), in tegenstelling tot de andere lectoraten en onderzoeksgroepen van kennispartners.

Op basis van deze observaties en ontwikkelingen is er voor gekozen de nieuwe naam te hanteren voor het lectoraat: ‘Cybercrime & Cybersecurity’. De verdere onderzoeksfocus en de onderzoekslijnen blijven uiteraard gelijk.