Een nieuw wereldwijd ethisch kader voor betrouwbare AI

Ethisch kader voor betrouwbare AI

De complete versie van AI4People's 7 AI Global Frameworks is in december 2021 gepubliceerd. De publicatie stelt de principes vast voor de implementatie van betrouwbare en ethische Artificial Intelligence (AI) en wil een bijdrage leveren aan een ‘good AI society’. Lector Data Science, Lampros Stergioulas, is een van de 46 wetenschappers die een bijdrage leverde aan de AI Global Frameworks.

AI4people werd in 2018 gelanceerd in het Europees Parlement, als een multi-stakeholderforum. Het brengt alle actoren samen die geïnteresseerd zijn in het vormgeven van de sociale impact van nieuwe toepassingen van AI, waaronder de Europese Commissie, het Europees Parlement, maatschappelijke organisaties, de industrie en de media. Het doel van AI4People is om de grondbeginselen, het beleid en de praktijken te helpen bij het ontwerpen en bouwen van een goede AI-samenleving.

7 sectoren

De nieuwe Global AI Frameworks voor 7 strategische sectoren (Automotive, Banking & Finance, Energy, Healthcare, Insurance, Legal Service Industry, Media & Technology) stellen principes vast voor de de implementatie van betrouwbare en ethische AI in die sectoren waar de potentiële voordelen en risico's van AI voor menselijke bloei het meest uitgesproken zijn en levert zo een bijdrage aan een visie op een 'goede AI-samenleving'.

Voordeel

Commissies met verschillende topexperts stelden het framework op. De commissies bestaan uit 46 leden afkomstig uit Europa en de VS. Professor Lampros Stergioulas, THUAS: "Het is een grote eer om lid te zijn van de AI4People-expertcommissies en ik ben verheugd dat de nieuwe AI Global Frameworks nu volledig zijn gepubliceerd. Dergelijke initiatieven zullen ons hopelijk helpen om gemeenschappelijk wereldwijd beleid en regelgevingskaders op te bouwen om ervoor te zorgen dat de opkomende AI-technologieën onze samenlevingen en de mensheid als geheel ten goede komen."

AI4People Conversations

Met de organisatie van ‘AI4People’s Conversations’ is de expertgroep haar vierde jaar ingegaan. De eerste van deze evenementen vond in december 2021 plaats met als thema 'AI-certificering'. Kijk voor updates en vervolgactiviteiten op: https://www.eismd.eu/2022-initiatives/.

Meer informatie