Nieuwe lector Risk Management & Cyber Security: dr. Pei-Hui Lin

PeiHui Lin 2022 Met ingang van 16 mei 2022 heet de faculteit BRV dr. Pei-Hui Lin van harte welkom. Pei-Hui zal haar onderzoeksgroep op het snijvlak van risk management en cybersecurity vormen binnen het Centre of Expertise Cyber Security (CoECS) en leidt daarmee het vierde lectoraat binnen dit kenniscentrum.

Dr. Pei-Hui Lin promoveerde aan de Technische Universiteit Delft op een onderzoek naar veiligheidsmanagement en risicomodellering in de luchtvaart. Later werd ze universitair docent aan de Technische Universiteit Delft. Haar onderzoek richtte zich op het analyseren en kwantificeren van potentiële risico's voor complexe organisaties/kritieke infrastructuur, waarbij rekening wordt gehouden met menselijke factoren, technische fouten en organisatorische aspecten. Pei-Hui heeft talloze onderzoekssubsidies ontvangen van verschillende (EU) projecten door haar onderzoek toe te passen in verschillende veiligheids- en beveiligingsdomeinen, zoals procesveiligheid, transportveiligheid en civiele veiligheid.

Vanaf 2016 vervolgde Pei-Hui haar carrière in cyber security. Ze werkte bij het European Network for Cyber Security (ENCS), waar ze verantwoordelijk was voor het verbeteren van de cybersecurity voor de Europese smart grid operators. Daarna werkte Pei-Hui als hoofdbeoordelaar bij SGS Brightsight, waar ze een team leidde om cyberbeveiligingsevaluaties uit te voeren in hardware en software op verschillende soorten IT-apparaten. Pei-Hui heeft meer dan 15 jaar ervaring in het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek naar veiligheids- en beveiligingsproblemen.