Nieuws

ISPM student shares his journey as an intern at ASICS

The sport management industry is quite vast and the working field offers a multitude of options. However, the first ideas that come to mind usually revolve around FIFA, IOC, club franchises and sport apparel brands, such as ASICS, one of the leading ones particularly in their running category. So, to learn that one of our own ISPM students is part of that team is cause for celebration!

Lees verder

Jorit Meesters nieuwe lector Revalidatie en Technologie ...

Onderzoek

De revalidatiezorg innoveren zodat revalidanten met de juiste inzet van e-health en zorgtechnologie de best mogelijke zorg krijgen. Dat is de ambitie van Jorit Meesters, hoofdonderzoeker bij Basalt, expertisecentrum voor revalidatiegeneeskunde en onderzoeker bij het LUMC, en vanaf 1 november ook lector Revalidatie en Technologie bij De Haagse Hogeschool. Het lectoraat is een gezamenlijk initiatief van Basalt en De Haagse Hogeschool in onderzoek, kennis en innovatie. De jarenlange samenwerking tussen deze partners in zorg en onderwijs maakt het mogelijk om vanuit kennis en ervaring belangrijke uitdagingen zoals toenemende complexiteit van de zorgvraag en personeelskrapte het hoofd te bieden. Daarbij wordt de revalidatiezorg in toenemende mate ondersteund door ICT en e-health toepassingen.

Lees verder

Diploma’s voor eerste afgestudeerden flex-opleiding Voed...

Opleidingen

De eerste drie diploma’s Voeding en Diëtetiek flexibele deeltijd zijn uitgereikt. Merije Brouwer, Marloes Boon en Kathinka Oud namen ze op 8 oktober in de Speaker’s Corner in ontvangst. Ondanks corona werd het een feestelijke plechtigheid met gezinnen en partners op de tribune.

Lees verder

Student Eric paste wiskunde toe in een bloemenkas

Wiskunde en gerbera’s. Strakke formules en kleurige bloemen. Die combinatie ligt écht niet zo voor de hand als je net denkt alles te snappen over snijpunten, parabolen, logaritmen, sinus en cosinus. Toch doet voormalig student Toegepaste Wiskunde Eric van der Sluis prachtig werk voor LetsGrow.com. Hij ontwikkelde voor het bedrijf een model om gerbera’s te detecteren en traceren. Door zijn werk kan iedere gerberateler op de voet volgen hoe hard iedere plant groeit en wanneer die geoogst kan worden.

Lees verder

Gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, CIV Smart Tec...

Op gepaste afstand, maar (wél) met de intentie om nauwer samen te werken, ondertekenden, de gemeente Zoetermeer, De Haagse Hogeschool, het CIV Smart Technology en mboRijnland vandaag de intentieverklaring: samenwerken aan innovatief onderwijs. De partners leggen hiermee de ambitie vast om de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven verder uit te bouwen en hiermee het lerend regionaal netwerk te versterken.

Lees verder

Vacature: Onderzoeker Jeugdhulp in Transformatie

Onderzoek

In jouw nieuwe baan lever je als initiatiefrijke onderzoeker een belangrijke bijdrage aan verschillende projecten van het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie, waaronder een project naar de (verwachte) maatschappelijke waarde van preventie in het jeugddomein.

Lees verder

Verticale zonnepanelen langs het spoor

Onderzoek

In Nederland staat 550 kilometer aan geluidschermen langs het treinspoor. De komende jaren komt daar nog circa 150 kilometer bij. Zonnepanelen op zulke grote oppervlakken kunnen een forse bron van zonne-energie zijn. De Haagse werkt samen met Prorail aan een integraal onderzoeksproject. “Verticale panelen hebben de toekomst.”

Lees verder

Wiskunde toepassen in een bloemenkas

Wiskunde en gerbera’s. Strakke formules en kleurige bloemen. Die combinatie ligt écht niet zo voor de hand als je net denkt alles te snappen over snijpunten, parabolen, logaritmen, sinus en cosinus. Toch doet voormalig student Toegepaste Wiskunde Eric van der Sluis prachtig werk voor LetsGrow.com. Hij ontwikkelde voor het bedrijf een model om gerbera’s te detecteren en traceren. Door zijn werk kan iedere gerberateler op de voet volgen hoe hard iedere plant groeit en wanneer die geoogst kan worden.

Lees verder

‘WheelPower’ organiseert Embedded Scientist-dag in Sport...

Op vrijdag 11 september organiseerde Wheelpower de Embedded Scientist-dag van het Paralympisch cluster van NOC-NSF. Middenin het prachtige Zuiderpark in Den Haag schiep een rood, glinsterend gebouw met allerlei moderne sportfaciliteiten meteen hoge verwachtingen. Eenmaal binnengekomen viel al snel de trots van De Haagse Hogeschool te bewonderen: het SportLab. Deze ruimte, voorzien van technische hoogstandjes als een ingebouwd video-analysesysteem, krachtenplatforms en een fiets- en rolstoelergometer, was met zijn ruime omvang uitermate geschikt voor een coronaproof middag.

Lees verder

Voorbereid op een missie naar Mars

Toen oud-student Technische Natuurkunde Charlotte Pouwels met haar vader naar Star Trek keek, raakte zij gefascineerd door de ruimtevaart. “Ik ging technische vragen stellen, waarop ik geen antwoord kreeg. Daarom besloot ik zelf ruimtevaarder te worden. In mijn onderzoek boots ik na hoe het is om op de maan of op Mars te leven. Dat doe ik bijvoorbeeld op Hawaii in een omgeving die een beetje lijkt op die van de maan.”

Lees verder

Veel kansen voor internationale studenten in coronatijd

Een nieuwe periode beginnen op een nieuwe school is altijd spannend. Nieuwe klasgenoten, vrienden, docenten en natuurlijk een nieuwe omgeving. Voor internationale studenten is deze omgeving nóg anders en de spanning hoogstwaarschijnlijk nóg groter, vooral in de coronacrisis. Gelukkig heeft elke medaille een keerzijde: Deze tijd biedt ook veel kansen voor hen. Vooral bij een hogeschool dat internationale verbondenheid hoog in het vaandel heeft staan.

Lees verder

Aanscherping maatregelen De Haagse Hogeschool

Tijdens de persconferentie van afgelopen maandagavond 28 september kondigden minister-president Rutte en minister de Jonge een verscherping van de geldende maatregelen aan. Bovendien hebben de burgemeesters van de grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam een aanvullende oproep gedaan. Dinsdagochtend overlegde het Crisis Management Team (CMT) van De Haagse over de impact van de aanscherpingen en adviezen op onze hogeschool.

Lees verder

De Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire gel...

Onderzoek

Begin 2020 heeft de Gemeente Den Haag een consortium bestaande uit De Haagse Hogeschool, Hulsebosch Advies en AFEdemy de opdracht gegeven om een vragenlijst te ontwikkelen en daarmee een representatief onderzoek te doen naar de ervaren seniorvriendelijkheid van ouderen in de stad. Den Haag is sinds 2014 een officiële seniorvriendelijke stad in het wereldwijde netwerk van seniorvriendelijke steden en gemeenschappen (Global Network for Age-friendly Cities and Communities) van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Lees verder

Promoveren verrijkt en verdiept

Onderzoek

Mi Jung van der Velde, hogeschooldocent Bestuurskunde/Overheidsmanagement en lid van het lectoraat Inclusive Education, heeft één van de 24 ‘Promotiebeurzen voor leraren’ ontvangen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met deze beurs kan zij de komende vijf jaar onderzoek doen naar en uiteindelijk promoveren op ‘nieuw overheidshandelen dat de kracht en het organiserend vermogen benut van tippelaarsters en boerka- en niqaabdraagsters.’

Lees verder

Samen kunnen we afvalbergen verzetten

Onderzoek

‘Samen kunnen we afvalbergen verzetten’. Facilitair Bedrijf DJI en FMHaaglanden, twee van de facilitaire dienstverleners van het Rijk zijn gestart met een grootschalig onderzoek samen met De Haagse Hogeschool. Hiermee wordt bijgedragen aan de reductie van restafval en verbruik van grondstoffen Het onderzoek is van belang om de ambities van 35% restafval, 50% minder verbruik van primaire grondstoffen in 2030 en 100% duurzaam inkopen te realiseren. Stip op de horizon is Nederland Circulair in 2050.

Lees verder

Van gezonde start tot vitaal oud

Onderzoek

Een gezonde levensloop voor iedereen. Dat streeft het Kenniscentrum Health Innovation van De Haagse Hogeschool na. Met sociaal-technologische innovaties moet de positieve gezondheid van kwetsbare groepen worden bevorderd. “We willen dat iedereen op een volwaardige manier kan participeren in onze samenleving.”

Lees verder

Prachtig voorbeeld van wereldburgerschap

Voor nieuwkomers en studenten die hun middelbare school in een andere taal hebben gevolgd biedt De Haagse het Schakeljaar. “Iedereen moet de kans krijgen om zich op eigen niveau zinvol te ontwikkelen.”

Lees verder

Wijk lanceert samen met De Haagse Hogeschool een innovat...

Onderzoek

De Haagse wijk Binckhorst en De Haagse Hogeschool hebben deze maand de eerste Nederlandse (maar Engelstalig en internationale!) minor gelanceerd die is ontworpen als een ‘regenerative learning ecology’ waarin het hele gebied als opdrachtgever fungeert om gezamenlijk te leren naar een duurzame toekomst.

Lees verder

Oud-student Martijn ontwikkelde innovatieve geluidstechn...

Stel, je staat in een stationshal en je trein is vertraagd. “Beste reizigers,…” klinkt het dan. “De trein naar Roosendaal heeft vijfen… minu… vertrag…” En de rest van de boodschap valt weg. Met name voor mensen met een gehoorproblemen is het heel belangrijk dat luidsprekerboxen goed staan afgesteld. Martijn van Essen, oud-student Elektrotechniek, hielp de techniek zo afstellen dat omroepen beter verstaanbaar zijn. Hij won er een scriptieprijs mee en heeft inmiddels een baan gevonden waar hij zijn kennis verder toepast.

Lees verder

Leren is meer dan over kennis beschikken

Onderzoek

Door de snelle veranderingen en innovaties in het zorglandschap wordt de noodzaak om te blijven ontwikkelen urgenter. “Leren is veel meer dan aantoonbaar over kennis beschikken, het gaat om het geleerde te integreren in het dagelijks werk”, aldus Jeroen Dikken (hogeschoolhoofddocent HBO-V). In zijn blog in het kader van de training Leadership Mentoring in Nursing Research (ZonMw) vertelt hij o.a. over onderzoek naar scholings-ingrediënten die nodig zijn om succesvolle scholingen voor verpleegkundigen te ontwikkelen.

Lees verder

Waarom lidmaatschap van de Europese Raad zo interessant ...

Onderzoek

De Europese Raad is de belangrijkste politieke instelling van de Europese Unie. Rutte, Merkel, Macron en de andere nationale politieke leiders bepalen als leden van deze Europese Raad gezamenlijk de politieke richting van de Europese Unie en nemen de belangrijkste politieke besluiten. Zoals het recente Europese Corona noodfonds van 750 miljard Euro. Maar wat betekent het precies dat de nationale regeringsleiders lid zijn van de Europese Raad? Dr. David Nederlof, docent European Union Law en verbonden aan het lectoraat Changing Role of Europe aan De Haagse Hogeschool, geeft hier antwoord op in zijn gloednieuwe boek Membership of the European Council in a Constitutional and Historical Perspective, dat wordt uitgebracht op 15 september. Op 14 september promoveert Nederlof op het onderliggende onderzoek aan de Universiteit van Amsterdam.

Lees verder

Bewegen is het nieuwe normaal

Onderzoek

De coronacrisis en met name de lockdown heeft grote impact gehad op onze mentale en fysieke gezondheid. Eenzaamheid onder ouderen nam toe en de jeugd ging nog minder bewegen. Tegelijkertijd is een nieuw besef ontstaan over het belang van positieve gezondheid en een gezonde leefstijl. “Bewegen is het nieuwe normaal.”

Lees verder

Corona: superversneller van digitalisering

Onderzoek

Sinds de lockdown dit voorjaar moet een groot deel van Nederland ineens vanuit huis werken. Deze snelle digitaliseringsslag zorgt voor risico’s. “Het massale thuiswerken werkt als een superversneller van digitalisering. En de cybercrimineel speelt daarop in.”

Lees verder

Vincent Smit: ‘De straten in de stad zijn de gangen van ...

Onderzoek

De grote stad. Voor Vincent Smit is zij één groot laboratorium. Praktijkgericht onderzoek in de wijken en de straten kan alleen maar succesvol zijn als er een vorm van wederkerigheid is tussen de stad en de Hogeschool. “Als ik met studenten in een wijk loop, willen zij wat voor de bewoners van die wijk betekenen. Dat geeft vertrouwen.” Aan het woord is scheidend lector Vincent Smit. Hij heeft 14 jaar lang menig student en docent-onderzoeker enthousiast gemaakt voor stad- en wijklabs, om zo met praktijkgericht onderzoek de oplossing van grootstedelijke problemen dichterbij te brengen.

Lees verder

Cateleine de Jong ontvangt Comeniusbeurs voor project C...

Onderzoek

Bij de uitreiking van de Comeniusbeurzen 2020 door het Ministerie van OCW viel De Haagse Hogeschool maar liefst viermaal in de prijzen. Cateleine de Jong, lid van de kenniskring van het lectoraat Inclusive Education, ontving een teaching fellows beurs van 50.000 euro voor haar project CarE voor Nederlands-Caraïbische studenten.

Lees verder

Start van het nieuwe studiejaar

Het nieuwe jaar is begonnen, en er zijn op alle locaties van De Haagse Hogeschool langzaamaan weer meer medewerkers en nieuwe én terugkerende studenten aanwezig. Wij vinden het ontzettend fijn dat er weer fysieke activiteiten mogelijk zijn, en maken graag zo goed mogelijk gebruik van die ontstane ruimte.

Lees verder

Arend de Kloet: ‘Koester participatie en inclusie op de ...

Onderzoek

Hij weet alles over participatie van kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH). Was 12 jaar lang de trekker van het bijzonder lectoraat Revalidatie. Op 1 september neemt Arend de Kloet afscheid van De Haagse Hogeschool. De boodschap die hij nalaat, is dat inclusief denken en jezelf en anderen optimaal laten participeren 21st-century skills zijn. ‘Dat zouden kernwaarden van de HHS moeten zijn, de opdracht en duurzame uitdaging voor alle studenten en docenten, ongeacht opleiding en toekomstig werkveld.’

Lees verder

Nieuwe collegevoorzitter Elisabeth Minnemann opent studi...

De traditionele opening van het hogeschooljaar, maar dan vol vernieuwing. Medewerkers en studenten van De Haagse Hogeschool konden vandaag (donderdag 25 augustus) voor het eerst de formele aftrap van het hogeschooljaar digitaal bijwonen. Voor Dr. Elisabeth Minnemann het eerste evenement als kersvers voorzitter van het College van Bestuur. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf voor te stellen aan de hogeschoolgemeenschap, en vol enthousiasme haar visie voor het nieuwe jaar te delen.

Lees verder

Nieuw lectoraat Fotonica in oprichting

Onderzoek

Fotonica is de technologie die zich richt op het opwekken, transporteren en detecteren van lichtgolven en lichtdeeltjes, ook wel fotonen genoemd. De afgelopen vijftig jaar heeft fotonica zich ontwikkeld toteen innovatieve technologie. Het aantal (eind)producten dat op de wereldmarkt verschijnt is bijna ontelbaar en het vernieuwende karakter ervan is opvallend.

Lees verder

Lees nu de jaarverslagen van de lectoraten van Global Go...

Onderzoek

Met trots presenteren we de jaarverslagen van de drie lectoraten uit het kenniscentrum Global Governance. De verslagen geven een overzicht van de vele activiteiten die in 2019 plaatsvonden in de kenniskringen van Changing Role of Europe, Multilevel Regulation en United Nations in Peace and Justice.

Lees verder

Publicatie Boek Participatie van ouderen in Den Haag

Onderzoek

In het kader van de eerste projectperiode Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden is in juli 2020 het boek “Participatie van ouderen in Den Haag - Kennis, ervaringen en praktische handreikingen” verschenen. Het boek verscheen onder redactie van Joost van Vliet en Wilma Eleveld, docentonderzoekers van De Haagse Hogeschool met eindredactie van Suzan van der Pas, lector Sociale Innovatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Leiden.

Lees verder

"Ik wilde meer diepgang"

Opleidingen

Erwin Mossel rolde als het ware het vak bedrijfsvoering in. “Ik werkte bij het bevolkingsonderzoek als HR-manager en moest een fusie realiseren. Daarna werd ik gevraagd als manager bedrijfsvoering. Ik heb veel in de praktijk geleerd, maar wilde op een gegeven moment meer diepgang. Een bredere blik ontwikkelen.”

Lees verder

Lector Arend de Kloet neemt afscheid

Onderzoek

Op 1 september neemt dr. Arend de Kloet afscheid in verband met zijn pensionering. Hij is dan ruim 12 jaar als lector Revalidatie verbonden geweest aan De Haagse Hogeschool. Dit bijzondere lectoraat is opgericht in samenwerking met Sophia Revalidatie (nu Basalt Revalidatie). Hij werkte al die tijd gedetacheerd vanuit Sophia als lector op onze hogeschool. In 2014 promoveerde hij in Leiden op het proefschrift getiteld ‘Participation of children and youth with acquired brain injury’.

Lees verder

Met estafette-onderzoek de wijk in

Onderzoek

De stad is een rijke, maar ook kwetsbare leeromgeving. Met estafette-onderzoek gaan studenten van verschillende opleidingen de wijk in om ‘in de echte wereld’ onderzoek te doen. Zij werken hierbij nauw samen met het kenniscentrum Governance of Urban Transition. “Studenten leren een waardevolle bijdrage te leveren aan het vinden van maatschappelijke oplossingen.”

Lees verder

De Haagse participeert in drie nieuwe living labs Medica...

Onderzoek

De Haagse Hogeschool is een belangrijke partner in drie van de vier nieuwe living labs van Medical Delta. In de living labs werken hogescholen met zorginstellingen en bedrijven aan actuele zorgtechnologische vraagstukken met aandacht voor preventie en zorg dichtbij huis. Denk aan het zo fit mogelijk krijgen en houden van patiënten met kanker of onderzoek naar welke e-health toepassingen ouderen helpen om thuis te revalideren.

Lees verder

Scheiden gft-afval: Joeri maakt het aantrekkelijk

Onderzoek Opleidingen

In Den Haag bestaat het restafval voor 40% uit organisch afval, oftewel gft-afval. Dat vervuilt het andere afval en bemoeilijkt nascheiding. Daar is namelijk heet water en dus energie voor nodig, waardoor de milieuwinst weg is. Bovendien is het een kostbare methode. De hoogste tijd dus om dit probleem op te lossen.

Lees verder

Studenten onderzoeken relatie Abtswoudehuis met de buurt...

Opleidingen

In de wijk Tanthof (Delft) staat sinds januari 2019 het Abtswoudehuis van de zorgorganisatie ‘Dagelijks Leven’. Een kleinschalige woonzorglocatie met plaats voor twintig bewoners met dementie, alzheimer, parkinson of een andere vorm van geheugenverlies. Zij krijgen hier zorg op maat, 24 uur per dag. Dagelijks worden er activiteiten georganiseerd door professionele begeleiders, zodat bewoners een zinvolle dagbesteding hebben. Bewoners kunnen ook gebruik maken van de buitenruimte rondom het complex en de rest van de wijk. Dit past in de filosofie van de zorgorganisatie: werken vanuit de mogelijkheden in plaats van de beperkingen. Maar wat is het beeld van de omwonenden van het Abtswoudehuis? Weten buurtbewoners in Tanthof welke doelen worden nagestreefd in de zorginstelling? En bouw je een goede band op met de buurtbewoners? De zorgorganisatie vroeg aan studenten van de Haagse Hogeschool om dit te onderzoeken.

Lees verder

Online lesgeven en toetsen, tijdens én na corona

Opeens ging het allemaal heel snel. Online lesgeven en online toetsen afnemen. De sluiting van De Haagse vanwege corona bleek een uitdaging, maar ook een kans om het onderwijs toekomstgerichter en duurzamer in te richten. “Deze crisis helpt in de omslag van denken over het hoger beroepsonderwijs.”

Lees verder

Lisannes tool maakt vrachtwagenritten efficiënter

Opleidingen

Hoe zet je ingehuurde vrachtwagens optimaal in? Dat was de vraag waar Lisanne van den Ing (23) tijdens haar afstudeeronderzoek bij een bedrijf in goederentransport mee aan de slag ging. Als student Toegepaste Wiskunde koos ze een wiskundige methode voor het maken van een efficiënte planning. Daar programmeerde ze een handige tool mee. Handmatig plannen van ritten is dus niet meer aan de orde. Wel zo makkelijk. En ook niet onbelangrijk: het bedrijf is ook nog eens goedkoper uit.

Lees verder

“Met plezier weer naar school”

Opleidingen

Na negen jaar in dezelfde functie voor hetzelfde bedrijf te hebben gewerkt, merkte John de Bruin (46) dat hij steeds minder werd uitgedaagd en geprikkeld. “Op een gegeven moment mis je externe invloeden. Dan zit je vastgeroest in je eigen denkpatroon en doe je steeds minder inzichten op.”

Lees verder

Studenten Alexander en David werken aan gelijkspanning

Onderzoek Opleidingen

Volgens Alexander is het project Universal 4 Leg (U4L) het pareltje van het DC-lab. Het laat namelijk verschillende mogelijkheden voor de toekomst zien. De meeste apparaten die we op dit moment gebruiken werken al op gelijkspanning. Je mobiel, je laptop, je televisie, je elektrische auto”. Op dit moment komt er nog wisselspanning uit stopcontacten, maar het is meer dan logisch dat we hier op den duur ook gelijkspanning uit moeten kunnen krijgen”. In het gelijkspanningslab (DC-lab) van De Haagse Hogeschool Delft werken studenten via verschillende projecten aan gelijkspanning, zo ook derdejaarsstudenten Elektrotechniek Alexander Spaans en David van Dalen.

Lees verder

Digitale munt van DNB is geen serieus wapen tegen de alm...

Tien jaar na de kredietcrisis, en aan de rand van een volgende wereldwijde financiële crisis, staat de politiek voor een fundamentele keuze. Blijven we ons vastklampen aan roekeloze bankiers die de belastingbetaler voor de schade laten opdraaien als zij een misser maken? Of kiezen we voor een veilig alternatief? Martijn van der Linden pleit voor de introductie van een publieke, digitale bewaarplaats voor geld – los van de banken, en los van risico’s.

Lees verder

Gelijkspanning heeft de toekomst

Wereldburgerschap Opleidingen Internationalisering Onderzoek

Met de razendsnelle opkomst van nieuwe technologieën als zonnepanelen, LED-lampen en elektrische auto’s wordt steeds vaker vermogenselektronica toegepast. De Haagse loopt internationaal voorop in ontwikkeling van onderwijs en toegepast onderzoek naar deze veelbelovende ontwikkeling. Een uitwisseling met studenten uit Zuid-Afrika helpt de kennis op wereldschaal verspreiden.

Lees verder

Onderzoek naar nieuwe professional in de wijk: de commun...

Onderzoek

Bij de gemeente Den Haag is een nieuw type wijk-ambtenaar in dienst gekomen: de community builder. Deze professional hanteert een integrale blik op een wijk en heeft aandacht voor het welzijn van de hele wijk. Vooral de wijze van werken is van belang. Zij gaan primair uit van plannen, wensen en mogelijkheden van de wijkbewoners en niet direct van de gemeentelijke planvorming. Zij werken buiten (ook letterlijk: werkplek) de gemeentelijke organisatie in de wereld van de wijk en de buurt. Dit levert ‘praktische wijsheid’ op: lokale kennis van de wijk, opgebouwd door ervaringen en contacten in de wijk.

Lees verder

Beweegvloer moet basisschoolleerlingen bewegend aan het ...

Onderzoek

Digitaal onderwijs is door de corona crisis niet meer weg te denken uit het onderwijs. Echter, langdurig zitten achter een scherm is ongezond en leidt tot allerlei ziektes waaronder overgewicht en bijziendheid, terwijl méér bewegen juist kan leiden tot betere hersenactiviteit en leerprestaties. Daarom introduceert de Nederlandse start-up Springlab vanaf vandaag op 6 basisscholen in Nederland de Springlab Beweegvloer om fysieke inactiviteit in het onderwijs op een innovatieve manier tegen te gaan. Op deze vloer bewegen en leren de basisschoolleerlingen tegelijkertijd.

Lees verder

Mels werkt met CT-scanners en maakt overuren door corona

Opleidingen Wereldburgerschap

Mels Stam (24) werkt als CT-engineer bij Canon Medical Systems en zit in de afstudeerfase van de duale opleiding Elektrotechniek. Het werken aan zijn scriptie moet ’s avonds en in het weekend gebeuren want hij werkt sinds de uitbraak van corona fulltime.

Lees verder

Rolmodellen gezocht voor hbo-studenten

Bijna iedereen herinnert zich wel die ene docent die jou extra motiveerde, waardoor je in jezelf ging geloven, die zorgde dat jij het begreep, waardoor je je gezien voelde en/of die maakte dat je je grenzen verlegde. Die docent kun jij worden voor onze studenten. Heb jij bijna of kort geleden je (master)studie afgerond en heb je een hart voor jonge mensen en leren? Meld je aan voor de online informatieavond over het traineeprogramma van De Haagse Hogeschool, die plaatsvindt op dinsdag 30 juni (start 17.00 uur).

Lees verder

Column Aminata Cairo: Welkom bij de Movement

Onderzoek

Eerst.... was er Corona of Covid 19, een virus dat ons leven op onvoorstelbare wijze veranderde. Opeens moesten we fysiek afstand van elkaar houden, strikte hygiënemaatregelen naleven en thuis werken. Werk zoals we het kende, stopte. School zoals we gewend waren, stopte. Socializen zoals we deden, stopte. Eigenlijk stopte er feitelijk niets, maar werden we gedwongen om dingen anders te bekijken, anders te doen en anders te ervaren. We zijn gestopt met rennen. We werden gedwongen te rusten en stil te zijn. Zelfs de aarde kreeg enige rust. Tegelijk hadden we te maken met de angst om ziek te worden of moesten we omgaan met zieken in onze eigen omgeving.

Lees verder

Inclusiviteit en wereldwijde verandering

Netwerkhogeschool Wereldburgerschap Internationalisering

Het is nog niet zo lang geleden dat we werden getroffen door een pandemie, een die ons dagelijks leven nu nog beïnvloedt. Van het ene op het andere moment moesten we de confrontatie aangaan met de angst voor onze gezondheid, en vooral voor de gezondheid van de meest kwetsbaren onder ons. Van het ene op het andere moment moesten we thuis blijven, en moesten wij ons onderwijs daarop aanpassen. Het was een uitdaging, maar we hebben stappen gezet die niemand eerder voor mogelijk had gehouden. Ik ben trots op de inspanningen die onze docenten én ondersteuners hebben geleverd bij de overgang naar het onderwijs op afstand. Ik juich onze studenten toe omdat ze het samen met ons volgehouden hebben. En meer dan wat dan ook hebben we geleerd hoe verbonden wij zijn.

Lees verder

De Samen Vitaal Box

Wereldburgerschap Opleidingen

Je goede werk als buddy voortzetten tijdens de coronacrisis. Drie eerstejaarsstudenten Voeding en Diëtiek bedachten de Samen Vitaal Box, met gezonde recepten, de producten om het gerecht te maken en beweegoefeningen om vitaal te blijven. “Dat je met iets heel kleins iets heel groots bij een ander teweeg kan brengen, geeft een blij en voldaan gevoel.”

Lees verder

Jonge docent was ook actief in coronaspoedpost

Wereldburgerschap Onderzoek

Toen het coronavirus wild om zich heen greep en het aantal patiënten in Den Haag piekte, stond Stefan Zwaard zijn mannetje als noodhulpvrijwilliger bij het Rode Kruis. Daarnaast gaf hij zijn docentschap bij de opleiding HBO-ICT in Delft online invulling. Nu de situatie is gestabiliseerd, vragen we de jonge docent (23 jaar) bij De Haagse Hogeschool naar zijn ervaringen als vrijwilliger én als docent op afstand.

Lees verder

Verklaring

De Haagse Hogeschool ontving enige tijd geleden vragen van een journaliste van het AD. Deze vragen hadden betrekking op een specifiek voorval van discriminatie op De Haagse Hogeschool waar de journaliste door een bij haar bekende bron op werd gewezen.

Lees verder

Samen racen tegen de klok

Wereldburgerschap Opleidingen

Binnen 24 uur van probleem naar oplossing. Tweedejaarsstudent Werktuigbouwkunde Rwan Fawzy won, samen met drie studenten van andere opleidingen aan De Haagse, de hoofdprijs van The Health Innovation Challenge. “We keken naar hetzelfde probleem vanuit verschillende perspectieven. Daar heb ik veel van geleerd.”

Lees verder

Studenten FM ondersteunen de zorg tijdens corona-crisis

Opleidingen Wereldburgerschap

Dat studenten FM niet bij de pakken neer gaan zitten als hun plannen een onverwachte wending nemen, maar juist doorpakken, bewijzen Melanie en Sylvana. Zij moesten hun studieplannen vanwege de corona-crisis aanpassen en gingen aan de slag in de zorg.

Lees verder

Steeds meer kinderen bewegen slechter

Onderzoek

Afgelopen schooljaar namen meer dan 70.790 kinderen (geanonimiseerde data inzichten) aan de MQ Scan deel. MQ staat voor Motorische Quotiënt. De MQ Scan is een motoriektest voor kinderen van 4 – 12 jaar waarin kinderen zo snel mogelijk een parcours met verschillende onderdelen moeten afleggen. De scan is ontwikkeld door De Haagse Hogeschool, Athletic Skills Model en de Vrije Universiteit Amsterdam.

Lees verder

Een klein bolletje speurt spookvissen netten op

Opleidingen Wereldburgerschap

¨Voordat ik met mijn project begon, wist ik niet hoe groot het probleem was dat ik aan wilde pakken. Nou, gigantisch. Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic terecht in de oceaan. 46 procent daarvan bestaat uit verloren visnetten. Die verstrikken meer dan 650.000 dieren per jaar. Die netten kunnen tot wel zeshonderd jaar blijven spookvissen.¨

Lees verder

Binnen 24 uur van probleem tot product

Opleidingen

Ze kreeg op school een folder in haar hand gedrukt en een week later had ze zichzelf ingeschreven als individuele deelnemer voor The Health Innovation Challenge. Rwan Fawzy is 20 jaar oud en zit op dit moment in haar tweede jaar van de studie Werktuigbouwkunde. Het idee dat er een oplossing moest komen voor een bepaald probleem, inclusief prototype, in 24 uur tijd leek haar wel wat. Ook het pitchen van het idee aan de opdrachtgevers, juryleden en andere groepen zag ze als een leuke uitdaging. Rwan houdt wel van uitdagingen, zodoende besloot ze om deel te nemen aan de challenge.

Lees verder

Berichten uit een stille stad: de maatschappelijke impac...

Onderzoek

De impact van COVID- 19 op de Haagse samenleving is fors. Veel mensen hebben inkomensverlies geleden, mijden medische zorg en geven aan dat ze minder medische zorg ontvangen. Veel forser nog is de angst. Grote groepen mensen zijn bang om hun baan of bedrijf te verliezen als gevolg van de coronacrisis. Hierbij worden de zwakste groepen het hardste getroffen. Mensen met een tijdelijk contract, lager opgeleiden, laagbetaalden en mensen met een zwakke gezondheid geven veel vaker aan inkomensverlies te hebben geleden, medische zorg te mijden en minder zorg te ontvangen. In vergelijking met een eerder uitgevoerd Rotterdams en landelijk onderzoek is vooral angst en stress als gevolg van de coronacrisis sterk toegenomen, met name onder jongeren en mensen met een minimuminkomen.

Lees verder

Mural of Change: nieuwe graffiti landmark in Den Haag

Wereldburgerschap

Door de COVID-19 pandemie ervaren velen beperkingen van hun vrijheden. Juist nu realiseren steeds meer mensen zich hoe belangrijk vrijheid en een gezonde leefomgeving zijn, niet alleen voor henzelf, maar ook voor anderen. Het besef groeit dat we niet meer op de oude manier verder kunnen en dat we in staat zijn om verandering samen vorm te geven.

Lees verder

THUAS meets East

Onderzoek

Er wonen steeds meer mensen in de stad en gemiddeld worden deze mensen steeds ouder. Het lectoraat Urban Ageing onderzoekt hoe je succesvol oud kunt worden in de stedelijke omgeving. Europese subsidie hiervoor wordt gezocht door samenwerkingen aan te gaan met Centraal- en Oost-Europese universiteiten.

Lees verder

Spatmaskers printen vanuit huis

Het ging allemaal ineens heel snel. Een simpel idee om beschermingsmiddelen tegen corona te produceren met je eigen 3d-printer thuis. Aan een landelijke oproep gaven Haagse studenten Bewegingstechnologie en Industrieel Product Ontwerp ruimschoots gehoor. “We hebben een complete assemblagelijn opgezet in het 3d-lab van De Haagse.”

Lees verder

Promoveren op het milieuvluchtelingenvraagstuk

Onderzoek

Vluchtelingen. Dan denk je aan Syrië en Soedan. Landen verscheurd door oorlog. Op die mensen heeft het Vluchtelingenverdrag betrekking. Maar daarin worden milieuvluchtelingen niet gekend. Hoe deze groeiende groep mensen binnen het bestaande recht toch beschermd kunnen worden, onderzocht Jolanda van der Vliet, docent internationaal en immigratierecht aan De Haagse Hogeschool. Op donderdag 7 mei promoveerde zij op dit onderzoek.

Lees verder

Duindorp apart en ook gewoon

Onderzoek

De Haagse wijk Duindorp was veel in het nieuws. Veel aandacht ging uit naar het al of niet doorgaan van het vreugdevuur op oudejaarsavond 2019. In de weken die hierin vooraf gingen, was er veel onrust. Maar Duindorp is méér dan vreugdevuur. In de wijk is grote saamhorigheid, grote sociale controle en er is sociale problematiek. Duindorp wil “eigen” zijn en is in de ogen van buitenstaanders “apart”. Er zijn spanningen tussen de wijk en de stad, tussen bewonersgroepen en tussen bewoners en professionals. Onderzoek laat zien dat er mogelijkheden zijn om deze spanningen te matigen.

Lees verder

Stage in Madrid levert Sanne een prijs op

Opleidingen

Een paar dagen voor de uitreiking hoorde Sanne Walraven dat ze kans maakte op een prijs. Of ze vooral deel wilde nemen aan de conferentie FYSICA 2020, vanwege corona dit jaar online. Dus sloot ze op 17 april haar laptop aan op de tv en ging er met haar ouders en broertje eens goed voor zitten. Met zo’n 600 anderen woonde ze de conferentie via Zoom bij, een ervaring op zich. En jawel, samen met twee studenten Technische Natuurkunde van andere hogescholen bleek ze de NNV hbo Jong Talentprijs gewonnen te hebben.

Lees verder

‘Het was 6 dagen per week keihard werken’

Opleidingen

Voor veel studenten heeft corona impact op hun studie. Opeens zit je aan huis gekluisterd. Volg je alleen online college. Kom je wel aan je studiepunten? Voor tweedejaarsstudente HBO-V Jackie van der Heiden betekent corona dat zij haar stage heeft moeten afbreken. Een stageplek én een bijbaan in de zorg, dat gaat nu even niet werken. Het gevaar anderen en jezelf te besmetten, is veel te groot.

Lees verder

Update n.a.v. persconferentie 21 april

Tijdens de persconferentie van 21 april werd snel duidelijk dat er voor het hoger onderwijs niet per direct iets zou veranderen. Wel werden de nieuwe data van 20 mei en 1 september genoemd. Wat betekenen deze data voor De Haagse Hogeschool?

Lees verder

Luke Koppe, ORM student - Kan ik helpen?

Opleidingen

De keuze van de juiste studierichting vraagt om een gedegen oriëntatie! In deze tijd kun je helaas geen fysieke open dagen van hogescholen en universiteiten bezoeken. Er is in Den Haag een mooi initiatief van studenten die vragen beantwoorden over de studie die zij op dit moment volgen. Dit alles om aankomende studenten een zo realistisch mogelijk beeld te geven van de opleiding.

Lees verder

International Sport Management en corona, een docentener...

Opleidingen

Corona. Tot 3 maanden geleden zou ik dit woord vooral hebben geassocieerd met een lekker fris Mexicaans biertje op Coronado Beach, Californië. Nu staat het begrip voor sociale afstand, zelfisolatie én lesgeven vanuit huis. Dat laatste is een hele uitdaging, maar óók een kans om allang bestaande digitale onderwijsmiddelen nu eens echt te gaan gebruiken.

Lees verder

International Sport Management en corona, een studentene...

Opleidingen

Meer vrije tijd. Nog maar een paar weken geleden had geen enkele student iets anders gewenst. Nu is de weg naar de supermarkt het hoogtepunt van mijn dag. Een dag die verder wordt bepaald door zelfisolatie en sociale afstand. Genieten van het mooie weer? Afspreken met vrienden? We zitten ieder op onze kamer. Alles draait om zeep, toiletpapier en #StayHome.

Lees verder

De quarantaine-blog #2: duivelse dilemma’s en politiek f...

Opleidingen

Laat ik vooropstellen dat de Corona-crisis nu al de grootse mondiale crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu we dat hebben vastgesteld kunnen we ook zeggen dat de Corona-crisis ons veel leert over de wereld waarin wij leven. Niet alleen voor virologen en epidemiologen is dit een hele interessante tijd, ook voor bestuurskundigen levert dit veel nieuwe inzichten op. Het klinkt als “wij van wc eend…”, maar de Corona-crisis is simpelweg enorm spannend en interessant om te volgen. Twijfel jij nog over de relevantie van een studie Bestuurskunde? Vind je het lastig om jezelf te oriënteren zonder de open dagen? Volg dan deze blog de aankomende weken om te zien hoe een docent Bestuurskunde naar de corona-crisis kijkt. Los van dit stukje product-placement en de start van mijn carrière als influencuer, is deze blog voor mij een manier om mijn inzichten te delen en mijn thuis-quarantaine nuttig te besteden.

Lees verder

Afstuderen in Coronatijd

Opleidingen

Hoe is het om als bijna afgestudeerde verpleegkundige te werken in de thuiszorg tijdens de corona-crisis? Vierdejaars HBO-V student Glenn Grötzinger fietst dagelijks door de Haagse wijken om ouderen die thuiszorg nodig hebben te helpen. En volgt de laatste lessen bij De Haagse om zijn diploma straks in ontvangst te nemen.

Lees verder

Meer dan science fiction in Delft

Opleidingen

De stad van de toekomst vind je niet alleen in science fiction. Studenten van de opleiding User Experience Design (UXD) geven er mede vorm aan, vertelt docent Tim van den Bosch. “Onze opleiding werkt samen met verschillende opdrachtgevers binnen de gemeente Delft. Studenten denken mee over slimme technologieën in de stad, zodat Delft nog steeds een aantrekkelijke plek is in 2040.”

Lees verder

De waarde van de coronacrisis

Onderzoek

Het nieuws staat er bol van: de negatieve gevolgen van de coronacrisis. Maar er is een andere kant aan het verhaal. “Er is een taboe om louterend over de crisis te spreken. Maar er ligt een kans om te investeren in wat werkelijk van waarde is.” Een tweegesprek met lector Change Management Jacco van Uden en lector Circular Business Kim Poldner.

Lees verder

De Haagse wordt een living lab

Onderzoek

Wereldwijd is het gebruik van grondstoffen in de afgelopen eeuw verachtvoudigd. Op weg naar 2050, wanneer Nederland 100 procent circulair moet zijn, mogen overheidsorganisaties dit jaar nog maar 35 procent restafval hebben. De Haagse verricht onderzoek hoe Facility Management kan bijdragen aan het zo efficiënt mogelijk scheiden van afval.

Lees verder

Hoe groot is jouw CO2 footprint?

Opleidingen

Uitzoeken hoe het zit, bewuste keuzes maken, en zo bijdragen aan een beter klimaat. Bij de opleiding Ruimtelijke Ontwikkeling word je op allerlei manieren uitgenodigd om aan de slag te gaan met duurzaamheidsthema’s. Je denkt na over problemen als wateroverlast, droogte of (potentiële) hittestress en maakt de stad met jouw oplossingen meteen iets duurzamer. Ook neem je je eigen leefgewoontes en jouw invloed op de CO2-uitstoot onder de loep en denk je na over wat er in je omgeving anders zou kunnen.

Lees verder

De quarantaineblog door Ruud Schapenk

Opleidingen

Laat ik vooropstellen dat de coronacrisis nu al de grootse mondiale crisis is sinds de Tweede Wereldoorlog. Nu we dat hebben vastgesteld kunnen we ook zeggen dat de coronacrisis ons veel leert over de wereld waarin wij leven. Niet alleen voor virologen en epidemiologen is dit een heel interessante tijd, ook voor bestuurskundigen levert dit veel nieuwe inzichten op. Het klinkt als “Wij van WC-Eend…”, maar de coronacrisis is simpelweg enorm spannend en interessant om te volgen. Twijfel jij nog over de relevantie van een studie Bestuurskunde? Vind je het lastig om jezelf te oriënteren zonder de open dagen? Volg dan deze blog de aankomende weken om te zien hoe een docent Bestuurskunde naar de coronacrisis kijkt. Los van dit stukje product-placement en de start van mijn carrière als influencuer, is deze blog voor mij een manier om mijn inzichten te delen en mijn thuisquarantaine nuttig te besteden.

Lees verder

Katja Rusinovic nieuwe lector Grootstedelijke Ontwikkeli...

Onderzoek

Gisteren, 7 april, heeft het CvB van de Haagse Hogeschool Katja Rusinovic benoemd tot lector Grootstedelijke Ontwikkelingen. Per 1 juni a.s. gaat zij met haar lectoraat aan de slag binnen het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions vanuit de faculteit Bestuur Recht en Veiligheid.

Lees verder

HBO-V-student met baan ziet impact van corona bij haar c...

“Of ik bang ben om in deze tijd mijn werk in de GGZ te doen? Nee, wél bezorgd. Veel van mijn cliënten zijn kwetsbaar. Ik wil niet degene zijn die het coronavirus op hen overdraagt.” Debby van der Steenhoven is eerstejaarsstudent HBO-V duaal aan De Haagse Hogeschool. Naast de ene studiedag in de week werkt zij vier dagen als gediplomeerd sociaal pedagogisch hulpverlener binnen de GGZ.

Lees verder

Platform Seniorvriendelijke Stad Den Haag

Onderzoek

In Den Haag wonen ruim 76.000 65-plussers en hun aandeel binnen de stedelijke bevolking groeit. Eind 2014 trad Den Haag als eerste Nederlandse stad toe tot het netwerk van 'age friendly cities' van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Wereldgezondheidsorganisatie onderscheidt gebieden waarop een seniorvriendelijke stad goed moet scoren, zoals huisvesting, mobiliteit, zorg en werkgelegenheid.

Lees verder

Sascha communiceert over corona voor ziekenhuis

Opleidingen

Voor sommige van onze studenten die nu stage lopen, zorgt het coronavirus ervoor dat we nu redelijk rustig thuis werken. Stagiaire Sascha de Haas werkt ook thuis maar heeft het superdruk. Ze loopt stage bij de afdeling Communicatie van het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. “Vanuit huis adviseer ik het ziekenhuis hoe het zijn social media kan inzetten, bedenk ik posts en zoek ik relevante hashtags. Ook monitor ik de kanalen van andere ziekenhuizen, waarvan ik alle acties in kaart breng. Daar zijn mijn collega’s erg blij mee. Ze zeiden dat ik een “prachtig overzicht” had gemaakt van hoe andere ziekenhuizen over corona communiceren. Dat compliment kan ik in mijn zak steken.”

Lees verder

Studenten De Haagse Hogeschool winnen met ontwerp duurza...

Onderzoek Opleidingen

Toen het Hoogheemraadschap van Delfland op zoek was naar een ontwerp voor een nieuwe portiersloge, zette een groep tweedejaarsstudenten van de opleiding Bouwkunde aan De Haagse Hogeschool hun beste – en meest creatieve – beentjes voor: Zij gingen aan de slag met het ontwerpen van deze nieuwe portiersloge. Op 27 maart maakte de jury bekend dat hun ontwerp won. Deze scoorde het hoogst op duurzaamheid én vernieuwing.

Lees verder

Finance & Control brengt blockchaintechnologie naar Ghan...

Opleidingen Onderzoek

Het begon met een bezoek aan de Ghanese hoofdstad Accra. Daar werden ze vriendelijk ontvangen door Matthew Opoku-Prempeh, de minister van Onderwijs. Het Ghanese tv-journaal pikte de ontmoeting op en deed er nog dezelfde dag verslag van. Niet elke dag komen mensen van De Haagse Hogeschool naar Ghana om een veelbelovend idee te bespreken. Hogeschooldocent Irénee Dondjio begint nóg te glimmen als hij een jaar later over dit bezoek vertelt. En terecht, want in Ghana gebeurt iets moois.

Lees verder

Nieuwe projecten: ‘Digitale Veiligheid in de Wijk’ en ‘L...

Onderzoek

Het kenniscentrum Cybersecurity pakt actief en betrokken vraagstukken op die de maatschappij raken. Zo is het lectoraat Cyber Security in het mkb vanaf voorjaar 2020 voor zeker een jaar betrokken bij onderstaande nieuwe projecten, waarin wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve oplossingen en wordt samengewerkt met (onderdelen van) diverse gemeenten en andere partijen.

Lees verder

Hbo-postdoc biedt kans voor onderzoeker én student

Onderzoek

Hoe kan het digitaal gedrag van leerlingen in het basisonderwijs veiliger worden? Welke duurzame verpakking sluit het beste aan bij de wens van de consument? En hoe kan de leefstijl van kwetsbare groepen met m-Health worden verbeterd? Drie voorbeelden van docent-onderzoekers aan De Haagse die via het hbo-postdocprogramma van Regieorgaan SIA een tweejarig onderzoek gefinancierd krijgen. Studenten aan De Haagse worden betrokken bij hun project.

Lees verder

3 betrouwbare bronnen over het coronavirus

Op social media en WhatsApp gaat regelmatig nepnieuws rond over het coronavirus (COVID-19). Het is daarom extra belangrijk om betrouwbare bronnen te raadplegen voor de juiste informatie rondom het virus en de situatie in Nederland.

Lees verder

Vertrek Aminata Cairo

Onderzoek

Na een intensief persoonlijk beraad en in goed overleg met het lectorenteam van ons Centre, heeft Aminata Cairo op afgelopen 2 maart te kennen gegeven dat zij haar functie als lector Inclusive Education bij het Centre of Expertise Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschool deze zomer zal beëindigen.

Lees verder

Docent van De Haagse Hogeschool positief getest op COVID...

Een docent van de opleiding Huidtherapie van De Haagse Hogeschool is positief getest op het Coronavirus (COVID-19). Deze besmetting is terug te leiden tot een vakantie in Noord-Italië. De docent heeft zich vrijdagavond 6 maart met ziekteverschijnselen gemeld bij de GGD. Op zondag is er getest op het virus. Op dinsdag 10 maart in de loop van de ochtend werd bekend dat de test positief was. De docent zit momenteel in thuisisolatie en maakt het naar omstandigheden goed.

Lees verder

Zuid-Hollandse samenwerking voor opleiden 3.000 extra IT...

Er is een groot tekort aan IT'ers, ook in Zuid-Holland. Om meer IT'ers op te leiden en de bekendheid met IT bij andere werkenden te vergroten is WE IT opgericht. WE IT is een consortium van overheden, (particuliere en private) opleiders en het bedrijfsleven. De officiële ondertekening van WE IT was op 10 maart op De Haagse Hogeschool.

Lees verder

De Haagse Hogeschool viert rechten van de vrouw op Inter...

Internationale Vrouwendag: zondag 8 maart stond geheel in het teken van, je raadt het al: vrouwen. Aandacht schenken aan de emancipatie van de vrouw is ook voor De Haagse Hogeschool belangrijk. Daarom kwamen een groot aantal vrouwen bijeen in het atrium om een groepsfoto te maken om hun solidariteit te tonen.

Lees verder

Op vaste dagen ’s ochtends roostervrij

Opleidingen

Wat als je ál je bezigheden makkelijk over een week kon verdelen? Voor de studenten van de opleiding Facility Management is dit mogelijk: zij hebben een vast rooster. Mayu Sarmiento, tweedejaarsstudent van de opleiding, is er blij mee. ‘’Zo kan ik mijn persoonlijke activiteiten beter met school combineren’’.

Lees verder

Een abnormale stage bij de opleiding verpleegkunde

Opleidingen

Bij een normale stage loop je mee met mensen die werken in jouw toekomstige vakgebied. Maar eerstejaarsstudenten Verpleegkunde lopen geen gewone stage. Zij gaan juist in de schoenen staan van hun toekomstige patiënten. Waarom dit een succes is, blijkt uit het verhaal van Wessel: “Door deze stage begrijp ik écht wat je voor iemand betekent.”

Lees verder

Coronavirus: Hoe handelt De Haagse Hogeschool?

De eerste besmettingen van het coronavirus in Nederland zijn geconstateerd. De Haagse Hogeschool wil helpen verdere verspreiding van het virus tegen te gaan en volgt daarom de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.

Lees verder

Zorgen dat de machines het blijven doen

Opleidingen

‘Dat loopt weer gesmeerd’, zo heette het symposium waar de Gouden Oliedruppel Award* uitgereikt werd. De prijs ging onder andere naar de minor Asset Management and Maintenance van de opleiding Werktuigbouwkunde.

Lees verder

Weet jij hoe jouw smartphone precies werkt?

Onderzoek

ICT: bij het horen van deze afkorting denken veel mensen aan cijfers en computerprogramma’s. Deze technische kant van het vak wordt vaak gezien als ‘onbereikbaar’ en ‘lastig’ voor menig mens die geen deel uitmaakt van het vakgebied, terwijl kennis hierover voor iedereen belangrijk is. Want kunnen wij onze apparatuur wel altijd vertrouwen? Daniel Meinsma, docent HBO-ICT van De Haagse Hogeschool in Zoetermeer, wil aantonen dat de technische kant van ICT helemaal niet saai of moeilijk is. Daarom onderzocht hij samen met zijn studenten de gebruiksveiligheid en –vriendelijkheid van software. Hun bevindingen worden gedeeld in een bundel.

Lees verder

Studenten Process & Food Technology zetten zeewier op de...

Opleidingen

“Natuurlijk, lokaal en zero waste. Een circulaire economie. Daar gaan we met z’n allen naartoe”, weet docent Fabrice Ducept. Zijn studenten van de opleiding Process & Food Technology deden onderzoek naar producten van Nederlands zeewier namens een bedrijf uit Den Haag. “De cirkel is zo op meerdere manieren mooi rond.”  

Lees verder

Circulair bouwen in het klein

Opleidingen

Een piepklein kantoortje, midden op de Duurzaamste Kilometer van Nederland, geheel circulair gebouwd, vol met de nieuwste, duurzame technieken. Tweedejaars Bouwkunde studenten van De Haagse gingen de challenge aan en ontwierpen in opdracht van Bouwend Nederland een tiny office in Leiden.

Lees verder

Celainy Obispo combineert studie Communicatie met voetba...

Opleidingen

Spelen als linksback in het vrouwentopteam van ADO Den Haag. Dat is de wereld van derdejaarsstudent Celainy Obispo. “Van mijn 5e tot mijn 17e voetbalde ik tussen de jongens. Toen ik erachter kwam dat ik er best goed in was, gaf dat mijn een ontwikkeling een extra boost. En 2 jaar geleden maakte ik de overstap naar een dameselftal. Ik speel nu in het eerste elftal van ADO Den Haag Vrouwen, waar we in de Eredivisie Vrouwen uitkomen.”

Lees verder

Stadslab over vergrijzing in Delft van start

Onderzoek

In de Delftse wijk Tanthof is op 7 februari in aanwezigheid van onder andere burgemeester Marja van Bijsterveldt en wethouder Karin Schrederhof een Stadslab gestart. Docenten en studenten van De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland en de TU Delft gaan samen met de gemeente, maatschappelijke organisaties én bewoners onderzoek doen naar problemen, kansen en oplossingen rondom ‘vergrijzing’. “Ik ben ervan overtuigd dat als je met elkaar nadenkt over de vraagstukken in de wijk, je heel creatieve en inventieve ideeën kunt ontwikkelen”, zei de burgemeester.

Lees verder

Primeur: IB tekent als eerste verdrag voor international...

Wereldburgerschap Studentenleven Opleidingen Internationalisering

International Business heeft een mooie primeur binnen De Haagse Hogeschool! De opleiding heeft als eerste opleiding binnen de gehele hogeschool een uitbreiding van de “Memorandum of Understanding” voor de uitwisseling van studenten op internationale stages, samen met de partneruniversiteit Universidad de la Sabana in Colombia.

Lees verder

De Moeders van De Mussen

Hoe kunnen we de relatie tussen De Haagse Hogeschool en de bewoners van de omringende wijken duurzaam versterken? Op dinsdag, 21 januari, waren De Moeders van De Mussen bij De Haagse Hogeschool op bezoek. Op initiatief van het Lectoraat Inclusive Education, kwamen dertig moeders uit de Schilderswijk ontbijten en kennismaken met de hogeschool. De afgelopen maanden is Aminata Cairo verschillende keren uitgenodigd om bij De Mussen te spreken. Na verschillende bezoeken aan De Mussen, was het nu tijd om de moeders ook kennis te laten maken met De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Studenten pitchen innovatief filtersysteem tegen plastic...

“Wij zijn twintigers en hebben nog een heel leven voor ons op deze planeet. We zijn ook industrieel ontwerpers. Met The Floating Coconet pakken we het grootste milieuprobleem in de wereld aan: de plasticvervuiling in rivieren en zeeën,” aldus Sjors van der Meer, een van de vijf Industrial Design Engineering-studenten die momenteel in Panama zit om hun filtratiesysteem te pitchen tijdens het Biomimicry Bootcamp. Als ze de Ray of Hope Prize Competion winnen, kunnen ze 100.000 dollar in de wacht slepen.

Lees verder

Circulaire modeshow op verzoek gerecycled

Als het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) vraagt of je een onlangs gegeven duurzame modeshow nog een keer wil neerzetten, dan maak je natuurlijk van die gelegenheid ook gebruik. Zeker als dat is tijdens de tweede Nationale Conferentie Circulaire Economie. En dus trokken lector Kim Poldner en studenten van De Haagse Hogeschool de stoute maar duurzame schoenen aan.

Lees verder

Studenten gaan The Challenge aan tegen milieuvervuiling,...

Opleidingen

Een betere toekomst. Dat willen we allemaal. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan: hoe draag je hier nu écht aan bij? Studenten van de opleiding HBO-ICT aan De Haagse Hogeschool hebben wel een idee. Van een drone die stikstof meet tot een apparaat dat zorgt dat je planten goed groeien: de afgelopen maanden zijn de studenten hard in de weer geweest om hun eigen innovaties tot leven te laten komen. Tijdens de Expo van The Challenge op woensdag 29 januari kwamen zij in het Atrium bijeen om deze duurzame uitvindingen aan nieuwsgierige bezoekers te presenteren.

Lees verder

Stage London Fashion Week

Opleidingen

Een stage bemachtigen die aansluit bij je passie. Dat lukte modeliefhebster Roya Saidi. “Ik heb een grote passie voor mode en mijn liefde voor PR is tijdens de studie gegroeid. "

Lees verder

Studenten HBO-ICT worden uitgedaagd met vrije keuze in n...

Opleidingen

Het onderwijs innoveren, hoe doe je dat? De opleidingen van De Haagse Hogeschool zijn hier continu mee bezig. Zo ook in de Dutch Innovation Factory in onze vestiging Zoetermeer, waar eerstejaarsstudenten HBO-ICT na hun eerste semester kunnen kiezen voor de gloednieuwe differentiatie Innovative Development. Teamleider Dave Stikkolorum vertelt er graag over.

Lees verder

Pieter van Foreest en De Haagse Hogeschool starten samen...

Onderzoek

De zorg innovatief houden: voor De Haagse Hogeschool en Pieter van Foreest ligt dit onderwerp nauw aan het hart. De twee partijen tekenden op maandag 27 januari een samenwerkingsovereenkomst. Ze willen samen werken aan een onderzoeks- en innovatieprogramma rond een aantal uitdagingen in de ouderenzorg. Nieuwe technologische uitvindingen en beroepsonderwijs staan hierbij centraal.

Lees verder

Bezoek Australian Aged Care Royal Commission

Onderzoek

Op dinsdag 21 januari 2020 bezocht de Australische “Royal Commission into Aged Care Quality and Safety” De Haagse Hogeschool. Deze in 2018 door de Australische overheid geïnstalleerde commissie doet tijdens een rondreis door Europa nader onderzoek naar kwaliteits- en veiligheidsvraagstukken die ouderen tegenkomen in het Australische zorgsysteem.

Lees verder

Voor één dag baas van een faculteit

Opleidingen

Boy van den Berg heeft alles onder controle. Zijn agenda stond afgelopen donderdag gelukkig niet boordevol afspraken. Voor één dag was de 14-jarige vmbo’er de baas van de faculteit IT & Design. Boy: “Toen ik vanmorgen door Han werd opgehaald, voelde ik wel wat spanning. Een goede spanning. Die viel al direct tijdens het ontbijtoverleg van mij af.” Wat is dít nou: een 14-jarige op de directeursstoel bij De Haagse? Dat vraagt om uitleg.

Lees verder

Persoonlijke verhalen tijdens Participatie Podcast

Opleidingen

Wat begon als een schoolopdracht, groeide voor Myrthe Gerritse (21) en Sophie Adam (23) uit tot een vrijetijdsbezigheid. Na het behalen van hun diploma Verpleegkunde aan De Haagse Hogeschool, zette zij de Participatie Podcast voort: een podcast waar gasten hun verhalen en ervaringen kunnen delen rondom gezondheid en ziekte. ‘’Als één iemand zijn verhaal durft te delen kan dit andere mensen aansporen om hetzelfde te doen.’’

Lees verder

Stage bij de brandweer

Opleidingen

Van werken met frêle dames van de high fashion tot communiceren met de kranige kerels van de brandwacht. Dat kan allemaal als je vakgebied communicatie is. Zie hier derdejaars student Kelvin Holstege die stage loopt bij Brandwachthuren. "De brandweerauto op de foto is te zien in de misdaadserie 'Keizersvrouwen'. Je kunt ons inhuren als in een scène bijvoorbeeld een auto in de fik moet. Maar het vaakst controleren we de brandveiligheid van gebouwen als de meldinstallatie het niet doet."

Lees verder

Innovatie-obstakels bedrijven aangepakt door studenten

Onderzoek

5 IKEA-tafels op een rij. Dat is de ‘fabriek’ van Physee. Deze innovatieve startup maakt slimme ramen om zonne-energie mee op te wekken. Maar bij het opschalen van hun bedrijf lopen ze tegen obstakels aan. En ze zijn niet de enige. De Haagse is sinds 1 september betrokken bij SMITZH, een samenwerkingsproject dat de maakindustrie in Zuid-Holland hierbij ondersteunt.

Lees verder

Rechtenstudenten op studiereis naar Brussel

Opleidingen

Bij Brussel denk je aan Manneken Pis, mosselen en Belgische wafels. De stad is ook bekend vanwege het Europese Parlement en de Europese Commissie. Op uitnodiging van parlementariër Sophie in ’t Veld mochten duale en deeltijdstudenten hbo-rechten daar een kijkje nemen. Eind november vertrok de bus voor een studiereis naar Brussel.

Lees verder

De Haagse Hogeschool genomineerd voor de MKB Pro-motor a...

Onderzoek

Wederom is het project social engineeringsprogramma van de opleiding Information Security Management (ISM) in samenwerking met het lectoraat Cybersecurity in het MKB genomineerd voor de MKB Pro-motor award. Dit keer voor beste innovatieve publiek-private project, dat het MKB verder helpt.

Lees verder

Mendeltje van Keulen: ''Wat betekent Europese samenwerki...

Onderzoek

Op 27 januari vindt op De HHs CREUVENT plaats: een actief event waarin onderzoekers en studenten praten over Europa. Het congres, met tal van EU-workshops door praktijkmensen en onderzoekers wordt georganiseerd door het lectoraat The Changing Role of Europe en haar lector Mendeltje van Keulen. Zij vertelt over het evenement, het betrekken van studenten bij EU-gerelateerde onderwerpen en hoe De Haagse Hogeschool omgaat met Europese ontwikkelingen.

Lees verder

Smart society: leren by doing

De grote stedelijke uitdagingen van deze tijd vragen om intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen en overheden. Binnen het landelijke programma City Deal Kennis Maken werkt De Haagse Hogeschool met de TU Delft en Hogeschool Inholland samen met de gemeente Delft. Derdejaarsstudenten UXD bewezen hun diensten met het project Smart Society 2019.

Lees verder

Menselijke factor nog steeds grootste cyberbedreiging

Hoe makkelijk zijn we in het delen van persoonlijke gegevens? En kiezen we altijd wel een veilig wachtwoord bij het maken van een account? Onderzoekers van het Centre of Expertise Cybersecurity van De Haagse Hogeschool hebben onderzocht hoe (on)veilig Nederlanders zich op het internet gedragen, en maakten hier een rapport van. Het Ministerie van Justitie en Veiligheid maakt dit onderzoeksrapport openbaar op 6 januari 2020.

Lees verder

Opkomen voor consumentenrechten: kan jij ook

Opleidingen

Rechten saai? Welnee, het is super actueel en dagelijks in het nieuws. Dat rechten zo veelzijdig is weet ook jurist Maya Lazicic. Zij verdiept zich bij Astrea Customer Solutions - een bedrijf voor juridische dienstverlening - in elk dossier en wil de onderste steen boven krijgen. Een klacht over een vakantiereis, een misleidende reclame of een verkeerd geleverd webshopproduct? Het zijn allemaal zaken die Maya aanpakt.

Lees verder

Inclusief onderwijs in het middelpunt bij #Multinclude

Gelijke kansen creëren voor alle studenten door aandacht te hebben voor ieders achtergrond. Dat is het thema van het Erasmus+ - project #Multinclude, gefinancierd door de Europese Unie en aangevraagd vanuit het lectoraat Inclusive Education. Op 16 december gaf Edward van Os, onderzoeker inclusief onderwijs, een interactieve lezing over de opbrengsten en aandachtspunten van het project, om duidelijk te maken hoe deelname aan dit project De Haagse Hogeschool kan helpen om het onderwijs in de regio inclusiever te maken.

Lees verder

Studenten bedenken baanbrekende oplossingen

Op vrijdag 29 november 2019 vond de afsluiting van het innovatieproject ‘Jong talent aan het woord’ plaats in het auditorium van het ministerie van Justitie en Veiligheid (J&V). Studenten van De Haagse Hogeschool en de Avans Hogeschool pitchten 10 oplossingen voor echte praktijkproblemen aan opdrachtgevers als de politie, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DIJ) en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV).

Lees verder

Mondiale architectuurprijs voor Sportcampus Zuiderpark

Ze zijn erg enthousiast bij het gerenommeerde architectenbureau Faulkner Browns, gevestigd in Newcastle upon Tyne aan de overkant van de Noordzee. Voor hun project Sportcampus Zuiderpark hebben ze in november een Golden Award gewonnen tijdens de uitreiking van de IOC IPC IAKS Architecture Awards. Het gebeurde allemaal in Keulen. Kavita Parbhudayal, wethouder Zorg, Jeugd, Volksgezondheid en Sport van Den Haag, nam de prijs in ontvangst.

Lees verder

Kenniscentrum Mission Zero brengt nieuwe munt uit

Onderzoek

Het gebeurde na de entreerede van Sander Mertens, de lector Energy in Transition. Voor de meesten kwam het ook volkomen onverwacht. Wie als lector geïnstalleerd wordt, krijgt cadeaus. Sander maakt deel uit van het kenniscentrum Mission Zero. Dit had in samenwerking met het lectoraat New Finance een verrassend cadeau ontwikkeld: de Mission Zero Coin. Een cryptomunt die de samenwerking in het netwerk van het kenniscentrum beoogt te verstevigen.

Lees verder

Innovatieve bedenksels in Ziekenhuiskamer van de Toek...

Een ziekenhuiskamer met de nieuwste technologieën: Op 21 november werd het lint doorgeknipt waarmee de opening van de Ziekenhuiskamer van de Toekomst op De Haagse Hogeschool een feit was. Zoals de naam al impliceert, geeft de kamer een blik op toekomstige ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Studenten en onderzoekers van De Haagse zullen in deze kamer, bedacht vanuit een vraag uit het werkveld, onderzoek doen naar zorginnovaties en de behoeften van de eindgebruiker.

Lees verder

Een klein bolletje voor een groot wereldprobleem

Opleidingen

Elk jaar komt meer dan 8 miljoen ton plastic terecht in de oceaan. 46 procent van al deze plasticvervuiling bestaat uit verloren visnetten. Oliver Greenwood, net afgestuurd aan de opleiding Industrial Design Engineering, bedacht voor zijn afstudeerproject de Sonar Sphere. “Als je denkt in oplossingen, kun je een verschil maken.”

Lees verder

De perfecte manier om uit te zoeken waar je interesses l...

Opleidingen

Wat ga ik doen? Ga ik van mijn hobby (koken) mijn beroep maken of neem ik een uitgebreider kijkje in de financiële wereld; een vakgebied waar ik altijd al interesse in had. Het was een tweesplitsing. Uiteindelijk heeft de opleiding Bedrijfseconomie (nu Finance & Control) het gewonnen van de Hotelschool in Maastricht. Daar zag ik mezelf toch niet echt rondlopen. Daarnaast is het koken een prima vrijetijdsbesteding. Finance als hobby lag minder voor de hand.

Lees verder

Studenten De Haagse Hogeschool organiseren Fashion Event...

Onderzoek

Op maandag 18 november draaide het bij de fashionshow van De Haagse Hogeschool om één ding: duurzaamheid. Beter gezegd, duurzaamheid in de mode-industrie. Met een groen perspectief voor ogen keken studenten en medewerkers naar de spetterende fashionshow waarmee het bewijs werd geleverd dat je er goed uit kunt zien én bij kunt dragen aan het milieu.

Lees verder

De beweegvloer: mooie stap naar een actiever dagpatroon ...

Onderzoek

Veel kinderen bewegen minder dan goed is voor hun gezondheid. Om daar wat aan te doen, ontwikkelde het bedrijf Springlab een interactieve beweegvloer met een spellenpakket voor peuters. Op zoek naar een wetenschappelijke onderbouwing van het product klopte het bedrijf aan bij het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving. Dit besloot er een onderzoeksproject aan te wijden. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend.

Lees verder

Uiteindelijk zijn we mensen

Onderzoek

Onze vrije samenleving staat op het spel. De wereld in de 21ste eeuw is een wereld van versnelde technologische ontwikkelingen als digitalisering, robotisering en een continue strijd om data. Filosoof Henriëtta Joosten schreef er een boek over. “Uiteindelijk zijn we mensen.”

Lees verder

Technische puzzels oplossen in Boekarest

Opleidingen

Drie studenten van De Haagse Hogeschool (HBO-ICT) namen begin oktober deel aan de studentenwedstrijd European Cyber Security Challenge in Boekarest. Samen met studenten van de Universiteit Twente en Fontys Hogeschool streden zij tegen twintig Europese teams bij het oplossen van technische puzzels. Docent Cyber Security Daniel Meinsma reisde met hen mee.

Lees verder

Back to the future met Sander Mertens

Onderzoek

Lector Energy in Transition Sander Mertens geeft 16 oktober zijn intreerede ‘Back to the future’. “We moeten nu actie ondernemen, anders staat het water letterlijk aan onze lippen.”

Lees verder

‘Ik ben altijd een mijnenveld aan het bewandelen’

Opleidingen

Al sinds de jaren 90 speelt het politieke en maatschappelijke debat over de islam. Een debat dat gekenmerkt wordt door polarisatie en scherpe tegenstellingen. Gert Jan Geling docent Integrale Veiligheidskunde aan De Haagse, redigeerde samen met arabist Jan Jaap de Ruiter van Tilburg University een bundel over het islamdebat in Nederland.

Lees verder

Annemiek (29) is UX/UI Designer: ‘Van complexe data kan ...

Opleidingen

Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Annemiek Scheele (29), UX/UI Designer bij applicatieontwikkelaar Moxio.

Lees verder

Sustainable Development Goals in ons onderwijs

Tien jaar geleden werd De Haagse Hogeschool UNESCO-school. Vorig jaar ondertekenden we de intentieverklaring om in ons onderwijs veel aandacht te besteden aan de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Christine de Lille, lector Innovation Networks, laat tijdens de opening van het nieuwe hogeschooljaar zien waarom de SDG’s zo dicht bij onze hogeschool staan en wat opleidingen nu al doen om de doelen te helpen verwezenlijken.

Lees verder

Van hbo-studie kiezen tot droombaan vinden

Opleidingen

Een hbo-studie kiezen na de middelbare school. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Je bent jong en nog niet zo bezig met je maatschappelijke positie. Wat zijn je dromen voor later? Waar word je gelukkig van? Welke carrièrestappen wil je zetten? Het zijn lastige vragen om te beantwoorden als je net van de havo komt. Ik had in elk geval geen idee. Toch ben ik op mijn plek terechtgekomen. Via een onwijze omweg, die ik niet had willen missen.

Lees verder

Het beste uit jezelf halen begint met een doel

Opleidingen

Het beste uit jezelf halen. Sommige mensen krijgen dat van huis uit mee. Ik niet. Maar met een slechte start kun je toch een hoop bereiken. Als je je er maar voor inzet, de juiste mensen om je heen verzamelt en handelt vanuit vertrouwen en loyaliteit. Graag deel ik mijn verhaal met jullie: van zesjarige Surinamer in een klas vol witte kinderen tot een volwassen bedrijfseconoom in de horeca. Laat je niet tegenhouden in je groei!

Lees verder

Openingsspeech hogeschooljaar in teken van persoonlijke ...

Wereldburgerschap

De Haagse Hogeschool is al tien jaar een UNESCO-school. Een van de tienduizend scholen wereldwijd die internationale verbondenheid, verdraagzaamheid en solidariteit hoog in het vaandel hebben staan. Bij de opening van het hogeschooljaar 2019-2020 geeft CvB-voorzitter Leonard Geluk aan waarom het belangrijk is UNESCO-school te zijn en hoe relevant persoonlijke groei voor hem daarin is.

Lees verder

Groeien in ondernemerschap

Opleidingen

Op jonge leeftijd had ik al mijn 'ondernemersdroom': tractorchauffeur worden! Een droom die ik snel heb laten uitkomen, maar na een half jaar wist ik zeker dat dit niet mijn einddoel was. Daarom besloot ik eerst in mijzelf te investeren. Door te gaan studeren, mijn kennis verder te verbreden en te groeien in ondernemerschap.

Lees verder

Afstuderen en beroepskeuze: blijf wendbaar

Opleidingen

Afstuderen en beroepskeuze. Twee werelden die niet zo heel ver uit elkaar liggen. Zou je zeggen. En toch viel het in mijn geval niet mee om beide goed met elkaar te verbinden. Intussen ben ik gegroeid van een onrustige en soms opstandige student tot een jongvolwassen professional.

Lees verder

Bedrijfsvoering in de gezondheidszorg: daar liggen veel ...

Opleidingen

De bedrijfsvoering in de gezondheidszorg. Het is een wereld waaraan je niet snel denkt als je Finance & Control (voorheen: Bedrijfseconomie) studeert. Toch ligt daar een potentieel aan kansen voor studenten die de diepte in willen. Die willen bijdragen aan maatschappelijke vraagstukken en zich in hun financiële functie blijvend willen ontwikkelen. Als Zorgfinancial van het Jaar 2018 zie ik het als mijn taak om jong talent te inspireren voor de brede bedrijfsvoering in de zorg. Iets voor jou?

Lees verder

Horecaondernemer helpt afstudeerders verder

Opleidingen

Tijdens zijn studie Ondernemerschap & Retail Management droomde Daan van Ginneken van een eigen Grandcafé. Een paar jaar na zijn afstuderen lukte het hem een tentje te kopen en er in korte tijd een zaak van te maken die een prijs won. Dat vroeg en vraagt 24/7 energie en aandacht. Toch vindt hij ook tijd om studenten te begeleiden met hun scriptie.

Lees verder

Een stage met internationale impact

Opleidingen

Tijdens je stage een digitale tool ontwikkelen die onverwachts wereldwijd wordt ingezet. Dat overkwam Sughra Hussain, vierdejaarsstudent Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie). Zij bouwde een dashboard in Excel dat – tot haar grote verbazing – door alle kantoren van Unicef gebruikt gaat worden. “Met de kennis opgedaan tijdens mijn studie, maak ik impact. Dat geeft voldoening.”

Lees verder

Droombaan in thee na studie Bedrijfseconomie

Opleidingen

Wat zou je doen als geld geen rol zou spelen? Die vraag werd mij jaren geleden gesteld. Als ik iets écht graag wil, werk ik daarnaartoe. Daar heb ik geen miljoen voor nodig. Wel droomde ik er al jaren van om iets met thee en chocolade te gaan doen. Inmiddels ben ik de trotse eigenaar van Lente Thee en Chocolade. Na een studie Bedrijfseconomie aan De Haagse Hogeschool en jaren hard werken voor diverse organisaties heb ik nu mijn droombaan in thee gevonden.

Lees verder

Jaarlijkse afsluiting Maatjesproject HBO-V op De Haagse ...

Opleidingen

Eerstejaars HBO-Verpleegkunde studenten van De Haagse Hogeschool zijn een jaar lang ‘maatje’ geweest van een eenzame oudere, een kind in een moeilijke opvoedsituatie, iemand met een psychische belemmering, oftewel iemand die wel eens een maatje kan gebruiken. Studenten leren zo naar hun toekomstige cliënten te kijken vanuit het perspectief van de zorgvrager en niet van de zorgverlener. Op dinsdag 25 juni werd het Maatjesproject-jaar afgesloten in aanwezigheid van studenten, cliënten en medewerkers van de Zonnebloem, een van de deelnemende organisaties in het project.

Lees verder

Snelle test voor motorische vaardigheid

Onderzoek

Joris Hoeboer, docent-onderzoeker bij De Haagse Hogeschool, promoveert 25 juni op zijn onderzoek naar motorische vaardigheid van basisschoolleerlingen. Hij ontwikkelde de MQ-scan, een snelle test om inzicht te krijgen in de motorische vaardigheid van een kind.

Lees verder

Lectoraat Urban Ageing viert officiële start

Onderzoek

Op vrijdag 21 juni viert De Haagse Hogeschool de officiële start van het lectoraat Urban Ageing met de intreerede van Joost van Hoof met als thema prettig en succesvol ouder worden in de stad. En wie kan deze dag beter presenteren dan een van de bekendste jonge krachtige senioren die midden in het leven staan, Catherine Keyl?

Lees verder

The Sustainable Development Goals in motion(?)

Opleidingen

According to Ms. Irina Bokova, Director-General of UNESCO “education has the responsibility to be in gear with 21st century challenges and aspirations, foster the right type of skills that will lead to growth and peaceful living together”.

Lees verder

Zeilreis brengt circulaire economie dichterbij

Opleidingen

De circulaire economie moet de toekomst hebben. Althans, dat vindt Esmée Amsen. Zij studeert binnen afzienbare tijd af op dit duurzame thema. De vierdejaarsstudent Process & Food Technology deed in februari veel inspiratie op tijdens haar zeilreis van Sint Maarten naar Amsterdam.

Lees verder

Haagse kick off onderzoek samensturing buurthuizen

Op dinsdag 28 mei jl. kwamen vrijwilligers, sociale professionals, bestuursleden en betrokken gemeente ambtenaren van twee Haagse buurthuizen bijeen op De Haagse Hogeschool. Deze bijeenkomst markeerde de start van het onderzoek ‘Lokale Samensturing Huis van de Wijk’ in Den Haag. In Den Haag heet een Huis van de Wijk nog gewoon buurthuis. Jaswina Bihari en Wim Burggraaff van De Haagse Hogeschool doen voor dit RAAK project onderzoek bij buurthuis Trefpunt Vliethage en buurthuis Mandelaplein.

Lees verder

Intreerede Rob Gilsing 'Normaal doen – en andere wonderw...

Op 15 mei vierden we op De Haagse Hogeschool de officiële start van het lectoraat Jeugdhulp in Transformatie. Het lectoraat bestaat al iets meer dan een jaar, maar vorige week woensdag stond de intreerede van Rob Gilsing gepland. Deze feestelijke gebeurtenis werd gecombineerd met de aftrap van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden. Met allerlei branchegenoten en andere geïnteresseerden, stond de middag in het teken van een symposium om met elkaar kennis te delen en te discussiëren.

Lees verder

Studenten helpen inwoners Den Haag met belastingaangifte

Opleidingen

Wie moeite heeft om zijn belastingaangifte in te vullen, kan half april terecht bij De Haagse Hogeschool. In samenwerking met de Belastingdienst verzorgen 62 studenten Accountancy vier dagen lang voor circa drieduizend mensen de aangifte inkomstenbelasting. Leni Behre: “De student die mij uitleg gaf was een topper.”

Lees verder

Stap uit je comfortzone en volg een deeltijdstudie

Na 20 jaar als communicatieadviseur te hebben gewerkt, begon het te kriebelen bij Jantien de Jonge (45). Ze wilde altijd nog iets anders doen: voor de klas staan. Direct na de Open Avond heeft ze zich ingeschreven voor de deeltijdvariant van de PABO. Hoe is studeren in deeltijd haar bevallen?

Lees verder

Oud-HHS-studente Yvette Watson maakt impact met circulai...

De wereld redden en echte impact maken. Dat is de rode draad in het leven van Yvette Watson. “Als kind maakte ik al fanatiek spandoeken voor GreenPeace.” De oud-student richtte haar eigen bedrijf PHI Factory op en werd onlangs genomineerd als tweede in de ABN AMRO Duurzame 50, ‘de jaarlijkse thermometer voor duurzaamheid in de bouw en vastgoed in Nederland’. “We kunnen gaatjes graven op Mars. We kunnen opereren via onze aderen. Dan moeten we toch ook het klimaatprobleem het hoofd kunnen bieden?!”

Lees verder

Schilderswijk en Escamp University: de weekendschool als...

Onderzoek

Meer kansengelijkheid in het Haagse onderwijs is de topprioriteit in de Haagse Educatieve Agenda 2018-2022. Leveren de Schilderswijk University en de Escamp University een bijdrage aan de ambitie van de gemeente Den Haag om de onderwijssegregatie en kansenongelijkheid tegen te gaan? De Haagse Hogeschool deed er onderzoek naar.

Lees verder

8e Employer Network Event op 17 mei van opleiding Law st...

Onderzoek

Studenten en alumni met tientallen nationaliteiten, professionals en vertegenwoordigers van toonaangevende organisaties op het gebied van vrede en recht, en vertegenwoordigers van universiteiten uit alle delen van de wereld, allemaal komen ze op 17 mei samen op het Employer Network Event (ENE) van de opleiding International and European Law (Law) van De Haagse. Nationale en internationale experts spreken tijdens het event.

Lees verder

Samenwerking De Haagse Hogeschool en Universiteit Leiden...

Met een vandaag (8 mei) getekende samenwerkingsovereenkomst versterken De Haagse Hogeschool en de Universiteit Leiden de banden. De twee opleidingsinstituten spraken af meer gezamenlijk op te trekken in zowel onderwijs- en onderzoeksactiviteiten als in het verbeteren van het studentenklimaat in Den Haag. Ook zullen De Haagse en de Universiteit Leiden zich inzetten voor het beter zichtbaar en beschikbaar maken van de grote hoeveelheid beschikbare kennis in de Haagse regio. Op deze manier willen de beide instellingen bijdragen aan de nationale en internationale profilering van de stad Den Haag.

Lees verder

Een betere jeugdhulp vergt dialoog over andere werkwijze

Onderzoek

De jeugdzorg in Nederland moet doeltreffender worden. Maar dat proces verloopt nog niet zo soepel. Het lectoraat Jeugdzorg in Transformatie wil daar met praktijkgericht onderzoek verbetering in brengen. Op woensdag 15 mei houdt lector Rob Gilsing zijn intreerede. Dan vindt ook de presentatie plaats van het Kennisnetwerk Jeugd Haaglanden, waarin zijn lectoraat is ingebed.

Lees verder

Wijze lessen voor de 21ste eeuw

Yuval Noah Harari, een Israëlische hoogleraar middeleeuwse geschiedenis, gaat ervan uit dat de komst van de supercomputer met kunstmatige intelligentie een groter gevaar wordt voor onze welvaart en wereldvrede dan de kernbom, de toenemende immigratie of de veranderingen van ons klimaat. In zijn nieuwste boek – 21 lessen voor de 21ste eeuw – vertelt hij hoe we ons op de supercomputer kunnen voorbereiden.

Lees verder

Studenten helpen inwoners Den Haag met belastingaangifte

Opleidingen

Wie moeite heeft om zijn belastingaangifte in te vullen, kan half april terecht bij De Haagse Hogeschool. In samenwerking met de Belastingdienst verzorgen 62 studenten Accountancy vier dagen lang voor circa drieduizend mensen de aangifte inkomstenbelasting. Leni Behre: “De student die mij uitleg gaf was een topper.”

Lees verder

Future-Proof Retail: het nieuwe leren voor retailers en ...

Onderzoek

Voor veel retailers lijkt het 5 voor 12 te zijn. Winkelstraten buiten de grote steden tellen steeds meer lege panden. Je zou er somber van worden. Níet op het Kennisfeest Future-Proof Retail. Daar is eerder sprake van enthousiasme voor een nieuw ecosysteem van leren voor retailers en studenten.

Lees verder

Men at Work

Onderzoek

De toestroom en uitval van mannelijke studenten bij de faculteit Sociaal Werk en Educatie is al heel wat jaren een heikel punt. De aanmeldingen zijn minimaal en de studenten die vervolgens op de opleidingen zitten vallen vaak vroeg uit, terwijl men in het beroepenveld mannelijke krachten goed kan gebruiken. Daarom organiseerde het lectoraat Inclusive Education een speciale avond waarbij alumni, professionals en studenten werden uitgenodigd om te zien hoe de opleidingen bij de faculteit Sociaal Werk en Educatie (SWE) aantrekkelijker gemaakt kunnen worden voor mannen.

Lees verder

Leven met je zwarte hond

Studentenleven

In zijn boek over depressie kiest docent en onderzoeker Bert van den Bergh een cultuurkritisch perspectief: onze individualistische prestatiemaatschappij maakt het moeilijk om echte banden met iemand aan te gaan. Juist dat gebrek aan afstemming met anderen maakt mensen ongelukkig. Depressie is volgens Bert dan ook eerder een afstemmingsstoornis dan een stemmingsstoornis.

Lees verder

Waarom deze docent blij wordt van een geflipte klas

Opleidingen

Abboy Verkuilen, docent Werktuigbouwkunde, staat zo min mogelijk voor de klas hoorcollege te geven. Hij staat in de klas, tussen de studenten, terwijl ze bezig zijn opdrachten uit te werken. Door dat onderwijsconcept, flipped classroom, steeg het slagingspercentage. “Ik merk dat studenten de stof nu echt begrijpen.”

Lees verder

Aminata Caïro genomineerd voor lector van het jaar

Onderzoek

Aminata Caïro – lector Inclusive Education op de Haagse Hogeschool - is één van de genomineerde voor lector van het jaar ‘18|19’. Uit een sterk deelnemersveld zijn drie lectoren, waaronder Aminata, geselecteerd die zich het afgelopen jaar verdienstelijk hebben ingezet rond het thema studentenwelzijn. In juni wordt door organisator ScieneGuide een winnaar gekozen.

Lees verder

Behoefte collectieve woonvormen voor ouderen groeit

Onderzoek

Huisvesting voor ouderen is één van de grote opgaven waar Nederlandse steden de komende decennia voor komen te staan. Oorzaak is de vergrijzing. De Haagse Hogeschool en de Erasmus Universiteit Rotterdam hebben onderzoek gedaan in hoeverre bestaande woongroepen hiervoor een oplossing kunnen bieden. De conclusie? Toewerken naar een woongroep 2.0

Lees verder

Sustainable development goals als kapstok voor wereldbur...

Wereldburgerschap

Voor De Haagse Hogeschool is wereldburgerschap een belangrijk thema. Hoe geven we dat vorm in ons onderwijs? De Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties helpen daarbij. Twee docenten, Karel van Dijck en Eric Veldhoff, vertellen hoe ze de SDG’s in hun les gebruiken.

Lees verder

Betekenisvol zijn door de ogen van oudere stadsgenoten

Onderzoek

In de laatste week van maart 2019 vond op De Haagse Hogeschool de workshop ‘documentairemaken door ouderen’ plaats. Deze workshop is vanuit het lectoraat Urban Ageing georganiseerd in het kader van de ‘werkplaats sociaal domein Den Haag-Leiden’.

Lees verder

Boekpresentatie Verkeer(d) Verbonden

Donderdagmiddag 14 maart vond de feestelijke presentatie van het boek Verkeer(d) Verbonden plaats. Het podium in de hal van de Haagse Hogeschool was ingericht als een gezellige huiskamer, waarbij genodigden en geïnteresseerden langskwamen voor taart en een exemplaar van het boek.

Lees verder

Hier wordt groei gestimuleerd

Of ze een dagje mee wilde lopen, vroeg directeur Deborah Mevissen aan student Lucy Isenia. Die hoefde niet na denken. Lucy, moeder van twee kinderen, kwam op haar 27ste van Curaçao naar Nederland om Bedrijfskunde te studeren. Ze wilde groeien. Een meeloopdag met een directeur van De Haagse Hogeschool was een kans die ze niet kon laten schieten.

Lees verder

Salesmanager worden bij een (online) warenhuis: kan jij ...

Opleidingen

‘Als je van de middelbare school komt, moet je kiezen: welke kant ga je op? Ik wist nog niet precies wat ik wilde. Wel wist ik dat ik ondernemen leuk vond. Vandaar mijn keuze voor Ondernemerschap & Retail Management. Een goede, zou later blijken.’ Guido Abbas (31) werkt al ruim elf jaar in de retail. Met veel plezier en inmiddels ook met veel ervaring. Hij vertelt over zijn functie als salesmanager bij Hudson’s Bay.

Lees verder

Weg met hokjes: geloof in jezelf

Onderzoek

Voel je je welkom op deze hogeschool? Word je opgenomen in de gemeenschap? Word je zo gefaciliteerd als student dat je helemaal wilt gaan voor de studie? Het zijn belangrijke vragen. Dit blijkt ook tijdens het kennismakingsbezoek van Maurice Limmen aan De Haagse. Hij is sinds december 2018 de nieuwe voorzitter van de Vereniging Hogescholen.

Lees verder

Minister Dekker in gesprek met studenten HBO-Rechten

Opleidingen

Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming, ging op 7 maart in gesprek met zo’n honderd studenten HBO-Rechten van De Haagse. In de Speakers’ corner discussieerden de studenten met de minister over actuele onderwerpen zoals rechtvaardig straffen en buitengerechtelijke alternatieven om geschillen op te lossen. Dekker: “Ik vond het leuk om hier mijn gedachten te scherpen over een aantal belangrijke thema’s.”

Lees verder

Game-app maakt kinderen bewust van cyber safety

Onderzoek

We leren kinderen al vroeg bij het oversteken eerst naar links te kijken, dan naar rechts en opnieuw naar links. Net zo vanzelfsprekend zouden we hen moeten leren veilig te participeren in de digitale wereld. Het lectoraat Cyber Security & Safety liet een groep studenten binnen de minor Usable App Development onder leiding van onderzoekers een game-app ontwikkelen.

Lees verder

Australische gastdocente bij Huidtherapie

Opleidingen

Ze kwam, ze bleef drie maanden en ze ging weer. Maar op de derdejaarsstudenten Huidtherapie maakte Jeannie Devereaux een grote indruk. Alleen al vanwege haar Australische accent. Als rasechte verhalenverteller wist zij haar studenten te enthousiasmeren voor hun vak.

Lees verder

Minder bekende aspecten van de VN uitgelicht

Onderzoek

In de komende drie jaar zal de nieuw benoemde lector Alanna O’Malley een onderzoeksgroep vormen en leiden: UN Studies in Peace and Justice. “Ik wil de manier veranderen waarop mensen over de VN denken. Mensen zeggen vaak dat de VN niet genoeg doet, maar ik vind het een ongelooflijk dynamische organisatie.”

Lees verder

Geen feestbeest toch vrijwilliger bij Connected festival

Connected is niet zomaar een schoolfeestje, heel de hogeschool is voor een nacht het decor van een feest met festivalallure. Het succes van het feest wordt mede mogelijk gemaakt door studenten die vrijwillig hand en spandiensten verlenen. Twee vrijwilligers vertellen waarom ze meedoen.

Lees verder

Samenwerking GGD Haaglanden en De Haagse Hogeschool in ‘...

Onderzoek

De Haagse Hogeschool en GGD Haaglanden gaan intensief samenwerken aan innovatie, onderwijs, professionalisering en praktijkgericht onderzoek binnen de publieke gezondheid. Op woensdag 12 februari jl. tekenden zij hiervoor een samenwerkingsovereenkomst op Sportcampus Zuiderpark in Den Haag.

Lees verder

10 tips om flexpert te worden

Onderzoek

HRM-docent Lonneke Frie van het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling constateert dat kennis steeds sneller veroudert en voor nieuwe beroepen vaak andere vaardigheden worden gevraagd. Daarom heeft zij zich verdiept in het fenomeen ‘flexpert’. Dit zijn mensen die het voor elkaar krijgen om hun kennisniveau en vaardigheden continu aan te passen aan een omgeving die verandert en met hun ideeën en expertise voorzien in nieuwe behoeftes. Hoe krijgen zij dat voor elkaar? En hoe word je zelf een flexpert? Haar 10 tips.

Lees verder

Bedrijven online laten opbloeien: kan jij ook

Opleidingen

Rogier Schmit, aanhanger van vooruitgang en digital transformer, vertelt in een fleurige setting over de toekomst van werk. “Veel organisaties, hebben moeite met het ontwikkelen van hun huidige bedrijfsvoering. Hoe kunnen we digitaal transformeren? Hoe blijven we bestaan in deze veranderende wereld? Kortom: hoe verbeteren we de toekomst van ons werk?”

Lees verder

Stijging NSE bij vijf opleidingen reden voor feestje

Opleidingen

Het College van Bestuur (CvB) zette deze maand vijf opleidingen in het zonnetje vanwege hun mooie, opwaartse resultaten in de Nationale Studenten Enquête (NSE). De teams kregen naast complimenten voor hun prestatie taart of iets anders lekkers. “De truc is om streng te zijn en studenten wat te leren en ze daarmee blij te maken.”

Lees verder

Carrière maken in de financiële wereld: kan jij ook

Opleidingen

Eind 2002 kwam Negin van Petersen - Mashal naar Nederland. Geboren en getogen in Afghanistan, gevlucht voor de oorlog, was ze vastbesloten om haar leven in Nederland op te bouwen. “Studeren wilde ik. Voor mezelf en mijn drie kinderen zorgen. Ik heb altijd een liefde voor cijfers gehad en begon na een Nederlands taaltraject aan mijn studie Bedrijfseconomie (het huidige Finance & Control) aan De Haagse.”

Lees verder

Registeraccountant worden bij BDO: kan jij ook

Opleidingen

“Mijn vader ging elke zondagochtend de afschriften na. Zo hield hij onze persoonlijke administratie op orde. Als kleine jongen keek ik met hem mee en nog steeds kijk ik naar hem op. Wat hij deed, dat wilde ik ook. Werken als accountant. Hij vertelde er vaak over, bracht collega’s mee naar huis en maakte me nieuwsgierig. Het is gelukt: met veel plezier werk ik bij BDO, een van de grootste accountantskantoren van Nederland", vertelt Roy van Hagen enthousiast.

Lees verder

Veelzijdig ondernemen: kan jij ook

Opleidingen

“Foto- en videografie vind ik te gek. Na mijn opleiding heb ik een drone gekocht en ben ik samen met een maat begonnen met ondernemen. Videocontent maken voor bedrijven. Creatieve campagnes opzetten. Bedrijven kunnen nog zoveel halen uit online marketing. Wij proberen storytelling en leadgeneratie samen te brengen. En helpen organisaties concrete resultaten te behalen. Ondernemen is echt het leukste wat er is.”

Lees verder

Geweldige tijd in Denver

Opleidingen

Voor mijn minor Criminal Justice and Criminology ben ik afgelopen augustus afgereisd naar Denver, Verenigde Staten. Een heel semester van 17 weken heb ik daar vier vakken gevolgd op de Metropolitan State Univerisity of Denver (MSU Denver).

Lees verder

Verdienen aan een zandbak

Onderzoek

Sinds 1 augustus vorig jaar is het lectoraat Energy in Transition op De Haagse Hogeschool gestart. Lector Sander Mertens gaf afgelopen maandag 28 januari een lunchlezing in The Lighthouse. “De toekomst is al behoorlijk aan de gang.”

Lees verder

Lectoraat Urban Ageing gaat wederom Europese samenwerkin...

Onderzoek

Vanaf februari 2019 gaat het Lectoraat Urban Ageing deelnemen in een derde COST Action. COST (European Cooperation in Science and Technology) is een Europees framework om transnationale samenwerking tussen onderzoekers te bevorderen binnen het gehele Europese continent. Het is één van de manieren om gestalte te geven aan de Europese ambities van het lectoraat.

Lees verder

Nieuw lectoraat over buitengerechtelijke geschillenbesle...

Onderzoek

Het buitengerechtelijk oplossen van juridische problemen heeft onmiskenbaar voordelen. Onze nieuwe lector Barbara Warwas weet alles van deze zogenaamde informele geschillenbeslechting. In dit interview komen we meer te weten over geschillenbeslechting en hoe het lectoraat Multilevel Regulation dit aanpakt. Je bent uitgenodigd voor de aftrap van het lectoraat op 5 februari 2019.

Lees verder

Creatief met sensoren

Onderzoek

Bedenk een praktische en betaalbare oplossing om met sensoren data over gezondheid, leeftstijl en leefomgeving te vergaren. Met die opdracht gingen 29 deelnemers in het High Tech Centre Delft aan de slag. Geheel vrijwillig dompelden ze zich voor 24 uur onder in de ‘snelkookpan’ die Sensor Data Challenge heet.

Lees verder

Optimale rolstoel met rolstoelergometer

Onderzoek

Het onderzoekslab op de Sportcampus Zuiderpark heeft een rolstoelergometer. De rolstoelergometer biedt de mogelijkheid om, in de eigen rolstoel of handbike, zo realistisch en zo nauwkeurig mogelijk te trainen. Ook is het mogelijk uit te zoeken wat de optimale rolstoelinstellingen zijn. Zien hoe het werkt? Kijk het filmpje hieronder.

Lees verder

Tweede Kamerlid: ‘Internationalisering, een noodzakelijk...

Wereldburgerschap Internationalisering

Tijdens een werkbezoek op 21 januari bij De Haagse Hogeschool & Haagse Campus van Universiteit Leiden liet CDA-Tweede Kamerlid Harry van der Molen zich in gesprek met studenten, een lector, een rector en een beleidsadviseur informeren over nut en noodzaak van internationalisering en wereldburgerschap in het hoger onderwijs.

Lees verder

Docenten blij met prutswerk studenten

Opleidingen

Studenten zonder duidelijk doel aan laten rommelen; het gaat tegen alle onderwijskundige logica in. Toch is dat de aanpak waarmee docenten van Communication & Multimedia Design de Olive Award wonnen, de prijs voor beste docententeam van De Haagse Hogeschool. Wat maakt hun werkwijze, tinkering, tot een succes?

Lees verder

Onderzoekers leren praktische vaardigheden

Onderzoek

Een wetenschappelijk onderzoek opzetten en uitvoeren, daar weten onze onderzoekers voldoende van. Maar over het schrijven van een goede subsidieaanvraag of de projectleiding rond een onderzoek, valt nog wel wat te leren. Een ervaren en een beginnende onderzoeker volgden daarom de leergang Bouwstenen voor succesvol praktijkgericht onderzoek.

Lees verder

Studententeam Mens en Techniek wint Ability Battle Hacka...

Opleidingen

Als enige deelnemende hogeschool heeft het studententeam van de opleiding Mens en Techniek| Bewegingstechnologie afgelopen december de Ability Battle Hackaton 2018 gewonnen. Zij wonnen deze wedstrijd – die werd gehouden bij het Universitair Medisch Centrum Groningen - van diverse grote Europese universiteiten.

Lees verder

Subsidieaanvraag studenten maakt kunst toegankelijk voor...

Opleidingen

Het Escher Museum in Den Haag wilde de kunst van Maurits Escher toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Scholieren van Technasium ISW Hoogland ontwikkelden daar, in overleg met de doelgroep, ideeën voor. Studenten Bestuurskunde schreven een subsidieaanvraag waardoor de ideeën werkelijkheid konden worden.

Lees verder

Nederland uitgelegd aan buitenlandse studenten

Internationalisering

Om internationale studenten kennis te laten maken met de Nederlandse cultuur organiseerde De Haagse Hogeschool de lezingenserie Dutch Insights. Zaken als de Nederlandse politiek, water management en natuurlijk Sinterklaas passeerden de revue. De studenten luisterden met verbazing en bewondering.

Lees verder

We doen meer aan duurzaamheid dan je denkt

Wereldburgerschap

Wat doet De Haagse Hogeschool eigenlijk aan duurzaamheid? Doet De Haagse wel genoeg? Waarom is er bijvoorbeeld geen gescheiden afvalinzameling in de openbare ruimten van de hoofdvestiging? Met die vragen kwamen studenten bij Maria Toko, student-lid van de Hogeschoolraad. Ze ging daarover in gesprek met het College van Bestuur van De Haagse en wat blijkt: “We doen meer dan de meeste mensen weten.”

Lees verder

Wachttijd studentenpsycholoog teruggedrongen

Studentenleven

“De studentenpsycholoog zelf is een fantastisch persoon, maar het proces eromheen liet te wensen over.” Aan het woord is Thijs Weber (23), vijfdejaars student Mechatronica, die twee tentamenrondes moest wachten totdat hij zijn eerste afspraak had met de psycholoog van De Haagse Hogeschool. “Dan vraag je je af of ze je problemen wel serieus nemen.”

Lees verder

Studenten even consultants voor de overheid

Opleidingen

Van september tot en met november leek het alsof ze student af waren. Deden ze het werk van junior-consultants voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Leverden ze via deze overheidsorganisatie een stevig adviesrapport aan bedrijven die geïnteresseerd waren in een handelsdelegatie naar Colombia.

Lees verder

We betrekken de studenten vooraf bij de onderwijsopzet

Opleidingen

Kortere lesblokken dan normaal, colleges met LEGO: het team van Ruimtelijke Ontwikkeling | Climate & Management (faculteit Technologie, Innovation & Society) durft te experimenteren. “We zijn rupsjes-nooit-genoeg als het om verbeteren van onderwijs gaat.”

Lees verder

Politie en brandweer vragen studenten om hulp

Opleidingen

Politie en brandweer vroegen studenten van de duale opleiding Integrale Veiligheidskunde om innovatieve oplossingen te bedenken. Een mooie opdracht want de vierdejaars hadden nu te maken met een echte opdrachtgever. Maar ook een vage. Want wat voor innovatieve oplossingen dan precies? Kortom, een uitdaging.

Lees verder

Extra kamers voor internationale studenten

Studentenleven

Maanden achtereen in je auto slapen, couchsurfen bij vrienden of dan toch maar dat dure hotel boeken. Wegens de huisvestingsproblemen in Den Haag slapen studenten overal en nergens. Vooral internationale studenten kunnen nauwelijks een kamer vinden. De Duitse Maren Flunkert (22) deelt haar ervaringen van haar “waanzinnig lange en vermoeiende zoektocht”.

Lees verder

Kom mee naar buiten, allemaal

Opleidingen

Goed natuuronderwijs stimuleert milieubewust gedrag. Natuur moet je zien, horen, ruiken en proeven. Daarom gaan Pabo studenten met Haagse basisschoolleerlingen naar buiten. Studente Vlera: “Fijn dat je ook in Den Haag naar buiten kunt als je natuurles wilt geven.”

Lees verder

Basalt: Zuid Holland krijgt grootste expertisecentrum re...

Onderzoek

Het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie gaan vanaf 1 januari 2019 samen verder. Met dezelfde kwaliteit van zorg, onder een andere naam. Vol trots presenteren wij deze naam vandaag voor het eerst buiten de muren van onze organisatie: Wij heten vanaf 1 januari Basalt.

Lees verder

Energie voor facility managers

Opleidingen

Chantal Spruit is er trots op. Haar bachelorscriptie ‘Facility manager, hier krijg je energie van!’ is door Facility Management Nederland bekroond met de FMN Student Award 2018. Een hele eer. Sindsdien krijgt zij op LinkedIn opmerkelijk meer connectie-aanvragen.

Lees verder

‘Eindelijk geen koude kip meer’

Kort geleden stapte Floris van Vliet (21) de studentenpanelmeeting van De Haagse binnen. ‘Een halfuurtje maar, ik wilde graag een goed idee droppen bij het College van Bestuur: of ze magnetrons wilden neerzetten. Wat bleek? Anderen waren me voor.’ Op verzoek van studenten staan naast de ingang van de kantine twee gloednieuwe magnetrons.

Lees verder

Blockchain razend populair op De Haagse

Opleidingen

Blockchaintechnologie heeft potentie de wereld te veranderen. Dus belangrijk dat De Haagse Hogeschool vinger aan de pols houdt. Docent en onderzoeker Jordi Jansen startte een kennisnetwerk en geeft een minor over blockchain en FinTech. Zijn colleges zitten bomvol.

Lees verder

Studenten De Haagse Hogeschool presenteren prototype sch...

Om ervoor te zorgen dat ook kinderen met een ernstige beperking kunnen schaatsen, hebben studenten Mens en Techniek | Bewegingstechnologie (MTBT) en de faculteit Technologie, Innovatie & Samenleving (TIS) | Industrieel Product Ontwerpen (IPO) van De Haagse Hogeschool een nieuw schaatshulpmiddel ontworpen. Het prototype is eerder gepresenteerd tijdens de opening van de tentoonstelling Beweegredenen in Pulchri Studio. Deze tentoonstelling is in het leven geroepen om de ontwikkeling van het hulpmiddel te stimuleren en de introductie van twintig schaatstoestellen bij het Sporttainment Center De Uithof in Den Haag te financieren. De tentoonstelling - die ook tijdens de kerstvakantie haar deuren opent - wordt op zondag 6 januari om 15 uur afgesloten met een benefietveiling waarbij bezoekers kunnen bieden op kunstwerken.

Lees verder

Studenten Commerciële Economie halen 6416 euro op voor 3...

Opleidingen

In een recordtijd van vijf weken hebben drieëntwintig studenten van het keuzevak Event Management allerlei evenementen georganiseerd om geld op te halen voor 3FM Serious Request: Lifeline. Met 3FM Serious Request: Lifeline zet NPO 3FM zich samen met het Rode Kruis in voor het redden van levens. Dit jaar staat het initiatief in het teken van drie doelen: Reanimatie in Nederland, Bescherming tegen Natuurgeweld en Noodhulp bij Oorlog en Conflicten. Margot Walraven, projectleider van 3FM Serious Request, nam de cheque ter waarde van 6416 euro gisteren in TivoliVredenburg in ontvangst.

Lees verder

Van diversiteit naar inclusie

Twaalf organisaties, waaronder De Haagse Hogeschool hebben op 19 december het Europees Charter Diversiteit getekend tijdens de themabijeenkomst ‘Van diversiteit naar inclusie’ in de Tweede Kamer. Dit Charter helpt publieke en private organisaties bij het opstellen en naleven van diversiteitsbeleid. Rajash Rawal ondertekende de charter namens De Haagse en Aminata Cairo, onze lector Inclusive Education, was gastspreker.

Lees verder

Delft maakt gebruik van frisse studentenblik

Hoe kun je het leven van alledag voor inwoners van Delft verbeteren met gebruikmaking van slimme technologie? Nou, mogelijkheden genoeg. Dat blijkt op maandag 17 december wel tijdens een korte expositie door studenten van de opleiding User Experience Design. Zij laten daar zien van welke betekenis zij kunnen zijn als het gaat om de vernieuwing van de digitale agenda van de gemeente Delft.

Lees verder

Subsidieaanvraag studenten maakt kunst toegankelijk voor...

Het Escher Museum in Den Haag wilde de kunst van Maurits Escher toegankelijk maken voor blinden en slechtzienden. Scholieren van Technasium ISW Hoogland ontwikkelden daar, in overleg met de doelgroep, ideeën voor. Studenten Bestuurskunde van De Haagse Hogeschool schreven een subsidieaanvraag waardoor de ideeën werkelijkheid konden worden.

Lees verder

Moeilijke keuzes sprintkampioene pakken goed uit

Tijdens het EK in Berlijn deze zomer veroverde Marlene van Gansewinkel (tweedejaars Bewegingstechnologie) goud op de 100 én de 200 meter sprint, beide ook nog eens wereldrecords. Dus ja, 2018 was voor haar een goed jaar. Maar daar had het in 2017 helemaal niet naar uitgezien. Een andere trainingsmethode en het besluit te gaan studeren, zorgden ervoor dat ze haar post olympische dip overwon.

Lees verder

Studenten presenteren met succes prototype augmented rea...

Andra en Rubina van de opleiding Industrial Design Engineering (IDE) zijn enthousiast. Tijdens de Dutch Design Week (DDW) presenteerden zij met hun medestudenten met succes drie veelbelovende projecten. Een van de projecten was Hilume: een augmented reality app. Hiermee kunnen mensen tijdens het winkelen vinden wat ze écht nodig hebben.

Lees verder

Challenge based learning geeft studenten de ruimte

Zoveel mogelijk uit je studie halen. Zorgen dat je de professional wordt die je wilt. Hoe doe je dat? Studieloopbaanbegeleiding is dan vaak het antwoord. Maar níet bij de opleiding Voeding & Diëtetiek. Daar hebben de docenten Linda Kruese, Lucita Couto-Gestal en Memon Boukiour vorig studiejaar het challenge based learning ontwikkeld. Studenten uit alle leerjaren zijn daarbij betrokken.

Lees verder

Met een tuktuk levens redden

Drie studenten van De Haagse Hogeschool, Victoria Martynova, Jamie Boon en Edwin de Wit, mochten tijdens de Central Innovation District (CID) conferentie hun TukAid-prototype presenteren. De drie studenten ontwikkelden een ombouwpakket om van een tuktuk een ‘Tuktuk Ambulance’ te maken. Het prototype werd gesponsord door het CID. Met de ombouwpakketten willen de drie studenten een bijdrage leveren aan betere en snellere noodzorg op plekken waar dit niet altijd vanzelfsprekend of mogelijk is.

Lees verder

Nieuwe gedragscode voor onafhankelijk en integer onderzo...

Onderzoek

Waar de universiteiten en het hbo eerst een aparte gedragscode wetenschappelijke integriteit hadden, geldt er nu een nieuwe gedragscode voor universiteiten én hogescholen. De gezamenlijke code is een stukje emancipatie van het hbo. Een logische ontwikkeling want het praktijkgerichte onderzoek van hogescholen wordt steeds belangrijker. Waarom moest de code er komen en wat schieten wetenschappers en samenleving ermee op?

Lees verder

Project 'Zukunft Deutschland' wint het Europees Talenlab...

Op vrijdag 2 november, op de Landelijke Studiedag Levende Talen, is het Europees Talenlabel uitgereikt aan het project Zukunft Deutschland, een project van de opleiding European Studies van De Haagse Hogeschool. Leo Tunderman, programmaleider van Zukunft Deutschland, ontving de prijs uit handen van Sarah Breslin, directeur van het Europese Centrum voor Moderne Vreemde Talen van de Raad van Europa. Het Europees Talenlabel is een jaarlijkse Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.

Lees verder

Nieuwe leerstoel voor de bestudering van de Verenigde Na...

Onderzoek

De Universiteit Leiden en De Haagse Hogeschool hebben per 1 september 2018 een nieuwe leerstoel voor de bestudering van de Verenigde Naties. Historicus Alanna O’Malley is de komende drie jaar bijzonder hoogleraar United Nations Studies: Peace and Justice. Bij De Haagse Hogeschool wordt zij lector van het gelijknamige lectoraat. Op dinsdag 20 november zal prof. O'Malley de onderzoeksagenda voor de leerstoel presenteren en een lezing geven getiteld: 'De Verenigde Naties, van blauwe helmen naar blauwe luchten’.

Lees verder

Prijzen voor praktijkgericht onderzoek

Onderzoek

Op 1 november reikte De Haagse Hogeschool prijzen uit voor de beste afstudeerscriptie, het beste docententeam en het beste onderzoek. De Haagse wethouder Onderwijs Saskia Bruines, was jurylid van laatstgenoemde prijs. “De onderzoeken gingen allemaal over dingen die raakten aan actuele punten in de samenleving. Het is allemaal heel erg bruikbaar.”

Lees verder

Studenten helpen winkeliers Den Haag

Een bijzonder project van De Haagse Hogeschool: een groep hbo-studenten onderzoekt hoe kleine ondernemers in winkelcentrum Mariahoeve het hoofd boven water kunnen houden. Dat is namelijk niet makkelijk in een tijd dat grote winkelketens en webshops de dienst uitmaken. 'Persoonlijk contact, daar moeten we op inzetten', aldus student Rachel Damn.

Lees verder

Grip op Europa

Europa, dat is toch die trage en tegelijk doordenderende moloch die vanuit Brussel constant nieuwe regels over ons uitstort? Regels die we steeds als fait accompli ervaren? Gelukkig hebben we Mendeltje van Keulen. Deze nieuwe lector geeft handvatten waarmee wij, burgers, beleidsmakers en ondernemers, grip op Europa krijgen. Op 6 november houdt ze hierover haar intreerede.

Lees verder

‘Ik wil een positieve impact hebben op mijn omgeving’

Deniz Dibooglu (22) won in september de ECHO Award 2018, een landelijke prijs voor excellent hbo-talent met een niet-westerse achtergrond. Hij studeerde in februari af aan de opleiding HRM. Als scholier wilde hij advocaat worden en veel geld verdienen, nu wil Deniz vooral een positieve impact hebben op zijn omgeving.

Lees verder

One Young World bij De Haagse

One Young World (OYW) is in town! Woensdag 17 oktober gaf Koningin Maxima het startschot voor het grootste internationale jongerencongres ooit tijdens een spectaculaire openingsceremonie in de tuin van het Vredespaleis.

Lees verder

Mkb weet kersverse lector cybercrime al te vinden

De behoefte aan bestrijding van cybercrime bij het mkb is groot. Nog voor het lectoraat van Rutger Leukfeldt goed en wel van start was gegaan, stond het mkb al bij hem op de stoep. Hij is enthousiast aan de slag gegaan. “Vanuit de criminologie zijn er grote vragen te beantwoorden. Gelden de huidige theorieën? Misschien hebben cybercriminelen wel een andere persoonlijkheid dan gewone boeven. Dat vraagt dan om andere interventies.”

Lees verder

Keuzegids hbo-voltijd 2019 is uit

De keuzegids hbo – voltijd 2019 is vandaag (4 oktober) uitgekomen, en De Haagse Hogeschool is gedaald in deze ranking. Dit komt niet als een verrassing, de keuzegids is voor een groot deel gestoeld op de resultaten van de Nationale Studenten Enquête die eerder dit jaar al uitkwam en die eenzelfde daling liet zien voor onze hogeschool.

Lees verder

Sportkunde studenten promoten Uniek Sporten App

Voor sporters met een handicap is het nog niet zo makkelijk om in de eigen gemeente geschikt aanbod te vinden. De uniek sporten-app biedt uitkomst. Maar hoe zorg je ervoor dat de doelgroep weet heeft van de app? Daar zorgden studenten Sportkunde voor.

Lees verder

Mobiel paviljoen helpt retailers Mariahoeve met innovati...

​De Haagse Hogeschool start het living lab: ´Eerste Hulp Bij Retail´ (EHBR). Een proeftuin in de vorm van een mobiel paviljoen, waarin innovatieve onderzoeken worden uitgevoerd door hbo-studenten, onderzoekers en het bedrijfsleven. Samen ontwikkelen zij kennis en praktisch toepasbare tools, die vervolgens worden gedeeld met de gehele retailsector. Het paviljoen zal vier dagen te vinden zijn bij het winkelcentrum Mariahoeve. De studenten doen in totaal zes weken onderzoek.

Lees verder

Hoogwaardig bezoek bij HighTechCentreDelft & Betafactory...

Samenwerkingen tussen technische onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven leveren unieke resultaten op. Door mbo-, hbo- en universitaire studenten van onder andere ROC Mondriaan, De Haagse Hogeschool en de TU Delft met ervaren docenten te laten werken aan echte opdrachten van en met bedrijven, wordt het mogelijk om indrukwekkende innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Dit bleek eens te meer tijdens het werkbezoek van minister-president Rutte en staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken & Klimaat aan de Delftse techniekbroedplaatsen HighTechCentreDelft (HTCDelft), Betafactory en Accenda, op woensdag 5 september 2018.

Lees verder

Nieuw boek biedt breder perspectief op internationale be...

Deze maand verschijnt ‘Wereld in beweging’ een studieboek over internationale betrekkingen waaraan diverse onderzoekers van De Haagse Hogeschool een bijdrage leverden. In tegenstelling tot de meeste studieboeken over dit onderwerp is dit boek in het Nederlands geschreven. Gebruikelijk is een Angelsaksische perspectief, maar dit boek focust ook op gebieden die de wereldorde een ander aanzien gaan geven: China, India en Afrika.

Lees verder

Eerste gastonderzoeker, dr. Adriana Perez-Encinas

Het lectoraat Global Learning verwelkomt dr. Adriana Perez-Encinas als haar eerste bezoekende wetenschapper. Gastonderzoekers brengen een kortere of langere periode door aan De Haagse en dragen nieuwe perspectieven bij aan onze onderzoeks- en onderwijspraktijk.

Lees verder

Studenten leren manipuleren

Liegen en bedriegen, geen vaardigheden waarvan je verwacht dat De Haagse Hogeschool ze aan haar studenten onderwijst. Toch is dat in essentie wat docent en sociaal psycholoog Michelle Ancher doet bij haar ict studenten. Nog erger: de studenten krijgen opdracht binnen te dringen bij bedrijven waar ze niets te zoeken hebben. Waarom?

Lees verder

Groen licht voor Deelauto Laak

Zaterdag 30 juni is tijdens het Laakfestival 2018 de Deelauto Laak gelanceerd. Het idee voor een deelauto kreeg groen licht na een haalbaarheidsonderzoek van studenten Bedrijfseconomie van De Haagse Hogeschool.

Lees verder

Seks in het digitale tijdperk: studenten onderzoeken imp...

Jongeren worden overspoeld met informatie over seks en erotiek: in de media, via reclame, in videoclips en op het internet. Betekent dit ook dat zij beter zijn geïnformeerd over seks? En hoe wordt hun beleving hierdoor beïnvloed? Over deze en andere vragen bogen studenten van De Haagse Hogeschool zich tijdens de module ‘Sex in the Media’ die dit jaar voor het eerst op het programma stond.

Lees verder

Hoe laat je pop-up stores uitgroeien tot vaste waarde in...

Creatieve ondernemers met hippe pop-up stores zijn een verrijking voor het winkelaanbod en de stad als geheel. Zeker in een tijd dat winkels leegstaan door de aantrekkingskracht van internet. Maar hoe zorg je ervoor dat die pop-up stores uitgroeien tot lokale helden die van blijvende waarde zijn? Voor het antwoord op die vraag volgde onderzoeker Anja Overdiek een jaar lang acht Haagse ondernemers.

Lees verder

Indoor surfpoel: van eindscriptie naar levensecht protot...

Strak blauwe lucht, lekker windje, maar waarom staat diehard golfsurfer Joeri Fredriks dan op het Scheveningse strand en ligt hij niet in de branding te wachten? Omdat hij in het innovatiepaviljoen van de Volvo Ocean Race bezoekers warm maakt voor de eerste indoor surfpoel van Nederland.

Lees verder

Living Labs: samen werken aan betekenisvolle zorgtechno...

Zorg op afstand, wearables, apps en zorgrobots: het zijn technologische oplossingen waarmee de zorg handiger, beter en goedkoper kan worden gemaakt. Maar hoe zorg je ervoor dat zorgtechnologie goed aansluit op de behoeften en wensen van de patiënt en zorgverlener? Over deze vraag buigt het Living Lab Care Robotics van De Haagse Hogeschool zich. Samen met kennisinstellingen, zorgverleners, verzekeraars én patiënten doet het Living Lab praktijkgericht onderzoek naar de kosteneffectiviteit en gezondheidswinst van innovaties zoals de mobiliteitsrobot LEA.

Lees verder

InnoLabs: studenten werken samen met bewoners, ondernem...

Als het aan de gemeente Den Haag ligt, komen er in elk stadsdeel InnoLabs: plekken in stadswijken waar burgers, bedrijven, gemeenteambtenaren, studenten en docenten aan de slag gaan met nieuwe manieren om stedelijke vraagstukken op te lossen. Van armoedebestrijding, jeugd en veiligheid tot energietransitie en arbeidsparticipatie. Om dit te bereiken, werkt zij samen met kennisinstellingen als De Haagse Hogeschool. “Het succes van living labs staat of valt met vertrouwen.”

Lees verder

‘Grande dame’ Susana Menéndez neemt afscheid

In de wandelgangen van De Haagse Hogeschool staat Susana Menéndez ook wel bekend als de ‘grande dame’ van de internationalisering van het hoger onderwijs. Als bestuurslid was zij de drijvende kracht achter de ambitie van De Haagse om de meest internationale hogeschool van Nederland te worden. Tien jaar na haar aantreden neemt Menéndez afscheid. Tijdens het symposium ‘Leadership in Internationalisation of Higher Education’ is zij op 12 juni gelauwerd voor haar verdiensten.

Lees verder

HBO-ICT studenten helpen Leger des Heils met AVG

Nederland was de afgelopen weken in de ban van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Voor het Leger des Heils betekent dit dat ze de komende tijd al hun bestanden moeten opschonen. In opdracht van het Leger ontwikkelden eerstejaars studenten HBO-ICT (differentiatie Software Engineering) een speciale applicatie die het opschonen vereenvoudigt.

Lees verder

Magnetische staander wint prijs voor Beste Havenidee

Peter van ’t Veer, derdejaars Technische Natuurkunde, won op 7 juni de prijs voor Beste Havenidee 2018. Zijn winnende idee, een magnetische staander voor hekwerk, ontwikkelde hij gedurende zijn stage bij het bedrijf McNetiq. Het hekwerk hoeft niet vast gelast te worden waardoor het scheepsdek niet beschadigt en spaart kosten voor een lasser uit.

Lees verder

Dr. Susana Menéndez ontvangt koninklijke onderscheiding ...

Uit handen van minister Van Engelshoven van Onderwijs ontving dr. Susana Menéndez, scheidend lid van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, gisteren de onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor haar verdiensten voor het hoger onderwijs in Nederland. De koninklijke onderscheiding werd uitgereikt tijdens het symposium ‘Leadership in Internationalisation of Higher Education’ dat naar aanleiding van het afscheid van Menéndez werd georganiseerd. Menéndez legt op 31 augustus haar taken als bestuurder neer, maar blijft aan de hogeschool verbonden. Per 1 september gaat ze zich vanuit de hogeschool primair richten op de vorming van een internationaal consortium gericht op het versterken van onderzoeks-, onderwijs- en internationaliseringsbeleid.

Lees verder

Schurft detecteren in een oogopslag

Begin juni meldden veel media dat schurft in studentenhuizen een probleem is. Studenten Huidtherapie van De Haagse Hogeschool hebben een oplossing bedacht om schurft snel te ontdekken: de scabiëscoop. Hiermee kan iemand met een smartphone de huid in voldoende detail bekijken om te ontdekken of je schurft hebt.

Lees verder

‘Dapper zijn komt altijd met een risico’

Eigenaardig: een kring van zo’n twintig mensen, ieder van hen probeert oogcontact te maken met een ander en als dat lukt, lopen ze naar elkaar toe, draaien in het midden gracieus om elkaar heen om vervolgens – zonder het oogcontact te verbreken – achterwaarts weer naar de plek van de kringgenoot te lopen.

Lees verder

Lectoraat Duurzame Talentontwikkeling lanceert boek over...

Het lectoraat Duurzame Talentontwikkeling presenteert op woensdag 30 mei het boek: ‘Inspired to change a kaleidoscope of transitions in higher education’. Dertien hoofdstukken vol onderbouwde inzichten, benaderingen en tools die het hoger onderwijs innoveren. Lector Ellen Sjoer: “Onderwijsvernieuwing is voor de meeste docenten een sprong in het diepe. Met de inzichten in ons boek laten we zien wat ons heeft geïnspireerd en bieden we handvatten om aan de slag te gaan.”

Lees verder

Nieuwe opleiding De Haagse Hogeschool helpt organisaties...

Vandaag, 25 mei 2018, treed de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet heeft grote impact op bedrijven, en serieuze consequenties als zij niet voldoen aan de gestelde eisen. Veel bedrijven zijn er echter nog niet klaar voor, en weten in sommige gevallen zelfs nog niet wat er van hen verwacht wordt. Een nieuwe post-hbo opleiding van De Haagse Hogeschool biedt uitkomst.

Lees verder

Rajash Rawal per 1 september aangesteld als lid College ...

Rajash Rawal, momenteel directeur van de faculteit Management en Organisatie van De Haagse Hogeschool, wordt per 1 september aangesteld als lid van het College van Bestuur van De Haagse. Rajash volgt Susana Menéndez op, die de functie tien jaar lang bekleedde maar hier 1 september mee stopt.

Lees verder

Winnaar Nobelprijs voor de Vrede ICAN te gast tijdens La...

De Haagse Hogeschool is op 25 mei het kloppend hart van het Law Employment Network Event: een platform waar 250 studenten van meer dan 70 nationaliteiten, 60 alumni, professionals en universiteiten uit alle delen van de wereld samenkomen. Tijdens deze conferentie treden nationale en internationale sprekers voor het voetlicht, onder wie één zeer bijzondere gast: de International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN), die in 2017 is onderscheiden met de Nobelprijs voor de Vrede.

Lees verder

Op weg naar de perfecte sportrolstoel

Twee docenten van De Haagse Hogeschool - Rienk van der Slikke en Annemarie de Witte - promoveren deze week respectievelijk aan de TU Delft en de Vrije Universiteit Amsterdam. Aan de basis van hun promotie staat onderzoek dat zij binnen het project De Perfecte Sportrolstoel hebben uitgevoerd. Een bijzonder project dat het resultaat is van een samenwerking tussen De Haagse, de TU Delft, UMC Groningen en VU Amsterdam.

Lees verder

Lector Christine De Lille: "We willen fungeren als innov...

Christine De Lille trad dit studiejaar aan als lector Innovation Networks van De Haagse Hogeschool. Op 24 mei zet zij in haar intreerede haar visie uiteen op de Haagse kennis-economie. Met haar lectoraat ontwikkelt De Lille kennis en instrumenten om organisaties in de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag te helpen innoveren. Of het nu gaat om stads-landbouw, stedelijke mobiliteit of om innovatielabs voor de retailsector.

Lees verder

‘Ik wil graag 80-plussers als coach van studenten’

In het nieuwe lectoraat Urban Ageing komen twee belangrijke ontwikkelingen samen: vergrijzing en verstedelijking. Tegenwoordig woont zowat de helft van de wereldbevolking in steden en dat zal alleen maar toenemen. Aan relevantie dus geen gebrek. Lector Joost van Hoof vertelt welk kant hij met het lectoraat uit wil.

Lees verder

Comeniusbeurs voor leermodule over integriteit en corrup...

HOP, Steffi Weber / Redactie HHs

Tientallen docenten aan hogescholen en universiteiten krijgen geld om hun onderwijsideeën te realiseren. Wetenschapsfinancier NWO trekt dit jaar zes miljoen euro uit voor de zogeheten Comeniusbeurzen. Abiola Makinwa (hoofddocent Rechten) ontvangt geld voor het ontwikkelen van een digitale leermodule over integriteit en corruptie.

Lees verder

Escaperoom op school

Zes eerstejaars studenten Mens en Techniek gingen de uitdaging aan. Ze lieten zich tijdens de les Biokinematica opsluiten in een leslokaal en kregen 20 minuten de tijd om een aantal lastige vraagstukken op te lossen.

Lees verder

'Visiting Old Friends’: oud-studenten en (oud-)medewerke...

De Haagse Hogeschool is jarig. Op 1 september 2017 was het precies 30 jaar geleden dat De Haagse na een fusie van 14 hbo-instellingen werd opgericht. Op 21 april komen alumni, oud-medewerkers en personeel van de hogeschool samen om stil te staan bij wat De Haagse in de afgelopen 30 jaar heeft betekend, voor haar studenten en de samenleving. ‘Visiting Old Friends’: een dag van ontmoeten, herinneringen ophalen, maar óók van vooruitkijken.

Lees verder

Werken in de thuiszorg: achter iedere voordeur een ander...

De zorg komt handen tekort. In de komende vier jaar dreigt een tekort van 100.000 medewerkers, vooral van verzorgenden en verpleegkundigen op hbo-niveau, blijkt uit een onderzoek van het UWV. Nicky Zuurmond kan er over meepraten. Sinds zijn afstuderen aan De Haagse Hogeschool werkt hij als wijkverpleegkundige bij Florence Gezondheid en Zorg in Rijswijk. De werkdruk is hoog, maar geen dag is hetzelfde. Werken in de zorg geeft daarnaast veel voldoening en er is veel werk in te vinden. “Achter elke voordeur schuilt een ander verhaal. In de thuiszorg sta je dichtbij de mensen, kun je zelf keuzes maken en met een kleine stap veel bereiken.”

Lees verder

Studenten nemen protocollen kindermishandeling onder de ...

Studenten van de minor (keuzevak) Jeugdhulp onderzochten in opdracht van de GGD Haaglanden of vrijwilligersorganisaties alert zijn op kindermishandeling. Herkennen ze kindermishandeling en weten ze wat ze moeten doen? Sherelyn Suares en Romy Schildmeijer vertellen over hun onderzoek bij Don Bosco zomerkampen.

Lees verder

De Haagse Hogeschool zet cybersecurity in gezondheidzorg...

Technologie speelt een grote rol in het verbeteren van de gezondheidszorg, maar brengt óók risico’s met zich mee, zoals op het gebied van veiligheid en privacy. Systemen kunnen gehackt worden, waardoor gegevens in verkeerde handen kunnen vallen en apparaten niet of verkeerd gaan functioneren. Welke rol kan cybersecurity spelen bij het ontwerpen en gebruiken van producten, diensten en systemen om zulke uitdagingen het hoofd te bieden? Dat is het thema van de netwerkbijeenkomst ‘Data, Innovatie, Gezondheid en Cybersecurity’ die De Haagse Hogeschool op woensdag 18 april organiseert.

Lees verder

Studenten De Haagse Hogeschool betreden juridische arena...

Pleiten voor een jury van vooraanstaande rechters van het EU Hof van Justitie in Luxemburg. Voor deze uitdaging staat Federica Velli, studente Europees en Internationaal Recht aan De Haagse Hogeschool, als zij op 13 april de arena betreedt. Dan bindt zij tijdens de European Moot Court Competition de strijd aan met studenten uit alle delen van de wereld. Féderica gaat proberen de rechtbank te overtuigen met een vlammend betoog over de implicaties van Europees recht. “Dit is de droom van elke rechtenstudent.”

Lees verder

Studenten World Class ontmoeten koning Abdullah

Hoe vaak krijg je de kans met koning Abdullah van Jordanië en Willem Alexander en Maxima in één zaal te zitten? Koning Abdullah was op 20 maart in Nederland vanwege een staatsbezoek. De studenten van de World Class The Hague waren uitgenodigd voor een lezing van koning Abdullah, daarna konden ze hem vragen stellen.

Lees verder

Urbi et provincia

Commissaris van de Koning Jaap Smit gaf op 5 april een gastcollege. Ontspannen, maar daarom niet minder overtuigend, vertelde de voormalig predikant over zijn werk en over de rol van de provincie.

Lees verder

Mogelijkheden HR-analytics in kaart bij netwerksymposium...

HR-analytics zijn een hot topic in het HR-vakgebied. De verwachting is dan ook dat data-gedreven HR zeer waardevol kan zijn voor organisaties. Het stelt hen in staat de talenten van medewerkers beter te benutten en hun bedrijfsprestaties te verbeteren. Hoe kunnen organisaties deze functie versterken? En welke rol speelt Big Data hierbij? Deze vragen staan centraal tijdens het symposium dat de opleiding HRM van De Haagse Hogeschool op 27 maart organiseerde.

Lees verder

Prijs voor Mobilitheek

Lector Arend de Kloet (revalidatie) ontving op 19 maart uit handen van de Haagse wethouder Karsten Klein De Onbeperkt070-prijs. De Kloet is aanjager van het idee om een Mobilitheek te openen, waar mensen met een beperking mobiliteitshulpmiddelen kunnen lenen. Het initiatief ontving een geldbedrag van €7.500 voor de uitvoering.

Lees verder

Aanpak radicalisering studenten verschilt per land

Hoe ga je om met radicalisering en polarisering onder studenten? Gert Jan Geling, docent Integrale Veiligheidskunde, bezocht een conferentie waar hogescholen en universiteiten uit heel Europa ervaringen uitwisselden. Niet toevallig was de conferentie in Manchester, dat in 2017 toneel was van een aanslag bij een concert van Ariana Grande. De aanslagpleger was een student.

Lees verder

De tragedie van de Oostvaardersplassen

In natuurgebied de Oostvaardersplassen protesteren actiegroepen tegen het beleid van Staatsbosbeheer. De activisten proberen de dieren bij te voeren om zo een einde te maken aan het dierenleed in dit natuurgebied. Volgens de actievoerders zijn de grote grazers opgesloten in een “concentratiekamp voor dieren”. Helen Kopnina, onderzoeker aan De Haagse Hogeschool, legt uit wat er aan de hand is.

Lees verder

Connected 2018 – the aftermovie

Op vrijdag 23 februari vond de derde editie van Connected festival plaats, hét studenten- en medewerkersfeest van De Haagse Hogeschool. 2.500 bezoekers, dus gezellig druk. Met voor ieder wat wils.

Lees verder

Lector Joris Voorhoeve neemt afscheid met symposium

Terwijl de 65ste verjaardag voor velen reden is te stoppen met werken, was Joris Voorhoeve na zijn pensioengerechtigde leeftijd met veel plezier lector bij De Haagse Hogeschool. Op zijn 72ste stopt hij nu toch. Zijn afscheidssymposium On Building Peace op 15 maart gaat over de antwoorden die hij heeft gekregen op de belangrijkste onderzoeksvragen van zijn lectoraat.

Lees verder

Blockchain en bitcoin: de hype voorbij

Onderzoek

Bitcoins en blockchain: het zijn de toverwoorden van dit moment. Maar wat is het nou precies? En gaat de wereld er echt door veranderen? Studenten Hans Xiang en Martin Wubben en docent Jordi Jansen brachten licht in de duisternis tijdens een seminar.

Lees verder

Pop-upstore met bierbostelbrood valt in de prijzen

Bestellen bezoekers van winkelcentrum MegaStores straks brood gemaakt van spul dat overblijft bij bierbrouwen? Een jury met daarin vertegenwoordigers van MegaStores was behoorlijk onder de indruk van dit groene winkelconcept, bedacht door studenten van de minor Advies & Verandering.

Lees verder

Studenten interviewen burgemeester Krikke

Burgemeester Pauline Krikke bezoekt de komende periode verschillende onderwijsinstellingen om een beter beeld te krijgen van de Hagenaren van de toekomst. Als eerste was ze bij De Haagse Hogeschool. In een interview waarin studenten haar alles mochten vragen, bleek ze het “hartelijk oneens te zijn” met partijgenoot Rutte.

Lees verder

Hoogste ambtenaar VWS beproeft zelfrijdende rolstoel

Op een testlocatie voor zelfrijdende auto’s in Delft demonstreerde hoofddocent Rufus Fraanje zijn zelfrijdende rolstoel aan Erik Gerritsen, hoogste ambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Gerritsen stond paf. “Ik vroeg me af wat zelfrijdende auto’s te maken hebben met gezondheidszorg, dat is me nu wel duidelijk.”

Lees verder

Wubbo Tempel per 1 februari nieuwe voorzitter Raad van T...

Michèle Blom, voorzitter van de Raad van Toezicht van De Haagse Hogeschool, heeft besloten haar functie bij de hogeschool vervroegd over te dragen. Michèle is in mei 2017 benoemd tot directeur-generaal bij Rijkswaterstaat. Het leiden van deze grote organisatie laat zich echter lastig combineren met haar inzet voor De Haagse.

Lees verder

Connected festival

Op vrijdag 23 februari organiseert ACKU de derde editie van Connected festival, hét studenten- en medewerkersfeest van De Haagse Hogeschool voor 3.000 bezoekers.

Lees verder

Het Haags Inkoopsymposium

Op dinsdag 30 januari 2018 van 13.30 tot 17 uur is het Haags Inkoopsymposium met als thema ‘Samenwerken als voorwaarde voor inkoopsucces’. De Haagse Hogeschool, gemeente Den Haag, MKB Den Haag, NEVI Kring Zuidwest en Significant nodigen u graag hiervoor uit. Dit Inkoopsymposium is uniek, omdat het georganiseerd is voor en door studenten van Facility Management van de HHs. Meld u hier aan voor dit gratis symposium.

Lees verder

Lisanne en Twan ontmoeten minister Kaag

Lisanne de Groot en Twan Braber, studenten Process & Food Technology, kregen tijdens hun stage in Ghana bezoek van Sigrid Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Lisanne: “Ze was oprecht in ons geïnteresseerd.”

Lees verder

Sophia Revalidatie en De Haagse Hogeschool halen banden ...

De Haagse Hogeschool en Sophia Revalidatie, die al nauw met elkaar samenwerken, gaan nog meer met elkaar optrekken. Op 25 januari ondertekenden de beide partijen een overeenkomst waarin dit werd bekrachtigd. Samen willen zij nauwer samenwerken op de thema’s onderwijs, (praktijkgericht) onderzoek, innovatie en de professionalisering van de beroepspraktijk.

Lees verder

Oprichting Stichting Coalitie Laak bestendigt unieke wij...

Verschillende partijen vanuit onderwijs, gemeente, de sector welzijn en het bedrijfsleven zijn in juni 2015 een vrij unieke samenwerking aangegaan binnen Coalitie Laak, met als doel het structureel en duurzaam bijdragen aan een sterke, aantrekkelijke en veilige wijk Laakkwartier Den Haag. Nu, tweeëneenhalf jaar later, is deze samenwerking bekrachtigd en bestendigd met de oprichting van Stichting Coalitie Laak en een bijbehorend vernieuwd samenwerkingsconvenant.

Lees verder

Viva Las Vegas

Onder meer door geheimschrift te kraken, werden studenten van Information Security Management eerste in een internationale wedstrijd. Daarmee wonnen ze een reis naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas.

Lees verder

Aanval op uitval

Veel mbo’ers willen naar het hbo. Maar eenmaal op het hbo valt een groot deel uit. Hoe beperk je die uitval? De Haagse Hogeschool en verschillende roc’s werken daarom dit jaar samen aan een mbo-doorstroomproject waarin mbo’ers kennismakingslessen op het hbo volgen.

Lees verder

‘Innovatie bij De Haagse is praktisch’

Lector Smart Sensor Systems John Bolte wil sensoren en sensornetwerken zo slim maken dat ze mensen en apparaten kunnen helpen de juiste beslissingen te nemen. Van het meten van allerlei gezondheidseffecten voor mensen tot het in kaart brengen van de weg voor autonoom rijdende voertuigen. Aan ambities geen gebrek. Op 1 februari houdt hij zijn intreerede.

Lees verder