De toepassingen van AI en studiedata in het onderwijs nemen een vlucht, maar het is de vraag of dit de kansengelijkheid onder studenten verkleint of juist vergroot. Deze week is een landelijk traject gestart om op dit vraagstuk een visie te ontwikkelen. Wat is de mogelijke impact van AI is op kansengelijkheid? Dat willen we uitzoeken en vertalen naar praktische adviezen voor onderwijsinstellingen in het mbo, hbo en wo.  

Het lectoraat Learning Technology & Analytics van De Haagse Hogeschool is door Npuls gevraagd dit onderzoekstraject te organiseren. We werken samen met collega’s vanuit alle drie de takken van het vervolg onderwijs: Irene Eegdeman en Christian de Kraker (mbo), Erdinç Saçan (hbo) en Anouschka van Leeuwen (wo). Het onderzoek wordt geleid door Theo Bakker, lector Learning Technology & Analytics. 

Draag bij aan een visie op AI en kansengelijkheid 

Voor de zomer halen we op wat er al bekend is en welke ideeën er leven in het veld. Daarvoor doen we een literatuurstudie, desk research, interviews met experts en we organiseren een aantal sessies met de collega’s uit het onderwijs. In het najaar zal de visie worden opgeleverd.  

Wil je zelf ook bijdragen? Vul dan het formulier in: Inventarisatie Visie AI, data en kansengelijkheid in het onderwijs

Voor meer informatie kan je ook contact opnemen met Theo Bakker: t.c.bakker@hhs.nl