De meerwaarde van draagbare beweegsensoren (ook wel "wearables”, zoals smartwatches en activiteitenmonitors) bij het stimuleren van beweeggedrag van patiënten met chronische aandoeningen is wel bekend. Zorgprofessionals, die cruciale schakels zijn bij het toepassen van deze technologie, erkennen tevens de potentie. Echter, zij ervaren moeite bij het effectief inzetten van beweegsensoren in hun dagelijkse werkroutines. Daarom wordt in het project “Bewegen met Technologie: van weten naar doen” een passende methodiek ontwikkeld die professionals in de beweegzorg ondersteunt om beweegsensoren doelgericht toe te passen in de behandeling.

De RAAK-publiek subsidie wordt twee keer per jaar uitgereikt door Regieorgaan SIA aan projecten met een vraag uit de publieke sector. Penvoerder van Bewegen met Technologie is De Haagse Hogeschool, van waaruit de lectoraten Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport en Revalidatie & Technologie betrokken zijn. Het consortium bestaat daarnaast uit: Hogeschool Leiden (lectoraat Eigen Regie in de Fysiotherapie en Beweegzorg), het ErasmusMC (afdeling revalidatiegeneeskunde en afdeling huisartsgeneeskunde), revalidatiecentra Basalt Revalidatie en Rijndam Revalidatie en eerstelijns fysiotherapiepraktijken Sport Medisch Centrum Rijnland en Visser Fysiotherapie en Sport.

Benieuwd naar de andere RAAK-publiek projecten die gehonoreerd zijn? Je leest erover op de website van Regieorgaan Sia.

Logo SIA regieorgaan