Het College voor de Rechten van de Mens heeft vastgesteld dat De Haagse Hogeschool medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond heeft benadeeld door in een interne vacature een strenge taaleis te stellen. Via dit bericht willen we je graag laten weten hoe we hiervan leren en welke verbeteracties we in samenspraak met de betrokken collega’s gaan uitzetten.

Aanleiding voor de klacht was een taaleis in een interne vacature voor een hogeschooldocent  bij International Public Management (IPM). Ondanks dat de voertaal van deze opleiding Engels is, was één van de functie-eisen een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal. Dit vanwege de nauwe verbondenheid met de Nederlandstalige opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement (BO). Nadat medewerkers hun ongenoegen hierover kenbaar hadden gemaakt, heeft De Haagse per e-mail laten weten dat de taaleis geen harde eis meer zou zijn en dat er voor sollicitanten ontwikkelperspectief op dit vlak zou worden geboden. De eis werd echter niet uit de vacaturetekst verwijderd en dat heeft uiteindelijk geleid tot het indienen van de klacht. Het College voor de Rechten van de Mens oordeelde dat medewerkers met een niet-Nederlandse achtergrond met deze eis inderdaad onterecht zijn benadeeld, omdat zij de Nederlandse taal soms niet in uitstekende mate beheersen. 

Wij hebben ons de uitspraak van het College voor de rechten van de Mens ter harte genomen. Als inclusieve Hogeschool willen wij alles eraan doen om iedere vorm van uitsluiting te voorkomen. Dit is helaas in dit geval niet goed gegaan. Hiervoor bieden wij onze oprechte excuses aan.

Verbeteracties

Met de medewerkers die de klacht hebben ingediend is besproken dat we in samenspraak de volgende acties zullen ondernemen:

  • Het interne handboek werving en selectie bevat al een verwijzing naar instructies van het College voor de Rechten van de Mens; we zullen een actualisatie van deze instructies bij het College opvragen en opnemen in het handboek, zodanig dat bij het raadplegen van templates voor vacatures de proportionaliteit van taaleisen inzichtelijk is;
  •  Explicitering van dit punt zal opgenomen worden in de actualisatie van het huidige Werving- en Selectiebeleid. Deze staat gepland voor aankomend schooljaar. 

We hebben ook geconstateerd dat de interne klachtenprocedures rondom werving en selectie onvoldoende bekend zijn. Daarom zullen we onze Sollicitatiecode beter vindbaar maken en hier nog meer bekendheid aan geven. 

Open klimaat

In ons visiedocument staat beschreven dat De Haagse een inclusieve gemeenschap wil zijn, met gelijke kansen voor iedereen. We nemen hierin expliciet stelling tegen discriminatie en werken actief aan een zero tolerance klimaat en een klimaat waarin ervaren discriminatie bespreekbaar is. 

Soms worden we echter ook geconfronteerd met ‘onbewuste of bewuste onbekwaamheid’ op dit gebied en hier ligt voor ons een structurele en gezamenlijke uitdaging. Daarom werken we op verschillende terreinen actief aan inclusief onderwijs en onderzoek, inclusief hrm-beleid en een inclusieve bedrijfsvoering. We hebben op dit vlak al diverse stappen gezet zoals bijvoorbeeld participatiebeleid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, aandacht voor inclusie in traineeprogramma’s, het gendergelijkheidsplan, het steunen van initiatieven zoals Paarse vrijdag en onderzoek binnen ons Lectoraat Inclusive Education. We zullen dit blijven doen en nodigen iedereen van harte uit om hierin met ons mee te denken.