Collegegeld

Als je studeert aan De Haagse Hogeschool, betaal je collegegeld. Hoeveel je betaalt, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld welke nationaliteit je hebt, of je al eerder een studie hebt afgerond en welke studie je wilt doen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 

 2018-20192019-2020
Wettelijk collegegeld
€ 2.060,-€ 2.083,-
Verlaagd wettelijk collegegeld
€ 1.030,-€ 1.041,-
Instellingscollegeld€ 8.050,-€ 8.140,-

De overheid bepaalt de hoogte van het wettelijke collegegeld. Hogescholen en universiteiten mogen zelf de hoogte van het instellingscollegegeld vaststellen. Welk tarief jij betaalt, hangt af van je situatie. Zie het kopje ‘Wat betaal je’ voor meer informatie. De bedragen worden ieder jaar vastgesteld.

Wat betaal je?

De kosten van je hbo-opleiding hangen af van 3 zaken: je nationaliteit, of je al een keer een hogeronderwijsdiploma hebt behaald en welke opleiding je gaat volgen.

Je betaalt het wettelijke collegegeld als:

  1. Je de nationaliteit draagt van een land uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Suriname of Zwitserland óf je op basis van je Nederlandse verblijfsvergunning in aanmerking komt voor studiefinanciering.
  2. En je daarnaast nog niet eerder een associate-degree- of bachelordiploma hebt behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland en een bacheloropleiding gaat volgen. Of dat je nog niet eerder een associate-degree-, bachelor- of masterdiploma hebt behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland en een associate-degree-opleiding gaat volgen. Wil je het precies weten? Dat kan via de collegegeldmeter.
  3. Wil je voor de eerste keer een bacheloropleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs volgen? Dat is mooi! Voor deze opleidingen betaal je namelijk standaard het wettelijke collegegeld. Ook al heb je al een keer een andere bacheloropleiding gehaald. In de collegegeldmeter staat welke opleidingen hieronder vallen.

Voldoe je hier niet aan, dan betaal je het instellingscollegegeld. Wil je het helemaal zeker weten? Check de collegemeter. De collegegeldmeter geeft de situatie voor het collegejaar 2019-2020 weer.

Check de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de gevolgen van Brexit voor het collegegeld dat voor Britten van toepassing is.

Gehalveerd wettelijk collegegeld

Kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld en start je voor het eerst ingeschreven met een bachelor- of associate degreeopleiding? Dan betaal je in je eerste jaar het gehalveerde tarief.
Volg je een lerarenopleiding (PABO of HALO) dan heb je een extra jaar recht op het gehalveerde tarief. Let op, na deze periode betaal je weer het volledige wettelijk collegegeld. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid en in deze infographic.

De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de gegevens zoals die bij De Haagse Hogeschool bekend zijn. Als je gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld ook aangepast.

Hoe betaal je?

In Studielink kan je vanaf 1 juni doorgeven hoe je je collegegeld wil gaan betalen. Je kunt je collegegeld altijd in één keer betalen. Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland, Monaco of San Marino, mag je bovendien in 9 termijnen betalen. In beide gevallen geef je via Studielink een incasso af. Dat betekent dat je toestemming geeft dat De Haagse Hogeschool op de afgesproken betaaldata geld opneemt van je rekening. We kunnen ook een factuur naar je werkgever sturen, als die het collegegeld betaalt. Kijk bij de FAQ’s voor meer informatie.

Een paar zaken zijn belangrijk:

  • Zorg ervoor dat je de machtiging voor incasso zo snel mogelijk regelt. Maar uiterlijk op de deadline van 31 augustus, anders kun je niet op 1 september beginnen met je studie!
  • Houd er rekening mee dat er voldoende geld op je rekening staat. Wat er gebeurt als je een betaling hebt gemist, lees je bij de FAQ’s.
  • Als je op een later moment start dan 1 september, dan wordt je collegegeld naar rato aangepast. Voor iedere maand van inschrijving betaal je 1/12 van het tarief dat voor jou geldt.
  • Een overzicht van de incassodata en de precieze bedragen vind je bij de FAQ’s. 

Kosteloos annuleren

Toch maar niet aan De Haagse studeren? Jammer! Zorg er wel voor dat je je vóór de startdatum van je inschrijving (doorgaans 1 september) via Studielink uitschrijft.
Sta je op die datum ingeschreven, dan ben je namelijk collegegeld verschuldigd tot en met de maand waarin je je uitschrijft, ook als je geen lessen volgt.
Kom je in aanmerking voor het gehalveerd wettelijk collegegeld, dan is het extra belangrijk je tijdig uit te schrijven.
Sta je in september ingeschreven en besluit je toch niet te gaan studeren in het collegejaar 2019-2020, dan heb je het jaar daarop geen recht meer op de halvering.   

Vragen? Lees de FAQ’s of neem contact op

  • Heb je vragen over de betaling, de incasso of heb je bijvoorbeeld een betalingsachterstand? Stuur dan een e-mail (onder vermelding van je studentnummer) aan de studentdebiteurenadministratie via collegegeld@hhs.nl of bel naar 070 - 445 88 63.
  • Voor overige vragen, bijvoorbeeld over het wijzigingen van de betaalwijze of hoe je de machtiging invult bij Studielink, kun je terecht bij FAQ’s.
  • Of neem contact op met de Centrale Studenten Inschrijving.