Collegegeld

Als je studeert aan De Haagse Hogeschool, betaal je collegegeld. Hoeveel je betaalt, hangt af van een aantal zaken. Bijvoorbeeld welke nationaliteit je hebt, of je al eerder een studie hebt afgerond en welke studie je wilt doen.

Er zijn 3 mogelijkheden:

 

 2019-20202020-2021
Wettelijk collegegeld
€ 2.083,-€ 2.143,-
Verlaagd wettelijk collegegeld
€ 1.041,-€ 1.071,-
Instellingscollegeld€ 8.140,-€ TBA

De overheid bepaalt de hoogte van het wettelijke collegegeld. Hogescholen en universiteiten mogen zelf de hoogte van het instellingscollegegeld vaststellen. De bedragen worden ieder jaar vastgesteld.

Welk tarief geldt voor jou?

De kosten van je hbo-opleiding hangen af van 3 zaken: je nationaliteit, of je al een keer een hogeronderwijsdiploma hebt behaald en welke opleiding je gaat volgen.

Je betaalt het wettelijke collegegeld als:

 1. Je de nationaliteit draagt van een land uit de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Monaco, Noorwegen, San Marino, Suriname of Zwitserland óf je op basis van je Nederlandse verblijfsvergunning in aanmerking komt voor studiefinanciering.
 2. En je daarnaast nog niet eerder een associate-degree- of bachelordiploma hebt behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland en een bacheloropleiding gaat volgen. Of dat je nog niet eerder een associate-degree-, bachelor- of masterdiploma hebt behaald aan een hogeschool of universiteit in Nederland en een associate-degree-opleiding gaat volgen.
 3. Wil je voor de eerste keer een bacheloropleiding in de gezondheidszorg of het onderwijs volgen? Dat is mooi! Voor deze opleidingen betaal je namelijk standaard het wettelijke collegegeld. Ook al heb je al een keer een andere bacheloropleiding gehaald.

Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan betaal je het instellingscollegegeld. Wil je het helemaal zeker weten? Check de collegegeldmeter. Let op: De collegegeldmeter geeft de situatie voor het collegejaar 2019-2020 weer. De collegegeldmeter voor het collegejaar 2020-2021 wordt in mei/juni 2020 gepubliceerd.

Check de website van de Rijksoverheid voor meer informatie over de gevolgen van Brexit voor het collegegeld dat voor Britten van toepassing is.

De hoogte van het collegegeld is gebaseerd op de gegevens zoals die bij De Haagse Hogeschool bekend zijn. Als je gegevens veranderen, dan wordt de hoogte van het collegegeld ook aangepast.

Gehalveerd wettelijk collegegeld

Kom je in aanmerking voor het wettelijk collegegeld en start je voor het eerst met een bachelor- of associate degreeopleiding? Dan betaal je in je eerste jaar het gehalveerde tarief.
Volg je een lerarenopleiding (PABO of HALO) dan heb je een extra jaar recht op het gehalveerde tarief. Let op, na deze periode betaal je weer het volledige wettelijk collegegeld. Meer informatie vind je op de website van de rijksoverheid en in deze infographic.

Hoe betaal je?

 • Jij of iemand anders (bijvoorbeeld een ouder) geeft een machtiging voor automatische incasso af: 
  Als je een rekeningnummer (IBAN) hebt uit een land van de Europese Unie, Noorwegen, IJsland, Liechtenstein,    Zwitserland,  Monaco of San Marino dan kan je via Studielink een machtiging afgeven. Dat betekent dat je toestemming geeft dat De Haagse Hogeschool op de afgesproken betaaldatum/-data geld afschrijft van jouw rekening, of van de rekening van iemand anders, bijvoorbeeld je ouders. Je kunt kiezen voor een eenmalige incasso om het bedrag in één keer te betalen, of om in 9 termijnen te betalen.
  Een overzicht van de incassobedragen en –termijnen vind je bij de FAQ’s. Houd er rekening mee dat er voldoende geld op je rekening staat. Wat er gebeurt als je een betaling hebt gemist, lees je ook bij de FAQ’s.
 • Je werkgever betaalt:
  We kunnen ook een factuur naar je werkgever sturen. Jij en je werkgever vullen dan samen een garantieverklaring in.  
 • Je betaalt al collegegeld aan een andere hogeschool of universiteit:
  Als je in aanmerking komt voor het (gehalveerd) wettelijk collegegeld dan kan je die andere hogeschool of universiteit vragen om een bewijs betaald collegegeld (BBC) af te geven. Als je het originele BBC opstuurt of afgeeft dan heb je daarmee aan je betalingsverplichting voldaan. Wil je bij De Haagse een BBC aanvragen voor een andere onderwijsinstelling, kijk dan bij de FAQ’s.
 • Je wil het collegegeld in een keer overmaken naar de bankrekening van De Haagse Hogeschool:
  Via Studielink kan je alleen een machtiging afgeven als je een bankrekening hebt uit een van de hierboven vermelde landen. Is je bank gevestigd in een ander land, dan betaal je het gehele collegegeld in een keer. Dat mag natuurlijk ook. Stuur ons voor de zekerheid wel een betaalbevestiging en een kopie bankafschrift zodat we de betaling gemakkelijk terug kunnen vinden. 

Een paar zaken zijn belangrijk:

 • Zorg ervoor dat je je betaling zo snel mogelijk regelt. Maar uiterlijk op de deadline van 31 augustus, anders kun je niet op 1 september beginnen met je studie! Let op: Als De Haagse voor jou een verblijfsvergunning voor studie aanvraagt, dan betaal je het collegegeld als onderdeel van je package fee en geldt een eerdere deadline.
 • Als je op een later moment start dan 1 september, dan wordt je collegegeld naar rato aangepast. Voor iedere maand van inschrijving betaal je 1/12 van het tarief dat voor jou geldt.

Annuleren en tussentijds uitschrijven

Toch maar niet aan De Haagse studeren? Jammer! Zorg er wel voor dat je je vóór de startdatum van je inschrijving (doorgaans 1 september) via Studielink uitschrijft. Tot die datum kan dat namelijk nog kosteloos, maar daarna ben je collegegeld verschuldigd.
Kom je in aanmerking voor het gehalveerd wettelijk collegegeld, dan is het extra belangrijk je tijdig uit te schrijven. Sta je in september ingeschreven en besluit je toch niet te gaan studeren, dan heb je het jaar daarop geen recht meer op de halvering. 

 
Voor iedere maand dat je staat ingeschreven ben je 1/12 verschuldigd van het collegegeldtarief dat voor jou van toepassing is. Je betaalt dus collegegeld tot en met de maand waarin je je uitschrijft. Dit geldt ook als je geen lessen volgt. Als het bedrag dat je tot de datum van uitschrijving betaald hebt, groter is dat het bedrag dat je verschuldigd bent, heb je recht op restitutie van het teveel betaalde. De collegegeldadministratie berekent dit automatisch en stort het teveel betaalde bedrag op de rekening waarvan het collegegeld betaald is. Meer informatie is te vinden op Studentennet.

Vragen? Lees de FAQ’s of neem contact op

Heb je vragen over de betaling, de incasso of heb je bijvoorbeeld een betalingsachterstand? Stuur dan een e-mail (onder vermelding van je studentnummer) aan de studentdebiteurenadministratie via collegegeld@hhs.nl. of bel naar 070 - 445 88 63.
Voor overige vragen, bijvoorbeeld over het wijzigingen van de betaalwijze of hoe je de machtiging invult bij Studielink, kun je terecht bij FAQ’s.
Of neem contact op met de Centrale Studenten Inschrijving.