Informatie voor decanen

Studiekeuzegesprek

Een bewuste studiekeuze is een belangrijke voorwaarde voor studiesucces van de aankomende student in overstap van voortgezet onderwijs naar het hbo. Om de hoge uitval te lijf te gaan binnen het hbo in algemeen, en te komen tot een samenhangend en logisch opgebouwd palet studiekeuzeactiviteiten, is de Haagse Hogeschool een uitgebreid onderzoek gestart in samenwerking met haar partners in de keten: het project Voor de Poort.

Na een intensief traject is een nieuw palet met samenhangende studiekeuzeactiviteiten gepresenteerd. De diverse keuzefasen worden ondersteund, de activiteiten zijn logisch in het onderwijsjaar weggezet en er is gekozen voor een combinatie van ‘live’ en ‘digitaal’ aanbod van activiteiten.

Bouwstenen & Cement

De (nieuwe) activiteiten die De Haagse Hogeschool aanbiedt bevatten allen bouw- en cementdelen. De mate en wijze waarin iedere bouwsteen of cementdeel in een activiteit voorkomt, verschilt per activiteit. De bouwstenen leiden tot inzicht bij de studiekiezer. De bouwstenen zijn:

 • Inclusiviteit: iedere studiekiezer voelt zich uitgenodigd om aan de activiteit deel te nemen; 
 • Realiteit: de echte (leer-)praktijk wordt realistisch overgebracht;
 • Identiteit: de activiteit levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale identiteit, met als doel dat de studiekiezer zicht heeft op wat, welke studie, bij hem past;
 • Reflectie: de activiteit helpt bij het betekenis geven aan opgedane ervaringen en draagt bij aan het antwoord op de vraag ‘wat drijft mij’.

Het cement verbindt de bouwstenen. Zonder het cement vormt de activiteit geen solide geheel. De dikte van de laag cement tussen de bouwstenen wordt bepaald door de behoefte van de studiekiezer in de betreffende activiteit. Het cement bestaat uit de volgende componenten:

 • Persoonlijk: aandacht voor de individuele studiekiezer. Voor iedere vraag en ieder verhaal, klein of groot, is ruimte gedurende de activiteit;
 • Samenwerking: verschillende partijen, betrokken bij het studiekeuzeproces, werken samen. Er is sprake van uitwisseling en een proactieve houding tussen de betrokken partijen/stakeholders;
 • Rolmodellen: de inzet van personen (bijv. studenten, beroepsbeoefenaren en docenten) waar de studiekiezer zich in kan herkennen en een voorbeeld in kan zien;
 • Toekomst: we willen een vergezicht bieden aan de studiekiezer, dit heeft twee dimensies:
  1. Het innerlijk kompas: wat ligt binnenin jou, het ontwikkelen van een identiteit die je kunt plaatsen in de toekomst;
  2. De veranderende wereld waar we deel vanuit maken, de betekenis daarvan voor het toekomstperspectief.

Aanbod

Met dit als basis heeft De Haagse Hogeschool haar aanbod aan studiekeuzeactiviteiten als volgt vastgsteld voor studiejaar 2018-2019:

Plaatje PvdP

Aanmelden en meer informatie over ons aanbod?