Taaleisen

Is je buitenlandse diploma van voldoende niveau om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze, dan moet je daarnaast kunnen aantonen dat je de taal waarin de opleiding wordt gegeven (Nederlands of Engels) voldoende beheerst.

Toelating tot een Nederlandstalige opleiding met een buitenlands diploma

Je kunt aantonen dat je voldoet aan de taaleis Nederlands door een diploma NT2-II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen: lezen, spreken, schrijven en luisteren) te overleggen. Meer informatie over dit examen vind je op de website van DUO.
Let op: houd er rekening mee dat er geen examens NT2-II worden afgenomen in de periode van eind juli tot en met begin september!

Je moet voor aanvang van de start van het studiejaar (dus vóór 1 september) het Staatsexamen NT2-II gehaald hebben. De Haagse Hogeschool accepteert geen andere examens Nederlands dan het Staatsexamen NT2-II.

Onderstaande informatie is alleen van toepassing op de instroom in september 2018. Voor de start in september 2019 wordt geen Toelatingsonderzoek Nederlands door De Haagse Hogeschool meer aangeboden. Voldoen aan de taaleis Nederlands kan dan alleen nog door het behalen van het diploma NT2 programma II.

Je kunt op de volgende twee manieren aantonen dat je voldoet aan de taaleis Nederlands:
Je overlegt een diploma NT2-II (Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal, programma II met alle vier de onderdelen: lezen, spreken, schrijven en luisteren). Meer informatie over dit examen vind je op de website van DUO.
Let op: houd er rekening mee dat er geen examens NT2-II worden afgenomen in de periode van eind juli tot en met begin september!
Je slaagt voor het Toelatingsonderzoek Nederlands van De Haagse Hogeschool.

Je moet voor aanvang van de start van het studiejaar (dus vóór 1 september) het Staatsexamen NT2-II of het Toelatingsonderzoek Nederlands van De Haagse Hogeschool gehaald hebben. De Haagse Hogeschool accepteert geen andere examens Nederlands dan het Staatsexamen NT2-II of het Toelatingsonderzoek Nederlands van De Haagse Hogeschool.

Schakeljaar

Als je buitenlands diploma van voldoende niveau is om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze, maar je beheerst de Nederlandse taal nog niet voldoende om het Staatsexamen NT2-II te kunnen behalen, dan kun je deelnemen aan het schakeljaar.

Toelating tot Engelstalige opleidingen met buitenlands diploma

Is je buitenlandse diploma van voldoende niveau om toegelaten te worden tot de Engelstalige opleiding van je keuze, dan moet je voldoen aan de aanvullende eis met betrekking tot beheersing van de Engelse taal. Dit kan door een taaltoets Engels af te leggen. De Haagse Hogeschool accepteert de toetsen IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English. Let erop dat je score geldig moet zijn op 1 september van het collegejaar waarin je instroomt. Voor alle taaltoetsen geldt dat de score twee jaar geldig is na de datum waarop de toets is afgelegd. Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd.

Informatie over de minimumscores per toets en per opleiding vind je op de Engelstalige pagina Language requirements.