Op vrijdag 24 mei werd tijdens de Groene Peper, het duurzaamheidsevent voor het onderwijs van de toekomst, de SustainaBul ranking gepresenteerd. Een ranglijst waarin instellingen voor hoger onderwijs in Nederland worden beoordeeld op duurzaamheid. De Haagse Hogeschool behaalde dit jaar de 21e plaats. In totaal werden 33 instellingen voor hoger onderwijs onder de loep genomen. In 2023 stond De Haagse op de 15e plaats, in 2022 was dat de 20e plaats. Hogeschool Van Hall Larenstein won voor de vierde keer op rij de SustainaBul, gevolgd door een tweede plaats voor de TU Delft en de Erasmus Universiteit op de derde plaats. We feliciteren de winnaars van harte. 

Scores van De Haagse

Elke onderwijsinstelling kon in totaal 360 punten behalen. De Haagse kreeg 66,75 van de maximale 110 punten op het gebied van onderwijs, wat een lichte stijging is ten opzichte van 2023. Dit komt onder andere doordat we laten zien hoe elke faculteit en opleiding de Sustainable Development Goals (SDG's) integreert in het curriculum. Dit bouwt voort op de onderwijsvisie, waarmee de SDG's in de leeruitkomsten verankerd worden. De kennisagenda, waarin ‘Transitie naar duurzaamheid’ een van de thema's is, draagt bij aan een mooie score van 99,5 punten (van de maximaal mogelijke score van 110) op onderzoek. Met name in de bedrijfsvoering valt winst te behalen. Net als vorig jaar zetten we al mooie stappen richting ZeroWaste in 2030 en Zero CO2 in 2040. Echter, SustainaBul geeft aan dat we transparanter kunnen zijn in welke maatregelen we specifiek nemen en hoe studenten hierbij betrokken worden. Ook kunnen we ons onder andere verder ontwikkelen op gebieden zoals watergebruik, bijdrage aan biodiversiteit en welke duurzame(re) keuzes we maken rondom onze financiën, bijvoorbeeld bij de keuze voor banken. Dit maakt dat we voor het domein bedrijfsvoering 47,5 van de 100 punten kregen. Voor best practices behaalden we de volle score van 30 punten. Hiermee komen we uit op een totale score van 243,75 punten.

Komend jaar zetten we verdere stappen, met name op gebied van onderwijs en bedrijfsvoering. Iedere opleiding beschrijft in het curriculum hoe zij invulling geeft aan duurzaamheid en hoe aan de Sustainable Development Goals wordt gewerkt. Daarnaast werken we aan het bewustzijn van medewerkers rondom duurzaamheid. Laten zien wat we al doen is daarbij van belang. 

Het volledige rapport lees je hier.

Duurzaamheid integreren in het DNA van De Haagse

Elk jaar levert onze deelname aan de SustainaBul waardevolle feedback op van de beoordelaars. Hierdoor krijgen we steeds meer inzicht in wat we al doen en waar we stappen kunnen zetten. Deze feedback nemen we ook mee in het formuleren van de aanpak van het programma Duurzaamheid en Rechtvaardigheid. Het doel van het programma is om duurzaamheid en rechtvaardigheid te integreren in het DNA van onze hogeschool. Hiermee faciliteren we de organisatie in het bereiken van de ambities uit het Instellingsplan 2023-2028, en maken we de thema’s duurzaamheid en rechtvaardigheid meer zichtbaar. Zowel intern als extern.

Wat gaan we doen?

Het programma kent 4 zogeheten werkpakketten. Hieronder lees je een korte toelichting. De invulling van de werkpakketten met concrete projecten en activiteiten wordt omschreven in het plan van aanpak.

  • Interne verbinding versterken. Verbinding en activering in onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering door middel van community building, het vergroten van de bewustwording en engagement (evenementen en communicatie).
  • De Haagse CO2-neutraal in 2040. Aansluiting en aanvulling op bestaande ambities, programma's en projecten, met als uitgangspunt een instellingsbrede nulmeting.
  • Ontwikkeling en zichtbaarheid naar buiten toe. We analyseren bij welke initiatieven we nationaal en internationaal actief willen participeren en aan welke externe rankings we willen deelnemen.
  • Versterking van de implementatie van de onderwijsvisie en kennisagenda. We erkennen de gedeelde verantwoordelijkheid in de implementatie van deze strategische visies, ook via dit programma.

Door met elkaar aan de slag te gaan met bovenstaande punten, werken we aan meer aandacht en focus  om duurzaamheid en rechtvaardigheid te integreren in het DNA van De Haagse.

Over de SustainaBul

De SustainaBul wordt sinds 2012 georganiseerd door Studenten van Morgen en beoordeelt deelnemende onderwijsinstellingen aan de hand van een vragenlijst. De vragen zijn verdeeld over de thema's duurzaamheid in onderzoek, onderwijs, bedrijfsvoering, en best practices.

Meer informatie

Voor informatie over SustainaBul kun je contact opnemen met Veronika Brantova, projectleider Duurzaamheid & Rechtvaardigheid Dienst Bestuurszaken, via v.brantova@hhs.nl.