Kenniscentrum Digital Operations & Finance

Digitale technologie in dienst van een economie die deugt
Over het kenniscentrum

De rol van technologie in het bedrijfsleven en de samenleving blijft groeien. Nog nooit hadden we zo veel data en rekenkracht tot onze beschikking. Tegelijkertijd staan we voor een grote uitdaging om onze economie ‘volhoudbaar’ te maken: ecologisch én sociaal duurzaam. Het koppelen van fysieke en financiële datastromen in bedrijfsprocessen kan ons helpen om die stap te zetten.

Het kenniscentrum Digital Operations & Finance onderzoekt hoe we data en digitale technologie kunnen inzetten voor een duurzame economie. We onderzoeken hoe processen beter ingericht kunnen worden en hoe we daarbij data kunnen koppelen. Hoe we de effecten van keuzes die een onderneming maakt, inzichtelijk kunnen krijgen. We onderzoeken, bouwen en experimenteren. Zo helpen we organisaties de transitie te maken naar een volhoudbare economie.

Onze missie en doelen realiseren we met een onderzoeksprofiel dat zich enerzijds richt op industrie en anderzijds op onderwijsvernieuwing. Beide krijgen (mede) vorm door onderzoek aan de onderstaande zeven thema’s binnen drie werkvelden:


Model KC DOF

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

URBINN

URBINN

URBINN is het LearningLab rondom autonoom rijdend vervoer binnen stedelijke gebieden (last mile). Binnen URBINN wordt een autonoom rijdend voertuig ontwikkeld dat als basis zal dienen om steeds verder te ontwikkelen en waar allerlei onderzoek op en mee gedaan zal gaan worden. In de Minor Applied Data Science wordt gewerkt aan het in real-time in kaart brengen van de omgeving met behulp van stereo camera beelden.

Lees verder
Actueel

Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

Komend jaar wil het lectoraat New Finance met een enthousiaste club studenten onderzoeken of het haalbaar is om een Student Investment Fund op te zetten, een fonds dat investeert in start-ups en scale-ups van studenten aan De Haagse Hogeschool en/of van alumni van de Haagse. Het idee is dat het fonds geheel gemanaged wordt door studenten, dus jullie worden zelf verantwoordelijk voor het scouten van investeringsmogelijkheden, binnenhalen van funding, verbinding aangaan met verschillende opleidingen, marketing, administratie, governance, etc. Ofwel, alles wat er komt kijken bij het opzetten van een zelfstandige business. Aan het eind van het jaar willen we een business plan gereed hebben voor het fonds en willen we een pitch-evenement organiseren.

Je kunt op verschillende manieren deelnemen, bijvoorbeeld door je in te schrijven in de nieuwe keuzemodule: Student Investment Fund. Deze module is 3-6 studiepunten en zal op projectbasis worden uitgevoerd. Je hebt veel eigen inbreng.

Maar, je kunt ook deelnemen als je een opdracht moet doen voor je eigen opleiding die past in onze doelstelling. Dan onderzoeken we samen de mogelijkheden. We mikken komend studiejaar op zo’n  8 – 10 studenten van verschillende opleidingen.

Deze module wordt aangeboden door het lectoraat New Finance en de opleiding Accountancy en staat open voor studenten van alle opleidingen.

Als je interesse hebt stuur dan een gemotiveerde mail met C.V. naar: j.h.vanderkooij@hhs.nl

Ook als je al je studiepunten hebt ingevuld is deelname mogelijk en biedt het je een mogelijkheid je netwerk uit te breiden en interessante ervaring op te doen.

Meer informatie >

Mijlpalen

Startpunt van het kenniscentrum DOF - juni 2019

Team