Over het kenniscentrum

De onderzoekers van het kenniscentrum Digital Operations & Finance werken aan een ‘economie die deugt’. Met ons onderzoek stellen we bedrijven en ondernemers in staat om met behulp van digitale technologie hun voetafdruk op ruimte, grondstoffen, medewerkers en medemensen te verkleinen. Daarbij richten we ons vooral op de hightechmaakindustrie (waaronder agro en health), smart mobility en fintech. Kenmerkend voor ons onderzoek als kenniscentrum is dat we invalshoeken vanuit tech en business combineren. We ontwikkelen niet alleen digitale technologie, maar onderzoeken ook de rol daarvan in bedrijfsvoering en waardeketen.

Daarnaast ontwikkelen we als kenniscentrum onderwijs voor studenten én werkenden waarbij het samen oplossen van vraagstukken rondom duurzame ontwikkeling, (on)gelijkheid en digitale technologie centraal staat. Studenten leren hoe door slimme technologie en data een volhoudbare economie vorm te geven is. Niet alleen door onderwijs, maar ook door studenten mee te laten doen aan wetenschappelijk onderzoek.

In het kenniscentrum brengen we de expertise van zes lectoraten samen: Betekenismarketing, Change Management, Fotonica, New Finance, Smart Sensor Systems en Smart Sustainable Manufacturing. Daarnaast is een lectoraat Platformeconomie in ontwikkeling.

Meer lezen over onze missie, doelen en onderzoeksprogramma? Raadpleeg de samenvatting van ons meerjarenplan.

Samenvatting Meerjarenplan bekijken

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Agrotech

Agrotech

We zien een toenemende convergentie van technologie en landbouw. Het kenniscentrum Digital Operations and Finance van De Haagse Hogeschool speelt daar een rol in door praktijkgericht onderzoek te doen naar de inzet van robotica, automatisering, sensoren, datascience en artificial intelligence in de glastuinbouw. Deze inzet moet een positief effect hebben op de teelt en de verwerking van de glastuinbouwproducten. Het doel van dit onderzoek is de verduurzaming van de sector.  Het Agrotech-onderzoek richt zich op Zuid-Holland, de regio die ruim de helft van alle glastuinbouwbedrijven in Nederland herbergt.
Lees verder
Integrated Reporting

Integrated Reporting

Het project Integrated Reporting van het lectoraat New Finance binnen het kenniscentrum Digital Operations & Finance betreft het promotieonderzoek van Egbert Willekes. Daarin onderzoekt deze docent-onderzoeker hoe bedrijven kunnen inspelen op economische, ecologische en sociale waarden. Hoe zij de impact daarvan op de bedrijfsresultaten kunnen weergeven met gebruikmaking van een goed sturings- en accountingssysteem. En hoe zij op deze manier gerichter kunnen beantwoorden aan de behoeften van de stakeholders.
Lees verder
KOIOS - Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject

KOIOS - Experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject

KOIOS is een experimenteel onderzoeks- en ontwikkelproject om onderwijsinnovatie te stimuleren en onderwijs over vooral FinTech-technologieën aan te bieden aan studenten en professionals. Daarnaast koppelt het project onderwijs, onderzoek en het bedrijfsleven aan elkaar. Het doel van KOIOS is om een leven lang leren, dat voor iedereen beschikbaar is dankzij het open-sourcegedachtegoed, te faciliteren én te stimuleren.
Lees verder
The Hague Student Investment Fund

The Hague Student Investment Fund

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.
Lees verder
PrimaVera

PrimaVera

In het landelijke project Predictive maintenance for Very effective asset management (PrimaVera) onderzoeken we hoe we met big data algoritmen kunnen maken die voorspellen wanneer kapitaalgoederen onderhoud nodig hebben. De werkpakketten richten zich op drie sectoren: maritiem, infrastructuur, hightech productie.
Lees verder
 Reshaping Business Education

Reshaping Business Education

In het project Reshaping Business Education richten wij ons op een anders georiënteerde opleiding en vorming van businessstudenten. We ontwikkelen onderwijs dat studenten in staat stelt om business te creëren die sociaal en ecologisch volhoudbaar is en die zo bijdraagt aan een economie die deugt. 
Lees verder
SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

SMITZH: Smart Manufacturing Industriële Toepassingen Zuid-Holland

Zuid-Holland is rijk aan manufacturing industry. Aan maakbedrijven die met behulp van technologie allerlei producten ontwikkelen en op de markt brengen. Die bedrijven willen graag sneller, goedkoper, duurzamer en hoogwaardiger produceren, maar zijn vaak onvoldoende op de hoogte van eigentijdse, digitale mogelijkheden zoals robotisering en 3D-printen.
Lees verder
Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) 

In het Smart Urban Mobility MetA Lab (SUMMAlab) houden onderzoekers zich bezig met mobiliteitsvraagstukken. Ze ontwikkelen tools en methoden voor de evaluatie en beoordeling van deze vraagstukken. Daarbij baseren zij zich op businessmodellen, technische en economische haalbaarheidsstudies en opschalingsmogelijkheden. Ze geven praktijkgericht advies over het opzetten en evalueren van duurzame experimenten binnen het mobiliteitsdomein.
Lees verder
Access to Finance

Access to Finance

Het lectoraat New Finance is betrokken bij een aantal EU-projecten rondom de toegang tot ‘finance on the grassroots’: European Migrant Entrepreneur Network project (EMEN) en het Young Migrant Entrepreneur Capacity Building project (YMCB) en LEarning, Teaming up and Saving – SAVing groups for Employabiliy and Empowerment (LETS SAVEE).
Lees verder
Automatische rolstoel

Automatische rolstoel

In het lectoraat Smart Sensor Systems van De Haagse Hogeschool wordt onderzoek gedaan naar toepassingen van mobiele en intelligente robotica. Onderzocht wordt of rolstoelen veiliger en gebruiksvriendelijker gemaakt kunnen worden met nieuwe functies zoals: ‘automatisch rijden’, ‘bots-detectie’ en ‘ondersteuning bij het uitvoeren van lastige manoeuvres’. Dit project ‘Autonome Renault Twizy – sensor fusion and semantic mapping’ is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Mobility & Smart Control van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
De bestuurder & de filosoof

De bestuurder & de filosoof

Het onderzoeksproject De bestuurder & de filosoof gaat in op de vraag naar hoe het aan de binnenkant van de bestuurder werkt: wat zich daar afspeelt aan tegenstrijdigheden, aarzelingen en stilzwijgende kennis en hoe zich dat verhoudt tot de verwachting van bestuurders als visionaire, besluitvaardige, en daadkrachtige personen.
Lees verder
Beweegonderzoek van vragenlijst naar meten

Beweegonderzoek van vragenlijst naar meten

CBS – HHs - RIVM Beweegonderzoek: vervangen SQUASH vragenlijst voor vaststellen van metabolisme op basis van vragen over activiteiten en duur door objectieve metingen met inertial measurement units en (bewegings)sensoren. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen

Biosensoren voor detecteren van enzymen, dna en virussen

Dit project vloeit voort uit een samenwerking van Smart Sensor Systems met TNO en het bedrijf Delta Diagnostics. Dit bedrijf is in korte tijd een belangrijke speler geworden in de doorontwikkeling (spinoff van ontwikkeling bij TNO) alsmede de verdere marktintroductie van deze Microring Resonators (MRRs) als Point-of-Care diagnostische techniek. Dit project is onderdeeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Digitaal Overheidsgeld

Digitaal Overheidsgeld

Dit project beoogt kennis te ontwikkelen en te verspreiden over de digitalisering van geld, de afname van het gebruik van contant geld en de kansen van een nieuwe vorm van (programmeerbaar) publiek geld (digitaal contant geld, digitale centrale bankgeld).
Lees verder
Disability and its affective affordances

Disability and its affective affordances

Hoe worden affectieve reacties als angst, verwondering of sympathie op functiebeperkingen uitgebeeld in literatuur en andere kunst? Je leest het in dit onderzoek.
Lees verder
Film en kritisch denken educatie

Film en kritisch denken educatie

Hoe wordt het kritisch denkvermogen van studenten vergroot door het werken met film en documentaire.
Lees verder
Imago en hindernissen van Fintech

Imago en hindernissen van Fintech

Dit onderzoek beoogt inzicht te verlenen in de kansen voor en het imago van fintechs in eigen vermogen financiering en betaaldienstverlening en de hindernissen die zijn ondervinden. Samen kunnen ze leiden tot meer eigen vermogen in de maatschappij (en minder schuld) en meer verantwoordelijkheid bij het individu.
Lees verder
IT for financials

IT for financials

Samen met alumni en het bedrijfsleven heeft het lectoraat New Finance IT-onderwijs ontwikkeld dat aansluit op de huidige en toekomstige beroepspraktijk van financials.
Lees verder
Rentmeesterschap

Rentmeesterschap

In veel economische opleidingen en bedrijven werkt het ‘homo economicus’-paradigma nog volop door. Inmiddels is een zoektocht gaande naar een alternatief, omdat dit oude paradigma heeft bijgedragen aan ecologische-, economische- en sociale crises.
Lees verder
Roddels in organisaties

Roddels in organisaties

Een groot aantal studies heeft aangetoond dat roddelen in organisaties niet alleen onvermijdelijk is, maar zelfs kan worden gebruikt als een positief communicatiemiddel. Door op de verkeerde manier te roddelen, kunnen werknemers echter gemakkelijk het vertrouwen van hun collega's verliezen en zeer snel negatief worden bekeken.
Lees verder
Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Theater en andere kunstvormen in onderwijs

Dit is een onderzoek naar (on-)mogelijkheden van theater en andere kunstvormen in onderwijs(-vernieuwing).
Lees verder
VIT for Life

VIT for Life

Het Medical Delta Living Lab Vitality Innovation & Technology (VIT) for Life richt zich op het bevorderen van de vitaliteit van mensen met (een verhoogd risico op) leefstijl gerelateerde gezondheidsklachten. Het lab zet in op de ontwikkeling van duurzaam sociale en technologische innovaties. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een app welke het maken van gezonde voedingskeuzes en het voldoende bewegen stimuleert. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Wearables voor Arbo

Wearables voor Arbo

Op 1 februari 2019 is het project Wearables voor Arbo: Meetvestjes voor Lichaamsparameters en Blootstelling en Beweging gestart. In samenwerking met Kinetic Analysis en CBS ontwikkelt het lectoraat meetvestjes met lichte sensoren die blootstelling, beweging en lichaamsparameters kunnen meten. Dit project is onderdeel van de onderzoekslijn Smart Health van het lectoraat Smart Sensor Systems.
Lees verder
Zorgesthetiek

Zorgesthetiek

Zorgesthetiek is een nieuw concept in Nederland en gaat over de aandacht die er in de zorg en in zorgopleidingen is voor waarneming en ervaring.
Lees verder
Meer projecten

Meer projecten

Een overzicht van projecten waar nog meer aan gewerkt wordt door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Lees verder
Afgeronde projecten

Afgeronde projecten

Een overzicht van projecten die reeds zijn afgerond door het kenniscentrum Digital Operations & Finance.
Lees verder
Actueel

Evenementen


  1. 9 december 2021
    The Hague Student Investment Fund (HSIF): Pitch Event
Bekijk al onze activiteiten

In de media


Bouw je mee aan een Haags Student Investment Fund?

In het najaar van 2020 begon een enthousiaste club studenten een onderzoek naar de haalbaarheid van een studenteninvesteringsfonds bij De Haagse Hogeschool: The Hague Student Investment Fund. Daarmee willen zij investeren in start-ups en scale-ups van studenten en alumni van De Haagse Hogeschool. Het fonds kan een knooppunt zijn in een netwerk van ondernemers, studenten, de Haagse regio, alumni, financierders en docenten.

Meer informatie >
Publicaties

Lectoraat Change Management

Hier vind je alle publicaties en blogs van het lectoraat Change Management: lectoraatchangemanagement.nl
Team