Snel vinden

Platform Stad en wijk

De centrale vraag is daarbij: hoe zorgen we er samen met de mensen om wie het gaat – beleidsmakers, (wijk)professionals…
Lees meer

Samen meer zicht op migratie in Den Haag

De gemeente Den Haag en het Kenniscentrum Governance of Urban Transitions gaan de komende drie jaar samen hieraan…
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Jonge rolmodellen in Duindorp

Het doel van dit project is om bij te dragen aan een rijker toekomstperspectief voor jongeren in Duindorp, door in…
Lees meer

Literatuurstudie naar effecten COVID-maatregelen

Het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkelingen verricht samen met het Risbo een literatuurstudie in opdracht van het…
Lees meer

Publieke Dialogen #goedgesprek

Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek…
Lees meer

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers,…
Lees meer

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De…
Lees meer

Sturen met Ruimte: Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Of het nu gaat…
Lees meer

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever…
Lees meer

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat…
Lees meer

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling…
Lees meer