Snel vinden

Duurzame Burgerberaden

Sinds enkele jaren is het burgerberaad een veelbelovende participatievorm om burgers te betrekken bij maatschappelijke…
Lees meer

Age-Friendly Cities and Communities Questionnaire (AFCCQ)

Om van ouderen zelf te vernemen hoe zij de seniorvriendelijkheid van hun stad ervaren, is in 2020 de AFCCQ ontwikkeld.
Lees meer

Rondom het kind

Hoe kan de samenwerking tussen basisscholen, jeugdhulp en ouders verbeterd worden rondom kinderen met hulpvragen die…
Lees meer

Zeg je JA tegen MDMA?!

Voorlichting over MDMA therapie aan jongeren met PTSS en hun ouders
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Leer- en onderzoeksagenda burgerparticipatie

De gemeente wil participatieprocessen in de stad verbeteren en heeft daarom een leeragenda opgesteld.
Lees meer

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de…
Lees meer

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen…
Lees meer

Samenwerking onderzoek binnen Europa: COST ACTION Projecten

Het Lectoraat Urban Ageing neemt deel aan een drietal COST Action-projecten. COST (European Cooperation in Science and…
Lees meer

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Het SIA RAAK MKB project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Grootstedelijke Ontwikkelingen van De…
Lees meer

Naar betere samenwerking in de zorg

In het project 'Samen werken aan betere samenwerking’ van de Erasmus School of Health Policy & Management…
Lees meer

Improving the thermal environment of housing for older Australians

Samen met professor Veronica Soebarto (penvoerder) van de Faculty of Architecture van The University of Adelaide in…
Lees meer