Snel vinden

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De…
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

1 Jaar oorlog: vluchtelingen uit Oekraïne in de Haagse samenleving

Vluchtelingen uit Oekraïne vallen onder de EU-richtlijn Tijdelijke Bescherming en hoeven geen asiel aan te vragen.
Lees meer

Sturen met Ruimte: Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Of het nu gaat…
Lees meer

Publieke Dialogen #goedgesprek

Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek…
Lees meer

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever…
Lees meer

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat…
Lees meer

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling…
Lees meer

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers,…
Lees meer