HALO - Voltijd

Je bent altijd in de sportzaal of op het sportveld te vinden. Je weet dat bewegen belangrijk is. Het houdt je gezond, fit en sterk. Maar niet iedereen beleeft plezier aan sport. Welvaartsaandoeningen als obesitas, hart- en vaatziekten steken de kop op. Daar weet jij wel raad mee! Want jij bent een kei in motiveren. Je haalt mensen gemakkelijk over de streep. Van het organiseren van sportactiviteiten gaat je hart sneller kloppen. En dat enthousiasme straal je uit. Bij de lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding (HALO) leer je hoe je van jouw passie je beroep maakt. Word een sportleraar in hart en nieren!

Studenten aan het woord

Demi van der Sluis

Over de nieuwe sportcampus

Ünlü Volkan

Over stage in het buitenland

Branco Kranenburg

Over wat het vak zo leuk maakt

Sleep opzij

Toelatingseisen

HALO, 2019-2020

Om met de bacheloropleiding HALO te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hieronder zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan onder de tabel wat voor jou geldt.

Toelating HALO

De Meet and Match dag van 14 april 2020 is komen te vervallen. Iedereen die zich hiervoor had aangemeld ontvangt van ons nog een persoonlijk bericht via de mail.

Voor komend studiejaar hebben we de toelating aangepast. In plaats van te selecteren kiezen wij voor informeren en diagnosticeren. De toekomstige student bepaalt zelf op basis van deze gegevens of de opleiding aansluit bij zijn behoeften, capaciteiten en toekomstbeeld. Intrinsieke motivatie is een belangrijke factor bij het studiesucces. De aankomend student is verplicht om op een van de “Meet and Match dagen” (4 februari 2020, 24 juni 2020 of 30 juni 2020) aanwezig te zijn om zich te oriënteren op de opleiding en het toekomstige beroep van docent Lichamelijke Opvoeding. Na inschrijving ontvangt de student bericht op welke datum hij/ zij is ingedeeld.

De uitslag van de sportieve vaardigheden test wordt binnen 3 weken opgestuurd. De student zelf bepaalt uiteindelijk of hij daadwerkelijk aan de opleiding wil beginnen. Hij/ Zij is welkom als aan alle onderstaande aanvullende eisen 1 t/m 4 is voldaan. Zo niet, dan moet de student de inschrijving bij CSI intrekken. De student die in het advies het niveau ‘twijfel’ heeft behaald wordt de mogelijkheid voor een persoonlijk adviesgesprek met een HALO docent geboden. 
Woon je in het buitenland en wil je aan de HALO studeren, dan kun je je via de reguliere weg in Studielink aanmelden. Je ontvangt dan informatie over het alternatief, het schrijven van een motivatiebrief, voor deelname aan de Meet and Match-dag.
HAVO
C&M
E&M
N&G
N&T
VWO
C&M
E&M
N&G
N&T
MBO
Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Aanvullende toelatingseisen:

De student schrijft zich in voor de HALO via Studielink, daarna ontvang je een uitnodiging voor een van de vier data waarop de “meet and match” (= proefstuderen en een diagnostische test) op de HALO plaatsvindt. Aanwezigheid is verplicht.
De eerste datum is op dinsdag 4 februari 2020.
De overige data zijn:
dinsdag 14 april 2020
woensdag 24 juni 2020
dinsdag 30 juni 2020
De student wordt verplicht deel te nemen aan deze dag proefstuderen om zich een goed beeld te vormen over de inhoud en het doel van de opleiding. Deze dag bestaat uit:
  • een algemene voorlichting gegeven over de inhoud van de totale opleiding.
  • een theorieles
  • een praktijkles
  • een didactisch practicum met onderlinge instructie. De student krijgt feedback van de HALO docent over zijn functioneren aan de hand van een observatieformulier. 
  • een diagnostische test op het gebied van sportieve vaardigheden: sportspel (basketbal) en algemene motoriektest (stoten met medizinbal/ 5 sprong/ handstand/ rollen voor- en achterover). Er wordt op basis hiervan een advies geformuleerd over het huidige vaardigheidsniveau ten opzichte van het gewenste niveau in de propedeuse: Twijfel, voldoende of goed. Dit advies is dus niet (meer) bindend.
De student dient in het bezit te zijn van zwemdiploma A en B te zijn. Indien de student niet in het bezit is van deze diploma’s moet hij er zelf voor zorgen dat hij deze behaalt voor aanvang van de studie (1 september).
De student moet in het bezit zijn van een recente (= maximaal 1 jaar voor inleverdatum afgenomen) positieve sportmedische keuring.  (Uiterlijk 1 september in te leveren)

Toelatingsadvies

Kijk wat in jouw situatie geldt

 

De lerarenopleiding voor lichamelijke opvoeding HALO is toegankelijk voor studenten met een passie voor sport.
Alle profielen binnen het havo en vwo sluiten hierop aan, evenals een mbo-opleiding op niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding. Volg je de mbo-opleiding sport en bewegen / coördinator niveau 4, dan kun je een verzoek indienen voor toelating tot de verkorte route van 3 jaar.
Het verzoek om toegelaten te worden tot de verkorte leerroute en de bewijsstukken daarvoor moet je pas bij aanvang van het studiejaar bij de opleiding indienen, dus nog niet bij de aanmelding voor de selectie.

.et kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+-toelatingsonderzoek
Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+.
Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.
Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Dat kan. Samen met onze studiecoördinator bekijk je wanneer je het best kunt instromen. Halverwege of toch liever aan het begin van het nieuwe studiejaar? Onze studiecoördinator Marieke van Bragt vertelt je graag meer. Je kunt haar bereiken via e-mail halo-pr@hhs.nl.

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Student voor een dag

Voel je al even student

3 april 2020

Open Dag

Kom langs op onze nieuwe vestiging in de Sportcampus Zuiderpark en maak kennis met de HALO! Ontmoet studenten en docenten, die al je vragen kunnen beantwoorden. Loop mee met een van de rondleidingen om onze prachtige Sportcampus te bekijken. En neem je sportkleding mee, want naast de informatie die je over de opleiding kan krijgen, is het ook mogelijk om op deze dag deel te nemen aan demo’s en proeflessen en kan je jouw motorische vaardigheid testen in het onderzoekslab! Geef je wel even op. Dan weten we dat je langskomt.

Keuzehulp

We helpen je graag de juiste keuze te maken

Het kan dat je na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog niet weet wat je moet gaan studeren. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt.

Geïnteresseerd in
HALO - Voltijd?

Meld je aan