Technische Natuurkunde - Voltijd

Natuurkunde begrijpen en toepassen in de praktijk. Bij de opleiding Technische Natuurkunde duik je 4 jaar lang in de techniek van onder meer licht, geluid en mechanica. Je zit veel met je neus in de boeken, maar voert ook veel practica en projecten uit. Je kunt hier zelfs ideeën voor aandragen. Wat dacht je van de akoestiek van een theaterzaal meten of experimenten uitvoeren naar energiebesparing? Met wiskundige modellen beschrijf en verklaar je jouw metingen. Je stelt niet alleen vast hoe iets werkt, maar zorgt ook dat het werkt. De wereld ligt aan je voeten.

Opbouw van Technische Natuurkunde - Voltijd

Hoorcollege

320

per jaar

Zelfstudie

24

uur per week

Project

300

uur per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Het klinkt misschien gek, maar in het eerste jaar van de opleiding leg je meteen de basis voor je diploma. Dat doe je allereerst in theorievakken die voortbouwen op de lessen wiskunde en natuurkunde die je op de middelbare school hebt gevolgd. Studeren moet je uiteindelijk zelf doen, maar je kunt terecht bij een studieloopbaanbegeleider (slb’er) die je tips geeft. Verder breng je natuurlijk veel tijd door in het lab, want Technische Natuurkunde is vooral een kwestie van zelf doen.

Zelf aan de slag in het lab

Bij practica ontdek je stap voor stap hoe je de geleerde theorie in de praktijk kunt toepassen. Bij projecten ga je met alles wat je al weet én kunt aan de slag met een bepaalde opdracht. We hebben bijvoorbeeld een project Ontwerpen en een project Onderzoeken. Bij het project Ontwerpen maak je een opstelling die gecontroleerd een balletje lanceert. Je doorloopt verschillende stappen: van theoretische analyse met computersimulatie tot het realiseren van je ontwerp en experimenteel testen. En dat ontwerp presenteer je natuurlijk ook aan de opdrachtgever. Bij het project Onderzoeken voer je een natuurkundig experiment uit en leer je daar zorgvuldig over te rapporteren. Kennis en vaardigheden komen in zo’n project altijd samen. Later in je werk zal het niet anders gaan.

Ontdekken wat het beroep inhoudt

Je wilt natuurlijk ook te weten komen wat je na de opleiding kunt gaan doen. Daarom ben je niet alleen bezig met theorie leren en vaardigheden ontwikkelen. Nee, je gaat ook langs bij een bedrijf en doet literatuuronderzoek naar bijvoorbeeld duurzame energie of medische fysica. Verder zijn er gastcolleges waarin afgestudeerden jou vertellen waar zij mee bezig zijn in hun werk.

Al met al leg jij in het eerste jaar ongemerkt een stevige basis voor een carrière als technisch natuurkundige!

Lesrooster

Semester 1
Oriëntatie en begeleiding
Duurzame energie
Mechanica 1 & 2
Speciale relativiteitstheorie
Metrologie 1
Wiskunde 1 en 2
Warmteleer
Semester 2
Mechanica 3
Trillingen en golven
Programmeren
Project Ontwerpen
Wiskunde 3 & 4
Medische fysica
Optica 1
Project Onderzoeken

Jaar 2

Kennis, vaardigheden en houding integreren

In het tweede jaar van de opleiding komen complexere theorievakken aan bod. Zo ga je je verdiepen in onderwerpen als lasertechniek en quantummechanica. Tegelijkertijd blijf je werken aan wiskunde. In semester 2 van jaar 2 gebruik je al die wiskundekennis voor het vak modelleren, onontkoombaar voor de TN’er van nu en in de toekomst. Natuurkundige vraagstukken reken je immers niet meer alleen analytisch door, maar los je ook op met krachtige numerieke software. Verder staan er theorie- en practicumlessen elektronica en regeltechniek op het programma.

In steeds meer vakken ga je kennis, vaardigheden en houding combineren: je bouwt zogenoemde competenties op in toenemende niveaus. Dat doe je bijvoorbeeld in de onderzoeksleerlijn waar je veel in het lab bezig bent met, je raadt het al, onderzoeken! Ook doe je een project met een praktijkcasus in Fiber optic sensing, waar je zelf ontwerpt, realiseert en al doende veel leert over optische fibertechnologie. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat je met sensortechnologie een weegschaal ontwerpt of een techniek uitwerkt die op afstand temperatuur kan meten met fiber optics.

Klaar voor de praktijk

Aan het einde van jaar 2 heb je voldoende basis om als hbo-ingenieur Technische Natuurkunde in de beroepspraktijk te kunnen functioneren. Je kunt volgend jaar dus met een gerust hart op stage.

Jaar 3

Stage

Met basiskennis en –kunde uit jaar 1 en 2 op zak ga je in het derde jaar op stage. Je kunt een half jaar aan de slag bij een werkgever die je zelf kiest. Denk aan TNO, Erasmus MC, ASML of een andere technische omgeving. Wat je in jaar 2 bij de geïntegreerde projectvakken hebt geleerd ga je nu toepassen. En in de praktijk leer je natuurlijk ook van je collega’s.

Minoren

De andere helft van het tweede jaar volg je minoren. Je verdiept je dan in een onderwerp dat jij interessant vindt. Dat doe je binnen of buiten de opleiding of zelfs in het buitenland. Wil je nóg meer weten over een natuurkundig onderwerp volg dan een minor binnen onze opleiding. Je hebt keuze uit Microtechnology, Processing and Devices en Medische Technologie.

Minor Microtechnology, Processing and Devices

Bij de minor Microtechnology, Processing and Devices ga je de diepte in op de kleine microschaal, zowel in theorie als in de praktijk. Je leest alles over devices, maakt in ons eigen lab microstructuren en doet metingen aan nog kleinere nanostructuren. Op een dag pak je jezelf helemaal in om in de stofvrije ruimte van het Else Kooi Lab van de TU Delft een dagje te gaan experimenteren met chips op je eigen wafer. Hoe bouw jij de laagjes handig op?

Minor Medische Technologie

Bij de minor Medische Technologie leer je meer over de toepassingen van natuurkunde in de medische wereld. Je komt van alles te weten over bijvoorbeeld MRI en stralingstechniek, maar gaat ook het lab in voor practica en projecten. In een groepje werk je aan een oplossing van een opdracht die door een externe opdrachtgever is aangedragen. Zo zou een dwarslaesiepatiënt geholpen zijn met een meetinstrument dat een piepje geeft als hij/zij te veel naar voren is geschoven. En wat zou het handig zijn als een wc-bezoekje ook informatie over onze gezondheid zou opleveren.

Jaar 4

Profiel

Dit jaar kies je één van onze twee profielen waar je een semester lang de diepte in gaat. Ben je nieuwsgierig naar toepassingen op de allerkleinste schaal? Kies dan voor Nanotechnologie. Krijg je een glimlach op je gezicht bij lasers en sensoren? Dan is Fotonica het helemaal. In beide profielen krijg je verdiepende theorie en ga je experimenteel ook net nog een stapje verder. Daarnaast doe je onderzoeksprojecten op eindniveau en komt alles van jouw onderwerp samen in een project.

Afstuderen

Het tweede half jaar staat in het teken van je afstudeeronderzoek: je gaat 17 weken de praktijk in voor je meesterproef. Wat dacht je van Shell, Philips, ASML, een medisch centrum, een onderzoeksinstelling, een universiteit of een hightechbedrijf? Stel, je doet onderzoek naar de toepassing van lasers in de microchirurgie. Je zet daarvoor al je natuurkundige kwaliteiten in, schrijft er een scriptie over en verdedigt die tegenover een commissie van deskundigen. Zo bewijs je dat je het diploma van Bachelor of Science in de Technische Natuurkunde verdient.

Je docenten

Jon Brons


Ruth Buning


Nico van der Houwen


Bart Kieviet


Naomi van der Kolk


Arjan Lock


Frans Loncke


Marleen Notenboom


Boaz van der Plas


Chantal van Tour (Ir, ing)


LinkedIn LinkedIn profiel

Thomas Triemstra


René Vellekoop


Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Emma Bajmat

Over mensen helpen

Op pad met mijn zelfgebouwde meetopstelling

Renske Witzier

Over geluid meten

Luc Wigbout

Over stage lopen in Genève

Charlotte Pouwels

Over doen wat je leuk vindt

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn grote keuzemodules waarmee je je opleiding zelf richting geeft. Waar jij meer over wilt weten, dát kun je nu gaan leren. Ben je meer een specialist? Volg dan een verdiepende minor van Technische Natuurkunde op het gebied van medische technologie of microtechnologie. Ben je juist een allrounder? Kies dan een verbredende minor in een heel ander vakgebied. Bekwaam je in management, robotica of in het lesgeven. Verbredende minors kun je ook buiten de muren van De Haagse volgen, zelfs in het buitenland als je dat wilt. Overleg met je studieloopbaanbegeleider en kies een minor die bij jou past.

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

In de eerste twee jaar volg je veel colleges, van je eigen docenten of van gastsprekers. Je gaat op excursie naar bedrijven waar je straks kunt werken. Van ziekenhuis tot ingenieursbureau: ze zetten de deur wagenwijd voor je open. Benieuwd wat een onderzoeker, meettechnicus of klinisch fysisch medewerker doet en welke beroepen er nog meer zijn? Je krijgt het te horen van oude rotten uit het vak of juist van jonge honden die net een onderneming zijn gestart.

Tijdens practica verricht je metingen en leer je effectief communiceren met medestudenten. Heel belangrijk, want zij kunnen later je collega’s zijn met wie je goed moet overleggen.

Alles wat je leert, pas je toe tijdens projecten. Daarin voer je, in een duo of klein team, echte opdrachten uit voor bedrijven. Zo werk je bijvoorbeeld aan het ontwerpen, bouwen en testen van fiber-optische sensoren. Het resultaat presenteer je uiteindelijk aan je opdrachtgever.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Technische Natuurkunde mail je naar Martijn Hunter via t.p.m.hunter@hhs.nl

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Technische Natuurkunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Een ouderejaars student helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.


Geïnteresseerd in
Technische Natuurkunde - Voltijd?