Inclusiviteit en wereldwijde verandering

Het is nog niet zo lang geleden dat we werden getroffen door een pandemie, een die ons dagelijks leven nu nog beïnvloedt. Van het ene op het andere moment moesten we de confrontatie aangaan met de angst voor onze gezondheid, en vooral voor de gezondheid van de meest kwetsbaren onder ons. Van het ene op het andere moment moesten we thuis blijven, en moesten wij ons onderwijs daarop aanpassen. Het was een uitdaging, maar we hebben stappen gezet die niemand eerder voor mogelijk had gehouden. Ik ben trots op de inspanningen die onze docenten én ondersteuners hebben geleverd bij de overgang naar het onderwijs op afstand. Ik juich onze studenten toe omdat ze het samen met ons volgehouden hebben. En meer dan wat dan ook hebben we geleerd hoe verbonden wij zijn.

Rajash Rawal lid College van Bestuur Maar dit is niet het einde van de te leren lessen. De recente verontwaardiging over politiegeweld en institutioneel racisme die in Amerika begon maar al snel over de hele wereld weerklonk, heeft ons opnieuw laten zien hoe ver die verbinding reikt. Er werden demonstraties gehouden, ook in Nederlandse steden zoals Amsterdam, Rotterdam en ons eigen Den Haag. Demonstraties om steun te betuigen aan de mensen in Amerika die strijden voor gelijkheid en erkenning voor de zeer ernstige kwesties van uitsluiting en institutioneel racisme. Demonstraties ook om te laten zien dat er ook in ons eigen land nog veel werk te verzetten is.

Als onderwijzers worden wij ook met deze issues geconfronteerd. Als docent politiek leef ik op van discussies in de klas over moderne dilemma's en uitdagingen. Soms abstract en wetenschappelijk, soms vanuit praktisch en heel persoonlijk oogpunt. Bijvoorbeeld in de huidige tijd, waarin we moesten overstappen op online onderwijs, werden we geconfronteerd met nieuwe en specifieke uitdagingen op het gebied van toegankelijkheid, kansen en inclusie. Deze zijn niet altijd gerelateerd aan etniciteit, financiën spelen een rol, maar vaker wel dan niet zijn beide met elkaar verbonden.

Ook als instelling die zich expliciet committeert aan inclusie worden we geraakt. We zijn ons ervan bewust dat veel van onze studenten en medewerkers bezorgd en geschrokken zijn door de actuele gebeurtenissen. Deze issues zijn niet eenvoudig, we worstelen ermee in onze eigen instelling. En we maken nog fouten. Die proberen we zo goed mogelijk te adresseren en ervan te leren. We blijven ons inzetten om kwesties als diversiteit en inclusiviteit bespreekbaar te maken. We streven ernaar om te leren als een gemeenschap, medewerkers én studenten, en zo bij te dragen aan een omgeving waarin iedereen met waarde wordt behandeld. Binnen de muren van onze instelling, en ver daarbuiten.
Toen we als organisatie kozen voor een focus op wereldburgerschap, onderlinge verbondenheid en inclusie, waren we ons ervan bewust dat dit niet alleen abstracte concepten zijn, maar idealen die alleen door hard werk tot stand komen. Vandaag zien we meer dan ooit tevoren dat die waarden waarnaar wij streven inderdaad wereldwijd leven. En hoewel het werk niet eenvoudig is, blijven wij vastbesloten om onderdeel te zijn van die wereldwijde verandering.

Let’s change. You. Us. The world.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rajash Rawal, per 1 september 2018 lid van het College van Bestuur, is al 20 jaar verbonden aan De Haagse Hogeschool. Begonnen als uitwisselingsstudent, docent geworden en doorgegroeid via opleidingsmanager en directeur van de faculteit Management en Organisatie. Naast zijn huidige functie blijft hij als docent actief. Rajash heeft onder meer Onderwijs & Internationalisering, Kwaliteitszorg en Diversiteit in zijn portefeuille.