Circulaire dijkontwerpen

Cheyenne Kraag (24) heeft dijken altijd al interessant gevonden. Omdat dijken het land tegen overstromingen beschermen en zij daar als civiel ingenieur graag aan bijdraagt. Toen een docent met een afstudeeropdracht over dijkversterking kwam, hoefde ze dan ook niet lang na te denken. Ze solliciteerde direct en dacht na over een circulaire oplossing: dijkversterkingen met circulaire materialen in plaats van materialen die een beperkte levensduur hebben. Omdat grond in principe oneindig hergebruikt kan worden zonder dat er iets van afval overblijft, is dit milieuvriendelijke materiaal dus bij uitstek geschikt.

Cheyenne

Dijkversterking – twee manieren

Overstromingen kunnen we niet gebruiken en daarom is het belangrijk dat de dijken sterk blijven. De stijgende zeespiegel, de dalende bodem en de klimaatverandering hebben allemaal invloed op die stevigheid. Vandaar dat dijken continu gecontroleerd worden. Als de signaleringswaarde van de veiligheidsnorm bereikt wordt, is het tijd om na te gaan denken over versterken. En dan is er in principe keuze uit twee methoden: dijkversterking in de grond of constructieve dijkversterking. In het eerste geval wordt de dijk bijvoorbeeld hoger of breder gemaakt met grond, in het tweede geval wordt er ander materiaal gebruikt om de dijk steviger te maken. Denk bijvoorbeeld aan een damwand. 

Circulariteit in de ontwerpfase

Dat ze veel te weten is gekomen over circulariteit, dát vond Cheyenne een van de leukste kanten van de opdracht. Als we in 2050 in een wereld zonder afval willen leven, is het van belang dat werkelijk alles recyclebaar is. Liefst wordt het product in zijn geheel hergebruikt. Ook bij dijkontwikkeling zal hier rekening mee gehouden moeten worden. En dat kan ook prima. Als er in de ontwerpfase al slimmere materiaalkeuzes gemaakt worden, zijn er geen of op zijn minst veel minder primaire grondstoffen nodig. 

Software meet milieueffecten

Om de milieueffecten van een versterkingsmethode te meten, wordt het instrument DuboCalc gebruikt. De hele cyclus van bouw tot sloop wordt daarin meegenomen, en de uitkomst is een getal dat MilieuKostenIndicator-waarde (MKI-waarde) wordt genoemd. Het punt is dat deze software maar beperkt rekening houdt met circulariteit. Cheyenne heeft tijdens haar stage een model ontwikkeld waar dat aspect wel wordt meegenomen: het MKI-bouwstenenmodel. 

Cheyennes MKI-bouwstenenmodel

Nadat ze zich verdiept had in de aanleiding van het onderzoek is ze literatuur gaan lezen en vervolgens met een aantal collega’s om de tafel gaan zitten. Samen bedachten ze hoe het model eruit zou moeten komen te zien. Cheyenne werkte het verder uit en toen kwam het moment dat het getest kon worden. Dat gebeurde bij de dijkversterking van de Grebbedijk en bij die van de Sterke Lekdijk (Salmsteke). Het model bleek goed bruikbaar en dijkversterkingen in de grond blijken milieuvriendelijker dan constructieve dijkversterkingen.

Waterbouwprijs 2020 

Haar afstudeerstage zit erop en Cheyenne behoorde tot de winnaars van de Waterbouwprijs 2020. Ze kon vanwege corona niet bij de uitreiking zijn maar is hartstikke trots op haar tweede plaats. Nu haar studie Civiele Techniek erop zit, kiest ze ervoor zich verder te specialiseren. Ze is in september dan ook begonnen aan de premaster Hydraulic Engineering aan de TU Delft. Toekomstige stagiairs van Cheyennes stagebedrijf zal gevraagd worden het model verder te ontwikkelen aan de hand van de aanbevelingen van Cheyenne. Die hoopt natuurlijk dat haar MKI-bouwstenenmodel ooit echt gebruikt gaat worden.

Meer weten over Cheyenne en haar scriptie?

Kijk naar een filmpje over de Waterbouwprijs 2020 of lees Cheyennes scriptie over Circulaire Dijkontwerpen.