Kenniscentrum Digital Operations & Finance: met digitale technieken werken aan een economie die deugt

Een groei van 3 naar straks 7 lectoraten, en dat tussen zomer 2020 en voorjaar 2021. Het is beslist een understatement te zeggen dat het Kenniscentrum Digital Operations & Finance stevig aan de weg timmert. Het kenniscentrum verbindt business met de nieuwste digitale technieken en streeft daarmee naar een economie die deugt. Leading lector John Bolte: “We zijn nu met z’n vijven, in het voorjaar met z’n zevenen. Dan gaan we de tijd nemen om samen iets moois op te bouwen. Heel belangrijk is dat iedereen bij ons duurzaamheid in zijn vezels heeft.”

Een economie die deugt laat een zo klein mogelijke voetafdruk achter op grondstoffen, mensen en processen. John Bolte: “In onze consumptie- en wegwerpmaatschappij worden goederen geproduceerd die maar heel kort meegaan. Wij onderzoeken onder andere de mogelijkheden om over te gaan naar de productie van goederen met een zo lang mogelijke levensduur tegen een zo laag mogelijke prijs. Dan reduceer je je voetafdruk, terwijl de goederen wél voor iedereen bereikbaar zijn. Ieder lectoraat doet daarnaar onderzoek vanuit een eigen onderzoeksopdracht en -perspectief.”

Margot Custers, programmacoördinator van het kenniscentrum, ziet dat deze missie om de economie duurzamer te maken veel enthousiasme oproept binnen De Haagse Hogeschool. “Met onze docenten en studenten beschikken wij over veel potentie. Bedrijven en gemeenten hebben vragen. Als je daarop praktijkgericht onderzoek gaat doen, als je zo de hogeschool én de studenten kunt laten groeien: ja, dat is wel héél mooi om als kenniscentrum te doen.”

Samenhang

Studenten laten groeien? Hoe laat een kenniscentrum met straks 7 lectoraten die studenten dan groeien? John: “We doen dat door studenten vanuit verschillende opleidingen via minors in te zetten in ons onderzoek. Door deze multidisciplinaire aanpak leren zij ook op een andere manier naar een vraagstuk te kijken. Ook sluiten we hen zo aan bij de vragen uit de samenleving. We maken de studenten vertrouwd met de laatste innovaties op het gebied van business en digitale technieken. Als studenten afstuderen, weten ze hoe het systeem samenhangt en zien ze welk bouwsteentje zij vanuit hun expertise leveren aan de economie die deugt.”

De lectoraten binnen het kenniscentrum leveren ieder hun eigen bijdrage aan de verschillende projecten. De studenten en docenten doen als onderzoekers mee. John geeft een mooi voorbeeld van hoe de diverse onderzoeken binnen een project met elkaar verweven zijn. 

Tomatenkweker

“Neem een tomatenkweker die graag duurzaam wil produceren. Hij wil graag dat wij zijn plantjes onderzoeken zonder ze aan te raken. Dat doen we met fotonicatechnieken. Sinds 1 januari maakt het lectoraat Fotonica deel uit van ons kenniscentrum. Hij wil ook dat de aan- en afvoer van materialen en goederen goed geregeld is. Dan kom je op onderzoeksthema’s als smart mobility en supplychainmanagement. De kweker wil duurzaam telen. Daar komt het lectoraat Smart Sustainable Manufacturing om de hoek kijken, óók op 1 januari gestart. Hij wil weten hoe de stand van de plantjes is, of ze dus goed groeien. Dat is het onderzoeksterrein van het lectoraat Smart Sensor Systems. En hij wil ervoor zorgen dat op het juiste moment een hoeveelheid tomaten beschikbaar komt. Daar komt de faculteit Business, Finance & Marketing om de hoek kijken, bijvoorbeeld met de minor Agribusiness. 

Het is toch fantastisch dat je bij zo’n project bijna iedereen in het kenniscentrum kunt inzetten, met verbindingen naar lectoraten, faculteiten, opleidingen, minors etc.”

Positieve kant

Digital Operations & Finance houdt zich ook bezig met de ethische kant van digitale technieken. John: “Die kunnen voor en tegen je worden gebruikt. Het kabinet Rutte III is gestruikeld over de toeslagenaffaire. De mensen die ten onrechte verdacht werden van fraude, zijn gevolgd met gebruikmaking van artificial intelligence en machine learning. Het was een politieke keuze om dat te doen. Een keuze met ethische consequenties. De vraag is of je dat moet willen. Als je streeft naar een economie die deugt, naar een inclusieve, veerkrachtige samenleving, is zo’n politieke keuze in mijn ogen contraproductief.”

Margot: “Dit voorjaar komt het lectoraat Platformeconomie bij ons kenniscentrum. Je kunt een platform gebruiken om puur en alleen zoveel mogelijk winst te maken. Je verzamelt alle data van bezoekers waar je de hand op kunt leggen. Je verkoopt die nog een keer door. Dan wil je alleen maar winst maken. Maar je kunt die data ook verzamelen om ervoor te zorgen dat je zo specifiek en gericht mogelijk produceert. Dankzij het platform kun je je activiteiten afstemmen op die van anderen. Dan gebruik je een platform in lijn met een economie die deugt. Wij richten ons op de positieve kant.”

Reshaping-gedachte

Een ander actueel aandachtspunt voor het kenniscentrum is integrated reporting. Organisaties geven daarmee in een samenvattende rapportage aan hoe zij duurzaam opereren. Hoe strategie, governance, prestaties en vooruitzichten bij hen economische of maatschappelijke waarde opleveren. Voor de korte, middellange en lange termijn. De belangstelling van de zakenwereld voor integrated reporting neemt nog steeds toe.”

John: “Op deze manier kun je in kaart brengen welke grondstoffen bedrijven innemen, wat ze uitstoten aan koolstofdioxide (CO2) en stikstofoxiden (NOx). Je kijkt hoe ze die stoffen circulair kunnen inzetten. Dan laat je mensen zien wat er aan de hand is, je monitort dat en je geeft alternatieven hoe het beter kan. Daardoor hoeft de productie helemaal niet duurder te worden. Vaak kunnen dingen gewoon stomweg beter dan we nu doen.”

Reflectie essentieel

Integrated reporting komt ook terug in de belangrijke interne programmalijn Reshaping Business Education. Margot: “Het lectoraat New Finance onderzoekt met de opleiding Accountancy waar accountants verslag van moeten leggen. Wat vinden we normaal en waarom eigenlijk? Zijn er andere waarden dan alleen maar winst maken? New Finance en ook het lectoraat Change Management willen zo dat docenten hogeschoolbreed gaan nadenken over wat duurzaamheid betekent in het onderwijs en waar de huidige ideeën vandaan komen en wat we daarvan vinden. Die reflectie op duurzaamheid en op de economie die deugt, is essentieel in Reshaping Business Education. Het is leuk om te zien dat deze Reshaping Education-lijn elders in het land wordt opgepikt. Inmiddels zitten we in trajecten waar ook andere hogescholen bij betrokken zijn. Dat zijn dingen om trots op te zijn. Dat je zo’n beweging op gang hebt kunnen brengen.”

John: “En die lijn trekken we door naar Reshaping Industry Education. Daarin zeggen we: er zijn ook andere positieve waarden, naast de waarden die jij altijd geleerd hebt.”

Stapje verder denken

Reshaping is de achterliggende gedachte bij veel projecten van Digital Operations & Finance. Ook bij de ontwikkeling van het KOIOS-platform. Dit is een open source onderwijsinfrastructuur in ontwikkeling, waarmee De Haagse Hogeschool een leven lang leren faciliteert en stimuleert. KOIOS maakt het mogelijk te experimenteren met het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen of nieuwe vormen van onderwijscurricula. John: “Om dat platform te laten functioneren, gebruiken we blockchaintechnieken. En via dat platform kunnen we onderwijs voor iedereen toegankelijk maken. We doen dat nu heel concreet in Ghana. Het KOIOS-team zoekt bewust naar enthousiasme van onderaf. Het bestaat uit docenten, studenten en oud-studenten die graag aan het platform verbonden willen blijven.”

Als reshaping betekent: een stapje verdergaan in je denken dan je gewoonlijk doet, dan is ook het PrimaVera-project daaraan te koppelen. John: “Ons kenniscentrum maakt deel uit van een groot consortium van bedrijven en kenniscentra dat onderzoekt hoe je met predictive maintenance machines optimaal kunt onderhouden, zodat ze ook langer meegaan. Dan denk je als het ware óver de vertrouwde businessmodellen heen. Die combinatie van de techniek, de invloed van techniek en de reshaping-gedachte in dienst stellen van de economie die deugt, dat maakt een project een Digital Operations & Finance-project.”

Interne motivatie

In het voorjaar van 2021 telt het kenniscentrum 7 lectoraten. Welke synergie moet dat opleveren? Margot: “Die zit voor een groot deel in de drijfveren van de mensen. Onze missie – werken aan een economie die deugt – slaat aan bij velen binnen de hogeschool. Dat is een missie die verbindt. We geloven dat de digitale innovatie daarin een rol kan spelen. Hoe verschillend de 7 lectoraten ook zijn, veel van hen zijn bezig met datascience en met artificial intelligence.” John: “Binnen dit kenniscentrum hebben we allemaal een interne motivatie om te werken naar een economie die deugt. Die gedrevenheid delen we graag met elkaar, met de studenten en met de buitenwereld in al onze projecten.”

Meer weten?

Wil je meer weten over het Kenniscentrum Digital Operations & Finance, klik dan op de voorgaande link.

Aan het Kenniscentrum Digital Operations & Finance zijn de onderstaande lectoraten verbonden: