Update n.a.v. persconferentie op 13-4-2021

Vol verwachting keken wij op 13 april naar de persconferentie van demissionair minister-president Rutte en demissionair minister de Jonge. Maar helaas werd de uitspraak waar we met z’n allen op hoopten, dat de toegangsdeuren van het hoger onderwijs iets verder open mogen, nog niet gedaan. Wel werd bevestigd dat het streven van de overheid om dit per 26 april toe te staan nog steeds bestaat, alleen is de definitieve beslissing hierover met een week uitgesteld. Op 20 april zal pas duidelijk worden of de aangekondigde versoepeling inderdaad per 26 april of toch pas later in zal gaan.
  
Wij kiezen ervoor ons voor te bereiden op de mogelijke verruiming per 26 april, dat studenten vanaf dan  1 dag per week naar de locaties mogen. Dit is exclusief het praktijkonderwijs en de toetsing die nu ook al zijn toegestaan. Alle opleidingen gaan zich voorbereiden op de versoepeling binnen de eigen mogelijkheden. Per opleiding zal door de teams gekeken worden naar hoe het online programma nu is opgebouwd en wat voor activiteiten op locatie daarop of daarvan aanvullend zouden zijn, en naar wat organisatorisch mogelijk is. Hierbij proberen we maximaal aan te sluiten bij de behoefte weer meer op school te zijn.

Mocht volgende week bekend worden dat de verruimingen toch niet op 26 april maar pas later in gaan, dan blijft de situatie zoals die nu is.

Zelftesten & een veilige omgeving

In de media wordt veel het (foutieve) beeld geschetst dat het afnemen van zelftesten voorwaardelijk wordt voor het mogen volgen van fysiek onderwijs. Dat klopt niet, de introductie van zelftesten in het hoger onderwijs is niet rechtstreeks gekoppeld aan de verruiming van de mogelijkheden voor fysiek onderwijs. Het regelmatig afnemen van zelftests, zowel in het onderwijs als in andere sectoren, draagt bij aan het terugdringen van het virus. Maar het is zeker niet zo dat het bieden van een veilige onderwijsomgeving afhankelijk is van de zelftests.

Je kunt veilig naar de hogeschool komen om hier onderwijs te krijgen, omdat we anderhalve meter afstand bewaren tot elkaar, we allemaal een mondkapje dragen bij het ons verplaatsen door de hogeschool, door te letten op onze hygiëne, en door niet naar de hogeschool te komen als er sprake is van mogelijke symptomen van Corona. Deze grondregels blijven gelden, ook als de zelftests zijn ingevoerd.
   
Samen met onze partners in dit proces zijn we nog druk bezig de complexe logistiek rondom de zelftests te organiseren. Zodra hier meer informatie over beschikbaar is, zullen wij jullie hierover inlichten. 

Uiteraard betekent het feit dat als er meer studenten naar de hogeschool komen voor het volgen van onderwijs, er ook meer medewerkers naar de hogeschool zullen komen om dat mogelijk te maken. We weten dat, naast de mensen die naar de hogeschool mogen komen om onderwijs mogelijk te maken, nog vele andere collega’s ook graag weer naar de hogeschool willen komen. Helaas blijft voor hen de situatie nog zoals deze was, het credo blijft: werk zoveel mogelijk thuis. 

Namens het Crisis Management Team
Hans Camps, Rajash Rawal