Analyseren van kwalitatieve onderzoeksdata (ATLAS.ti)

ATLAS.ti is een programma dat erg behulpzaam is bij het doen van onderzoek. Je gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Download in PDF.

Algemene informatie

ATLAS.ti is een programma dat erg behulpzaam is bij het doen van onderzoek door studenten en medewerkers. Men gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Voor kwantitatief onderzoek is SPSS een bekend programma. Voor kwalitatief onderzoek is dat ATLAS.ti.

Het aantal gebruikers neemt jaarlijks toe. ATLAS.ti wordt op verschillende manieren gebruikt binnen De Haagse Hogeschool:
 • door onderzoekers/promovendi in de kenniskringen van lectoraten, voor hun eigen onderzoek
 • door docenten die ATLAS.ti in het onderwijs gebruiken, bijvoorbeeld in vakken alskwalitatief onderzoek, onderzoeksmethodologie, het analyseren van interviews, of tijdens afstudeerbegeleiding
 • door studenten op eigen laptops en in pc-ruimtes op de hogeschool bij vakken en scripties
De hogeschool heeft een campuslicentie ATLAS.ti. Dat betekent dat de licentie het toestaat dat alle studenten en medewerkers op vaste HHs-computers, laptops, in pc-lokalen, privé-laptops en computers thuis, de volledige versie van ATLAS.ti mogen installeren. Er hoeven geen individuele licenties te worden aangeschaft.

Installeren

ATLAS.ti staat niet standaard geïnstalleerd op PC’s in de hogeschool.

 • Vaste hogeschoolcomputers

  De medewerker of student kan aan de FrontOffice vragen of ATLAS.ti geïnstalleerd wordt. Het is hiervoor vereist dat de medewerker het DTP-nummer doorgeeft. Dit nummer staat op de witte sticker op de zijkant van zijn/haar computer. Daarna wordt door de Dienst FZ/IT het programma op afstand geïnstalleerd. Dit betreft ATLAS.ti versie 7.5.

 • Door de hogeschool beheerde laptops

  De medewerker of student kan aan de FrontOffice vragen of ATLAS.ti geïnstalleerd wordt. Het is hiervoor vereist dat de medewerker het Laptop-nummer doorgeeft. Dit nummer staat op de witte sticker op de onderkant van zijn/haar laptop. Daarna wordt door de Dienst FZ/IT het programma op afstand geïnstalleerd.

 • Eigen computers of laptops (Windows en Mac)

  De medewerker of student kan de demoversie van ATLAS.ti downloaden via http://atlasti.com/free-trial-version/ en tijdens het installeren wordt er gevraagd om een code, deze vind je in de handleiding.

  N.B. Dit betreft ATLAS.ti versie 8. Via de klantenservice van ATLAS.ti is er ook een link beschikbaar voor versie 7.5 indien men dit wenst.
   
  N.B. Het gebruik van ATLAS.ti op laptops en computers die niet door de hogeschool beheerd worden is voor eigen risico van de gebruiker. Op dit gebied biedt de hogeschool geen verdere technische ondersteuning.

 • Vaste hogeschoolcomputers en door de hogeschool beheerde laptops

  De licenties worden op de achtergrond verlengd in april door dienst FZ/IT. De medewerker hoeft hier zelf niets voor te doen en kan het programma blijven gebruiken.

 • Eigen computers of laptops

  Dienst FZ/IT ontvangt jaarlijks in maart een nieuwe licentiecode. Deze code kan aan alle studenten en medewerkers verstrekt worden die hierom vragen. De nieuwe code is te vinden in de handleiding

Handleiding

Deel 1. Aanmaken, organiseren en opslaan van eigen ATLAS.ti-project

Openen: startmenu à alle programma’s à scientific software  à ATLAS.ti

1. Maak een nieuw project aan:

Menu: Project – New HU

Save As: kies goede locatie op je schijf
HU een Titel geven: bijvoorbeeld: “onderzoek 31 januari 2017”

2. Importeer de documenten

Project: Documenten – add documents
Zoek je bestanden, bijvoorbeeld: Sea Turtles
Allemaal selecteren en openen

3. Maak families aan

Open P-Docs
Geel vierkantje
Menu – Families à new family

Bijvoorbeeld:
-Wetenschappelijke artikelen
-Krantenartikelen
-Interviews

Selecteer rechts de bestanden, en kies de pijl naar links in de family manager OF: sleep van rechts naar links in de documenten manager

4. Opslaan als HU

Menu: project à save HU = file extentensie:  .HPR7
Dit is alleen het ATLAS.ti-bestand zonder de onderzoeksdata

5. Opslaan als Copy Bundle = file extentensie:  .ATLCB

Menu: project à save Copy Bundle

Dit is het hele pakket inclusief de onderzoeksdata. Geadviseerd wordt je werk regelmatig op te slaan als copy bundle. Dit is ook een backup!

Deel 2: Coderen van data in ATLAS.ti
Twee mogelijkheden:

 • Gesloten: eerst codes invoegen
 • Open: teksten direct coderen

1. Nieuwe Codes vooraf aanmaken

Codes
Create free code:
Bijvoorbeeld:
“Turkije”
“Griekenland”
“VS”
“bedreiging”
“invloed van de mens”
“bescherming”
“statistieken“

De codes terugvinden: Code Manager openen

2. Coderen van fragmenten

 • Optie A: Fragment tekst selecteren en geel knopje linksboven kiezen = nieuwe code typen
 • Optie B: Fragment tekst selecteren en derde gele knopje linksboven kiezen = bestaande code kiezen
 • Optie C: Fragment tekst selecteren en slepen van bestaande code naar de tekst.

Je ziet rechts de codes in de marges

3. in de code manager zie je de codes terug

Deel 3: Analyseren in ATLAS.ti

1. Vanuit de code manager kun je per code naar de fragmenten terug

Ga naar de code manager: klik op de code

2. Groundedness? Hoe vaak komt een code voor?
Ga naar de code manager: kijk naar het cijfer bij “groundedness” naast de codenaam

3. Rapporten laten opstellen / Output
A. Rapport maken van alle markeringen op volgorde van documenten
Menu – Quotations – Output – All quotations

B. Rapport maken van alle markeringen op volgorde van de quotes
Menu – codes – output – all codes with quotations

C. Rapport maken van alle gemarkeerde teksten per code
Code Manager – selecteer code – Output – quotations for selected code

D. Hoe vaak komt een thema voor?
Menu –analysis – Code Primary Document Table
Per code, per jaar
Create report

Ondersteuning

 • In ATLAS.ti zelf, via het menu Help
 • Online gebruiksaanwijzingen: http://atlasti.com/manuals-docs/
 • Video tutorials: http://atlasti.com/video-tutorials/
 • Youtube voorbeeldfilmpjes: https://www.youtube.com/user/ATLASti01
 • Handboek in de bibliotheek voor versie 7, plaatskenmerk 527.9/FRIE:
  Friese, S. (2014). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Los Angeles: Sage.
  Handboek in de bibliotheek voor versie 8, plaatskenmerk 527.9/WOOL
  Woolf, N.H. & Silver, S. Qualitative Analysis Using ATLAS.ti: The Five-Level QDA™ Method. London: Routledge.
 • Op Blackboard staat een online training, te vinden door te zoeken naar Atlas in Courses.

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over installaties en licentiecodes voor ATLAS.ti terecht bij de FrontOffice FZ&IT, Balie Ovaal 1. iFrontOffice op intranet / tel: 7777.

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over de functies en de werking van ATLAS.ti terecht bij de Hogeschoolbibliotheek, functioneel beheerders Niloufar Soekhai en Francesco Izzo. Helpdesk begane grond bibliotheek. bibliotheek@hhs.nl / tel: 7888.