Analyseren kwalitatieve onderzoeksdata met ATLAS.ti

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek. Je gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Download de ATLAS.ti FAQ (pdf).

Algemene informatie

ATLAS.ti is een computerprogramma dat erg nuttig kan zijn bij het doen van onderzoek door studenten en medewerkers. Men gebruikt het met name voor de analyse van kwalitatieve onderzoeksdata, bijvoorbeeld voor de analyse van uitgeschreven interviews of voor literatuuronderzoek.

Voor kwantitatief onderzoek is SPSS een bekend programma. Voor kwalitatief onderzoek is dat ATLAS.ti.

Onderzoeksstappen  Functies in ATLAS.ti
 structureren van documenten (onderzoeksdata)  group (= family) manager
 lezen, analyseren, markeren coding; code manager 
 opmerkingen en onderzoeksnotities maken comments; memos 
 diverse soorten overzichten opstellen  outputs

Het aantal gebruikers neemt jaarlijks toe. ATLAS.ti wordt gebruikt:

 • door onderzoekers en promovendi in de kenniskringen van lectoraten
 • door docenten tijdens vakken als kwalitatief onderzoek, onderzoeksmethodologie, het analyseren van interviews, of tijdens afstudeerbegeleiding
 • door studenten tijdens diverse vakken en tijdens onderzoek voor hun scripties
De hogeschool heeft een campuslicentie ATLAS.ti. Dat betekent dat de licentie het toestaat dat alle studenten en medewerkers de volledige versie van ATLAS.ti mogen gebruiken op vaste HHs-computers, laptops, in pc-lokalen evenals op computers thuis. Er hoeven geen individuele licenties te worden aangeschaft.

Bij de campuslicentie hoort onbeperkt gebruik van de beschikbare versies. Op http://atlasti.com/product/ staan de actuele versies voor Windows, Mac, iPad en Android die men zelf kan downloaden om op de eigen computer of tablet te installeren. Regelmatig zijn er updates beschikbaar. De meest recente versie van ATLAS.ti Windows is versie 8.2

Op de desktop computers binnen de hogeschool is op dit moment Windows versie 7.5 van ATLAS.ti geïnstalleerd. Vanaf studiejaar 2018 / 2019 zal dit vervangen worden door versie 8.2. De ondersteuning door functioneel beheer is ook primair gericht op die versie.

De gebruiksinterface van versie 8.2 is totaal anders dan van versie 7.5 maar de basisfunctionaliteiten zijn hetzelfde. Versie 8.2 is eenvoudiger en biedt vele verbeteringen, zie ook: http://downloads.atlasti.com/docs/feature_matrix_win_7_8.pdf

In versie 8 hebben enkele componenten een andere naam gekregen:

Benaming in ATLAS.ti 7

Benaming in ATLAS.ti 8

HU (Hermeneutic unit)

Project

Primary document (PD)

Document

Supercode

Smart code

Family

Group

Superfamily

Smart group


Belangrijk:
projecten kunnen van ATLAS.ti 7 worden overgezet naar ATLAS.ti 8, maar omgekeerd is dat niet mogelijk!

Om een project over te zetten naar ATLAS.ti 8 moet je het exporteren uit versie 7.5 via: Project - Export - Transfer Bundle (for Mac & A8). Kies daarna in het beginscherm van ATLAS.ti 8 “Import Project”. Bij nog oudere installaties van ATLAS.ti moet je exporteren via: Project - Save Copy Bundle en deze importeren in versie 8 met de optie: Import Legacy Project.

Om een project naar een andere computer met ATLAS.ti 8 of ATLAS.ti Mac over te zetten, kun je het eenvoudig exporteren via: File - Export.

Installeren

ATLAS.ti staat niet standaard geïnstalleerd op PC’s in de hogeschool.

Vaste hogeschoolcomputers
De medewerker of student kan aan de FrontOffice vragen of ATLAS.ti geïnstalleerd wordt. Het is hiervoor vereist dat de medewerker het DTP-nummer doorgeeft. Dit nummer staat op de witte sticker op de zijkant van zijn/haar computer. Daarna wordt door de Dienst FZ/IT het programma op afstand geïnstalleerd.

Door de hogeschool beheerde laptops
De medewerker of student kan aan de FrontOffice vragen of ATLAS.ti geïnstalleerd wordt. Het is hiervoor vereist dat de medewerker het Laptop-nummer doorgeeft. Dit nummer staat op de witte sticker op de onderkant van zijn/haar laptop. Daarna wordt door de Dienst FZ/IT het programma op afstand geïnstalleerd.

Eigen computers of laptops (Windows en Mac)
De medewerker of student kan de demoversie van ATLAS.ti downloaden via http://atlasti.com/free-trial-version/ en tijdens het installeren wordt er gevraagd om een code, deze vind je in de ATLAS.ti FAQ. Dit kan ook na installatie via: File - Options - ATLAS.ti - License
 
Het gebruik van ATLAS.ti op laptops en computers die niet door de hogeschool beheerd worden is voor eigen risico van de gebruiker. De hogeschool biedt geen technische ondersteuning. Voor de systeemeisen zie: https://atlasti.com/product/technical-info/


Vaste hogeschoolcomputers en door de hogeschool beheerde laptops
De licenties worden op de achtergrond verlengd in april door dienst FZ/IT. De medewerker hoeft hier zelf niets voor te doen en kan het programma blijven gebruiken.

Eigen computers of laptops
Dienst FZ/IT ontvangt jaarlijks eind maart een nieuwe licentiecode. Deze code kan aan alle studenten en medewerkers verstrekt worden die hier om vragen. Studenten en medewerkers kunnen deze code zelf invullen in ATLAS.ti via File - Options - ATLAS.ti - License. De nieuwe code is te vinden in de ATLAS.ti FAQ.

Handleiding versie 8.2


Openen: Windows startmenu -
Scientific Software - ATLAS.ti

1. Maak een nieuw project aan:

Beginscherm of File - New:  Create New Project
Projectnaam geven bijvoorbeeld: “onderzoek 1 juli 2018"

2. Importeer de documenten
Tab Home - Add documents
Driehoekje: Add files of Add folder contents
Selecteer je bestanden en klik op openen

3. Maak Document groups aan
Tab Home – Documents – Driehoekje: Document Groups
New Group ; geef een naam en klik Create

Bijvoorbeeld:
-Wetenschappelijke artikelen
-Krantenartikelen
-Interviews

Selecteer rechts de bestanden, en klik pijl naar links in de Document Group Manager

4. Tussentijds opslaan project zonder de onderzoeksdata
File – Save (verborgen bestand)

5. Opslaan project inclusief onderzoeksdata
File - Export - Project Bundle (file extensie: .atlproj)

Advies: sla regelmatig op als Project bundle bij wijze van backup!


1. Coderen van document fragmenten

Selecteer fragment van het document (= quotation). Via icons of rechtermuisknop kunnen een of meer codes worden toegevoegd:

Open coding: vrije termen gebruiken
Coding in vivo: de geselecteerde tekst wordt de code
List  coding: code kiezen uit lijst die eerder is gemaakt
Quick coding: laatst gebruikte code toepassen
Auto coding: automatisch coderen op basis van zoekvraag

2. Voor list coding vooraf nieuwe codes aanmaken
Tab Home – Codes - Free code(s)

Bijvoorbeeld:
“Turkije"
“Griekenland”
“VS”
“bedreiging”
“invloed van de mens”
“bescherming”
“statistieken“

3. Comments
Rechts van het document staan in de kantlijn de quotations en de codes. Deze kunnen van een Comment worden voorzien (rechtermuisknop; weergave klein geel tekentje). Comments kunnen ook aan het document of het hele project worden toegevoegd.

4. in de Code Manager zie je de codes terug (Tab Home – Codes)


1. Vanuit de Code Manager kun je per code naar de fragmenten terug

Ga naar de Code Manager (Tab Home – Codes) en dubbelklik op een code

2. Hoe vaak komt een code voor?
Ga naar de Code Manager: kijk naar het cijfer bij “groundedness” naast de codenaam.

3. Rapporten laten opstellen / Output
A. Rapport maken van alle gemarkeerde fragmenten op volgorde van documenten
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: documents

B. Rapport maken van alle fragmenten op volgorde van de quotes
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: none

C. Rapport maken van alle fragmenten per code
Tab Home – Quotations – Report – All items – Grouping: codes

D. Hoe vaak komt een thema voor?
Tab Analyze – Code Document Table
Selecteer Codes of Code groups en Documents of Document groups
Eventueel Export to Excel

Ondersteuning

 • In ATLAS.ti zelf: Tab Tools & Support - Useful links
 • Online gebruikshandleidingen, documentatie en voorbeeldprojecten: http://atlasti.com/manuals-docs/
 • Instructie video's: http://atlasti.com/video-tutorials/
 • YouTube video's: https://www.youtube.com/user/ATLASti01
 • Friese, S. (2014). Qualitative data analysis with ATLAS.ti. Los Angeles: Sage.
  centrale vestiging hogeschoolbibliotheek, plaatskenmerk 527.9/FRIE
 • Woolf, N.H. & Silver, S. Qualitative Analysis Using ATLAS.ti: The Five-Level QDA™ Method. London: Routledge.
  centrale vestiging hogeschoolbibliotheek, plaatskenmerk 527.9/WOOL en als e-book

 

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over installaties en licentiecodes voor ATLAS.ti terecht bij de FrontOffice FZ&IT, Balie Ovaal 1. iFrontOffice op intranet / tel: 7777.

Medewerkers en studenten kunnen met vragen over de functies en de werking van ATLAS.ti terecht bij de Hogeschoolbibliotheek, functioneel beheerders Niloufar Soekhai en Francesco Izzo. Helpdesk begane grond bibliotheek. bibliotheek@hhs.nl / tel: 7888.