Vitale mensen die – letterlijk en figuurlijk - lekker in hun vel zitten, maken minder gebruik van de gezondheidszorg. Werken aan vitaliteit door gezond eten en genoeg beweging heeft dus een positief effect op zowel de mens als op de zorg. In Medical Delta Living Lab VIT for life onderzoekt het lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving samen met haar partners hoe technologie kan ondersteunen bij het verbeteren van vitaliteit.

Het living lab zet in op het gebruiksvriendelijk maken van vernieuwende technische concepten die de gezondheid kunnen verbeteren en de zorg kunnen ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan apps die gezonde voedingskeuzes en voldoende bewegen stimuleren.

Vervolgens kijken de onderzoekers hoe deze ideeën en ontwerpen passen in het bestaande zorgaanbod en hoe zorgprofessionals geschoold kunnen worden. Ook hoe gebruikers de concepten kunnen inpassen in hun dagelijks leven, wordt onderzocht. Vandaar dat eindgebruikers een belangrijke rol spelen in alle fases van de ontwikkeling.

Onderzoek

Op dit moment lopen er 3 onderzoeken waarbij De Haagse Hogeschool betrokken is:

  • Food Boost Challenge: een nieuwe werkwijze van onderzoek waarbij de onderzoekers samen met jongeren kijken naar het maken van gezondere voedingskeuzes en het meer eten van groente en fruit.
  • Blended Care – Better Care voor kinderen met overgewicht: een onderzoek waarbij gekeken wordt of een app of platform kan helpen bij een betere aansluiting van het aanbod om tot een gezonde leefstijlinterventie te komen.
  • Implementatienetwerk in de praktijk: in dit onderzoek kijken onderzoekers naar implementatie vraagstukken in de samenwerking van sport, onderwijs en zorg.

Samen werken aan vitaliteit

Naast lectoraat Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving zijn ook de volgende partners betrokken in het living lab:

Binnen De Haagse Hogeschool:

Externe partners:

Meer informatie

Duur

Dit project loopt tot juli 2025.