Snel vinden

Naar een gezonde Haagse Hogeschool (Healthy@HHs)

Wat kan De Haagse Hogeschool doen om een gezonde school te zijn en om studenten en medewerkers in de school- en…
Lees meer

Project City & Co

De wereldwijde vergrijzing van de stedelijke bevolking vraagt om meer leeftijdsvriendelijke steden: afgestemd op de…
Lees meer

Vernieuwen in revalidatie en beweging (Fieldlab Rehabilitation & Mobility)

Tegenwoordig kan vernieuwende technologie ondersteunen bij revalideren en meer bewegen stimuleren. Patiënten krijgen…
Lees meer

Hulp op afstand door middel van AR (MedAssist Live)

MedAssist Live is een app waarbij met behulp van augmented reality (een digitaal beeld over de werkelijkheid) op…
Lees meer

Onderzoeksprogramma ‘Basalt in beweging’

Voor revalidatiepatiënten is bewegen belangrijk en het is vrijwel altijd onderdeel van de behandeling. Om hen te…
Lees meer

Blended hulpverlening Leger des Heils

Terwijl problemen in de daklozenzorg toenemen, is er vanuit gemeenten steeds minder budget beschikbaar voor de wmo-…
Lees meer

Beweegvriendelijk Zuiderpark

Met een skatepark, speeltuin, fitplaats en sportvelden lijkt het Haagse stadspark Zuiderpark een heel beweegvriendelijk…
Lees meer

Overgewicht bij kinderen te lijf met digitale technologie (Blended Care - Better Care)

Het project ‘Blended Care – Better Care’ past de combinatie van offline en online zorg toe in de ondersteuning van…
Lees meer

Speelvriendelijke steden

Er zijn steeds meer kinderen in Nederland met bewegingsarmoede, overgewicht en geringe motorische vaardigheden.
Lees meer

Thuis revalideren met een slimme rollator en app

Met een slimme rollator en app kunnen patiënten na een beroerte vanuit huis revalideren.
Lees meer

Minor Impact van Sport

De minor Impact van Sport maakt deel uit van de doorlopende leerlijn die de Haagse Hogeschool voor het Haags…
Lees meer

Werkplaats Sociaal Domein Den Haag & Leiden

Hoe ga je als professional om met de uitdagingen van je vak? Welke inzichten uit de wetenschap kunnen je verder helpen…
Lees meer