Bouwkunde - Voltijd

Bouwkunde is een brede opleiding. Tijdens de studie komt de hele levenscyclus van een gebouw voorbij. Van idee tot uitvoering en van beheer tot sloop of hergebruik. Je leert bouwkundige ontwerpen uit te werken en na te denken over integrale oplossingen. Ook bewaak je de planning en kosten en check je of alles technisch en financieel haalbaar is. Materialen, constructies, renovatie, hergebruik, klimaatinstallaties en energie: alles komt aan bod. Je leert begrip te krijgen voor andere standpunten, door te zetten en samen te werken, ook met studenten van Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management. Altijd met als doel plekken te creëren waar het fijn wonen, werken of leven is. Nu en in de toekomst.

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding hbo Bouwkunde Den Haag? Dan kun je terecht bij: Secretariaat TIS/H, opleiding Bouwkunde via tis@hhs.nl.
Je kunt ons ook op Facebook vinden.

Opbouw van Bouwkunde - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Projecten

4

per jaar

Zelfstudie

1142

uur

College

510

uur

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het propedeusejaar van Bouwkunde draait het om de techniek en het management van het bouwen en het bouwproces. Naast (online) hoor- en werkcolleges, zijn er ook vaardigheidstrainingen die de praktijkopdrachten ondersteunen. De vakken die je krijgt pas je in een project toe. Elk blok opnieuw. Opdrachten voer je alleen of met andere studenten uit. Niet alleen van je eigen studie, maar bijvoorbeeld ook met studenten van Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management. Samen vormen jullie het nieuwe vakgebied Built Environment: bouwen mét aandacht voor mens, milieu en de toekomst. Zo leer je tijdens de studie al nauw met elkaar samen te werken. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht om een vakantiehuisje te ontwerpen. Nadenken over de vorm is leuk, maar er komt meer bij kijken. Waar komt de parkeerruimte? Is de indeling logisch? Ligt de tuin gunstig ten opzichte van de zon? Je werkt met instructiefilms op YouTube, interactieve werkboeken en ervaart wat je met verschillende materialen kunt doen. Ook maak je kennis met 3D-tekenen en gaat veel aandacht uit naar wiskunde en Nederlands. 

Lesrooster

Blok 1
Project 'Outside in'
Wiskunde 1
DIM - basis
BT - bouwdelen
MOR-basis
RC - statica 1
Blok 2
Project 'Makeover'
Wiskunde 2
DIM - visualiseren
BT - detail
M&E - kosten en kwaliteit
RC - statica 2
Blok 3
Project 'Beachhouse'
Wiskunde 3
DIM - integratie
M&E - begroten
RC - sterkte en stijfheid
C&M - duurzame woning
Blok 4
Project 'Plug & play'
C&M - woningbouw
M&E - vastgoed berekenen
MOR - procesontwikkeling
RC - sterkte en stijfheid
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van de studie Bouwkunde Den Haag wordt de leerstof ingewikkelder en neemt de variatie toe. Vooral in de eerste 3 blokken van het tweede studiejaar ga je je meer verdiepen. Je leert alles over bouwmaterialen als beton en staal. Maakt kennis met renovatie, diverse constructiesystemen en utiliteitsbouw. Ook comfort en milieu krijgt volop aandacht. Het vierde blok is vrij in te vullen. Heb je meer met technische innovatie of gaat jouw hart sneller kloppen van wijkrenovaties? Of vind je juist sociaal vastgoed interessant? De keuze is aan jou. Je gaat aan de slag met uitdagende projectopdrachten. Wat dacht je van een leegstaande fabriek omtoveren tot een discotheek of je tanden zetten in het aanbesteden van de renovatie van het Binnenhof in Den Haag? Zo ontdek je geleidelijk wat je wilt en waar je goed in bent. Aan het eind van dit jaar beschik je over een brede basiskennis. In de startblokken voor de laatste fase.

 

Jaar 3

De praktijk in

Je weet nu waar jouw interesses en talenten liggen. Dus kies je zelf waar je stage wilt lopen en welke minors je gaat volgen. Dit jaar ga je in totaal 20 weken op stage. Je praat met aannemers, overlegt met de constructeur en discussieert met de projectontwikkelaar. Vooral je flexibiliteit en creativiteit worden zwaar op de proef gesteld. Want in de bouw draait het niet alleen om vakkennis, maar ook om gedrag en houding. Als bouwkundige of projectontwikkelaar moet je kunnen samenwerken met collega’s en je als een vis in het water voelen in de cultuur en werkstijl van het stagebedrijf. Zoek vooral een stageplaats die aansluit bij je interesses en wensen. Wat te denken van bouwbedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, ingenieursbureaus, gemeenten of vastgoedbedrijven? De rest van het jaar werk je in projecten aan een herbestemming van een gebouw en kijk je vooral naar de technische en economische aspecten.

 

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

Wat dacht je van het volgen van een minor in een andere stad: dichtbij of over de grens? Een minorstage lopen kan ook. Je doet dan 20 weken onderzoek en lost complexe vraagstukken uit, zoals het bouwen van een energieneutraal gebouw of het integreren van alle technische installaties. Zo creëer je meer diepgang en ben je beter voorbereid op je afstudeerstage. Afstuderen duurt ook 20 weken. Je gaat daarvoor bij een bedrijf aan de slag en brengt bijvoorbeeld advies uit aan woningcorporaties over de aanpak van het verduurzamen van hun woningvoorraad. Of maakt een plan voor implementatie van het 3D Bouw Informatie Model (BIM) bij architectenbureaus, voor een goede integrale samenwerking. Wellicht doe je liever onderzoek naar de mogelijkheden van urban farming in leegstaande kantoorgebouwen. Maar een studie naar de haalbaarheid van de herbestemming van (monumentale) panden kan natuurlijk ook. Deze laatste fase van je studie is heel intensief. Je werkt zeer zelfstandig en toont aan dat je klaar bent om als bouwkundig ingenieur te gaan werken en dat je de titel Bachelor of Built Environment (BBE) waard bent.

Minors

Je studie samenstellen

In het vierde jaar volg je een half jaar minors. Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf. Soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. Alles kan. Je kunt je specialiseren of een minor volgen in een heel ander vakgebied. Binnen of buiten De Haagse Hogeschool, bij hbo Bouwkunde of een andere opleiding, tegelijk of na elkaar? Aan jou de keuze. Blijf je liever in Nederland of reis je af naar een land ver weg? Je kunt ook kiezen voor een extra stage om goed voorbereid te zijn op de afstudeerperiode.

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Het tot woningen verbouwde havengebied van Hamburg bekijken of het eeuwenoude Pantheon in Rome bewonderen. Tijdens excursies zie je veel bijzondere gebouwen, waar je steeds professioneler naar gaat kijken. Je bezoekt bouwplaatsen, duurzame kantoorgebouwen en brengt bezoeken aan fabrikanten van specifieke bouwmaterialen. En kunt de opdracht krijgen om na terugkomst uit te zoeken aan welke regelgeving het gebouw of de fabrikant moet voldoen. Maar voor je op excursie gaat, moet je eerst basiskennis opbouwen. Voor een groot deel bestaat de studie Bouwkunde uit projecten en praktijkopdrachten, aangevuld met hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen. De lesvormen zijn aangepast aan het onderwerp. Zo leer je bijvoorbeeld in een hoorcollege of via YouTube welke soorten materialen je kunt gebruiken in een gebouw. Vervolgens ga je met materialen aan de slag, die geschikt zijn voor het gebouw dat jij uitwerkt. Diverse vaardigheden oefen je in een practicum, zoals EP-berekeningen, vastgoedrekenen, computertekenen en schetsen. De onderwijsvormen sluiten goed op elkaar aan. De samenhang wordt duidelijk zodra je actief aan de slag gaat. Je weet niet alleen hoe je een gebouw maakt en hoe je dit in tekeningen kunt uitwerken. Je weet ook aan welke regelgeving het gebouw moet voldoen en waar je bij de uitvoering tegenaan kunt lopen.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Bouwkunde maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een mentor van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Een tweedejaars student kan je op weg helpen binnen het gebouw én de opleiding. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Je kunt ook via leergemeenschap DOT.com bij ouderejaars terecht. Deze tutors vind je bij studievereniging Atlantis. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Indien je ongeschikt bent voor het volgen van de opleiding van je keuze, dan zal het lastig worden om de studie succesvol te kunnen afsluiten. Om dit te beoordelen is er in het eerste jaar van je studie (propedeutische fase) een studievoortgangsnorm waar je aan dient te voldoen. Indien je minimaal 50 van de 60 studiepunten (en een eventuele kwalitatieve eis) hebt behaald, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en kun je de studie vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een negatief studie advies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. De examencommissie houdt bij elk advies rekening met persoonlijke omstandigheden. Er kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, je bent ziek geweest of je bedrijft topsport, waardoor je niet goed hebt kunnen studeren. In dat geval kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies hiermee rekening houden en jou een uitgesteld advies geven. Dat betekent dat je voorlopig kunt doorstuderen en dat het studieadvies later, eventueel met aanvullende gestelde voorwaarden, wordt uitgebracht. Het is belangrijk dat je, wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie.

Tenslotte: elke student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten. Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.


 

Geïnteresseerd in
Bouwkunde - Voltijd?

Meld je aan