Bouwkunde - Voltijd

Bouwkunde is een brede opleiding. Tijdens de studie komt de hele levenscyclus van een gebouw voorbij. Van idee tot uitvoering en van beheer tot sloop of hergebruik. Je leert bouwkundige ontwerpen uitwerken en nadenken over integrale oplossingen. Ook bewaak je de planning en kosten en check je of alles technisch en financieel haalbaar is. Materialen, constructies, renovatie, hergebruik, klimaatinstallaties en energie: alles komt aan bod. Je krijgt begrip voor andere standpunten en je leert doorzetten en samenwerken, ook met studenten van Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management. Altijd met als doel plekken te creëren waar het fijn wonen, werken of leven is. Nu en in de toekomst.

Opbouw van Bouwkunde - Voltijd

Studiepunten

60

per jaar

Projecten

4

per jaar

Zelfstudie

1142

uur

College

510

uur


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het propedeusejaar van Bouwkunde draait het om de techniek en het management van bouwen en het bouwproces. Naast (online) hoor- en werkcolleges zijn er vaardigheidstrainingen die de praktijkopdrachten ondersteunen. De vakken die je krijgt pas je toe in een project. Elk blok opnieuw. Opdrachten voer je alleen of met andere studenten uit. Niet alleen van je eigen studie, maar bijvoorbeeld ook met studenten van Civiele Techniek en Ruimtelijke Ontwikkeling/Climate & Management. Samen vormen jullie het nieuwe vakgebied Built Environment: bouwen met aandacht voor mens, milieu en de toekomst. Zo leer je tijdens de studie al nauw met elkaar samenwerken. Je krijgt bijvoorbeeld de opdracht om een vakantiehuisje te ontwerpen. Nadenken over de vorm is leuk, maar er komt meer bij kijken. Waar komt de parkeerruimte? Is de indeling logisch? Ligt de tuin gunstig ten opzichte van de zon? Je werkt met instructiefilms op YouTube, interactieve werkboeken en ervaart wat je met verschillende materialen kunt doen. Ook maak je kennis met 3D-tekenen en gaat veel aandacht uit naar wiskunde en Nederlands.

Lesrooster

Blok 1
Project 'Outside in'
Wiskunde
Data informatiemanagement Overdracht
Bouwtechnologie bouwdelen
Management organisatie en recht basis
Blok 2
Project 'Makeover'
Wiskunde
Data informatiemanagement Investigate
Bouwtechnologie detail
Markt & economie kosten en kwaliteit
Ruimtelijk construeren statica
Blok 3
Interdisciplinair BE project "coördinatie"
Wiskunde
Data informatiemanagement BIM
Markt & economie begroten
Ruimtelijk construeren sterkte en stijfheid
Comfort & milieu duurzame woning
Blok 4
Project 'Plug & play'
Comfort & milieu woningbouw
Markt & economie vastgoedrekenen
Management organisatie en recht proces
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van de studie Bouwkunde Den Haag wordt de leerstof ingewikkelder en neemt de variatie toe. In het eerste, tweede en vierde blok ga je je verdiepen. Je leert alles over bouwmaterialen als beton en staal. Maakt kennis met renovatie, diverse constructiesystemen en utiliteitsbouw. Ook comfort en milieu krijgen volop aandacht. Het derde blok is vrij in te vullen. Heb je meer met technische innovatie? Gaat jouw hart sneller kloppen van wijkrenovaties? Of vind je juist sociaal vastgoed interessant? De keuze is aan jou. Je gaat aan de slag met uitdagende projectopdrachten. Wat dacht je van een leegstaande fabriek omtoveren tot een discotheek? Of je tanden zetten in het aanbesteden van de renovatie van het Binnenhof in Den Haag? Je ontdekt geleidelijk wat je wilt en waar je goed in bent. Aan het eind van dit jaar beschik je over een brede basiskennis. In de startblokken voor de laatste fase.

Jaar 3

De praktijk in

Je weet nu waar jouw interesses en talenten liggen. Dus kies je zelf waar je stage loopt en welke minors je volgt. Dit jaar ga je in totaal 20 weken op stage, misschien wel naar het buitenland. Je praat met aannemers, overlegt met de constructeur en discussieert met de projectontwikkelaar. Vooral je flexibiliteit en creativiteit worden zwaar op de proef gesteld. Want in de bouw draait het niet alleen om vakkennis, maar ook om gedrag en houding. Als bouwkundige of projectontwikkelaar werk je veel samen met collega’s en ga je helemaal op in de cultuur en werkstijl van het stagebedrijf. Zoek dus een stageplaats die aansluit bij je interesses en wensen. Wat te denken van bouwbedrijven, architectenbureaus, adviesbureaus, ingenieursbureaus, gemeenten of vastgoedbedrijven? De rest van het jaar werk je in projecten aan een herbestemming van een gebouw en kijk je vooral naar de technische en economische aspecten.

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

Wat dacht je van een minor volgen in een andere stad: dichtbij of over de grens? Je doet dan 20 weken onderzoek en lost complexe vraagstukken op, over een energieneutraal gebouw of over de integratie van technische installaties. Zo creëer je meer diepgang en ben je beter voorbereid op je afstudeeronderzoek. Afstuderen duurt ook 20 weken. Je gaat daarvoor bij een bedrijf aan de slag en brengt bijvoorbeeld advies uit aan woningcorporaties over de aanpak van het verduurzamen van hun woningvoorraad. Of maakt een plan voor de implementatie van het 3D Bouw Informatie Model (BIM) bij architectenbureaus, voor een goede integrale samenwerking. Wellicht doe je liever onderzoek naar de mogelijkheden van urban farming in leegstaande kantoorgebouwen. Maar een studie naar de haalbaarheid van de herbestemming van (monumentale) panden kan natuurlijk ook. Deze laatste fase van je studie is heel intensief. Je werkt zeer zelfstandig en toont aan dat je klaar bent om als bouwkundig ingenieur te gaan werken en dat je de titel Bachelor of Built Environment (BBE) waard bent.

Minors

Je studie samenstellen

In het vierde jaar volg je een halfjaar minors. Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf. Soms in overleg met je studieloopbaanadviseur. Alles kan. Je kunt je specialiseren of een minor volgen in een heel ander vakgebied. Binnen of buiten De Haagse Hogeschool, bij hbo Bouwkunde of een andere opleiding, tegelijk of na elkaar. Aan jou de keuze. Blijf je liever in Nederland of reis je af naar een land ver weg?

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Het tot woningen verbouwde havengebied van Hamburg bekijken of het eeuwenoude Pantheon in Rome bewonderen. Tijdens excursies zie je veel bijzondere gebouwen, waar je steeds professioneler naar gaat kijken. Je bezoekt bouwplaatsen, duurzame kantoorgebouwen en brengt bezoeken aan fabrikanten van specifieke bouwmaterialen. En kunt de opdracht krijgen om na terugkomst uit te zoeken aan welke regelgeving de fabrikant moet voldoen. Maar voor je op excursie gaat, heb je basiskennis nodig. Voor een groot deel bestaat de studie Bouwkunde uit projecten en praktijkopdrachten, aangevuld met hoorcolleges, werkcolleges en vaardigheidstrainingen. De lesvormen zijn aangepast aan het onderwerp. Zo leer je bijvoorbeeld in een hoorcollege of via YouTube welke soorten materialen je kunt gebruiken in een gebouw. Vervolgens ga je met materialen aan de slag, die geschikt zijn voor het gebouw dat jij uitwerkt. Diverse vaardigheden oefen je in een practicum, zoals EP-berekeningen, vastgoedrekenen, computertekenen en schetsen. De onderwijsvormen sluiten goed op elkaar aan. De samenhang wordt duidelijk zodra je actief aan de slag gaat. Je weet niet alleen hoe je een gebouw maakt en hoe je dit in tekeningen kunt uitwerken. Je weet ook aan welke regelgeving het gebouw moet voldoen en waar je bij de uitvoering tegenaan kunt lopen.

Nieuws en Evenementen

-

Contact met de opleiding

Heb je nog vragen over de opleiding hbo Bouwkunde Den Haag? Dan kun je terecht bij: Faculteitsbureau TIS/H, opleiding Bouwkunde via tis@hhs.nl. Je kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Bouwkunde maak je kennis met je mentor. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Een tweedejaars student kan je op weg helpen binnen het gebouw én de opleiding. Ook volg je lessen studieloopbaanbegeleiding, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Je kunt ook via de leergemeenschap DOT.com bij ouderejaars terecht. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan, vertrouwenspersoon of psycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Bouwkunde - Voltijd?

Meld je aan