Elektrotechniek - Voltijd

Innovatief, duurzaam en ICT-gestuurd, dat zijn de pijlers van de studie Elektrotechniek. Je ontwikkelt elektrotechnische systemen die energie opwekken of omzetten. Slimme apparaten die met elkaar communiceren, van een hightech led-dimmer tot de nieuwste elektrische voertuigen. Lekker bouwen en testen in de labs totdat de schakelingen functioneren. Steeds denk je: hoe kan het beter, slimmer, goedkoper? Na 4 jaar studeren sta je als elektrotechnisch systeemengineer met één been in het bedrijfsleven. En dat in Delft, het innovatieve hart van Nederland vol spin-offs van de TU.

Opbouw van Elektrotechniek - Voltijd

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcolleges

10

uur per week

Practica

6

uur per week

Projecten

4

uur per week

BSA-eis 1e jaar

50

van de 60


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Wie als ingenieur elektrotechnische innovaties wil ontwikkelen, heeft wiskundige en technische basiskennis nodig. Je moet iets weten van elektriciteit, kracht, energie en aandrijving enerzijds, en van digitale systemen anderzijds. Daarom bouw je in jaar 1 aan je basiskennis van de elektrotechniek. Het jaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. De eerste 7 weken krijg je theorielessen, practica en projecten. In de laatste 3 weken toetsen we je kennis en vaardigheden met schriftelijke tentamens, presentaties en assessments. De projecten zijn vernieuwend. Met 6 studenten maak je bijvoorbeeld een interactief toegangsnetwerk voor een zorgcomplex. Of je bouwt een werkend prototype om het leven in huis nét wat comfortabeler te maken.

Werken met verfijnde technieken

In jaar 1 merk je dat Elektrotechniek een innovatieve en creatieve opleiding is, waarin je leert werken met verfijnde technieken. In dat opzicht verschilt de studie van Technische Informatica of Mechatronica. Het gaat bij Elektrotechniek niet over kant-en-klare producten, maar over de verborgen binnenkant. Over de geheimzinnige black box die jij met verfijnde technieken leert uitdenken, ontwerpen, bouwen en testen. Globalisering is daarbij de standaard, net als in het bedrijfsleven. Daarom lees je soms Engelstalige artikelen en word je bekend met begrippen als smart microgrids en embedded systems.

Lesrooster

Blok 1
Inleiding digitale techniek
Basiswiskunde
Vector- en matrixrekening
Elektrische netwerken 1.1
Basisvaardigheden elektrotechnisch ingenieur
Project
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 2
Gestructureerd programmeren in C
Differentiaalrekenen
Complex rekenen
Elektrische netwerken 1.2
Elektrische instrumentatie
Project
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 3
Digitale systeemengineering 1
Elektrische energietechniek: inleiding
Integraalrekening, rijen en reeksen
Elektrische netwerken 2
Inleiding telecommunicatie
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 4
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoeksvaardigheden
Elektrische energietechniek: aandrijvingen
Inleiding elektronica
Digitale systeemengineering 2
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de opleiding Elektrotechniek ga je de diepte in. Je volgt net als in jaar 1 een mix van vakken in digitale systemen, energietechniek en elektronica. Ook maak je kennis met bedrijfskunde. Het werk van een elektrotechnisch ingenieur gaat meer voor je leven, want je gaat op excursie naar diverse bedrijven in het werkveld.

Kennis toepassen

In groepjes voer je projecten uit voor echte opdrachtgevers. Je ontwerpt bijvoorbeeld een mobiel monitorapparaat voor een verzorgingstehuis, een windturbinepark op zee of een smartwatch waarmee mensen hun koelkast kunnen besturen. De projecten lopen 10 weken en zijn een goede voorbereiding op je stages in jaar 3. In Nederland, maar bijvoorbeeld ook in Zuid-Afrika.

Jaar 3

Twee keer stage lopen

In het derde jaar start de carrièrefase. Vanaf nu sta je zelf aan het roer van je opleiding Elektrotechniek. Je begint met 2 stages van 10 weken, bij 2 bedrijven die je zelf kiest. Waar zie jij jezelf werken? Bij een tuinder, voor wie je een plukrobot ontwerpt? In een ziekenhuis, waar je pacemakers kunt verfijnen? Of bij een van de spin-offs van de TU, waar technische innovatie een way of living is? Tijdens je eerste stage ontwikkel je een nieuw product of een nieuwe dienst, eentje waar jouw stagebedrijf écht iets aan heeft. Je tweede stage gaat nog verder. Je analyseert hoe je het maximale uit je idee kunt halen en zet een prototype in elkaar. Een buitenlandstage naar bijvoorbeeld China, Zuid-Afrika of Sint-Maarten kan ook.

Keuzevakken en -projecten

Na je stages volg je keuzevakken en keuzeprojecten, bijvoorbeeld over embedded systems of energietechniek. Je kiest de vakken en projecten die jij interessant vindt. Wil je na je voltijdopleiding Elektrotechniek doorstromen naar een master? Dan kun je ook alvast een aantal vakken aan de TU Delft volgen. Met je studieadviseur overleg je hoe dit het best kunt aanpakken.

Jaar 4

Minors volgen en afstuderen

Het vierde jaar begint met 2 minors van 3 maanden of 1 minor van een halfjaar. Je kunt een minor kiezen van de opleiding Elektrotechniek, zoals Embedded Systems of de Power Minor over de ontelbare mogelijkheden van duurzame energie. Maar een minor buiten je opleiding, buiten De Haagse of in het buitenland kan ook. Wil je later een eigen zaak? Dan is de minor Entrepreneurship een goede keuze.

Van ontwerp tot invoering

Je eindigt je bachelor Elektrotechniek met een afstudeerproject bij een energiebedrijf of een bedrijf in elektronicaontwikkeling of de hightechindustrie. Je creëert een technische innovatie en maakt concreet wat abstract is. Je denkt het systeem uit en analyseert, ontwerpt, test, bouwt én managet de invoering. Over je afstuderen mag je 17 weken doen. Je schrijft een scriptie en presenteert je innovatie. Je werk wordt beoordeeld door 2 docenten en een deskundige uit het werkveld.

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Charlene Petz

Over de temperatuur in een ruimtevaartuig

Marvin Kleijweg

Over alles uit je studie halen

Martijn van Essen

Over de prijs voor mijn afstudeerscriptie

Sleep opzij

Minors

Je laatste jaar samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Elektrotechniek. Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest en waarmee jij je opleiding kleur geeft. Elektrotechniek heeft 2 eigen minors waarmee je je specialiseert in de kernvakken van de opleiding: Embedded Systems en de Power Minor.

Embedded Systems of Power Minor?

In de minor Embedded Systems leer je hoe je een apparaat slim kunt maken. Je ontwerpt onderliggende besturingssystemen en realiseert een volledig prototype van een embedded systeem. De voertaal van de minor is Engels. De Power Minor gaat over duurzame en slimme energiesystemen en biedt je een zeldzaam kijkje in de keuken van energieproductie, -transport en -distributie.

Andere minors

Wil je liever iets anders dan elektrotechniek? Dat kan ook! Je kunt kiezen voor een minor bij een andere faculteit of zelfs op een andere hogeschool. Via een speciaal programma kun je ook een internationaal semester volgen aan een buitenlandse hogeschool. Wij hebben contacten in Europa, maar ook in Zuid-Afrika en Brazilië.

Werkvormen

Colleges, projecten en practica

Colleges

In de eerste jaren van je studie Elektrotechniek volg je veel colleges. Van je eigen docenten of van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Zo krijg je een gastles van een specialist in windenergie en van mensen die alles weten van elektrische aandrijvingen en datanetwerken. Hoorcolleges met meerdere klassen komen weinig voor. Veel vaker heb je theorielessen met een groep van 30 studenten.

Projecten

De kennis die je opdoet in de colleges, heb je nodig voor de projecten. Met 2 tot 7 medestudenten voer je dan opdrachten uit. Soms fictieve cases, soms echte opdrachten voor bedrijven. Vaak ontwerp, bouw en test je elektrische schakelingen. Werkt alles en kan het misschien slimmer, goedkoper of duurzamer?

Practica

Vaardigheden als programmeren, effectief communiceren, meten of testen oefen je in practica. Dan zit je met kleinere groepen in een praktijklokaal en werk je alleen of in duo’s met de nieuwste apparatuur. De instructies zijn vakgericht en bevatten geen lange beschrijvingen. Dus ook als je dyslectisch bent kun je alles goed volgen!

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Elektrotechniek leg je voor aan studieadviseur Michael Dirksen via e-mail c.f.m.dirksen@hhs.nl of telefoon 015 - 2606 314. Heb je vragen over de inhoud van de studie? Neem dan contact op met Ben Kuiper via dit formulier. Hij is de teamleider van de voltijdopleiding Elektrotechniek.

 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Elektrotechniek maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Elektrotechniek - Voltijd?

Meld je aan