Elektrotechniek - Voltijd

Innovatief, duurzaam en ICT-gestuurd, dat zijn de pijlers van de studie Elektrotechniek. Je ontwikkelt elektrotechnische systemen die energie opwekken of omzetten. Slimme apparaten die met elkaar communiceren, van een hightech led-dimmer tot de nieuwste elektrische voertuigen. Lekker bouwen en testen in de labs totdat de schakelingen functioneren. Steeds denk je: hoe kan het beter, slimmer, goedkoper? Na 4 jaar studeren sta je als Elektrotechnisch systeemengineer met één been in het bedrijfsleven. En dat in Delft, het innovatieve hart van Nederland vol spin-offs van de TU.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Elektrotechniek leg je voor aan studieadviseur Michael Dirksen via e-mail c.f.m.dirksen@hhs.nl of telefoon 015 - 2606 314. Heb je vragen over de inhoud van de studie? Neem dan contact op met Daniël Holt via d.holt@hhs.nl of 06 - 41339333. Hij is de teamleider van de voltijd- en duaalopleiding Elektrotechniek.

Contact met de student

Opbouw van Elektrotechniek - Voltijd

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcolleges

10

uur per week

Practica

6

uur per week

Projecten

4

uur per week

BSA-eis 1e jaar

50

van de 60

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Wie als ingenieur elektrotechnische innovaties wil ontwikkelen, heeft wiskundige en technische basiskennis nodig. Je moet iets weten van elektriciteit, kracht, energie en aandrijving enerzijds, en van digitale systemen anderzijds. Daarom bouw je in jaar 1 aan je basiskennis van de elektrotechniek. Het jaar is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken. De eerste 7 weken krijg je theorielessen, practica en projecten. In de laatste 3 weken toetsen we je kennis en vaardigheden met schriftelijke tentamens, presentaties en assessments. De projecten zijn vernieuwend. Met 6 studenten maak je bijvoorbeeld een interactief toegangsnetwerk voor een zorgcomplex. Of je bouwt een werkend prototype om het leven in huis nét wat comfortabeler te maken.

Werken met verfijnde technieken

In jaar 1 merk je dat Elektrotechniek een innovatieve en creatieve opleiding is, waarin je leert werken met verfijnde technieken. In dat opzicht verschilt de studie van Technische informatica of Mechatronica. Het gaat bij Elektrotechniek niet over kant-en-klare producten, maar over de verborgen binnenkant. Over de geheimzinnige black box die jij met verfijnde technieken leert uitdenken, ontwerpen, bouwen en testen. Globalisering is daarbij de standaard, net als in het bedrijfsleven. Daarom lees je soms Engelstalige artikelen en word je bekend met begrippen als smart microgrids en embedded systems.

Lesrooster

Blok 1
Inleiding digitale techniek
Basiswiskunde
Vector- en matrixrekening
Elektrische netwerken 1.1
Basisvaardigheden elektrotechnisch ingenieur
Project
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 2
Gestructureerd programmeren in C
Differentiaalrekenen
Complex rekenen
Elektrische netwerken 1.2
Elektrische instrumentatie
Project
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 3
Digitale systeemengineering 1
Elektrische energietechniek: inleiding
Integraalrekening, rijen en reeksen
Elektrische netwerken 2
Inleiding telecommunicatie
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 4
Studieloopbaanbegeleiding
Onderzoeksvaardigheden
Elektrische energietechniek: aandrijvingen
Inleiding elektronica
Digitale systeemengineering 2
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de opleiding Elektrotechniek ga je de diepte in. Je volgt net als in jaar 1 een mix van vakken in de digitale systemen, energietechniek en elektronica, Ook bedrijfskunde hoort daarbij. Het werk van de elektrotechnisch ingenieur gaat meer voor je leven. Je gaat op excursie met studievereniging Rheon. Bijvoorbeeld naar het Westland, om de modernste teelt-automatisering te testen, voor het energieproject naar een windturbinepark op de Noordzee.

Kennis toepassen

In groepjes voer je dit jaar 3 projecten uit voor echte opdrachtgevers. Je ontwerpt bijvoorbeeld een mobiel monitorapparaat voor een verzorgingstehuis, een windturbinepark op zee of een smartwatch waarmee mensen hun koelkast kunnen besturen. De projecten lopen 10 weken en zijn een goede voorbereiding op je stages in jaar 3, in Nederland, maar ook bijvoorbeeld in Zuid-Afrika.

Jaar 3

Eerste stage

In het derde jaar start wat wij de carrièrefase noemen. Vanaf nu sta je zelf aan het roer van je opleiding Elektrotechniek. Je begint met 2 stages van 10 weken, bij 2 bedrijven die je zelf kiest. Waar zie jij jezelf werken? Bij een tuinder, voor wie je een plukrobot ontwerpt? In een ziekenhuis, waar je pacemakers kunt verfijnen? Of bij een van de spin-offs van de TU, waar technische innovatie een way of living is? Tijdens je eerste stage ontwikkel je een nieuw product of een nieuwe dienst, eentje waar jouw stagebedrijf écht iets aan heeft.

Tweede stage en keuzevakken

Tijdens je tweede stage ga je een stap verder. Je analyseert hoe je het maximale uit je idee kunt halen en zet een prototype in elkaar. Enne, buitenland? Kan ook. Studenten Elektrotechniek liepen stage in China, Zuid-Afrika en op Sint-Maarten. Na je stages volg je keuzevakken en grote keuzeprojecten, bijvoorbeeld over embedded systems of energietechniek. Je kiest die vakken en projecten die jij interessant vindt.

Jaar 4

Minors volgen en afstuderen

Het vierde jaar begint met 2 minors van 3 maanden of 1 minor van een halfjaar. Je kunt een minor kiezen van de opleiding Elektrotechniek, zoals de power minor. In deze minor onderzoek je de ontelbare mogelijkheden van duurzame energie. Ook de minor embedded systems wordt door de opleiding aangeboden. Maar je kunt ook een minor kiezen buiten je opleiding of zelfs buiten de hogeschool. Zoals de minor entrepreneurship, als je later je eigen zaak wilt runnen. Ook kun je naar het buitenland.

Je eindigt je bachelor met een afstudeerproject bij een bedrijf in elektronicaontwikkeling, een energiebedrijf of in de hightechindustrie. Je creëert een technische innovatie en maakt concreet wat abstract is. Door het systeem uit te denken, te analyseren, ontwerpen, testen, bouwen én door de invoering te managen. Over je afstuderen mag je 17 weken doen. Je schrijft een scriptie en presenteert je innovatie. Je werk wordt beoordeeld door 2 docenten en een deskundige uit het werkveld.

Minors

Je laatste jaar samenstellen

Minors vallen buiten de vaste vakken van de opleiding Elektrotechniek. Het zijn onderwijsprogramma’s die je zelf kiest en waar je een heel blok mee zoet bent. Bij Elektrotechniek zijn er 2 minors, allebei in jaar 4. Zo is er de minor over embedded systems, waarin je leert hoe je een apparaat slim kunt maken. Of de power minor over duurzame en slimme energiesystemen. Maar iets heel anders kan ook. Stoor jij je aan valse e-mails en andere vormen van cybercrime? Dan is een minor over informatiebeveiliging vast iets voor jou. Of wat dacht je van een minor over sporttechnologie of beeldbewerking, waarbij je helemaal los kunt gaan met 3D-printen? Via een speciaal programma kun je ook een internationaal semester volgen aan een buitenlandse hogeschool. Wij hebben contacten in Europa, maar ook in Zuid-Afrika en Brazilië.

Werkvormen

Colleges, projecten en practica

Colleges

In de eerste jaren van je studie Elektrotechniek volg je veel colleges. Van je eigen docenten of van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Zo krijg je een gastles van een specialist in windenergie en van mensen die alles weten van elektrische aandrijvingen en datanetwerken. Hoorcolleges met meerdere klassen komen weinig voor. Veel vaker heb je theorielessen met een groep van 30 studenten.

Projecten

De kennis die je opdoet in de colleges, heb je nodig voor de projecten. Met 2 tot 7 medestudenten voer je dan opdrachten uit. Soms fictieve cases, soms echte opdrachten voor bedrijven. Vaak ontwerp, bouw en test je elektrische schakelingen. Werkt alles en kan het misschien slimmer, goedkoper of duurzamer?

Practica

Vaardigheden als programmeren, effectief communiceren, meten of testen oefen je in practica. Dan zit je met kleinere groepen in een praktijklokaal en werk je alleen of in duo’s met de nieuwste apparatuur. De instructies zijn vakgericht en bevatten geen lange beschrijvingen. Dus ook als je dyslectisch bent kun je alles goed volgen!

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Elektrotechniek maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Indien je ongeschikt bent voor het volgen van de opleiding van je keuze, dan zal het lastig worden om de studie succesvol te kunnen afsluiten. Om dit te beoordelen is er in het eerste jaar van je studie (propedeutische fase) een studievoortgangsnorm waar je aan dient te voldoen. Indien je minimaal 50 van de 60 studiepunten (en een eventuele kwalitatieve eis) hebt behaald, krijg je van de examencommissie een positief studieadvies en kun je de studie vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten, dan krijg je een negatief studie advies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. De examencommissie houdt bij elk advies rekening met persoonlijke omstandigheden. Er kunnen zich bijzondere persoonlijke omstandigheden voordoen, je bent ziek geweest of je bedrijft topsport, waardoor je niet goed hebt kunnen studeren. In dat geval kan de examencommissie bij het uitbrengen van het studieadvies hiermee rekening houden en jou een uitgesteld advies geven. Dat betekent dat je voorlopig kunt doorstuderen en dat het studieadvies later, eventueel met aanvullende gestelde voorwaarden, wordt uitgebracht.
Het is belangrijk dat je, wanneer de bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie.

Tenslotte: elke student is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar studievoortgang. Trek dus op tijd aan de bel en neem contact op met je SLB-er, als het niet gaat zoals zou moeten. Lees de volledige regels en alle eisen voor het BSA in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Elektrotechniek - Voltijd?

Meld je aan