Elektrotechniek - Voltijd

Elektrotechniek is overal! Zo werk je aan innovatieve en creatieve projecten voor de zorg, landbouw, vervoer en de energiesector. Hoe kan het beter, slimmer en goedkoper? Die vraag houdt jou bezig bij alles wat je ziet. Tijdens de opleiding Elektrotechniek aan De Haagse Hogeschool komt dat mooi van pas, als je je eigen creaties tegen het licht houdt. Je ontwikkelt elektrotechnische systemen die energie opwekken of omzetten, en werkt daarbij innovatief, duurzaam en ICT-gestuurd. Tijdens de opleiding besef je hoe jij hieraan kunt bijdragen. Door de vele praktijk gestuurde projecten sta je na 4 jaar studie al met 1 been in het bedrijfsleven.

Opbouw van Elektrotechniek - Voltijd

Zelfstudie

20

uur per week

Hoorcolleges

10

uur per week

Practica

6

uur per week

Projecten

4

uur per week

BSA-eis 1e jaar

50

van de 60


Jaar 1

De basis voor verandering

Je hebt wiskundige en technische basiskennis nodig om tot technologische innovaties te komen. Daarom leer je in jaar 1 eerst over digitale systemen, elektriciteit, magnetisme, energie, aandrijving, maar ook software. Het jaar is opgedeeld in 2 semesters van 20 weken. In elk semester krijg je theorielessen, practica en werk je aan projecten. Zo krijg je de kans om een zelf een elektrotechnische oplossing te bedenken voor een praktisch probleem, of je schrijft software waarmee je autootjes laat rijden en tegen elkaar laat racen. Tussendoor toetsen we je kennis en vaardigheden met schriftelijke tentamens, practicumopdrachten en assessments.

Werken met verfijnde technieken

Het gaat bij Elektrotechniek niet over kant-en-klare producten, zoals bij Technische Informatica of Mechatronica. In deze opleiding houd je je juist bezig met de onderliggende systemen, de verborgen binnenkant. Met verfijnde technieken leer je die geheimzinnige black box uitdenken, ontwerpen, bouwen en testen. Omdat wereldwijd interessante innovaties plaatsvinden, laat je je inspireren door Engelstalige artikelen. Ook word je bekend met begrippen als smart microgrids en embedded systems.
 

Lesrooster

Semester 1
C-programmeren en mircrocontrollers
Wiskunde en Elektrotechniek (kwartaal 1)
Elektriciteit, DC-netwerken en instrumentatie
Wiskundige analyse 1 (kwartaal 2)
Ingenieursvaardigheden 1
Project Elektronica
Semester 2
Digitale techniek
AC-netwerken en energiebronnen (kwartaal 3)
Wiskundige analyse 2
Elektronica en filters (kwartaal 4)
Ingenieursvaardigheden 2
Project Microcontroller

Jaar 2

De praktijk verkennen

In jaar 2 komt het werk van een elektrotechnisch ingenieur meer voor je tot leven. Op school volg je opnieuw een mix van vakken in embedded systemen, energietechniek en elektronica. Het verschil met jaar 1 is dat je nu meer de diepte in gaat. En dat is hard nodig, want in de projecten ga je aan de slag voor een echte opdrachtgever! In groepjes maak je bijvoorbeeld een ontwerp voor een windturbinepark op zee en je ontwikkelt een embedded systeem voor een energievraagstuk. Het project waar je aan werkt duurt het gehele semester, zodat je echt tijd hebt om goede systemen te bedenken en testen. 

Lesrooster

Semester 1
Microcontroller programmeren
Wiskundige transformaties
Elektrische omzettingen en voedingen (kwartaal 1)
Elektronica en filters 2 (kwartaal 2)
Ingenieursvaardigheden 3
Project Duurzame Energie
Semester 2
Objectgeoriënteerd software en PLC-techniek
Datacommunicatie en smart grids
PCB-ontwerp telecommunicatie en EMC (kwartaal 3)
Elektrische machines en aandrijvingen (kwartaal 4)
Ingenieursvaardigheden 4
Project

Jaar 3

De wereld in

Vanaf het derde jaar sta je helemaal zelf aan het roer van je opleiding Elektrotechniek. Je begint met 2 stages van 10 weken, bij 2 bedrijven die je zelf kiest. Wie ga jij van dienst zijn? Een tuinder voor wie je een plukrobot ontwerpt? Of ga je pacemakers verfijnen in een ziekenhuis? Je kunt ook terecht bij een van de spin-offs van de TU, waarin je bijdraagt aan de revolutionaire technische innovaties. Tijdens je eerste stage ontwikkel je een nieuw product of een nieuwe dienst waar jouw stagebedrijf écht iets aan heeft. Je tweede stage gaat nog verder. Je analyseert hoe je het maximale uit je idee kunt halen en zet een prototype in elkaar. Dat kan natuurlijk in Nederland, maar een buitenlandstage naar bijvoorbeeld China, Zuid-Afrika of Sint-Maarten is ook mogelijk.

Keuzevakken en -projecten

Na je stages volg je keuzevakken en keuzeprojecten, bijvoorbeeld over embedded systems of energietechniek. Je kiest de vakken en projecten die jij interessant vindt, waarmee jij de meeste waarde kunt toevoegen. Wil je na je voltijdopleiding Elektrotechniek doorstromen naar een master? Dan kun je ook alvast een aantal schakelvakken aan de TU Delft volgen. Met je studieadviseur overleg je hoe dit het best kunt aanpakken. 
 

Jaar 4

Minors volgen en afstuderen

Het eerste semester van dit laatste jaar volg je 1 lange of 2 kortere minors. Je kunt zo je kennis verdiepen of juist verbreden, maar net wat handig is voor jouw toekomstpad. Je kunt een minor kiezen binnen de opleiding Elektrotechniek, zoals de Power Minor of de embedded systems minor. Je leert dan over de ontelbare mogelijkheden van duurzame energie. Maar je kunt ook een minor volgen van een andere opleiding of andere hogeschool of universiteit. Je kunt zelfs kiezen voor een minor in het buitenland. Heb je een innovatief idee voor een startup? Dan is de minor Entrepreneurship een goede keuze.

Van ontwerp tot invoering

Je eindigt je bachelor Elektrotechniek met een afstudeerproject bij een energiebedrijf, een bedrijf in elektronicaontwikkeling of in de hightechindustrie. Je creëert een technische innovatie en maakt een concreet ontwerp. Je denkt het systeem uit en analyseert, ontwerpt, test, bouwt én managet de invoering. Over je afstuderen mag je 17 weken doen. Ben je geslaagd? Dan gaat er een wereld van baanmogelijkheden voor je open. Als je wilt, heb je al een baan voordat je je diploma op zak hebt.

Studie in beeld

Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Elif Erkan

Over impact maken

Camiel

Over bluetooth en licht

Casper Grootes

Over stroomnetten

Charlene Petz

Over de temperatuur in een ruimtevaartuig

Marvin Kleijweg

Over alles uit je studie halen

Sleep opzij

Minors

Minors geven je de kans een kijkje te nemen in een ander vakgebied, of juist om je nóg verder te specialiseren. Kies je voor dat laatste, dan heeft de opleiding Elektrotechniek 2 interessante minors voor je: de minor Embedded Systems en de Power Minor. 

Minor Embedded Systems

In de Engelstalige minor Embedded Systems leer je hoe je apparaten slim kunt maken. Je ontwerpt onderliggende besturingssystemen om iets te realiseren waar altijd behoefte aan blijft: het leven van gebruikers makkelijker en aangenamer te maken! Tijdens de 20 weken durende minor realiseer je een volledig werkend prototype van een embedded systeem. Je houdt je altijd bezig met actuele en relevante casussen: we krijgen vanuit bedrijven en de lectoraten van De HHs steeds andere minorprojecten om aan te werken. 

Power Minor

We staan aan het begin van een enorme transitie: van fossiele brandstof naar duurzame energie. Een megaklus waar veel elektrotechnische ingenieurs voor nodig zijn. Wil jij meewerken om deze taak tot een goed einde te brengen? Dan is de Power Minor je op het lijf geschreven. Tijdens deze 20 weken durende minor krijg je een zeldzaam kijkje in de keuken van energieproductie, - transport en -distributie. Behalve theorielessen en praktica is een aantal waardevolle en leerzame excursies naar verschillende bedrijven ook onderdeel van deze minor. Zo wordt de koppeling met de beroepspraktijk goed zichtbaar. Ook werk je met een groepje medestudenten aan een project waarin je een ontwerp maakt van bijvoorbeeld een onderstation of de energievoorziening van een tunnel.   

Andere minors

Om je toekomstdoel te bereiken, kan het waardevol zijn je skillset aan te vullen met kennis en vaardigheden uit andere disciplines. Daarom kun je in jaar 4 ook over de grenzen van de elektrotechniek kijken. Volg een minor van een andere opleiding, zoals een minor management en bedrijfskunde. Of kies voor een minor van een andere onderwijsinstelling in Nederland of het buitenland. De opleiding heeft contacten in de rest van Europa, Brazilië en Zuid-Afrika!

Werkvormen

Colleges (ongeveer 35% van je tijd)

Voor een goede kennisbasis volg je in de eerste jaren van je studie Elektrotechniek hoor- en werkcolleges. Van je eigen docent of van gastsprekers uit de beroepspraktijk. Zo krijg je een gastles van een specialist in windenergie, en van mensen die alles weten van elektrische aandrijvingen en datanetwerken. Hoorcolleges met meerdere klassen komen weinig voor. Veel vaker heb je lessen met een groep van 30 studenten.

Practica (ongeveer 35% van je tijd)

De theorie die je geleerd hebt tijdens de colleges en zelfstudie breng je direct in de praktijk in de practica. Dan zit je met kleinere groepen in een praktijklokaal en werk je alleen of in duo’s met de nieuwste apparatuur. De instructies zijn vakgericht en bevatten geen lange beschrijvingen. Dus ook als je dyslectisch bent, kun je alles goed volgen!

Projecten (ongeveer 30% van je tijd)

De kennis die je opdoet in de colleges en practica heb je nodig voor de projecten. Met 2 tot 6 medestudenten voer je dan opdrachten uit. Soms fictieve cases, soms echte opdrachten voor bedrijven. Vaak ontwerp, bouw en test je elektrische schakelingen. Werkt alles? En kan het misschien slimmer, goedkoper of duurzamer?

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Elektrotechniek leg je voor aan studieadviseur Michael Dirksen via e-mail c.f.m.dirksen@hhs.nl of telefoon 015 - 2606 314. Heb je vragen over de inhoud van de studie? Neem dan contact op met Ben Kuiper via dit formulier. Hij is de teamleider van de voltijdopleiding Elektrotechniek.

 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Elektrotechniek maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Dat is een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij twijfels, ziekte, een dipje, of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze studieadviseur, studentendecaan of studentenpsycholoog.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Elektrotechniek - Voltijd?