Finance & Control (voorheen bedrijfseconomie) - Deeltijd

Op de hbo-opleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) leer je de belangrijkste vaardigheden van een financieel deskundige: analyseren, rapporteren en adviseren.
Wil jij naast je werk je financiële kennis naar een hoger niveau brengen? Kies dan voor Finance & Control in deeltijd. Je volgt één keer per week college op vrijdagmiddag van 13:00 tot 18.00 uur. En je leert op de hogeschool én op je werk.

Opbouw van Finance & Control (voorheen bedrijfseconomie) - Deeltijd

Hoorcollege

210

per jaar

Zelfstudie

520

uur per jaar

Projecturen

300

uur per jaar

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

Bedrijfsadministratie, bedrijfseconomie, wiskunde, recht, Excel, marketing, Engels en Nederlands. De bachelor opleiding Finance & Control is een brede opleiding, want als bedrijfseconoom ben jij de financiële spil van een organisatie. Je leert niet alleen de cijfertjes, maar ook hoe bedrijfsprocessen lopen. Je spijkert je boekhoudkennis bij, leert deze toe te passen op je werk en schrijft een ondernemingsplan. Ook steek je communicatieve vaardigheden op door een opiniestuk te schrijven of door te presenteren.

Praktijkopdrachten

En natuurlijk leer je alles wat met bedrijfsfinanciën te maken heeft. Maak in praktijkopdrachten financiële overzichten en begrotingen en leer deze te analyseren. Stel bijvoorbeeld de verlies- en winstrekening op van het bedrijf waar je werkt en schrijf een advies over hoe kosten bespaard kunnen worden. Na het behalen van de propedeuse ontvang je het propedeutisch getuigschrift.

Lesrooster

Blok 1.1 en 1.2
1.1 Inleiding Finance & Control I
1.2 Inleiding Finance & Control II
Blok 1.3 en 1.4
1.3 Financial Accounting
1.4 Bedrijfsprocessen
Blok 1.5 en 1.6
1.5 Kwantitatieve analyse
1.6 ICT-vaardigheden
Blok 1.7 en 1.8
1.7 Interne rapportering
1.8 Bedrijfscontext
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

Het tweede jaar. Daarin verdiep je de kennis die je in het eerste jaar opdeed. De lesstof wordt specifieker en complexer. Je wordt gedegen opgeleid voor de beroepspraktijk. Ook krijg je gereedschappen om gegevens te analyseren en te interpreteren door bijvoorbeeld een financieringsplan op te stellen. Dit plan leer je in een gesprek uit te leggen en te verdedigen. Daarnaast ontdek je hoe kunt beoordelen of een onderneming op koers ligt. Bijvoorbeeld met behulp van investeringsprojecten, kostencalculaties, budgettering en budgetbewaking. Bovendien krijg je handvatten om die beoordeling om te zetten in betrouwbare adviezen aan het management.

Bedrijfsadministratie

Verder ga je de diepte in met IT en bedrijfsadministratie, zodat je handig leert omgaan met administratieve systemen. Volg vakken als administratieve organisatie en leer alles over debiteurenbeheer, crediteurenbetalingen en bijzondere boekingen.

Jaar 3

Kennis verbreden én verdiepen

In het derde jaar van de deeltijdopleiding Finance & Control verbreed en verdiep je je kennis van bedrijfseconomie. Bijvoorbeeld op het gebied van management en organisatie, zodat je met een helikopterview leert kijken naar jouw eigen organisatie. Bij het vak cost accounting leer je bijvoorbeeld niet alleen handig calculeren, maar is er ook aandacht voor de onderliggende betekenis van de cijfers. Kun je bijvoorbeeld verklaren waarom de personeelskosten het afgelopen jaar zo opvallend gestegen zijn?

Jaarrekening en strategisch management

Bij het vak externe verslaggeving leer je alles over de wetgeving rondom een jaarrekening en bij strategisch management krijg je inzicht welke rol IT kan spelen bij het realiseren van langetermijndoelen. Enkele vakken die je volgt zijn administratieve organisatie, belastingrecht, onderzoeksvaardigheden en Engels.

Jaar 4

Minors volgen, afstuderen

In het vierde jaar volg je minors. Hiermee kun je je kennis verbreden of verdiepen. Leer alles over het in kaart brengen van financiële risico’s – klein of groot – bij de minor risicomanagement. Wil je de volle verantwoordelijkheid dragen voor het financieel reilen en zeilen van een onderneming? Volg dan de minor controlling.

Afstuderen

Het laatste halfjaar van je opleiding besteed je aan het schrijven van je afstudeerscriptie. In overleg met je leidinggevende schrijf je jouw scriptie voor het bedrijf waar je werkt. Je zoekt een passend onderwerp en formuleert een probleemstelling. Vervolgens maak je een plan van aanpak en levert dat in bij de afstudeercommissie. Deze commissie beoordeelt het onderwerp, het niveau en de inhoud van het plan. Na goedkeuring krijg je een docent toegewezen als docentbegeleider en ga je aan de slag. Ben je klaar? Dan presenteer je je scriptie die je mondeling moet verdedigen. Een tweede beoordelaar en eventueel een extern deskundige zijn daarbij aanwezig. Als je deze laatste opdracht ook met succes afrondt, dan ben je afgestudeerd als bedrijfseconoom.

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzevakken waarmee je verdieping of verbreding brengt aan je studie Finance & Control. Zo’n 25% van je opleiding bestaat uit minors. Je kunt de 2 minors die de opleiding biedt, volgen: controlling en risicomanagement. Maar je kunt er ook voor kiezen om een minor te volgen bij een andere opleiding van de Haagse Hogeschool, of zelfs hierbuiten.

Werkvormen

Praktijkopdrachten

De praktijk staat bij de deeltijdopleiding Finance & Control (voorheen Bedrijfseconomie) voorop. Dat betekent dat je niet alleen de theorie leert in hoorcolleges, maar ook veel praktijkopdrachten krijgt. Want de praktijk leer je het beste door te werken. Daarom is het verplicht om tijdens de studie Finance & Control een baan te hebben, bij voorkeur in een relevante werkomgeving. Zo creëer je synergie tussen werk en studie.

Hoorcolleges

De theorie krijg je eerst klassikaal aangeleerd, waarna je de lesstof toepast met projecten en opdrachten. Zo werk je in kleine groepen samen aan bijvoorbeeld het schrijven van een ondernemingsplan. De docenten zijn allemaal werkzaam (geweest) in het vakgebied. Een actieve uitwisseling van ideeën en ervaringen tussen studenten en docenten is dan ook onderdeel van het leerproces.

Toetsen

Aan het eind van elk blok, 4 keer per jaar, volgen gemiddeld 5 schriftelijke toetsen. Ook lever je de eindopdrachten in voor vakken die met een praktijkopdracht worden afgesloten.


Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Finance & Control deeltijd (voorheen Bedrijfseconomie) leg je voor aan deeltijd coördinator Battal Karakaya via mail b.karakaya@hhs.nl of telefoon 070 – 445 8021.

Je kunt ook contact opnemen met de faculteit Business, Finance & Marketing via mail bfm@hhs.nl of telefoon +31 (0)6 - 14 32 80 94.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Studeren naast je werk is een behoorlijke opgave. Tijdens de deeltijdopleiding Finance & Control (nu nog Bedrijfseconomie) krijg je daarom begeleiding, zodat je de studie tot een goed einde kunt brengen. Een studieloopbaanbegeleider coacht je tijdens studiegesprekken. Samen kijk je naar je manier van studeren, je studieresultaten, naar wat je al beheerst en waar je nog aan moet werken. Behalve naar je professionele ontwikkeling kijken jullie ook naar je persoonlijke interesses. Wat zijn jouw talenten en wat past bij je? Voor een optimale talentontwikkeling is het immers belangrijk dat je weet wat je sterke kanten en verbeterpunten zijn. Op basis van je ontwikkeling bepaal je welke keuzes je maakt en welke kant je opgaat. Mocht je langer willen praten, over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders, dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Finance & Control (voorheen bedrijfseconomie) - Deeltijd ?

Meld je aan