HBO-Rechten - Deeltijd

Als professional met ambitie wil je doorgroeien naar een juridische functie met uitdaging. De belangen behartigen van pensioengedupeerden of een onderneming adviseren bij de oprichting van een buitenlandse vestiging. Dat kan na de deeltijdstudie HBO-Rechten. Je wordt geen advocaat, maar hbo-jurist. De juridische steun en toeverlaat voor dienstverleners, overheden, de rechterlijke macht en bijvoorbeeld verzekeraars. Scherp, integer, doelgericht, een meester met taal en altijd klantgericht. Juridische expertise doe je op in colleges, vaardigheidstrainingen en projecten, altijd op donderdag. Vanaf jaar 3 toets je je kennis en vaardigheden tijdens opdrachten op je werkplek.

Opbouw van HBO-Rechten - Deeltijd

Werkcolleges

9

uur per week

Projecten

4

van 10 weken

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan een brede basis

Als je straks als hbo-jurist aan het werk gaat, moet je juridisch breed onderlegd zijn. In jaar 1 van de bachelor HBO-Rechten verken je dan ook een hoop rechtsgebieden. Je krijgt vakken als staatsrecht, bestuursrecht, strafrecht en burgerlijk recht. Altijd in een gecombineerde werkvorm: hoorcollege én werkcollege. Het voordeel: je brengt de theorie direct in de praktijk. Zo test je in een opdracht de betrouwbaarheid van bronnen. Of zet je een overtuigende argumentatiestructuur op. Veel docenten komen uit het werkveld. Het is toch geweldig om het strafrecht uitgelegd te krijgen van een advocaat of een docent die als strafrechtadvocaat heeft gewerkt?

Werken aan je vaardigheden

Uiteraard volg je niet alleen rechtsvakken. Jaar 1 is opgedeeld in 4 blokken van 10 weken, waarin je steeds 3 vakken volgt, 1 vaardigheidstraining en 1 project. Jouw scherpe geest wordt flink uitgedaagd. Vaardigheden als analyseren, adviseren en presenteren train je vanuit je persoonlijke behoefte. Je maakt eerst een assessment om te kijken op welk niveau je functioneert. Daarna neem je deel aan de beroepsvaardighedentrainingen die voor jou leerzaam zijn. Je communicatieve én juridische skills worden op de proef gesteld in de projecten. Hoe voer je een slechtnieuwsgesprek? Hoe stel je een correcte dagvaarding op?

Lesrooster

Blok 1
Inleiding recht
Inleiding staatsrecht
Internationaal recht
Project 1
Juridische vaardigheden 1
Mentoring
Blok 2
Strafrecht 1
Bestuursrecht 1
Burgerlijk recht 1
Project 2
Juridische vaardigheden 2
Mentoring
Blok 3
Burgerlijk recht 2
Ondernemingsrecht 1
Inleiding Europees recht
Project 3
Juridische vaardigheden 3
Mentoring
Blok 4
Ondernemingsrecht 2
Burgerlijk recht 3
Bestuursrecht 2
Project 4
Professionele taalvaardigheid
Mentoring
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In jaar 2 van de duale opleiding HBO-Rechten ga je de diepte in. Je leert het brede vakgebied nog beter kennen door colleges over personen- en familierecht, mensenrechten en bijzonder bestuursrecht. De theorie gebruik je voor opdrachten en projecten, die je individueel of in groepjes van 5 à 6 studenten uitvoert. De projecten brengen de praktijk dichtbij. Zo geef je bijvoorbeeld advies aan een burgemeester over het verstrekken van een horecavergunning. Of je helpt een werkgever bij het opstellen van arbeidscontracten.

Vaardigheden uitbouwen

Van een hbo-jurist wordt veel verwacht. Hij heeft kennis van zaken, een integere beroepshouding en is competent. Twee belangrijke vaardigheden die je in jaar 2 naar eigen behoefte uitbouwt, zijn adviseren en vertegenwoordigen. Hoe vertaal je een juridische analyse naar een proces-verbaal? Welke onderhandelingstechnieken zet je in als je iemand rechtsbijstand verleent? Maar je leert ook wetswijzigingen reguleren, dossiers managen en communiceren. Bijvoorbeeld in Legal English, voor als je werkt of wilt werken bij een multinational of de douane.

Jaar 3 en 4

Werkend leren

Jaar 3 staat in het teken van werkend leren, prkatijkonderwijs en beroepsvoorbereiding. Je gaat nog steeds 1 dag per week naar de hogeschool, op donderdag. De andere 4 dagen voer je relevant werk uit in een juridische omgeving. Bijvoorbeeld bij een rechtbank, advocatenkantoor of het Openbaar Ministerie. Of bij een notariskantoor, geschillencommissie of gemeente. Samen met ons en je werkgever kijk je welke werkzaamheden passen bij de vaardigheden die je wilt ontwikkelen. Op je werk maak je opdrachten. De voortgang leg je vast in een portfolio.

Je volgt verdiepende vakken, zoals sociaal recht, strafrecht of bestuursprocesrecht. Daarnaast volg je 2 keuzevakken, waarmee je jezelf op de kaart kunt zetten als hbo-jurist. Je kiest de vakken die je ondersteunen op de werkvloer. Werk je voor een notaris? Dan volg je colleges over erfrecht. Is de politie je werkgever? Dan verdiep je je in forensisch bewijs en de rechten van slachtoffers in het strafproces.

Afstuderen

Bij HBO-Rechten schrijf je voor je afstuderen een scriptie. Je kunt literatuuronderzoek of een praktijkgericht juridisch onderzoek doen. Veel studenten voeren een afstudeeropdracht uit voor hun werkgever. Dan onderzoek je een echt, actueel juridisch probleem. Geheel zelfstandig. Want je wilt natuurlijk laten zien wat je waard bent als hbo-jurist. Voor je afstuderen krijg je 20 weken de tijd.

Uw docenten

Adriane Koppe


Danielle Dersjant


Joke Ligterink


Marjon Booij


Omur Uzak


Mark Winius


Sleep opzij

Minors

Keuzevakken

Je leerproces aansturen

Veel van de studie HBO-Rechten staat al vast, vooral in de eerste 2 jaar. Maar een deel kies je helemaal zelf: de keuzevakken. In totaal volg je 6 keuzevakken, verdeeld over jaar3 en 4. Hiermee stuur je je eigen leerproces aan. Het is de bedoeling dat de keuzevakken goed aansluiten bij de juridische sector waarin je werkt. Werk je bij de IND? Dan ligt vluchtelingenrecht voor de hand. Werk je op de juridische afdeling van een octrooibureau? Dan heb je wat aan het vak intellectueel eigendom.

Ruime keuze

Je hebt de keuze uit meerdere keuzevakken. Belastingrecht, Intellectueel Eigendom, Personenvennootschappen, Omgevingsrecht, Forensisch Bewijs … noem maar op. Naar een andere hogeschool of universiteit is ook mogelijk, zelfs in het buitenland. De opleiding HBO-Rechten zet vanaf 2017/2018 samenwerkingen op met instellingen in Turkije, België en op Curaçao. Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat je werk erop vooruitgaat. Je kennis van het vak wordt getoetst met een schriftelijk tentamen en een opdracht, zoals een brief of essay.

Werkvormen

Colleges, projecten, trainingen en online leren

Colleges

Voor een brede basis volg je veel colleges bij HBO-Rechten. Met steeds dezelfde groep van 30 à 40 studenten volg je gecombineerde hoor- en werkcolleges. Na een theoretische inleiding duik je in de wetboeken en pas je het recht toe in actuele casussen.

Projecten

Vanaf week 1 neem je met je projectgroep van 5 à 6 studenten deel aan 10-weekse projecten. Je oefent bijvoorbeeld met de afwikkeling van een echtscheiding via mediation. Je wordt begeleid, maar strategieën en antwoorden bedenk je zelf.

Trainingen

In trainingen oefen je de vaardigheden die je voor je werk nodig hebt. Denk aan analyseren, adviseren, wetswijzigingen reguleren en Legal English. Je neemt alleen deel aan de trainingen waar jij persoonlijk iets aan hebt. Op basis van een assessment bepalen we je niveau. Voldoende? Dan krijg je vrijstelling.

Online leren

Als deeltijdstudent heb je veel aan intranet en Blackboard, de digitale leeromgevingen van De Haagse Hogeschool. Hier vind je opnames van colleges, ondersteunend lesmateriaal en opdrachten.

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen, werken en studeren bij HBO-Rechten leg je voor aan deeltijdcoördinator Ellen den Hollander via e-mail a.h.denhollander@hhs.nl of telefoon 070 - 445 8393.
Je kunt ons ook volgen en of liken op Facebook en Instagram.

 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

De deeltijdopleiding HBO-Rechten doet een beroep op je zelfstandigheid: we verwachten dat je actief en zelfstandig studeert. Maar je hoeft het niet alleen te doen. Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding HBO-Rechten maak je kennis met je mentor. Dat is een docent van je opleiding. Je krijgt wekelijks mentorlessen en 2 keer per jaar voeren jullie samen een gesprek. Over je studie, je voortgang, je carrière en nog veel meer. Vanaf jaar 3 krijg je voor je juridische werkzaamheden begeleiding. Je begeleider onderhoudt contact met je werkgever en helpt je bij het opbouwen van een portfolio. In je portfolio verzamel je stukken waarmee je aantoont dat je de vaardigheden van een hbo-jurist onder de knie hebt. Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA). 

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
HBO-Rechten - Deeltijd?

Meld je aan