Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Zie jij jezelf voor de klas staan en wil je de opleiding tot leraar volgen? Kies dan voor de Pabo aan De Haagse Hogeschool. In een ontspannen omgeving maak je elkaar beter en groei je in je toekomstige functie als leerkracht.

Na de Pabo stoom jij nieuwe generaties klaar voor een snel veranderende wereld. De Pabo is persoonlijk en praktijkgericht, waarbij de stages de kern van de opleiding vormen. Wij geven je alle ruimte voor persoonlijke groei en bieden de begeleiding die bij jou past. Als leraar draag je bij aan de ontwikkeling van kinderen. Het beroep heeft een grote maatschappelijke waarde.

Bij de Pabo aan De Haagse Hogeschool sta je er nooit alleen voor. We kennen elkaar, zijn er voor elkaar en helpen elkaar, omdat samenwerking de beste weg naar zelfontplooiing is. En omdat wij geloven dat ervaren een goede manier van leren is, is de opleiding Pabo praktijkgericht. Dat betekent veel stages, leuk en leerzaam om meteen voor de klas te staan. De Pabo werkt als Opleidingsschool Zuid-West Holland samen met vijf schoolbesturen in de regio. Daarmee stellen we het leerprogramma samen en het biedt jou veel keuze in stageplaatsen. Je krijgt er bovendien een stagevergoeding. Onze docenten zijn heel toegankelijk, onze HBO Pabo is breed en divers. Iedereen is welkom, ook als je ergens niet zo goed in bent. Wij doen er alles aan om jou te leren hoe jij straks de kinderen alles kunt leren. Dankzij onze persoonlijke begeleiding en individuele coaching groei je uit tot inspirerende leraar basisonderwijs.

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Natuur en Techniek)
 • E&M (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Natuur en Techniek)
 • N&G (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Natuur en Techniek)
 • N&T (Aardrijkskunde, Geschiedenis en Biologie/Natuur en Techniek)
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Om met de bacheloropleiding Pabo Voltijd te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel en soms bepaalde verplichte vakken. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Voldoe je niet aan bovenstaande toelatingseisen? Kijk dan hieronder wat voor jou geldt.

Aanvullende toelatingseisen

Er zijn enkele aanvullende toelatingseisen voor de opleiding Pabo: 

Toelatingstoetsen 

Om toegelaten te worden tot de Pabo moet je voldoende kennis hebben van de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek.  De toelatingstoets aardrijkskunde en geschiedenis maak je alleen als je geen eindexamen havo hebt gedaan in dit vak. De toelatingstoets natuur & techniek maak je alleen als je geen eindexamen havo hebt gedaan in één van de volgende vakken: natuurkunde, biologie, natuur, leven & technologie. 
 
Vóór de start van de opleiding heb je 1 kans per toelatingstoets (dus per vak). De toetsweken zijn in de maanden juni, juli en augustus. Je kunt van alle toets momenten per vak van 1 kans gebruik maken voordat het studiejaar start. We adviseren je dringend om de toetsen vóór de startdatum van je opleiding te halen zodat je tijdens de opleiding op de vakken van de Pabo kunt concentreren. 

Haal je de toetsen, dan voldoe je aan de extra toelatingseisen en mag je met de Pabo starten. Als je de toetsen voor één of meerdere vakken niet haalt, dan mag je toch beginnen met de Pabo. Tijdens de opleiding heb je weer twee kansen per vak. Let op:  je moet de toetsen in het eerste jaar van je studie dan wel alsnog halen. 

WisCAT-rekentoets 
 
Verder moet je de rekentoets maken. Wij adviseren je om de WisCAT-rekentoets alvast te maken voordat je start op de Pabo. Heb je een voldoende? Dit resultaat blijft geldig gedurende je opleiding. Heb je het niet gehaald? Dan kun je wel starten met de Pabo en krijg je extra begeleiding. Je moet te toets halen in je eerste jaar en hebt hier 3 kansen voor. 

We bieden vier gelegenheden voordat het schooljaar start: 

 • Woensdag 12 juni 2024 om 16.00 uur (aanmelden uiterlijk 4 juni 2024) 
 • Donderdag 11 juli 2024 om 18.30 uur (aanmelden uiterlijk 3 juli 2024) 
 • Woendag 28 aug 2024 om 16.00 uur (aanmelden uiterlijk 23 augustus 2024) 

Schrijf je in voor de toets

Je kunt je via zelfstudie voorbereiden op de opdrachten uit de WisCAT-rekentoets. Wij adviseren het boek  Basisvaardigheden Rekenen voor de Pabo  ter voorbereiding. En op de website van Cito kan je de voorbeeldtoets  wiscat-pabo  maken.

Verklaring omtrent gedrag

Stagelopen is belangrijk om de Pabo succesvol af te ronden. Tijdens je stages kom je soms in aanraking met kwetsbare doelgroepen. In veel gevallen moet je dan een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aantonen. Daarmee verklaar je dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. Meer informatie over de VOG vind je op Rijksoverheid

Overige situaties

Je hebt een mbo-diploma

Pabo-arrangement
Wil jij voor de klas? Maar heb je een extra opstapje nodig? Volg dan het Pabo-arrangement in Den Haag. Dit arrangement is voor zij-instromers met minimaal een mbo-4 diploma of havisten die voor de vakken aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek een toelatingstoets Pabo moeten doen. Het arrangement duurt een half jaar en bereidt je voor op de toelatingstoetsen en een succesvol eerste jaar op de Pabo.

Je volgt op woensdagmiddag lessen die je voorbereiden op de toelatingstoetsen aardrijkskunde, geschiedenis en/of natuur & techniek. Je kiest zelf welke vaklessen je volgt. Het programma is 1,5 uur tot 1 dagdeel per week en duurt 14 weken. De examens zijn de landelijke toelatingstoetsen Pabo. Haal je de toetsen, dan kun je in augustus beginnen met het eerste jaar van de Pabo.

VAVO-Haaglanden voert het Pabo-arrangement uit (Theresiastraat 8, 2593 AN Den Haag). Je kunt de lessen uitbreiden met bijvoorbeeld Wiscat-training of lessen op de Pabo. Voor onderwijsassistenten (die onder een Haags schoolbestuur werken) zijn de kosten 50 euro per vak. De Wiscat-training kost 150 euro. Vragen kun je mailen naar paboarrangement@rocmondriaan.nl. Wil je je meteen aanmelden? Dat kan hier. Daarna volgt een (telefonisch) intakegesprek. Wil je eerst weten of het basisonderwijs iets voor je is? Loop dan een snuffelstage op een basisschool.

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Heb je geen toelatingsdiploma en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, doe dan het Toelatingsonderzoek 21+. Slaag je voor deze digitale capaciteitentoets, dan kun je starten met je studie.

Je hebt een buitenlands of internationaal diploma

De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlands of internationaal diploma’s. Toelating is mogelijk, mits dit diploma toelating biedt tot het hbo en je de Nederlandse taal aantoonbaar voldoende beheerst.

Je wilt overstappen naar De Haagse

Zit je nu op een (technische) universiteit of een andere hogeschool en wil je overstappen naar De Haagse, dan geldt een aparte regeling. Overstappen is het hele jaar mogelijk. Voor meer informatie en vragen gebruik je dit formulier.

Veelgestelde vragen over de opleiding

Mag ik zelf een stageschool kiezen? 

Het Praktijkbureau van de Pabo plaatst je op een basisschool. Dit is een school van één van de besturen waarmee er een  overeenkomst is afgesloten. Wij hebben een overeenkomst met 5 besturen: 

 • DHS - De Haagse Scholen, openbaar onderwijs in Den Haag; 
 • Lucas Onderwijs - bijzonder onderwijs in Den Haag; 
 • OPOZ - openbaar primair onderwijs in Zoetermeer; 
 • Librijn - openbaar onderwijs in Rijswijk en Delft; 
 • West Openbaar Onderwijs. 

Het uitgangspunt voor je plaatsing is je postcode, hoewel er geen garanties gegeven kunnen worden. Misschien heeft een school bij jou in de buurt geen plek meer voor een stagiaire. Je hoeft dus niet zelf op zoek te gaan naar een stageplek. Dat regelen wij voor jou. 
 

Op welke dag ga ik stage lopen? 

In het eerste jaar loop je iedere donderdag stage en om de 5 weken loop je een hele week stage. Op deze manier ervaar je vanaf jaar 1 hoe een stage verloopt en maak je diverse activiteiten mee. Bovendien geeft deze week je veel mogelijkheden om te oefenen met lesgeven. Vanaf het derde jaar ga je twee dagen per week stage lopen en in het vierde jaar bouw je het nog meer op en werk je toe naar een LIO (leraar in opleiding)-stage, waarin jij  een aantal weken de verantwoordelijkheid hebt over een klas. 
 

Hoe zit het met de toelatingstoetsen? 

Afhankelijk van je vooropleiding kunnen toelatingstoetsen verplicht zijn. Kijk hiervoor op www.goedvoorbereidnaardepabo.nl 
 

Hoe zit het met de rekentoets? 

In het eerste jaar van de Pabo moet je de rekentoets met een voldoende afsluiten. Je hebt hiervoor 3 gelegenheden. Voor de zomer heb je de mogelijkheid om de rekentoets te maken. Dit is een extra gelegenheid, waarbij je ook na de zomer recht hebt op 3 gelegenheden. We adviseren je dringend om al je toetsen voor de zomervakantie te maken. De ervaring leert dat studenten die al een voldoende hebben gehaald voor de toetsen veel succesvoller studeren. 

Het is verstandig om je goed voor te bereiden op de toetsen en niet ‘even te komen kijken wat zo’n toets precies inhoudt’. Je kunt je voorbereiden met de volgende literatuur: 

Rekentoets 

Is er bijles voor taal en rekenen? 

Tijdens het eerste halfjaar van je studie bieden we je lessen en ondersteuning aan om jou te helpen je goed op de toetsen voor te bereiden. 

Uitspraken over je toelating

Alleen de afdeling Centrale Studenten Inschrijving doet uitspraken over je toelating op basis van de officiële regels. Uitzonderingen worden niet gemaakt. Aan mededelingen van anderen en informatie op deze website over de toelating kun je geen rechten ontlenen.

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Ons onderwijs
Omgeving en visie
Stagevergoeding
Afstuderen
Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten en toetsen

Als leraar in spe merk je dat lessen beter zijn als je ze interessant aanbiedt. Tijdens de opleiding Pabo ondervind je door de variatie aan werkvormen hoe je in je eigen klas aan de slag kunt. Denk hierbij aan werkcolleges, praktijkopdrachten en excursies. Ga op zoek naar de juiste combinatie van eigen vaardigheid en didactiek. Je krijgt activerende lessen en wordt uitgedaagd uit om je grenzen op te zoeken. Stilzitten is er op de Pabo niet bij. Je wordt gestimuleerd om kinderen te helpen om zelf kennis te vergaren. Bijvoorbeeld door ze te leren vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zo ontwikkel je je eigen onderzoekende houding en die bij kinderen.

Tijdens je opleiding Pabo wordt op verschillende momenten en op verschillende manieren getoetst. Zo worden thema’s meestal afgesloten met een opdracht/verslag, terwijl ‘kennisvakken’ zoals Nederlands, rekenen en geschiedenis meestal schriftelijke (veelal digitale) toetsen zijn. Voor de verschillende stages schrijf je een portfolio. Daarnaast komt er ook iemand bij je in de stageklas kijken ter beoordeling, dit wordt afgesloten met een assessment.

Minoren

Je studie samenstellen

De lerarenopleiding Pabo biedt verschillende minors aan. Tijdens deze minoren doe je ook onderzoek. Liever een keuzevak volgen bij een andere opleiding? Ook dat kan. 

Educating Children in Urban Environment

Volgens onderzoek van Unicef zijn Nederlandse kinderen het gelukkigst vergeleken met kinderen uit andere landen. Tijdens deze minor ga je zelf op onderzoek uit om te ervaren of kinderen in Nederland inderdaad zo gelukkig zijn. Je leert dat welzijn niet alleen bepaald wordt door onderwijs, maar ook door levensstijl en sociale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan ongezond ontbijten of een scheiding van ouders. Je vergelijkt en onderzoekt de beste methodes door de exclusieve British School en openbare basisscholen te bezoeken. Een gastdocent uit Zweden vertelt meer over kinderrechten. Jouw onderzoek leidt tot inzichten hoe het welzijn van kinderen hun geluk bepaalt.

Interne Cultuur Coördinator

Wil jij tijdens je minor opgeleid worden tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs? Deze minor biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

De cultuurcoördinator (icc’er) op de basisschool is een spin in het web voor goed cultuuronderwijs. Je bent de verbindende schakel tussen de school en de culturele omgeving en je coördineert de culturele activiteiten op school. De aankomend cultuurcoördinator is iemand die zich via de minor Interne Cultuur Coördinator heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs. Je sluit deze minor af met een landelijk ICC-certificaat van het LKCA (het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Seksualiteit en diversiteit

Een gezond seksleven is een bron van welzijn en geluk. Seksuele gezondheid is een bijzonder relevant thema voor het hoger beroepsonderwijs. Met goede seksuele vorming en hulpverlening kunnen veel meer mensen genieten van een fijn seksueel leven. Er is een sterk verband tussen erkenning van seksuele rechten en geluk en welzijn van de volwassen bevolking en scholieren, zoals blijkt uit publicaties SCP en HBSC.

Het uitgangspunt van deze minor is sekspositief. In hoorcolleges wordt er door deskundigen kennis aangeboden over seksuele gezondheid, seksuele ontwikkeling, seksuele vorming, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, seksualiteit & cultuur & religie, sekscounseling, effectieve discriminatiebestrijding, seksueel grensoverschrijdend gedrag en de geschiedenis van seksualiteit. In trainingen en tijdens projecten bij opdrachtgevers in de regio leer je deze inzichten toepassen in de praktijk.

Vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs

Wil jij je bevoegdheid halen om als leerkracht bewegingsonderwijs les te geven aan de groepen 3 t/m 8. De volledige leergang bestaat uit 3 blokken. Op De Haagse Hogeschool bieden we de eerste 2 blokken aan. Tijdens de minor leer je complete bewegingsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren.

De minor omvat 32 bijeenkomsten waarbij aandacht wordt besteed aan de didactiek en methodiek van bewegingsonderwijs. Je leert onder andere bewegingsactiviteiten selecteren die aansluiten bij het gemiddelde niveau van de groep en organiseren & instructies geven zodat kinderen veilig aan de slag kunnen. Je bouwt een ruim bewegingsrepertoire op met onderwijskundige aspecten, denk hierbij aan interactie, spanningsboog, moeilijkheidsgraad en bijvoorbeeld het leereffect.

Na je studie

Wat kun je later worden?

 • Leerkracht basisonderwijs (openbaar en bijzonder onderwijs)

 • Leerkracht speciaal onderwijs

 • Schooldirecteur

 • Educatief medewerker in een museum

 • Onderwijskundig medewerker in de volwasseneneducatie

 • Zelfstandig coach voor nieuwe leerkrachten

Doorstuderen

Heb je na de PABO nog geen genoeg van al dat studeren? Wil je je na de hbo PABO bijvoorbeeld specialiseren in coaching? Dan kun je je aanmelden voor een post-hbo-opleiding: Individuele Coaching, Organisatiecoaching of Teamcoaching. Voor een master op het gebied van speciaal onderwijs kun je onder meer terecht bij het Seminarium voor Orthopedagogiek. Daarnaast sluit de PABO goed aan op een universitaire studie Pedagogische Wetenschappen of Onderwijskunde. Je kunt ook een lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs gaan volgen.

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Pabo maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (slb’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. De SLB’er leidt ook de bijeenkomsten in groepsverband: het kernteam. In dit team zitten studenten van alle leerjaren, een docent (tevens slb’er) en een schoolopleider vanuit het basisonderwijs. Daar wordt gesproken over je studievoortgang, stage-ervaringen en leerpunten.  

Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je dat altijd bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Verder ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Opleiding tot leraar Basisonderwijs
 • Naam internationaal: Education in Primary Schools (age 4 - 12)
 • Opleidingscode (Isat): 34808
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld.

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de decaan. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de  Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar PABO/HALO

PABO/HALO

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4,5 jaar
Na deze combinatieopleiding ben je breed inzetbaar als leraar basisonderwijs én leraar eerstegraad lichamelijke opvoeding.
Ga naar Pedagogiek Studenten lezen een boek voor kinderen

Pedagogiek

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
Je leert hoe je kinderen, jongeren, ouders en andere opvoeders begeleidt, adviseert en ondersteunt bij de opvoeding.
Ga naar Social Work Man speelt gitaar en vrouw zingt

Social Work

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
In deze opleiding leer je hoe je mensen helpt om zichzélf te helpen. Bijvoorbeeld bij de reclassering of in het onderwijs.