Minor Strafrechtjurist in de Praktijk

IMG_0119II

Op 6 november 2020 vond in de Haagse Hogeschool het rollenspel Moot Court Strafrecht plaats in het kader van de minor Strafrechtsjurist in de praktijk. Studenten werden hierbij volop in de gelegenheid gesteld om te laten zien wat ze in de afgelopen jaren aan competenties in de studie HBO-Rechten hebben verworven en ontwikkeld.

Geen makkelijke opdracht, want valt in de twitter, het nieuws, de app of welk medium dan ook het woord strafzaak, dan heeft iedereen hier wel een mening over. Strafrecht geniet veelal een warme publieke belangstelling, maar vormt ook bijna altijd aanleiding tot controverse. Het gaat om pijnlijke vragen met vaak even pijnlijke antwoorden.

Rechtenstudenten leren hiermee omgaan. De vorming met name in de minor is gericht op het zoekproces naar antwoorden ten behoeve van alle betrokkenen in een strafzaak. Analyseren, het geven van advies in begrijpelijke taal voor de leek en het nemen van belangrijke beslissingen staan hierbij op de voorgrond. Alles bij elkaar genomen vormt dit allerminst een gemakkelijke opgave, met name als alles in een presentatie in één keer moet worden neergezet.

Uit het oordeel van een panel bestaande uit juristen als rechter en advocaat bleek echter dat onze studenten zeker tegen deze opgave waren opgewassen. Sommige studenten bleken in hun rol zelfs in staat om uit te stijgen boven de verwachtingen van het panel. Men was veelal onder de indruk van de theoretische bagage. Nog indrukwekkender vond men de wijze waarop de rollen soms werden neergezet. Vaak was dat zo authentiek dat het optreden moeilijk te onderscheiden was van wat men in de dagelijkse praktijk meestal ziet.

In de beoordeling werd dan ook geen enkele student als onvoldoende gekwalificeerd. De uitschieters naar boven bevestigen dit beeld. Dit terwijl iedere student werd beoordeeld naar normen die in de praktijk gelden voor professionals.

Voor de opleiding HBO-Rechten vormt alles een bevestiging dat de inspanningen van student en docent in de afgelopen jaren en in deze minor een meer dan vruchtbare uitwerking kunnen hebben.