Open collegereeks Liberal Arts

Colleges die je blik verruimen

Dit voorjaar verzorgt The Lighthouse een open collegereeks Liberal Arts. Docent Simon Burgers neemt je op aansprekende en interactieve wijze mee langs een breed scala aan onderwerpen. Onderwerpen die veelal geen deel uitmaken van het reguliere curriculum van onze opleidingen of die net op een wat andere manier worden benaderd. Onderwerpen zijn: mens en recht, psychologie, filosofie, beeldende kunst, muziek, film en materie en kosmos.

Meld je aan!

Colleges en weekplanning

De collegereeks loopt van 5 februari t/m 25 maart 2024 en de colleges zijn steeds op maandag van 15.30 – 17.15 uur in de Speakers’ Corner.

Mens en recht · Maandag 5 februari 2024
Wetgeving van Hammoerabi, de Magna Charta, de Rule of Law, Montesquieu en de scheiding der machten, Beccaria en de strijd voor een eerlijk proces, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Lees meer

Psychologie · Maandag 12 februari 2024
Experiment van Milgram, Stanford Prison Experiment, gelukspsychologie. Lees meer

Filosofie · Maandag 26 februari 2024
(1) Onsterfelijk worden zal vermoedelijk binnenkort technisch mogelijk worden, wat zijn de consequenties hiervan? (2) Hoever moeten dierenrechten gaan? Lees meer

Beeldende kunst · Maandag 4 maart 2024
Klassieke oudheid, de uitvinding van het perspectief, Hollandse meesters, romantiek, impressionisme & expressionisme, eigentijdse kunst, architectuur. Lees meer

Muziek · Maandag 11 maart 2024
Eenstemmigheid, Bach, Mozart, romantiek, moderne muziek. Lees meer

Film · Maandag 18 maart 2024
De stomme film, ‘Pantserkruiser Potemkin’ en communistische propaganda, ‘Triumph des Willens’ en fascistische propaganda, Hollywood, niet-westerse speelfilms. Lees meer

Materie en kosmos · Maandag 25 maart 2024
Einstein en relativiteit, neutronensterren, onze positie in ruimte en tijd. Lees meer

Praktische informatie

De collegereeks is toegankelijk voor alle studenten en medewerkers. Je kunt deelnemen aan de hele reeks of een of meerdere losse colleges volgen. Studenten kunnen aan deze reeks deelnemen als keuzemodule en hier studiepunten mee halen. Docenten kunnen de reeks inzetten voor hun deskundigheidsbevordering.

Studenten: tentaminering en studiepunten
Deelnemende studenten kunnen de module afsluiten met een schriftelijk individueel tentamen. De tentamenstof bestaat uit een reader met artikelen, plus een aantal film- en geluidsfragmenten. De hele module van zeven colleges + tentamen is goed voor 3 ECTS. In overleg met de docent kan een selectie worden gemaakt die overeenkomt met 1 of 2 ECTS.

Docenten: uren 'deskundigheidsbevordering'
Deelnemende docenten kunnen in overleg met hun leidinggevende bepalen of zij twintig uren van hun 'deskundigheidsbevordering' mogen spenderen aan het volgen van de module.

Aanmelden
Studenten die deelnemen aan deze reeks voor de studiepunten melden zich aan via Osiris. Studenten en medewerkers die de reeks of een individueel college willen volgen, kunnen zich op deze pagina aanmelden.

Meld je aan!

Docent
De docent van de module is drs. Simon Burgers. Voor meer informatie kun je contact met hem opnemen.