Van Vivaldi tot Einstein

Dit college is onderdeel van de open collegereeks Liberal Arts bij The Lighthouse. Docent Simon Burgers neemt je op aansprekende en interactieve wijze mee langs een breed scala aan onderwerpen. Onderwerpen die veelal geen deel uitmaken van het reguliere curriculum van onze opleidingen of die net op een wat andere manier worden benaderd. Onderwerpen zijn: mens en recht, psychologie, filosofie, beeldende kunst, muziek, film en materie en kosmos.  

Meer informatie & aanmelden

Mens en Recht

In dit college komen zeven mijlpalen aan de orde uit de geschiedenis van het recht.

 • Wetgeving onder koning Hammoerabi (1750 v. Chr.)
  Onder deze Babylonische koning werd voor het eerst een groot aantal wetten vastgelegd.
 • Magna Charta (1215)
  Dit document legt voor het eerst gedetailleerd vastgelegd op welke wijze de macht van de koning beperkt wordt.
 • Plakkaat van Verlatinghe (1581)
  Dit pamflet formuleert op verfrissend moderne wijze de relatie tussen God en een koning alsook tussen een koning en diens onderdanen.
 • Montesquieu en de Trias Politica (1748)
  De Franse filosoof Montesquieu pleitte voor een scheiding van drie machten: de wetgevende macht, de uitvoerende macht, de rechtsprekende macht.
 • ‘Over misdaden en straffen’ van Cesare Beccaria (1764)
  Dit boek van Cesare Beccaria bevat een hartstochtelijk, maar tegelijkertijd rationeel pleidooi tegen het martelen tijdens het verhoor van verdachten.
 • Verklaring van de rechten van de mens en van de burger (1789)
  De allereerste mensenrechtenverklaring, vlak na de Franse revolutie vastgesteld, heeft nog niets aan actualiteit ingeboet.
 • Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)
  Deze verklaring van de Verenigde Naties is wereldwijd het belangrijkste richtsnoer bij het naleven van mensenrechten.

We bespreken een aantal concrete passages uit deze documenten. In een open gedachtewisseling zullen we onze eigen standpunten erover verkennen. Daarnaast maken we een uitstapje naar de ideeën van de Verlichting en de muziek van Mozart.

Dit is een evenement van The Lighthouse

The Lighthouse biedt een programma vol interessante activiteiten over actuele vraagstukken en wereldwijde issues.

Ontdek meer
The Lighthouse - Ilja Leonard Pfeijffer