Van Vivaldi tot Einstein

Dit college is onderdeel van de open collegereeks Liberal Arts bij The Lighthouse. Docent Simon Burgers neemt je op aansprekende en interactieve wijze mee langs een breed scala aan onderwerpen. Onderwerpen die veelal geen deel uitmaken van het reguliere curriculum van onze opleidingen of die net op een wat andere manier worden benaderd. Onderwerpen zijn: mens en recht, psychologie, filosofie, beeldende kunst, muziek, film en materie en kosmos.  

Meer informatie & aanmelden

Filosofie

Filosofie is een denkrichting die zich al duizenden jaren bezighoudt met fundamentele vraagstukken, zoals 'heeft het leven zin?', 'bestaat er een God en zo ja, wat zijn de consequenties daarvan voor ons?', 'wat is goed en wat is kwaad?', 'wat is rechtvaardigheid?', 'wat is wetenschap?', 'kunnen we ooit iets zeker weten?', 'bestaat de vrije wil?'.

In dit college behandelen we twee eigentijdse filosofische problemen. Als eerste komt het onderwerp ‘onsterfelijkheid’ aan bod. Misschien is het binnen afzienbare tijd technisch mogelijk om eeuwig te leven. Welke vragen roept dit op?

Daarna komen de rechten van het dier aan de orde. Zou een dier recht hebben op… rechten? Wat zijn daar de consequenties van? Dit onderwerp krijgt wereldwijd een steeds grotere rol in het filosofisch-juridisch debat.

In een open gesprek zullen we bespreken wat onze eigen positie is ten aanzien van deze onderwerpen en – vooral - welke aannames daaraan ten grondslag liggen.

Dit is een evenement van The Lighthouse

The Lighthouse biedt een programma vol interessante activiteiten over actuele vraagstukken en wereldwijde issues.

Ontdek meer
The Lighthouse - Ilja Leonard Pfeijffer