Het lectorenplatform Sport & Bewegen is in 2016 opgericht. De kern van het platform wordt gevormd door lectoren van de acht sporthogescholen die Nederland kent; samen het Hogescholen Sport Overleg (HSO). Het platform wordt ondersteund door Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Missie

De missie van het lectorenplatform is de impact van praktijkgericht sport- en beweegonderzoek vergroten op de maatschappij en het hbo-onderwijs. Hiermee wil het platform zorgen dat mensen meer gaan sporten en bewegen.

Thema’s

Het lectorenplatform richt zich op vier thema’s die zijn afgeleid uit een uitgebreide inventarisatie onder sport- en beweegprofessionals, bestuurders, beleidsmakers en opleiders. Dit is in 2021 vastgelegd in een praktijkgerichte kennis- en innovatieagenda voor sport en bewegen.

De vier thema’s zijn:

 • Nederland in beweging.
 • Vaardig in sport en bewegen.
 • De meervoudige waarde van sport en bewegen.
 • Technologie als vloek en als zegen bij sport en bewegen.

Doelen 

Het lectorenplatform Sport & Bewegen werkt aan haar centrale missie door zich op de volgende doelen te focussen, namelijk het:

 • versterken van de positie van praktijkgericht sport- en beweegonderzoek in Nederland; 
 • versterken van de inhoudelijke samenwerking o.a. door het schrijven van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen; 
 • vergroten van de maatschappelijke impact door kennisdeling en implementatie van de onderzoeksresultaten in het werkveld en het hbo sport- en bewegingsonderwijs;
 • versterken van de internationale positie en de samenwerking met het buitenland.

Dit kan worden samengevat in de vier woorden: positioneren, programmeren, valoriseren en internationaliseren. 

Duur

Dit project loopt van 2023 tot en met 2026.

Meer informatie

Lectorenplatform Sport & Bewegen heeft ook een eigen website waar meer informatie te vinden is.

Lectoraten 

Vanuit De Haagse Hogeschool zijn er drie lectoraten betrokken bij dit project: Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport, Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving en Impact of Sport.

Team

 • Lector Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving: Sanne de Vries 
 • Lector Technologie voor Inclusief Bewegen en Sport: Monique Berger 
 • Lector Impact of Sports: Koen Breedveld 
 • Senior onderzoeker Annemarie de Witte 

Samenwerking

Voor dit project werkt De Haagse Hogeschool samen met:

Financiering

SIA RAAK

Contact

Annemarie de Witte (a.m.h.dewitte@hhs.nl

Sanne de Vries (s.i.devries@hhs.nl