Accountancy - Voltijd

Kies je voor Accountancy? Dan houd je van puzzelen. Je leert de betekenis van jaarcijfers kennen en dat triggert je: hoe analytisch, integer en zelfstandig ben je eigenlijk? Laat je het belang van het bedrijf én dat van de maatschappij meewegen in je oordeel? Je leert de broodnodige theorie bij vakken als bedrijfsadministratie, controleleer of externe verslaglegging. En je doet veel praktijkervaring op. Zo verdiep je je in de laatste IT-mogelijkheden, ontwikkel je een kritische blik dankzij (gast)docenten die over het vak vertellen en volg je praktijklessen op locatie: bij accountantskantoren, ministeries en andere organisaties. Waar beter dan in wereldstad Den Haag proef je je toekomstige carrière als accountant?

Opbouw van Accountancy - Voltijd

Hoorcollege

1

uur per week

Werkcollege

14

uur per week

Projecten

9

uur per week

Zelfstudie

16

uur per week

Studiepunten

60

per jaar


Jaar 1

Bouwen aan een gedegen basis

Tijdens het eerste jaar van de studie Accountancy krijg je les in 2 semesters die zijn opgedeeld in 2 blokken van 10 weken. In werkcolleges leer je hoe je een bedrijfsadministratie voert en wat externe verslaggeving betekent. Ook werk je in een practicum aan je presentatievaardigheden, zodat je goed voor de dag komt bij toekomstige klanten. En je volgt de module beroepsoriëntatie waarin je inzoomt op ethische en maatschappelijke aspecten van je toekomstige vak

Praktijkgericht onderwijs

In elk semester werk je aan een project waarin je een bedrijfsprobleem uit de praktijk oplost. Een schoenendoos vol bonnetjes tover je om tot een jaarrekening. Of je inventariseert de risico’s binnen een bedrijf en geeft een passend advies. Al in de eerste week bezoek je een accountantskantoor om te zien waar je later aan de slag kunt. Ook doe je met je medestudenten mee met een businessgame. Het doel? Een fictieve onderneming starten en zelf ervaren hoe het is om een bedrijf te voeren.

Doelen halen

Tijdens het eerste jaar moet je minimaal 50 studiepunten halen om door te mogen met de opleiding Accountancy. Ook moet je het vak financiële wiskunde hebben gehaald en de module Beroepsoriëntatie afsluiten met een voldoende.

Lesrooster

Semester AB
Advies Ondernemingsplan
Bedrijfsadministratie
Presentatietechnieken
Financieel management
Excel
Wiskunde
Management en organisatie
Engels
Project Schoenendoos
Businessgame
Managementsamenvatting
Nederlandse taalvaardigheid
Semester CD
Bedrijfsadministratie
Cost Accounting
Access
Statistiek
Vergadertechnieken
Onderzoeksvaardigheden
Nederlands
Procesadministratie
Recht
Adviesrapport
Beroepsoriëntatie en governance
Externe verslaggeving

Jaar 2

Kennis verdiepen

Het tweede jaar: de opleiding Accountancy gaat de diepte in. Je krijgt een vak als gegevensmodellen & controle, waarin je leert hoe bedrijven betrouwbare financiële informatie kunnen opleveren en welke rol IT of databases daarbij spelen. In het vak interne verslaglegging beoordeel je of de (financiële) bedrijfsvoering van organisaties onder controle is. De externe verslaggeving van bedrijven komt natuurlijk ook aan bod. Hoe verantwoord je het financiële reilen en zeilen van een organisatie naar de buitenwereld? Hoe ziet een jaarrekening eruit en aan welke wettelijke regels moet zo’n jaarrekening voldoen?

Praktijkgericht onderwijs

Tijdens jaar 2 staat praktijkgericht onderwijs opnieuw centraal. In het practicum van de module Controleleer leer je omgaan met ethische, praktijkgerichte dilemma’s die je als accountant tegenkomt en debatteer je met elkaar. Ondersteunende vakken helpen je om te bepalen welke methoden je kunt gebruiken om een financiële controle uit te voeren, of hoe je in goed Engels een rapport opstelt. Daarnaast werk je samen in projecten op de hogeschool, krijg je les van gastdocenten en pas je theorie toe op locatie. Bijvoorbeeld tijdens praktijkleren, als je 6 weken lang les volgt bij organisaties, rollenspellen doet en de ‘zeg-wat-je-ziet-casus’ krijgt. Bovendien help je de inwoners van Den Haag met hun aangifte inkomstenbelasting tijdens HUBA (Hulp Bij Aangifte) . Ook leuk: het terugkerende thema toezichtcultuur, of governance. Dat thema bestudeer je tijdens de internationale week in jaar 2. In een online learning met studenten uit het buitenland.Jaar 3

Praktijkervaring opdoen

In het derde jaar van Accountancy loop je in het voorjaar praktijkstage, 16 weken lang. Bijvoorbeeld bij de big four in de accountancywereld, of de top 10 daaronder. Je draait mee tijdens het controleproces van een echte jaarrekening. Of je duikt de samenstelpraktijk in en maakt een jaarrekening voor echte klanten. Liever meekijken bij een kleiner accountantskantoor? Dat mag natuurlijk. Veel studenten aan de opleiding Accountancy kiezen in hun stageperiode ook voor de Rijksoverheid. Dan neem je een kijkje bij de accountantsorganisatie van een ministerie of ga je werken bij een instantie die verstrekte subsidies controleert. Bij alle soorten stages komen de vakken die je hebt gevolgd, goed van pas. Net als de IT-skills die je hebt opgedaan. Databases of programma’s als Excel, Exact of Twinfield: daar draai jij je hand niet meer voor om.

Ook in het derde jaar los je samen met je medestudenten tijdens projecten echte bedrijfsproblemen op. Kruip in de huid van een accountant en bespreek je bevindingen met het management van de onderneming. Ook volg je de professioneel kritische instellingscursus, die onderdeel is van je stage. Je leert daarbij discussiëren over dilemma’s uit de beroepspraktijk.

Jaar 4

Minor volgen, afstuderen

Je vierde en laatste jaar aan de opleiding Accountancy. De belangrijkste vakken diep je helemaal uit: administratieve organisatie, externe verslaggeving en controleleer. Daarnaast besteden we veel aandacht aan ethiek, een van de speerpunten van de opleiding. Ook in jaar 4 komt dit onderwerp weer aan de orde, zodat het straks op de werkvloer in je genen zit. Ook heb je in het vierde jaar ruimte voor een minor. Bijvoorbeeld over public management, waarin je leert over het accountantsvak in de publieke sector. Of je specialiseert je al in de richting van registeraccountant (RA) of accountant-administratieconsultant (AA), zodat je klaar bent voor een vervolgstudie aan de universiteit of bij een post-hbo-opleiding.

Maar … eerst nog even je hbo-diploma halen. Je maakt een landelijk examen dat bij alle Accountancy-opleidingen wordt afgenomen. Dit is dé ultieme toets om te zien of je als accountant over voldoende theoretische kennis beschikt. Pas als je deze haalt, start je met je afstudeeronderzoek bij bijvoorbeeld een accountantskantoor, overheidsinstelling of onderneming. Je onderzoekt een concreet bedrijfsprobleem en geeft daar advies over. Denk aan een risicoanalyse, of een onderzoek naar een jaarrekening. Daarover schrijf je een scriptie: het sluitstuk van je opleiding.

Uw docenten

Marius Zomer


Hanneke van Rhijn


Raadj Baldewsing


Tahany Jindeel


Jan Hendrik van der Kooij


Vikaash Koeldiep


Arnold Westgeest


Jacco Dane


Sleep opzij

Ervaringen buiten de collegezaal

Door mijn werk snap ik de theorie beter

Diordy Vols

Over zijn werk op een accountantskantoor

Diordy Vols

Over praktijkleren en je stage regelen

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Een minor bestaat uit één of meer keuzevakken waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je kiest ze zelf, of in overleg met je studieloopbaanadviseur. Tijdens je opleiding Accountancy volg je een keuzevak in het tweede en derde jaar en kies je één minor in het vierde jaar voor 15 studiepunten. Veel studenten kiezen voor de minor public management. Je leert daarin meer over het accountantsvak in de publieke sector: organisaties zonder winstoogmerk. Onderzoek de financiële situatie van een klein ziekenhuis, bestudeer de externe verslaglegging van hogescholen of neem extreem hoge inkomens in die publieke sector onder de loep.

Na de opleiding ben je bachelor in accountancy en kun je in de volle breedte van de accountancypraktijk worden ingezet. Wil je de arbeidsmarkt bestormen én doorleren? Kies dan een minor in de richting van registeraccountant (RA)


Werkvormen

Colleges, vaardigheden en projecten

In je eerste twee jaar volg je veel colleges. En dan vooral werkcolleges, waarin je kunt overleggen en vragen kunt stellen. Je krijgt les van docenten van De Haagse of van gastsprekers uit de accountancypraktijk. De groep waarmee je college hebt, telt maximaal 30 studenten. Vaardigheden als presenteren, rapporteren en communiceren oefen je in practica. Dan zit je met een klas bij elkaar en krijgt iedereen een actieve rol.

Alles wat je leert, pas je toe tijdens projecten. Soms doe je die alleen, maar meestal werk je samen. Je bereidt je voor op de praktijk tijdens projecten en bedrijfsbezoeken. Ook besteden we veel aandacht aan ethiek: een kritische, nieuwsgierige professionele houding vormt de basis van iedere goede assistent-accountant. Na een vak maak je een toets. Sommige modules kennen tussentijdse toetsmomenten zodat je alvast delen van de stof eigen maakt en feedback krijgt over hoe je ervoor staat. Gemiddeld heb je in elke periode 4 schriftelijke tentamens. Daarmee oefen je ook voor het landelijk examen dat je in het vierde jaar maakt.

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren stel je via bfm@hhs.nl. Je kunt ook bellen naar 070 – 445 79 58.

Contact met een student

Stel je vragen aan één van onze studenten!

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. De opleiding Accountancy is een intensieve studie. Daarom is individuele aandacht belangrijk. Vanaf het eerste jaar voer je gesprekken met je studieloopbaanbegeleider. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt je begeleider het hele jaar door vragen stellen, bijvoorbeeld over je studieplanning, je stages, of je carrière. Samen bespreek je je studieresultaten, waar je interesses liggen en of de opleiding Accountancy nog steeds bij je past. Ook handig: je wordt gematcht met een tweedejaars student. Hij of zij neemt je op sleeptouw en maakt je wegwijs binnen de opleiding. Tweedejaarsstudenten ontwikkelen zo hun coachingskills en helpen jou naar betere studieresultaten.
Heb je extra hulp nodig, of loop je tegen een probleem aan? Ga dan langs bij de studentendecaan. Je kunt hier aankloppen voor advies bij studiemoeilijkheden, persoonlijke problemen, (financiële) ondersteuning of andere bijzondere omstandigheden.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Accountancy - Voltijd?

Meld je aan