Pedagogiek - Voltijd

Tijdens de opleiding Pedagogiek voltijd maak je kennis met verschillende thema’s en doelgroepen binnen de samenleving. Opvoeden staat centraal. Net als kinderen, jongeren, hun ouders en (beroeps)opvoeders. Hoe kun je er samen voor zorgen dat de opvoeding zo goed mogelijk verloopt? Wat doe je als kinderen of jongeren vastlopen in hun ontwikkeling? Wat voor adviezen geef je? Hoe, op basis waarvan en aan wie?

Samen leggen we een stevige theoretische basis. Deze theorie breng je dan ook direct in de praktijk. Je gaat namelijk vanaf het eerste jaar al op stage. Hierdoor ontdek je snel welke doelgroep en richting het beste bij je past. Je traint jezelf in het gesprekken voeren met kinderen, jongeren en (mede)opvoeders, maar ook leer je een kind of jongere te observeren. En je denkt na over je persoonlijke ontwikkeling. Je verkent je grenzen: een stage of minor in het buitenland behoort tot de mogelijkheden. Je ontwikkelt jezelf aan De Haagse Hogeschool als wereldburger: je wilt de maatschappij veranderen, verbeteren en daarbij rekening houden met verschillende culturen en gewoonten.

Opbouw van Pedagogiek - Voltijd

Colleges

14

uur

Projecten

2

uur per week

Zelfstudie

20

uur

Studiepunten

60

van de 60


Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van de opleiding Pedagogiek maak je uitgebreid kennis met het brede werkveld. Pedagogen hebben veel verschillende rollen, bijvoorbeeld medewerker in de jeugdhulp, gezinsbegeleider, leidinggevende van een kinderopvang of coördinator binnen het onderwijs. De basiskennis die je voor die rollen nodig hebt, doe je op aan de hand van 4 thema’s: (ge)zin in opvoeden, opvoeden buiten het gezin, specifiek opvoeden en opvoeden in het onderwijs. 

Je leest boeken, artikelen en je krijgt de nodige theorie aangereikt in hoorcolleges. Die kennis pas je toe tijdens beroepsvoorbeelden in werkcolleges. De werkgroepen zijn klein, waardoor je de ruimte hebt om te discussiëren met je medestudenten. Je oefent vaardigheden als presenteren, samenwerken en reflecteren. Ook werk je aan het einde van elk blok met een groep medestudenten aan een beroepsproduct, rechtstreeks uit de praktijk. 

Vanaf de tweede periode in jaar 1 loop je al 1 dag per week stage bij een pedagogische instelling. En daar sluiten die beroepsproducten op aan: hoe stel je bijvoorbeeld een observatieplan op en wat voor materialen kun jij ontwikkelen om ouders te ondersteunen met hun opvoedvragen. Ook is er in het eerste jaar een vrije studiepunt beschikbaar die je (in overleg met je studieloopbaanbegeleider) inzet voor je persoonlijke en/of beroepsontwikkeling.

Om te zorgen dat jij het beste uit jezelf haalt, krijg je bij de start van je studie een studieloopbaanbegeleider toegewezen. Dit is ook jouw vertrouwenspersoon. Bij de opleiding Pedagogiek staan we dichtbij de student: we helpen je, stimuleren je en zijn er voor je als je dat nodig hebt. 

Lesrooster

Blok 1 - Opvoeding in perspectief
Pedagogiek/Filosofie
Training Gespreksvaardigheden
Integraal product: Eigen opvoeding in perspectief
Voorbereiding stage
SLB
Blok 2 - Diversiteit in opvoeding
Pedagogiek/Sociologie
Training Schrijven
Integraal product: Omgaan met diversiteit
Stage
SLB
Vrije keuzeruimte
Blok 3 - Ontwikkeling van het kind
Pedagogiek/Psychologie
Training Spel
Integraal product: Ontwerpen van muzisch-agogisch materiaal
Stage
SLB
Vrije keuzeruimte
Blok 4 - Opvoedingsvragen
Pedagogiek/Psychologie
Training Beroepshouding en ethische reflectie
Integraal product: Ontwikkelen van voorlichtingsmateriaal
Stage
SLB + IBM
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van HBO Pedagogiek duik je de diepte in. Tijdens het eerste halfjaar volg je vakken binnen twee thema’s: ‘Als opvoeden niet vanzelf gaat’ en ‘Kinderen eerst’. Je leert risico’s in kaart te brengen en je handelingsplan daarop aan te passen. Ook leef je jezelf in verschillende organisaties in: hoe functioneert een pedagoog bijvoorbeeld bij bureau Halt?

Je schaaft je gespreksvaardigheden bij in trainingen en leert hoe je een gesprek voert met de ouders of andere (beroeps)opvoeders, bijvoorbeeld over hoe je een puber benadert die pest. In jaar 2 kies je een richting. Wat wil je? Aan de slag als pedagoog in de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang of in het onderwijs? Of kies je juist voor een richting als pedagoog in de preventie, voorlichting en opvoedingsondersteuning?

Ook volg je het vak Democratische Besluitvorming. Daarin leer je hoe je het eens wordt zonder dat dit resulteert in ruzie. Je kiest daarnaast zelf een training, om bijvoorbeeld je spel- of managementvaardigheden bij te spijkeren. En je loopt 1 dag in de week stage, net als in het eerste jaar (maar nu meteen vanaf periode 1).

Jaar 3

Twee minors en stage

In het eerste semester van het derde jaar van HBO Pedagogiek kies je 1 of 2 minoren van in totaal 30 studiepunten. De keuze voor deze minoren is vrij (binnen de kaders). Kies bijvoorbeeld voor ‘Coaching of Adviseren bij Organisatieverbetering’. Ga de internationale kant op met een minor als ‘Cultural and diversity perspectives at work and home’ of ‘Global perspectives on childrearing and family support’. Of kies voor een minor buiten de Haagse; Spelontwikkeling in Utrecht is een veel gekozen minor. De grens over? Studeren in het buitenland kan ook in je eerste semester. Denk aan een minor in Kopenhagen of studeren aan de University of Aruba. We helpen je graag op weg.

Tijdens het tweede semester van de opleiding Pedagogiek loop je 3 dagen per week stage. Dat kan bij diverse soorten instellingen zoals ziekenhuizen, scholen, jeugdbescherming, maar ook bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Ook deze stage kun je in het buitenland doen. Dit kan op allerlei geschikte plekken over de hele wereld, denk aan Spanje, België, Suriname, Amerika, Curaçao, Aruba, Sint Maarten of Bonaire. Hier helpen we je ook graag mee. Daarnaast volg je 4 leerarrangementen. Twee daarvan zijn verplicht: ‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ en ‘Seksualiteit, intimiteit en hulpverlening’. Ook kies je zelf 2 keuzevakken, bijvoorbeeld ‘Begeleiding van het ernstig zieke kind’ of ‘Preventie en veerkracht’, waarin je meer verdieping vindt in het gekozen onderwerp. Niet alleen loopt de studieloopbaanbegeleiding door, je krijgt er dit jaar ook opleidingssupervisie bij. Tijdens die bijeenkomsten bespreek je situaties waar je in de praktijk tegenaan loopt. Handige ervaring als je na je diploma als zelfstandig pedagoog aan de slag gaat.

Jaar 4

Afstuderen

In het vierde jaar ben je bijna niet meer op De Haagse Hogeschool te vinden. Je hebt af en toe een terugkomdag of supervisie. Je start met je afstudeerstage en je zet je ontwikkeling naar startbekwaam pedagoog door. Het laatste jaar van de opleiding Pedagogiek bestaat uit drie ‘proeven van startbekwaamheid’:

Proeve-1: Afstudeerstage

De eerste proeve is de afstudeerstage waarbinnen je aantoont dat je in de beroepspraktijk de 8 beroepstaken beheerst en handelt als een startbekwaam pedagoog. Daarnaast is deze stage ook de context waarbinnen je laat zien over onderzoekend vermogen te beschikken (proeve-2) en biedt deze stage je de gelegenheid om je te profileren als professional (proeve-3). Je stage in jaar-4 kan een voortzetting zijn van de verdiepingsstage uit het derde jaar of je kiest er bewust voor om op een andere plaats stage te lopen.

Proeve-2: onderzoekend vermogen

Proeve-2 is gericht op het onderzoekend vermogen. Binnen jouw stage verdiep je je in een beroepsvraagstuk, ga je op onderzoek uit om te komen tot antwoorden en werk je aan verbetering van de praktijk binnen je eigen stage. Omdat het pedagogisch werkveld een grote diversiteit kent en elke vraagstuk vraagt om een eigen oplossing staat het ‘eindproduct’ niet vast. Dit kan o.a. bestaan uit het pedagogisch handelen, een goed uitgewerkt advies, een ontwerp voor een trainingsprogramma of bijvoorbeeld een voorlichtingsfolder. Wij spreken hierbij over beroepsproducten. Voor elk beroepsproduct geldt dat bij de realisatie ervan aantoonbaar onderzoekend vermogen wordt ingezet.

Proeve-3: professionele vorming

De derde proeve is gericht op jou als pedagogisch professional. In de afsluitende toets, het IBM (integraal beoordelingsmoment), sta je in een presentatie stil bij de vraag: “doe ik het goede?”. Dat doe je door je afwegingen niet alleen te toetsen aan jouw visie, theorie en de beroepsstandaarden maar uiteraard ook aan de opvattingen van de cliënt, de organisatie waarvoor je werkzaam bent en de maatschappij. Niet de uitkomst van jouw keuzes, maar de wijze waarop je op die keuzes reflecteert en verantwoordt, zijn onderwerp van gesprek tijdens het IBM. Goed gegaan? Dan heb jij je diploma op zak, net als een flinke hoeveelheid praktijkervaring.

Jouw docenten

Jan van der Zwan

Docent Pedagogiek


Simon Oostra

Docent Pedagogiek


Zozo El-Akabawy

Docent Pedagogiek


Ilse Naalden

Docent Pedagogiek


Erik Maas

Docent Pedagogiek


Sleep opzij

Studie in beeld

Minors

Je studie samenstellen

Het programma van HBO Pedagogiek kun je voor een deel zelf invullen via minoren. Je kiest zelf welke minor het beste bij je past, zodat je je verder kunt specialiseren in je vakgebied. Vind je het lastig om een keuze te maken? Jouw studieloopbaanbegeleider helpt je daar graag bij. En bijna alles is mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan een minor over Kinderrechten, Social Work online of een minor Intercultureel Vakmanschap. En wil je je grenzen opzoeken? Volg dan een minor aan een andere hogeschool of universiteit. Of in het buitenland. We helpen je graag op weg.

Werkvormen

Colleges, trainingen, beroepsproducten en zelfstudie

Vooral in het eerste jaar van HBO Pedagogiek krijg je veel hoorcolleges. De colleges worden gegeven door je eigen docenten of door gastsprekers uit het beroepenveld. Je krijgt hierdoor een stevige theoretische basis. De relatie tussen de theorie en de praktijk is sterk, wat je tijdens de opleiding leert, verwerk je direct in de praktijk. Bijvoorbeeld in integrale werkcolleges, waarin je individueel of met je medestudenten aan een concreet product werkt. Je gaat in op casussen en voorbeelden en leert zo de stof steeds beter te begrijpen. Bovendien loop je vanaf jaar 1 stage, dus de praktijk leer je direct kennen. Hierdoor word je optimaal voorbereid op de beroepspraktijk, zodat jij een gewilde professional wordt. 

Pedagogische vaardigheden ontwikkel je tijdens trainingen. Ook ga je bijvoorbeeld aan de slag met het voeren van gesprekken, samenwerken of je observeert gefilmde praktijksituaties.
Samenwerken oefen je ook in projecten waarin je werkt aan zogeheten beroepsproducten. Je gaat dan op zoek naar antwoorden of oplossingen voor vragen waar pedagogen uit het werkveld ook mee te maken hebben.

Zelfstudie is net als samenwerken een belangrijk onderdeel bij de voltijdopleiding HBO Pedagogiek. Zo’n 20 uur per week werk je zelfstandig aan opdrachten. Je studeert, bereidt colleges voor en blokt voor tentamens of vaardigheidstoetsen.

Contact met de opleiding

Je kunt al je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij Pedagogiek via dit contactformulier aan ons stellen.
Je kunt ons ook vinden op Facebook. Ook kun je in de besloten Facebook groep allerlei interessante posts lezen over de opleiding en je kunt er natuurlijk je vragen stellen en toekomstige eerstejaars ontmoeten. Bovendien zijn wij actief op Instagram,  waar we je sfeerbeelden geven van de opleiding aan De Haagse Hogeschool. Kortom, verschillende manieren om meer over de opleiding te weten te komen!

Contact met een student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider aan wie je vragen kunt stellen over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Die begeleiding houd je tijdens je hele opleiding Pedagogiek. Je hebt groepsbijeenkomsten en voert individuele gesprekken. Vanaf de tweede helft van het derde jaar tot aan je diploma begeleidt je vaste studieloopbaanbegeleider je bij stages en je afstudeeropdracht. Die begeleider is tegelijkertijd je supervisor. Tijdens supervisiebijeenkomsten bespreek je praktijksituaties die je op stage tegenkomt. Zo ontwikkel je je professionele beroepshouding.

Zou je langer willen praten? Bijvoorbeeld over een (studie)dipje, twijfels, een vervelende ziekte of iets anders? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Pedagogiek - Voltijd?