Pedagogiek - Voltijd

Tijdens de voltijdopleiding Pedagogiek maak je kennis met verschillende doelgroepen in de samenleving. Denk aan kinderen, jongeren, ouders en (beroeps)opvoeders. Opvoeden staat centraal. Hoe zorg je samen dat de opvoeding goed verloopt? Wat doe je als kinderen vastlopen in hun ontwikkeling? Welke adviezen geef je? Hoe, wanneer en aan wie? Je krijgt flink wat theorie voorgeschoteld en brengt die direct in de praktijk. Vanaf het eerste jaar al loop je stage. Je traint vaardigheden als presenteren en gesprekstechnieken en werkt aan je persoonlijke ontwikkeling. Aan De Haagse Hogeschool verken je je grenzen en groei je uit tot wereldburger: je wilt de maatschappij verbeteren en rekening houden met verschillende culturen en gewoonten. Een stage of minor in het buitenland is ook zeker mogelijk. Goed om te weten: de studie Pedagogiek scoort in de regio het beste op ‘voorbereiding op je loopbaan.’ Je kunt straks dus zelfverzekerd en zelfstandig aan de slag als pedagoog.

Opbouw van Pedagogiek - Voltijd

Colleges

14

uur

Projecten

2

uur per week

Zelfstudie

20

uur

Studiepunten

50

van de 60

Jaar 1

Bouwen aan je basiskennis

In het eerste jaar van de studie Pedagogiek maak je uitgebreid kennis met het brede werkveld. Pedagogen hebben veel verschillende rollen, bijvoorbeeld medewerker in de jeugdhulp, gezinsbegeleider, leidinggevende van een kinderopvang of straatcoach. De basiskennis die je voor die rollen nodig hebt, doe je op aan de hand van 4 thema’s: (ge)zin in opvoeden, opvoeden buiten het gezin, specifiek opvoeden en opvoeden in het onderwijs.

Je leest boeken, artikelen en krijgt de nodige theorie aangereikt in hoorcolleges. Die kennis pas je toe tijdens beroepsvoorbeelden in werkcolleges. De werkgroepen zijn klein, waardoor je lekker kunt discussiëren met je medestudenten. Je oefent vaardigheden als presenteren of samenwerken en denkt na over je persoonlijke ontwikkeling. Ook werk je aan het einde van elk blok met een groepje aan een beroepsproduct, rechtstreeks uit de praktijk.

Vanaf het tweede blok in jaar 1 loop je 1 dag per week stage bij een pedagogische instelling. En daar sluiten die beroepsproducten op aan: hoe stel je bijvoorbeeld een handelingsplan op voor een hulpvraag van een kind op jouw stage? Ook is er in het eerste jaar een vrij studiepunt beschikbaar die je inzet voor je persoonlijke en/of beroepsontwikkeling. Overleg wel altijd even met je studieloopbaanbegeleider.


Lesrooster

Blok 1
(Ge)zin in opvoeden
Opvoedingsondersteuning
Psychologie
Sociologie
Beroepsproduct: themakoffer voor ouder en kind – adviezen voor eenvoudige hulpvragen
Beroepsproduct: schriftelijke opvoedingsondersteuning
Vaardigheidstraining: samenwerken
Vaardigheidstraining: schrijven en rapporteren
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 2
Opvoeden buiten het gezin
Pedagogiek
Ontwikkelingspsychologie
Onderwijskunde
Sociologie
Stage
Beroepsproduct: beleidsplan kinderopvang met pedagogische visie
Vaardigheidstraining: reflecteren
Vaardigheidstraining: communicatieve vaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 3
Specifiek opvoeden
Orthopedagogiek
Onderwijskunde
Filosofie
Ontwikkelingspsychologie
Stage
Beroepsproduct: handelingsplan voor een hulpvraag van een kind op jouw stage
Vaardigheidstraining: gespreksvaardigheden
Vaardigheidstraining: observeren
Studieloopbaanbegeleiding
Blok 4
Opvoeden in het onderwijs
Pedagogiek en diversiteit
Onderwijskunde
Ontwikkelingspsychologie
Filosofie
Sociologie
Beroepsproduct: pedagogisch advies voor het onderwijs
Vaardigheidstraining: spelvaardigheden
Vaardigheidstraining: presentatievaardigheden
Studieloopbaanbegeleiding
Sleep opzij

Jaar 2

Kennis verdiepen

In het tweede jaar van de voltijdopleiding Pedagogiek duik je de diepte in. Het eerste halfjaar volg je vakken binnen 2 thema’s: als opvoeden niet vanzelf gaat en kinderen eerst! Je leert risico’s in kaart brengen en past je handelingsplan daarop aan. Ook leef je je in verschillende organisaties in: hoe functioneert een pedagoog bijvoorbeeld bij bureau Halt!?

Je schaaft je gespreksvaardigheden bij in trainingen en leert hoe je een gesprek voert met de ouders of andere (beroeps)opvoeders, bijvoorbeeld over hoe je een puber benadert die pest. In jaar 2 kies je een richting. Wat wil je? Aan de slag als pedagoog in de jeugdhulp, de gehandicaptenzorg, de kinderopvang of het onderwijs? Of ligt je hart meer bij preventie, voorlichting en opvoedingsondersteuning?

Verder volg je het vak democratische besluitvorming. Daarin leer je hoe je het eens wordt zonder dat dit resulteert in ruzie. Ook kies je zelf een training, om bijvoorbeeld je spel- of managementvaardigheden bij te spijkeren. En je loopt het hele tweede jaar door 1 dag in de week stage.

Jaar 3

Twee minors en stage

In de eerste helft van het derde jaar Pedagogiek kies je 1 of 2 minors van in totaal 30 studiepunten. De keuze is aan jou. Kies bijvoorbeeld een minor van De Haagse: Coaching of Adviseren bij Organisatieverbetering. Ga de internationale kant op met een minor als The many Faces of Globalization. Of kies een minor buiten De Haagse, zoals Spelontwikkeling aan Hogeschool Utrecht. De grens over? Ook dat kan, we helpen je graag op weg.

In de tweede helft loop je 3 dagen per week stage. Dat kan bij diverse soorten instellingen, zoals ziekenhuizen, scholen en instanties voor jeugdbescherming, maar ook bij kinderdagverblijven en of locaties voor buitenschoolse opvang. Daarnaast volg je 4 leerarrangementen. Twee daarvan zijn verplicht: ‘Visie op opvoeden’ en ‘De pedagoog als manager, coach en innovator’. Voorbeelden van keuzearrangementen zijn ‘Online Hulpverlening’ en ‘Jeugdbescherming: ingrijpen ja of nee?’. De studieloopbaanbegeleiding loopt dit jaar door én je krijgt er opleidingssupervisie bij. Je bespreekt situaties waar je in de praktijk tegenaan loopt. Handig voor als je straks als zelfstandig pedagoog aan de slag gaat.

Jaar 4

Afstuderen

In het vierde jaar ben je bijna niet meer op De Haagse te vinden. Je hebt af en toe een terugkomdag of supervisie. Je start met je afstudeerstage. Die stage past bij de afstudeerrichting die je in het tweede jaar hebt gekozen, bijvoorbeeld jeugdhulp, onderwijs of preventie, voorlichting en opvoedingsondersteuning.

Ook werk je aan je profileringsproject: je zet zelfstandig een onderzoek op over een pedagogische kwestie in de beroepspraktijk waar jij stage loopt. Je doet aanbevelingen en beantwoordt vragen als: hoe speel je als leerkracht in op problemen die leerlingen met ADHD ervaren? Hoe is het gesteld met de sociale weerbaarheid in de cyberwereld? Hoe geef je seksuele voorlichting aan jongeren met een licht verstandelijke handicap?

Aan het einde van je laatste jaar is er nog één belangrijk beoordelingsmoment. Je levert een dossier in met opdrachten die jij hebt uitgevoerd. Die opdrachten licht je toe in een verdiepend gesprek met je docenten. Goed gegaan? Dan heb jij je diploma Pedagogiek op zak, net als een flinke hoeveelheid praktijkervaring.

Studie in beeld

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzemodules waarmee je je opleiding een persoonlijk tintje geeft. Je selecteert ze zelf of in overleg met je studieloopbaanbegeleider. Bijna alles kan. Denk aan de Engelstalige minor Human Rights & Social Work of de minor Intercultureel Vakmanschap. Een heel andere richting op kan natuurlijk ook. Wat dacht je van een minor over China, marketing of coaching? En wil je je grenzen opzoeken? Volg dan een minor aan een andere hogeschool, of in het buitenland. We helpen je graag op weg.

 

Werkvormen

Colleges, trainingen, beroepsproducten en zelfstudie

Vooral in het eerste jaar krijg je veel hoorcolleges, van je eigen docenten of van gastsprekers uit het beroepenveld. De theorie verwerk je direct in de praktijk. Bijvoorbeeld in integrale werkcolleges, waarin je individueel of met 4 andere studenten aan concreet product werkt. Je gaat in op casussen en voorbeelden en neemt de stof zo snel tot je. Bovendien loop je vanaf jaar 1 al stage.

Pedagogische vaardigheden ontwikkel je tijdens trainingen met pakweg 15 studenten. Je traint jezelf bijvoorbeeld in gesprekken voeren, samenwerken of gefilmde praktijksituaties observeren. Samenwerken oefen je bij de beroepsproducten. Je gaat dan op zoek naar antwoorden of oplossingen voor vragen van pedagogen uit het werkveld.

Zelfstudie is net als samenwerken een belangrijk onderdeel van de voltijdopleiding Pedagogiek. Zo’n 20 uur per week werk je zelfstandig aan opdrachten. Je studeert, bereidt colleges voor en blokt voor tentamens of vaardigheidstoetsen.


Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de opleiding Pedagogiek stel je aan docent Jan van der Zwan via j.m.vanderzwan@hhs.nl. Je kunt ons ook vinden op Facebook. Regelmatig delen we in een besloten groep leuke en interessante info over de opleiding, de vakken en studeren in Den Haag.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Pedagogiek maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider. Je kunt hem of haar het hele jaar door vragen stellen, bijvoorbeeld over je studievoortgang of carrièrekeuze. Je hebt groepsbijeenkomsten en voert individuele gesprekken. Vanaf de tweede helft van het derde jaar krijg je ook begeleiding bij je stages en afstudeeropdracht. Je vaste begeleider hiervoor is tegelijkertijd je supervisor. Tijdens supervisiebijeenkomsten bespreek je praktijksituaties die je op je stage tegenkomt. Zo ontwikkel je een professionele beroepshouding. Heb je extra hulp nodig? Bijvoorbeeld bij twijfels of ziekte? Dan ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon, decaan of in het loopbaancentrum.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (ECTS) behalen. Daarnaast stellen sommige opleidingen extra eisen om je door te laten naar het tweede studiejaar. Bijvoorbeeld een bepaald vak dat je behaald moet hebben en dat meetelt binnen de 50-puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief bindend studieadvies (BSA).  

Behaal je minder dan 50 studiepunten en voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd.

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort bijzondere omstandigheden zich voordoen, dit meteen doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Pedagogiek - Voltijd?

Meld je aan