Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Making things matter. Dát is waar Social Work over gaat. Bijdragen aan de kwaliteit van leven door mensen te ondersteunen in het dagelijks leven. Zet je bijvoorbeeld in als jongerenwerker, ambulant begeleider of pedagogisch medewerker. Zie jij jezelf al stralen als sociaal werker? Kies dan voor onze opleiding Social Work en maak positieve impact op het leven van anderen! 

Je leert zowel in de praktijk als op school alles over het bevorderen van sociale samenhang, inclusiviteit en participatie van burgers. Zo ga je bijvoorbeeld aan de slag met de begeleiding van een gezin en het samenbrengen en ondersteunen van wijkbewoners. En krijg je de juiste handvatten om armoede, sociale ongelijkheden en uitsluiting aan te pakken. In het derde jaar kies je voor het uitstroomprofiel (Jeugd, Zorg of Welzijn en Samenleving) dat het beste bij jou past. 

Wil je meer weten? Bekijk onze opleidingspresentaties van onze studenten en docenten. Die geven je écht een indruk hoe het zal zijn als je Social Work bij ons komt studeren!

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

 

Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)

Om je opleiding Social Work succesvol te kunnen afronden, moet je onder andere stagelopen. Omdat je tijdens het stagelopen in aanraking kunt komen met kwetsbare doelgroepen, moet je in veel gevallen een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) kunnen aantonen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie. In dit geval dus je stage. Wees je er dus van bewust dat als je de opleiding Social Work wil gaan volgen, je een VOG moet kunnen aantonen bij je toekomstige stageplek. Wil je meer informatie over de VOG? Kijk dan verder op de website van de Rijksoverheid.

Overige situaties

Met alle mbo-4-diploma’s ben je welkom. Goed aansluitende opleidingen zijn: Sociaal Pedagogisch Werk, Sociaal Juridisch Medewerker, Maatschappelijke Zorg, Sociaal Werk(er), Pedagogisch Medewerker Jeugd, Persoonlijk begeleider Specifieke doelgroepen en Gehandicaptenzorg, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal Cultureel Werker en Sociaal Dienstverlener (van voor 2001). Zowel de bol- als de bbl-varianten geven een goede aansluiting.

Je hebt een diploma oude stijl

Heb je een havo-diploma behaald vóór 2009 of een vwo-diploma behaald vóór 2010. Dan wordt je diploma individueel beoordeeld op toelaatbaarheid. Heb je vragen hierover? Neem dan contact op met de Centrale Studenten Inschrijvingen (CSI) via het contactformulier.

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent. Bijvoorbeeld omdat je geen toelatinggevende vooropleiding hebt, of je geen examen hebt gedaan in een verplicht vak. Kijk hier welke mogelijkheden er zijn om toch te starten aan De Haagse.

21+-toelatingsonderzoek

Heb je geen diploma dat toelating biedt en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, dan kun je alsnog worden toegelaten als je slaagt voor het Toelatingsonderzoek 21+. Het Toelatingsonderzoek 21+ vindt in de periode januari t/m juli/augustus op verschillende momenten plaats op De Haagse Hogeschool. Het onderzoek bestaat uit het afleggen van een digitale capaciteitentoets.

Je hebt een buitenlands of internationaal diploma

Met een buitenlands of internationaal diploma kun je toegelaten worden, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je een bewijs hebt van voldoende beheersing van de Nederlandse taal. Alle buitenlandse en internationale diploma’s worden door De Haagse Hogeschool gewaardeerd.

Je wilt overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Bekijk dan samen met een docent van de opleiding of en wanneer je het best kunt instromen. Voor sommige modules van de flexibele opleiding Social Work krijg je wellicht vrijstelling. Neem voor meer informatie contact op.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling CSI kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Een indruk van de opleiding

Door zowel studenten en docenten. Zij vertellen je in de filmpjes meer over onze opleiding.

Studie in cijfers

1

project per blok (in jaar 1)

60

studiepunten per jaar

265

uur zelfstudie per blok

40

uur studiebelasting per week

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Het onderwijs binnen de opleiding Social Work is een mix van hoorcolleges, werkcolleges, trainingen en leren in de praktijk (stage). De lessen starten vaak met een casus: een onderwerp uit de actuele praktijk. Ook halen we de praktijk naar school door middel van gastcolleges. Zo kan er bijvoorbeeld een wethouder langs komen om te vertellen hoe het zit met de zorg in gemeenten. Uit eerste hand hoor je dan hoe de gemeente de zorg heeft aangepakt, nadat gemeenten die extra taken kregen.  
 
Tijdens de werkcolleges ga je aan de slag met verschillende onderwerpen en leer je de theorie daarop echt toe te passen. Je onderzoekt bijvoorbeeld waarom ex-verslaafden zo vaak weer gaan gebruiken en deelt deze kennis met je groepsgenoten. Of je gaat kijken naar de mogelijkheden tot en voorwaarden voor veranderingen binnen een wijk en ook hier deel je de kennis met je groepsgenoten. Hierbij staan thema's als ongelijkheid, bouwen aan relaties en op zoek naar steun van buitenaf centraal. Op deze manier pas je de theorie toe en leer je van elkaar. 
 
Een mooi voorbeeld van een van onze werkvormen is de jaarlijkse Dag van de Dialoog. Op deze beroepsgeoriënteerde studiedag over open dialogen leren tweedejaarsstudenten Social Work van De Haagse Hogeschool en de Hogeschool Antwerpen empathisch luisteren in een internationale setting. Studenten gaan hiervoor in groepen uiteen voor een gesprek over kwetsbaarheid en veerkracht met ervaringsdeskundigen en gastsprekers uit het werkveld. Denk bijvoorbeeld aan iemand met een dwarslaesie of iemand die met dakloosheid in aanraking is gekomen. Hierna gaan de studenten deze gesprekken omzetten in creatieve interventies rondom het besproken thema, zoals een gedicht of toneelstukje. 
 
Tijdens je gehele studie volg je onderzoeksvaardigheden (HBO Skills). Je leert de basisvaardigheden die je nodig hebt om te studeren, waarbij het gericht is op het schrijven van teksten en verslagen, correcte bronvermelding, gebruik van de bibliotheek, het lezen, begrijpen en verwerken van wetenschappelijke teksten en het ontwikkelen van onderzoekende vaardigheden en houding. Gespreksvaardigheden en het inzetten van creatieve middelen, zoals drama, leer je tijdens trainingen in kleine groepen. Van je docent krijg je gerichte feedback, zodat jij je kunt verbeteren. Bij de projecten leer je op een methodische manier problemen oplossen, activiteiten ontwikkelen, samenwerken én improviseren.  
 
Je leert dus op verschillende manieren en brengt de theorie direct in de praktijk binnen onze opleiding!

Hulp bij je studie

Aan het begin van je opleiding Social Work maak je kennis met je studiecoach. Dit is een docent die jou gedurende je opleiding begeleidt bij je studievoortgang, je studiekeuzes en je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Samen met je studiecoach maak je een studieplan waarin al jouw ambities en wensen staan. Jij hebt de regie over je studie. Door regelmatig om de tafel te zitten met je studiecoach krijg je steeds meer inzicht in je mogelijkheden en kansen op de arbeidsmarkt. Natuurlijk kun je bij je studiecoach ook terecht voor vragen, persoonlijke omstandigheden en voor bijvoorbeeld het aanvragen van extra taallessen. 

Een inhoudelijk voorproefje

Social Work verrijkt de lesstof met kennisclips. Een kennisclip is een korte video waarin een stuk stof is uitgelegd of een handeling wordt voorgedaan. Je kunt dit voorafgaand aan de les of in je eigen tijd kijken.

Na je studie

Wat kun je later worden?

 • Persoonlijk begeleider

 • Ambulant begeleider

 • Sociaal-psychiatrisch medewerker

 • Wijkparticipatiemedewerker

 • Jongerenwerker

 • Opbouwwerker

 • WMO-consulent

 • Schuldhulpverleners

 • Programmacoördinator AZC

 • Coördinator weekendschool krachtwijken

 

 • Projectbegeleider community art

 • Leerplichtambtenaar

 • Teamleider vluchtelingenwerk

 • Trajectbegeleiders Blijf-van-mijn-lijf-huis

 • Casemanager huiselijk geweld

 • Werkbegeleider dagbesteding

 • Inburgeringsconsulent

 • Casemanager sociale wijkteams

 • Raadsonderzoeker kinderbescherming

 • (Pedagogisch) Medewerker justitiële jeugdinrichtingen

Doorstuderen

Heb je je bachelordiploma op zak en bevalt het studentenleven je wel? Dan kun je nog verder studeren na Social Work. Je kunt een hbo-master volgen aan De Haagse Hogeschool Pro of een andere hogeschool. Denk aan Bedrijfsmaatschappelijk werk, Coaching: Individuele en Teamcoaching of Creatieve therapie. Of je gaat naar een universiteit en volgt opleidingen als Culturele antropologie, Psychologie, Sociologie of Criminologie. Of Kunst- en cultuurwetenschappen, Pedagogiek, Bestuurskunde en Recht. Zo kun je nog veel kanten op. 

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je opleiding Social Work maak je kennis met je studiecoach. Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt over je studie, je stages, je carrière en nog veel meer. Ook volg je lessen hbo-vaardigheden, waarin je leert studeren. Deze lessen vinden afwisselend klassikaal, in kleine groepen of individueel plaats. Ook bij alle projecten krijg je begeleiding. Is er meer aan de hand? Dan is extra hulp beschikbaar bij De Haagse en kun je terecht bij een vertrouwenspersoon of een psycholoog.

Studievereniging Communitas
Van medestudenten leren, inspiratie opdoen en je studie succes doorlopen? Dat kan bij Communitas, de studievereniging van Social Work. We organiseren ook geregeld borrels, zeiltrips en excursies naar het buitenland. Ook zijn we er voor boekenruil en het delen van samenvattingen om elkaar te ondersteunen bij de studie. Bekijk ook eens Instagram-pagina @sv.communitas. Ben je enthousiast geworden? Schrijf je in!

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):

 • Officiële opleidingsnaam: Social Work
 • Naam internationaal: Social Work
 • Opleidingscode (Isat): 34116
 • Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen zullen op het getuigschrift worden vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de onderwijs- en examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar Social Work Twee studenten aan tafel

Social Work

 • Bachelor
 • deeltijd
 • 4 jaar
In jouw werk wil je het beste in mensen én jezelf naar boven halen. Bij Social Work leer je mensen zichzélf te helpen.
Ga naar Social Work Vrouw staat buiten

Social Work

 • Bachelor
 • duaal
 • 4 jaar
Je werkt in een sociaal wijkteam, de reclassering of het onderwijs en wilt leren hoe je mensen helpt om zichzélf te helpen.
Ga naar Sociaal Werk Vrouw loopt van de trap

Sociaal Werk

 • Associate degree
 • deeltijd
 • 2 jaar
Wil jij je als zorgprofessional verder ontwikkelen en mensen écht helpen? Dan is deze deeltijd Ad-opleiding iets voor jou.