Onderzoek over succesfactoren voor het delen van cybersecurity informatie

De Haagse Hogeschool heeft voor het NCSC een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de omstandigheden waarin mensen cybersecurity informatie willen delen met concullega’s in een keten- of samenwerkingsverband.

Voorblad rapport cyber security mkb

Cybersecurity risico’s beperken zich meestal niet tot een individuele organisatie. Er zijn altijd afhankelijkheden van leveranciers en samenwerkingspartners waardoor risico’s gedeelde risico’s worden. Het uitvoeren van een risicoanalyse binnen een keten van organisaties is gecompliceerd en verloopt vaak moeizaam omdat het vraagt om een bereidheid tot het delen van gevoelige informatie.

Het doel van dit beschrijvend onderzoek was om patronen te destilleren uit succesvolle aanpakken van organisaties en (een deel van) diens ketenpartners waar het delen van risico-informatie met succes is ingericht en welke factoren hebben bijgedragen aan dat succes.

Klik hier om het rapport "Verkenning best practices cyber security informatiedeling" te lezen. 

De resultaten van het onderzoek vind u hier.