Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Stedelijke ontwikkeling en besturing van de stad in de 21ste eeuw
Over het kenniscentrum

De wereld verstedelijkt snel en steden staan voor grote uitdagingen. Hoe gaat de stad om met diversiteit en ongelijkheid? Worden sociale mobiliteit, veiligheid, participatiekansen en voldoende huisvesting gerealiseerd? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken. Dit past bij de transities waar de stad voor staat.

Het gaat om uitdagingen waar een veelheid aan partijen – overheden, marktpartijen, maatschappelijk middenveld, burgers – alleen gezamenlijk uit kunnen komen. Partijen in de stad hebben vaak verschillende waarden en belangen en het tot stand brengen van goede samenwerking is complex. Het kenniscentrum GUTs ontwikkelt en onderzoekt nieuwe effectieve vormen van samenwerken.

Het uitgangspunt hierbij is dat stedelijke partners eigenaar zijn van hun eigen veranderproces. Het  kenniscentrum stelt zich ten dienste van partijen om hen in de breedst mogelijke zin te ondersteunen met kennis. Met actiegericht onderzoek dragen we bij aan het vormgeven van sociale inclusiviteit in de stad. We werken bijvoorbeeld in leernetwerken en stadslabs, waarin burgers, studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren, sociale professionals en/of ondernemers samenwerken aan het realiseren van een inclusieve stad. 

Onze expertiseterreinen zijn de sociale vraagstukken in de Haagse regio, nieuwe vormen van governance en technologie. We hebben veel ervaring met effectieve vormen van cocreatie. Specifiek hebben onderzoekers van GUTs brede kennis en ervaring op thema’s als jeugdhulp, digitale transities, huisvesting, onderwijs, participatie, publieke dialoog en ‘citizen science’.


Jaarverslag 2019 (pdf)

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Actueel

Blogs

Bekijk alle blogs

Podcast

11-01-2021: Vanaf vandaag is de eerste aflevering te beluisteren van Studio Corona; dé podcast over de impact van het coronavirus op onze maatschappij. In deze eerste aflevering spreken we over de impact van de coronacrisis op jongeren. Podcasthost Ruud Schapenk gaat in gesprek met verschillende jongeren op De Haagse Hogeschool. Verder spreken we met onderzoeker André Krouwel van de VU en oprichter van Kieskompas, of hij deze verhalen herkent vanuit zijn onderzoek. Tot slot gaan we in gesprek met Yvette Nass, zij is jeugdombudsman in Den Haag. Met haar bespreken we de oproep die zij deed aan de gemeente Den Haag om jongeren meer te betrekken bij de coronamaatregelen en wat er gedaan kan worden om jongeren verder te ondersteunen en te informeren.

Luister hier de aflevering (Apple Podcasts)

studio corona
Podcast

Vangt generatie Y de Coronaklap op?

Team