Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken
Over het kenniscentrum
Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden vormen een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen aan een inclusieve stad. Samen met stedelijke partijen doen we daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Wij werken in onze agendavorming en het opzetten en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs en met andere kennisinstellingen. We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders, ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende vormen van onderzoek: het gebruik van research through design en daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en leernetwerken. 

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Nieuwsbrieven

Wilt u meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op
Projecten

Projecten

Sturen met Ruimte: Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

Sturen met Ruimte: Regionale sturingsnetwerken in het onderwijs

In de zoektocht naar oplossingen voor lastige problemen zijn de ogen steeds vaker gericht op ‘de regio’. Of het nu gaat om het tekort aan leraren, de veranderende vraag op de arbeidsmarkt of het bestrijden van ongelijke kansen. De gedachte is dat de rijksoverheid deze problemen niet goed kan oplossen. De aanpak is dan vaak voor iedereen hetzelfde, terwijl een probleem er in de Randstad heel anders uitziet dan in de Veenkoloniën. Onderwijsbesturen kunnen deze problemen vaak ook niet oplossen. Die zijn daarvoor te klein, hebben het geld niet, of gaan er niet over. Daarom zijn er hoge verwachtingen van ‘regionale sturingsnetwerken’. Dat zijn netwerken van organisaties die met elkaar samenwerken om oplossingen te zoeken die verder reiken dan hun eigen invloed. Onderwijsinstellingen participeren volop in die netwerken.
Lees verder
Publieke Dialogen #goedgesprek

Publieke Dialogen #goedgesprek

Hoe leidt je wijkgesprekken over lastige thema’s in goede banen? Wat zijn voorwaarden en manieren om een goed gesprek tot stand te brengen, in fysieke situaties en online omgevingen? Dit onderzocht het lectoraat Civic Technology samen met wijkprofessionals.
Lees verder
Onderzoek Pro Grotius College

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen, is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal.
Lees verder
Podcast Studio Corona

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Meer weten over het onderzoeksproject, bezoek dan onze website: www.impactcorona.nl
Lees verder
Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
De Stad als Lab

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategisch en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken.

Wil jij op de hoogte blijven?
Volg ons dan via LinkedIn
Lees verder
Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente. Het consortium van dit project wordt dan ook gevormd door vijf steden waarin zowel een kennisinstelling als een gemeente is vertegenwoordigd.
Lees verder
Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Grootstedelijke Ontwikkelingen van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra. Het project heeft een looptijd tot mei 2022.

Lees verder
Nieuws

In de media


Studenten

Als kenniscentrum van De Haagse Hogeschool is samen­werken met relevante opleidingen een van onze belangrijkst doelen. Veel studenten van de Haagse zullen een rol gaan spelen binnen de stad, als ambtenaar, als ondernemer, als vertegenwoordiger van het maatschappelijk middenveld of als burger. Het is daarom nodig dat ons onderwijs toekomstbestendig is en aansluit bij de economische en maatschappelijke vraagstukken in de regio. 

Wij willen bijdragen aan onderwijs dat onze studenten voorbereidt op het effectief omgaan met de transities waar de stad voor staat en aan de opleiding van toekomstige professionals die straks in de stad het verschil kunnen maken. Middels onze veelal actiegerichte methoden van onderzoek, zorgen we dat onze studenten de gelegenheid krijgen om in de praktijk van de stad te leren. Andersom zien we ook hoe inspirerend studenten zijn voor het onderzoek en hoeveel de praktijk van hun inzichten en vragen kan leren.

Via interviews met een aantal van onze student-assistenten en stagiaires vragen wij naar hun ervaringen binnen het kenniscentrum. 


Denise Jonker

Denise JonkerIk ben Denise Jonker (24 jaar) en ik heb stage gelopen bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling en ben daar momenteel werkzaam als student-assistent. Door corona was het best lastig voor mij om een afstudeerstage te vinden, maar via een docent van mijn oude opleiding Bestuurskunde/Overheidsmanagement aan De Haagse ben ik terecht gekomen bij het kenniscentrum. Ik was op zoek naar een stage die gericht was op lokaal niveau en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.

Impact corona

Voor mijn stage heb ik meegewerkt aan rapporten die gingen over de impact van corona. Nu zijn we bezig met het herzien van het boek ‘Samenlevingen’. Wat ik ook leuk vind is dat je tijdens de onderzoeken met de initiatiefnemers/mensen uit de wijk zelf kan spreken. Ik vond het fijn dat ik als hbo-student daar aan de slag kon, onderzoeken klinkt al snel universitair en wetenschappelijk ik wist eerst niet dat deze mogelijkheden er voor hbo-studenten ook waren.

Op een andere manier kijken

Wat het contact met het kenniscentrum me vooral heeft opgeleverd, is op een andere manier naar de lokale vraagstukken kijken. Vanuit mijn opleiding kijk ik vanuit een bepaald perspectief naar vraagstukken en ik merk dat ik door het kenniscentrum het weer vanuit een ander perspectief zie. Daarbij heb ik door het kenniscentrum echt praktijkgericht onderzoek kunnen doen, wat erg leuk een leerzaam was!

“Ik was opzoek naar een stage die wat meer gericht was op het lokale en gemeentelijke niveau van bestuurskunde en waar ik praktijkgericht onderzoek kon doen. Dat heb ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling gevonden.”

Meer informatie?

Neem contact op met Denise via Linkedin.


Roosmarijn Vonk

Roosmarijn VonkIk ben Roosmarijn Vonk, ik heb net mijn premaster psychologie afgerond op de universiteit Leiden en volgend jaar ga ik aan de master schoolpsychologie beginnen. Ik ben vorig jaar met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) in aanraking gekomen toen ik net was afgestudeerd.

Goed te combineren

Ik was op Osiris aan het kijken en kwam daar op een vacature terecht voor transcriberende student. Het transcriberen is het letterlijk uittypen van wat iemand in een interview zegt, dus zowel van degene die interviewt en die geïnterviewd wordt. Dit was iets wat ik voor mijn scriptie ook veel had gedaan. In het begin was het nog niet helemaal duidelijk hoeveel uren ik zou gaan krijgen, maar op dit moment heb ik 8 uur in de week. Dat is heel fijn want op deze manier kan ik het goed combineren met mijn studie. Meestal probeer ik dan 1 dag per week in te plannen om 8 uur te werken, dan zit ik er lekker in, maar soms split ik het doormidden over 2 dagen. Ik merk na dit jaar dat mijn transibeervaardigheden ook echt vooruit zijn gegaan. Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein. Ik heb veel verschillende onderwerpen met betrekking tot grootstedelijke ontwikkeling mogen transcriberen.

“Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende terreinen onderzocht worden binnen ons domein.”

Meer informatie?

Neem contact op met Roosmarijn via Linkedin.


Siavash Kazemzadeh

Siavash KazemzadehMijn naam is Siavash Kazemzadeh, en zo’n anderhalf jaar geleden ben ik door Hbo-ICT software engineering docent Rob van der Krogt gevraagd of ik interesse had om een project voor het lectoraat Civic Technology uit te voeren met drie andere studenten. Helaas werd het project vanwege COVID-19 uitgesteld. Een halfjaar later was het tijd voor mijn stage, ik vroeg aan Rob of het mogelijk was om het project uit te voeren als stageopdracht. Na een gesprek met Rob en lector Jos van Leeuwen, is er een akkoord ontstaan voor mijn stage bij het lectoraat. Aan het eind van mijn stage werd ik door Jos gevraagd of ik verder wilde gaan als student-assistent bij het lectoraat.

Nu werk ik samen met een projectteam aan de technische ontwikkeling van het online deliberatieplatform voor het project Publieke Dialogen. Mijn werk bestaat merendeels uit het ontwerpen van software en programmeren van het deliberatieplatform.

Helemaal thuis

Eerst vond ik het werken bij het lectoraat erg spannend, zoals dat gewoonlijk wel het geval is bij je eerste stage. Maar, na enige tijd voelde ik mij helemaal thuis en op mijn gemak, dit is voornamelijk te danken aan mijn uitstekende projectleden en lector Jos. Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was. Toen ik het aanbod van student-assistent bij lectoraat kreeg, nam ik dit met genoegen aan en was ik enthousiast over het verdere verloop van het project en mijn werkzaamheden daarbij.

“Tijdens mijn stage werd ik altijd ondersteund en geholpen op momenten waar dat nodig was.”

Meer informatie?

Neem contact op met Siavash via Linkedin.


Maartje van Stiphout

Maartje van StiphoutMijn naam is Maartje van Stiphout (20). In mijn in mijn tweede jaar van de studie Bestuurskunde en Overheidsmanagement kwam ik in aanraking met het kenniscentrum oen ik in aanraking kwam met Governance of Urban Transitions (GUTs) door middel van een vacature op Osiris. Ik was al een tijdje op zoek naar een bijbaan waar ik iets kon doen met de kennis die ik de afgelopen 2 jaar had opgedaan tijdens mijn studie.

Social media en nieuwsbrief

Ik ben nu zo’n 9 maanden werkzaam bij het kenniscentrum als studenten-assistent. Ik ben onder andere verantwoordelijk voor de nieuwsbrief, de sociale media en ik zorg ervoor dat de website actueel is met wat er zich binnen het kenniscentrum afspeelt. Ik werk nauw samen met het management en -communicatieteam van het kenniscentrum en heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd. Volgend jaar ga ik beginnen met een minor en doe ik een bestuursjaar bij mijn studentenvereniging. Ik merk dat er vanuit het kenniscentrum goed meegedacht wordt over hoe ik dit volgend jaar kan combineren met het werk wat ik voor GUTs blijf doen. Dit heeft me veel rust gegeven om dit jaar goed te kunnen starten. 

Het bijzondere aan GUTs vind ik dat er zoveel verschillende onderzoeken binnen het kenniscentrum afspelen, maar het toch met elkaar verbonden is. Ik zie vaak rapporten voorbijkomen die dan vanuit het ene lectoraat in samenwerking met een ander lectoraat binnen ons kenniscentrum zijn ontwikkeld, maar ook samenwerkingen met andere kenniscentra binnen De Haagse en op andere hogescholen en universiteiten. Ik vind het tof om te zien dat op deze manier kennis van verschillende plekken bij elkaar komt.

“Ik heb hierbij het gevoel dat ik als student ook echt iets kan bijdragen, mijn input wordt gewaardeerd.”

Meer informatie?

  • Bekijk de projecten waar Maartje aan meewerkt op onze website.
  • Neem contact op met Maartje via Linkedin.


Merel van Santvoort

Merel van SantvoortMijn naam is Merel van Santvoort (24) en ik was derdejaars student Ruimtelijke Ontwikkeling aan De Haagse Hogeschool toen ik in contact kwam met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions.

Minor zelf vormgeven

Ik wilde graag een minor doen die zowel het sociaal maatschappelijke- als het ruimtelijk fysieke aspect van ruimtelijke ontwikkeling belichtte. Hiervoor kon ik geen match vinden tot ik bij het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling een minor zelf kon vormgeven, als mijn plannen werden goedgekeurd door de examencommissie van mijn opleiding. De samenwerking met deze minor was dusdanig goed bevallen dat ik na de afronding ben gebleven als student-assistent als bijbaan naast mijn studie.

Tijdens mijn minor heb ik onderzocht hoe de openbare ruimte in het Central Innovation District in Den Haag door aanpassingen in het ontwerp ook zou bijdragen aan de gezondheid, minder segregatie en minder eenzaamheid onder de bewoners en gebruikers. Hiervoor heb ik expertmeetings georganiseerd en belangrijke stakeholders geïnterviewd. Als student-assistent werkte ik gemiddeld 2 dagen per week naast mijn studie (afhankelijk van de studiedruk) en deed ik vergelijkbaar werk.

Betrokken

Ik was blij dat ik eindelijk een plek had gevonden waar ik me kon bezig houden met de onderwerpen die ik het meest interessant vind. Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector, met wie ik gedurende de minor en tijdens mijn werkzaamheden elke week sprak om een vinger aan de pols te houden. Op deze manier werd ik betrokken en voelde ik mij gehoord. Ik vond het een hele fijne werkomgeving waar ik kon leren, waar ik de vrijheid had om mijn interesses te volgen en waar ik mijn kwaliteiten te ontplooien.

“Bij het schrijven van de minoraanvraag voor de examencommissie werd ik geholpen door de lector.”

Meer informatie?

Neem contact op met Merel via Linkedin.


Sophie van Opstal

Sophie van OpstalIk ben Sophie van Opstal (26) en ik was masterstudent Urban Governance aan de Erasmus Universiteit toen ik begon samen te werken met het kenniscentrum Governance of Urban Transitions. Nadat ik een bericht op Linkedin had geplaatst over dat ik op zoek was naar een plek om af te studeren op inclusieve- en duurzame steden, kwam ik in contact met de lector van het lectoraat Grootstedelijke Ontwikkeling.

Rol gemeentes

Ik heb onderzoek gedaan naar de rol van gemeentes in het bouwen van een complete stad, maar vooral gericht op hoe maatschappelijke voorzieningen meegenomen kunnen worden in de planvorming. Dit viel onder het vraagstuk dat bij het lectoraat lag over het samenbrengen van het Central Innovation District in Den Haag en het aanpakken van sociaal maatschappelijke vraagstukken zoals gezondheid, eenzaamheid en sociale cohesie. 

Fijne samenwerking

Het wekelijks kunnen sparren met de lector en anderen en het gebruik kunnen maken van de kennis en het netwerk van het kenniscentrum hebben geholpen in mijn afstudeerproces. Tegelijkertijd kon mijn onderzoek bijdragen aan de vraagstukken binnen het kenniscentrum. Ik kreeg ook de mogelijkheid om mijn resultaten te presenteren. Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt. Het was een fijne samenwerking.

“Het kenniscentrum is ontvankelijk voor studenten, er werd echt tijd voor me gemaakt.”

Meer informatie?

Neem contact op met Sophie via Linkedin.


Lieke Wouda

Lieke WoudapngMijn naam is Lieke Wouda (19). Toen ik student-assistent werd bij het kenniscentrum Governance of Urban Transitions, was ik Pabostudent aan de Marnix Academie in Utrecht. Ik was op zoek naar een geschikt bijbaantje voor naast mijn studie, via een contact op de Erasmus Universiteit ben ik uiteindelijk bij het kenniscentrum terecht gekomen, waar ze studenten zochten die interviews konden transcriberen. Dat is het letterlijk uittypen wat iemand tijdens een interview zegt.

Studie voorop

Zodra ik ruimte heb naast mijn studie geef ik dat aan en krijg ik van het lectoraat een nieuwe transcriptie opdracht. Als ik het te druk heb met mijn studie vraag ik tijdelijk geen nieuwe opdrachten aan, mijn studie staat ook volgens het kenniscentrum voorop, zodra ik weer tijd heb laat ik van me horen. Het werk is goed te combineren met studeren vanwege de afwisselende drukke en rustigere periodes van mijn studie. Soms wordt er gevraagd hoe ver een transcriptie is, maar ik heb altijd het gevoel dat er voldoende tijd en ruimte wordt gegeven.

“Mijn studie staat volgens het kenniscentrum voorop.”

Meer informatie?

Neem contact op met Lieke via LinkedIn.

Publicaties
Team