Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Stedelijke ontwikkeling en besturing van de stad in de 21ste eeuw
Sleep opzij
Over het kenniscentrum

De wereld verstedelijkt snel. Tegelijkertijd verandert de verhouding tussen burgers en bestuur van de stad. Hoe gaan we om met diversiteit en ongelijkheid, zorgen we voor sociale mobiliteit, veiligheid, participatiekansen en voldoende huisvesting? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van governance die passen bij de transities waar de stad voor staat.

Deze vraagstukken vereisen een interdisciplinaire aanpak. Daartoe combineert het kenniscentrum expertise over sociale vraagstukken in de Haagse regio met nieuwe vormen van governance en technologie en design. Deze thema’s raken elkaar voortdurend. Zo staat governance nooit los van sociale vraagstukken en is technologie vaak een onderdeel van de oplossing. De onderzoeken van het kenniscentrum dragen bij aan een inclusieve stad; een stad die iedereen kansen biedt en voor iedereen geschikt is om te wonen en te leven.

In het kenniscentrum werken we in en met de praktijk, bijvoorbeeld in leernetwerken of stadslabs. Daarin werken burgers, studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren, sociale professionals en/of ondernemers samen aan het realiseren van een inclusieve stad. Als kenniscentrum doen wij praktijkgericht onderzoek en dragen daarmee direct bij aan onderwijs, praktijk en samenleving.

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

neem contact op

Actueel

Activiteiten


  1. 9 maart 2020
    Onderzoekslunch: Civic Technology
Bekijk al onze activiteiten
Team