Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Kenniscentrum voor maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken
Over het kenniscentrum
Stedelijke ontwikkeling en het besturen van steden vormen een van de grootste uitdagingen van de 21e eeuw. Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions heeft de missie om bij te dragen aan een inclusieve stad. Samen met stedelijke partijen doen we daarvoor onderzoek naar de transities waar steden voor staan en richten ons op de uitdagingen die die transities betekenen voor samenleven, sociale mobiliteit en democratische participatie. We ontwikkelen en onderzoeken de nieuwe vormen van (online) samenwerken tussen stedelijke partijen die nodig zijn om met deze uitdagingen om te gaan.

Wij werken in onze agendavorming en het opzetten en uitvoeren van onze onderzoeksprojecten intensief samen met partners uit de stad, het onderwijs en met andere kennisinstellingen. We oriënteren ons hierbij op de Haagse regio en we doen vooral praktijkgericht onderzoek. Naast de meer traditionele onderzoeksmethoden en het samenwerken met stakeholders, ontwikkelen we als centrum een aantal meer vernieuwende vormen van onderzoek: het gebruik van research through design en daarnaast ontwikkelen we ook onderzoek in stadslabs en leernetwerken. 

 

Lees meer over onze onderzoekslijnen, onze methodologie en onze groeiambities in ons meerjarenplan.

Wilt u meer weten over ons onderzoek?

Neem contact op
Projecten

Projecten

Onderzoek Pro Grotius College

Onderzoek Pro Grotius College

Mentoren en ondersteuningsprofessionals binnen het Pro Grotius College ervaren een grote zorglast. Om te voorkomen dat leerlingen vastlopen, is snel ingrijpen met laagdrempelige hulp cruciaal.
Lees verder
Podcast Studio Corona

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Meer weten over het onderzoeksproject, bezoek dan onze website: www.impactcorona.nl
Lees verder
Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
De Stad als Lab

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategisch en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken.

Wil jij op de hoogte blijven?
Volg ons dan via LinkedIn
Lees verder
Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente. Het consortium van dit project wordt dan ook gevormd door vijf steden waarin zowel een kennisinstelling als een gemeente is vertegenwoordigd.
Lees verder
Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Grootstedelijke Ontwikkelingen van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra. Het project heeft een looptijd tot mei 2022.

Lees verder
Nieuws

In de media


Blogs

Bekijk alle blogs

Podcast

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht.

Aflevering 1: Vangt generatie Y de Coronaklap op?
Aflevering 2: Hoe komen zzp’ers de coronacrisis door?
Aflevering 3: De impact van COVID-19 op zorggebruik en zorgmijding

Beluister de afleveringen op Apple Podcasts of via Spotify.

studio corona
Podcast

De maatschappelijke impact van COVID-19

Publicaties
Team