Kenniscentrum Governance of Urban Transitions

Stedelijke ontwikkeling en besturing van de stad in de 21ste eeuw
Over het kenniscentrum

De wereld verstedelijkt snel en steden staan voor grote uitdagingen. Hoe gaat de stad om met diversiteit en ongelijkheid? Worden sociale mobiliteit, veiligheid, participatiekansen en voldoende huisvesting gerealiseerd? Het kenniscentrum Governance of Urban Transitions (GUTs) voert samen met stedelijke partijen praktijkgericht onderzoek uit naar maatschappelijke vraagstukken en nieuwe vormen van samenwerken. Dit past bij de transities waar de stad voor staat.

Het gaat om uitdagingen waar een veelheid aan partijen – overheden, marktpartijen, maatschappelijk middenveld, burgers – alleen gezamenlijk uit kunnen komen. Partijen in de stad hebben vaak verschillende waarden en belangen en het tot stand brengen van goede samenwerking is complex. Het kenniscentrum GUTs ontwikkelt en onderzoekt nieuwe effectieve vormen van samenwerken.

Het uitgangspunt hierbij is dat stedelijke partners eigenaar zijn van hun eigen veranderproces. Het  kenniscentrum stelt zich ten dienste van partijen om hen in de breedst mogelijke zin te ondersteunen met kennis. Met actiegericht onderzoek dragen we bij aan het vormgeven van sociale inclusiviteit in de stad. We werken bijvoorbeeld in leernetwerken en stadslabs, waarin burgers, studenten, docenten, onderzoekers, ambtenaren, sociale professionals en/of ondernemers samenwerken aan het realiseren van een inclusieve stad. 

Onze expertiseterreinen zijn de sociale vraagstukken in de Haagse regio, nieuwe vormen van governance en technologie. We hebben veel ervaring met effectieve vormen van cocreatie. Specifiek hebben onderzoekers van GUTs brede kennis en ervaring op thema’s als jeugdhulp, digitale transities, huisvesting, onderwijs, participatie, publieke dialoog en ‘citizen science’.


 
Jaarverslag 2020 (pdf)
 
Meerjarenplan 2021 - 2025 (pdf)
 
Jaarverslag 2019 (pdf)

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Podcast Studio Corona

Podcast Studio Corona

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit Rotterdam, de Vrije Universiteit/Kieskompas, De Haagse Hogeschool, LUMC en het RISBO. Partners zijn de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag en de VNG. Het onderzoek wordt gefinancierd vanuit ZonMw. Meer weten over het onderzoeksproject, bezoek dan onze website: www.impactcorona.nl
Lees verder
Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal

Innolab Laak Vitaal is in 2013 ontstaan in reactie op de maatschappelijke vraag om praktijkgerichte kennisontwikkeling voor een betere omgang met weerbarstige stedelijke vraagstukken. De aanpak binnen innolab Laak Vitaal bestaat uit het praktijkgericht ontwerpen van een vernieuwende omgang met deze weerbarstige vraagstukken.
Lees verder
De Stad als Lab

De Stad als Lab

Stadslabs zijn een veel gebruikte werkvorm voor het opbouwen en verdiepen van coalities tussen gemeenten, burgers, onderzoekers en lokale ondernemers om te werken aan innovatieve lokale (wijkgerichte) oplossingen. Deze oplossingen kunnen worden vastgelegd in strategisch en/of frontline beleid en kunnen, idealiter, ook opgeschaald worden naar andere wijken.

Wil jij op de hoogte blijven?
Volg ons dan via LinkedIn
Lees verder
Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Onderzoeksproject Socially Engaged Universities

Het Erasmus+ project Socially Engaged Universities richt zich op de vraag hoe universiteiten en hogescholen effectiever kunnen samenwerken met maatschappelijke partners en meer in het bijzonder met de gemeente. Het consortium van dit project wordt dan ook gevormd door vijf steden waarin zowel een kennisinstelling als een gemeente is vertegenwoordigd.
Lees verder
Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Naar Verantwoorde Rebellie: Governance en inspraak bij collectieve woonvormen voor ouderen

Per 1 mei 2019 is dit SIA RAAK MKB project van start gegaan. Dit project is een samenwerking tussen de lectoraten Urban Ageing en Public Governance van De Haagse Hogeschool, en daarmee ook tussen twee kenniscentra in oprichting. Er is een toenemende behoefte aan collectieve woonvormen voor ouderen die tussen zelfstandig wonen en verpleegzorg in zitten.
Lees verder
Actueel

In de media


Blogs

Bekijk alle blogs

Podcast

Studio Corona is een podcastserie over de maatschappelijke impact van corona en is onderdeel van het ZonMw-project ‘De maatschappelijke impact van COVID-19’. Een onderzoeksproject waarin de impact van corona de komende 1,5 jaar wordt onderzocht.

Aflevering 1: Vangt generatie Y de Coronaklap op?
Aflevering 2: Hoe komen zzp’ers de coronacrisis door?
Aflevering 3: De impact van COVID-19 op zorggebruik en zorgmijding

Beluister de afleveringen op Apple Podcasts of via Spotify.

studio corona
Podcast

De maatschappelijke impact van COVID-19

Publicaties
Team