Om sneller te herstellen, helpt het mensen met kanker om fit het behandeltraject in te gaan. Fit zijn gaat gepaard met een gezonde leefstijl: gezond eten en voldoende bewegen. Zowel technologie als goede samenwerking tussen patiënt en zorgprofessional kunnen ondersteunen in het aanleren en volhouden van een gezonde leefstijl. Maar welke toepassing werkt het best voor wie? En hoe kunnen zorgprofessionals het best samenwerken met patiënten? Het lectoraat Oncologische Zorg is betrokken in het Medical Delta Living Lab Better In Better Out om hier verschillende onderzoeken naar te doen.

In september 2021 is het living lab gestart met de onderzoekslijn ‘Samenwerken aan toegankelijke zorg; toegepast onderzoek naar implementatie van perioperatieve- en herstelzorg in de leefomgeving van mensen met darmkanker’.

  • Perioperatieve zorg is zorg rondom een operatie. Door fitter een operatie in te gaan, verblijven mensen korter in het ziekenhuis en kunnen ze weer sneller hun leven oppakken. Leefstijlprogramma’s waarin voeding, beweging en mentale ondersteuning opgenomen zijn, helpen om fitter te worden.
  • Herstelzorg is zorg geleverd door zorgprofessionals in de eigen omgeving die aansluit bij de uitdagingen waar patiënten mee te maken hebben. Voor mensen met darmkanker begint het echte herstel pas als zij uit het ziekenhuis ontslagen zijn. Zorg van een fysiotherapeut, diëtist of andere eerstelijns paramedicus kan daarbij helpen. Dit is alleen niet als vanzelfsprekend op elkaar afgestemd.

Daarnaast werkt het living lab aan de onderzoekslijnen ‘Vijf sterrensituatie thuis’ en ‘Ken mensen met kanker en hun naasten’. Namelijk: '5 sterren thuissituatie'. 

Onderzoeksprojecten met studenten 

Afstudeerders en studenten van De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam doen onderzoek in verschillende projecten binnen de onderzoekslijnen van het living lab. Voorbeelden uit het eerste semester van studiejaar 2021-2022 zijn: 

  • Studenten van de opleidingen HuidtherapieVoeding & Diëtetiek en Verpleegkunde voeren diverse onderzoeken uit vanuit de minor Oncologie die zij volgen. De resultaten kunnen de onderzoekers gebruiken om een aantal subsidieaanvragen te doen voor grotere projecten.
  • Om te kijken of het leefstijlprogramma BeBop, ontwikkeld door onderzoekers van Reinier de Graaf Gasthuis, kan aansluiten bij de bestaande zorg in een ziekenhuis, voeren studenten Verpleegkunde een implementatieonderzoek uit in HMC Antoniushove. Ze brengen de betrokkenen in kaart en onderzoeken welke barrières en ondersteunende factoren er zijn. Ook kijken ze naar de praktische uitvoerbaarheid en de acceptatie van het programma bij de deelnemende patiënten en hun naasten.
  • Studenten van de minor Oncologie voeren samen met studenten van Hotelschool The Hague binnen het KIEM-gehonoreerde project ‘5 sterren thuissituatie’ toegepast onderzoek uit. Ze doen dat binnen het thema ‘Bevorderen van welzijn van kankerpatiënten in de eigen leefomgeving door het verbeteren van het ontslagproces uit het ziekenhuis na een operatie’. 

Partners in het living lab

In het Medical Delta Living Lab Better In Better Out werken De Haagse Hogeschool, Hogeschool RotterdamHMC Antoniushove en het Universitair Kankercentrum Leiden-Den Haag samen met bedrijven, zorgprofessionals en patiënten aan technologische oplossingen voor de zorg. Het living lab werkt daarnaast op projectbasis samen met onderzoekers van academische kennisinstellingen, waaronder TU Delft en Universiteit Maastricht.

Duur

Het project Medical Delta Living Lab Better In Better Out loopt tot november 2024.

Meer informatie