Heb je een vraag?

We helpen je graag!

Iets voor jou?

Met de studie Finance & Control word je overal met open armen ontvangen. Als bedrijfseconoom zorg je er namelijk voor dat elk bedrijf of organisatie de juiste financiële koers vaart.

Je bent daarnaast breed inzetbaar omdat je verschillende vakken krijgt. Van boekhouding tot risicobeheersing. Van kostprijsanalyse tot circulair ondernemen. En elk onderdeel koppelen we gelijk aan toepassing in de praktijk, in samenwerking mét en voor bedrijven. Dat maakt deze hbo-studie ook echt praktijkgericht. Het belangrijkste? Dat je een aanpakker bent en van cijfers en van mensen houdt. 

Het eerste jaar is gemeenschappelijk met Accountancy. Na een verdiepend jaar 2 is verder jouw persoonlijke interesse en ontwikkeling leidend voor de rest van het programma. In jaar 3 en 4 volgt een stage, kies je specialisaties (minors) en studeer je af. Doorstuderen voor een master? Dat kan met een jaar voorsprong door onze Doorstroomminor. Interesse in crypto currency en blockchain? Ook hier hebben we een specialisatie in. Wat kunnen we voor jou betekenen? En wat is jouw sterke kant?  

Alles over toelating

Toelatingseisen
Vooropleiding Vereiste profiel
Havo
 • C&M (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie en Wiskunde A of Wiskunde B)
 • E&M
 • N&G (Economie of Management en Organisatie of Bedrijfseconomie)
 • N&T
Vwo
 • C&M
 • E&M
 • N&G
 • N&T
Mbo Niveau 4, middenkader- of specialistenopleiding

Om met de bacheloropleiding Finance & Control voltijd (voorheen Bedrijfseconomie) te kunnen beginnen moet je een havo- of vwo-diploma hebben met het juiste profiel. Bij sommige profielen zijn bepaalde vakken verplicht. Ook met een mbo-diploma niveau 4 ben je welkom. Hierboven zie je de toelatingseisen. Heb je niet het juiste diploma? Kijk dan bij "Overige situaties" wat voor jou geldt.

Instroomadvies

Het havo- of vwo-profiel Economie & Maatschappij sluit het beste aan op de opleiding Finance & Control. Ook met het havo-profiel Natuur & Techniek en een mbo-diploma niveau 4 kun je direct instromen. Havisten met het profiel Natuur & Gezondheid moeten het vak Economie, Management en Organisatie of Bedrijfseconomie hebben gevolgd. Havisten met het profiel Cultuur & Maatschappij ook, plus Wiskunde A of Wiskunde B. Vwo’ers kunnen direct starten. Het is wel handig om het vak Economie, Management en Organisatie of Bedrijfseconomie te hebben gevolgd.

Zomercursus wiskunde

De opleiding biedt een zomercursus Wiskunde aan als je je kennis wilt vergroten.

Volg deze cursus om de gewenste voorkennis van Wiskunde beter op peil te brengen.

De zomercursus duurt één week en is aanbevolen voor mbo-ers. Mocht je als havist twijfels hebben over je capaciteiten, dan kan je deze zomercursus ook volgen.

 • De zomercursus kost € 195,-.
 • De cursus is van maandag 26 t/m vrijdag 30 augustus 2024, van 09:00 tot 17:00 uur.

Heb je interesse?

Meld je dan aan (vóór 1 juli a.s., betaling dient 10 juli binnen te zijn) door een e-mail te sturen naar bfm@hhs.nl onder vermelding van "Zomercursus Wiskunde".

Let op: de zomercursus gaat alleen door bij voldoende aanmeldingen.

Meld je dus snel aan, dan weten we ook snel of de zomercursus inderdaad door zal gaan.

Overige situaties

Niet rechtstreeks toelaatbaar?

Het kan zijn dat je niet direct toelaatbaar bent, doordat je bijvoorbeeld een of meer vakken mist. Je hebt dan, zoals dat heet, een deficiëntie. Bij de Toelatingseisen kun je kijken hoe je deze kunt wegwerken om alsnog te kunnen starten aan De Haagse.

21+ toelatingsonderzoek

Heb je geen toelatingsdiploma en ben je met ingang van het nieuwe schooljaar 21 jaar of ouder, doe dan het Toelatingsonderzoek 21+. Slaag je voor deze digitale capaciteitentoets, dan kun je starten met je studie.

Je hebt een buitenlands of internationaal diploma

De Haagse Hogeschool waardeert alle buitenlands of internationaal diploma’s. Toelating is mogelijk, mits dit diploma toelating biedt tot hbo en je de Nederlandse taal aantoonbaar voldoende beheerst.

Je wilt overstappen naar De Haagse

Zit je op een andere hogeschool of een universiteit en wil je overstappen naar De Haagse? Dat kan. Samen met onze studieadviseur bekijk je wanneer je het best kunt instromen; halverwege of aan het begin van het studiejaar. Wellicht krijg je voor sommige vakken vrijstelling. Neem hierover contact op via 070 - 445 7958 of fc@hhs.nl.

Uitspraken over je toelating

Op de officiële toelatingseisen kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Alleen de afdeling Centrale Studenten Inschrijving (CSI) kan uitspraken doen over je toelaatbaarheid op basis van de officiële regels. Aan mededelingen van anderen over je toelaatbaarheid en informatie op deze website kun je geen rechten ontlenen.

Studie in cijfers

2

uur hoorcollege per week

14

uur werkcollege per week

16

uur zelfstudie per week

8

uur projecten per week

Inhoud van de studie

Wat ga je doen?

Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Jaar 4
Werkvormen

Je krijgt werkcolleges, praktijkopdrachten, gastlessen en voert individuele gesprekken. Verder ga je op bezoek bij bedrijven. Daarnaast doe je zelfstudie en werk je aan projecten.

Werkcolleges en practica
Tijdens werkcolleges en practica leer je alle theorie door praktijkopdrachten te doen. Circa 80 procent van de studietijd krijg je werkcolleges. Onder begeleiding van een docent stel je bijvoorbeeld een jaarrekening op of schrijf je een ondernemingsplan. Tijdens onderwijswerkgroepen werk je zelfstandig aan praktijkopdrachten. Een toets aan het eind van elk blok bewijst hoeveel je echt hebt opgestoken van onze praktische manier van lesgeven.

Projecten
Elk jaar is opgedeeld in 4 blokken en in bijna elk blok werk je aan een project. Dat doe je in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Soms doe je dat helemaal zelf, maar meestal met een groepje medestudenten. Je kruipt telkens in een andere rol. Ben jij die controller die alle touwtjes in handen heeft of juist de risicomanager die geen enkel risico uit het oog verliest? In jaar 1 krijg je bijvoorbeeld een berg aan bonnen, facturen en andere financiële papieren, waarvan jij een sluitende boekhouding moet maken.

Toetsing
Aan het eind van elke collegeperiode – 4 keer per jaar – maak je verschillende schriftelijke toetsen. Je mag daarvoor geen onvoldoende halen. Uiteraard heb je voor elke toets recht op een herkansing.

Minoren

Door minoren te volgen kun je je verder specialiseren als bedrijfseconoom. Dat kan in het buitenland, bij een van onze partneruniversiteiten, van China tot de Verenigde Staten. Maar het kan ook gewoon op De Haagse, met minoren als Blockchain en Circular Business. Ook kun je een doorstroomminor volgen, waarna je direct toegang hebt tot een vervolgopleiding, zoals de masters Accounting & Auditing, Accounting & Control en Accounting & Finance aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Veel minoren zijn in het Engels: leuk en leerzaam!

Na je studie

Wat kun je later worden?

Dit word je wel

 • Businesscontroller

 • Compliance manager

 • Business process analist

 • Financieel consultant

 • Financieel directeur

 • Zelfstandig ondernemer

Doorstuderen

Aan de hogeschool of universiteit

Heb je je bachelordiploma op zak en bevalt het studentenleven je wel? Dan kun je na je opleiding Finance & Control verder studeren. Je kunt een hbo-master volgen aan De Haagse Hogeschool Pro, een onderdeel van De Haagse Hogeschool, of aan een andere hogeschool. Denk bijvoorbeeld aan de Master of Business Administration (MBA). Andere masters die goed op je bachelor aansluiten zijn: Master of Financial Management and Control en Master Risicomanagement. Je kunt ook doorstuderen aan een universiteit. Meestal moet je daarvoor eerst een speciaal instroomprogramma van 1 jaar volgen. Bij De Haagse hoeft dat niet.

Speciale doorstroomminor
Als je bij De Haagse voor de doorstroomminor kiest, kun je gelijk door naar de masterstudies Accounting & Auditing, Accounting & Control en Accounting & Finance van Erasmus School of Economics van de Erasmus Universiteit. Deze speciale doorstroomminor heeft exact dezelfde inhoud als de premaster van de Erasmus Universiteit. Zo win je 1 jaar, omdat je het normale schakeljaar niet hoeft te volgen. Interessant!

Praktische info

Wat moet je verder nog weten?

Inschrijven en aanmelden

Je aanmelden voor een opleiding doe je via Studielink. Wil je eerst meer weten over hoe het aanmeldproces precies in zijn werk gaat? Kijk dan op onze pagina Aanmelden, hoe doe je dat? Hier vind je ook belangrijke deadlines. Deze opleiding start in september en heeft geen februari-instroom.

Studiekosten-en financiering

Collegegeld

De collegegeldbedragen voor het gesubsidieerde onderwijs worden door het ministerie vastgesteld. Je moet eerst het collegegeld betalen, voordat je mag worden (her)ingeschreven. Je kunt het bedrag ineens betalen via de bank, maar er zijn ook mogelijkheden voor gespreide betaling. Bij gespreide betaling worden administratiekosten in rekening gebracht. Blijf op de hoogte van de huidige stand van zaken omtrent het collegegeld.

Studiefinanciering

Studenten die voltijd of duaal studeren komen in aanmerking voor een studietoelage in het kader van de Wet op de studiefinanciering. Kijk voor meer informatie op de website van DUO.

Hulp bij studiekeuze

Wat als je nog twijfelt?

Het kan zijn dat je helemaal enthousiast wordt over deze opleiding. Het kan ook zijn dat je nog na een bezoek aan een open dag, na meelopen en/of na het praten met studenten, docenten, ouders, en decanen nog twijfelt. Geeft niet, dat gebeurt vaker. Misschien ben jij wel iemand die eerst een jaartje moet gaan werken. Of op wereldreis. Of misschien ligt je ambitie wel ergens anders dan je denkt. Loop eens binnen bij ons Study & Career Centre voor: 

Hulp tijdens je studie

Natuurlijk doe je het niet alleen! Je krijgt hulp bij het studeren. Van je docenten, je studieloopbaanbegeleider, derdejaarsstudenten, de zogenaamde tutoren (bijlesgevers) en peer coaches (helpen je met je professionele ontwikkeling).

Samen met een studieloopbaanbegeleider kijk je naar je studieresultaten, wat je al beheerst en waar je aan moet werken. Ook je persoonlijke interesses komen aan bod. Wat zijn je talenten en wat past bij je? Voor een optimale talentontwikkeling is het belangrijk dat je weet wat je sterke kanten en verbeterpunten zijn. Dat doen wij bij onze opleiding aan de hand van een persoonlijk profiel dat jij gaat maken. Dit doen wij in samenwerking met een officieel erkend extern bureau. Met behulp van dit profiel snap je veel beter waarom mensen doen wat ze doen. Het bedrijfsleven werkt met precies dezelfde profielen en neemt onze studenten aan op basis van hun profiel!

Door dit profiel, maar ook door gesprekken, opdrachten, samenwerken en zeker door het werken in de praktijk, bepaal je je keuzes en welke kant je opgaat. Daarnaast kent de hoofdfase een studieadviseur per leerjaar en een traject Personal en Professional Leadership om jezelf goed te leren kennen en te leren hoe je met anderen een effectief team vormt en elkaars talenten kunt benutten. 

Juist bij deze opleiding is de combinatie finance & control kennis, ICT-kennis en social skills belangrijk en daar helpen we je mee. 

Officiële opleidingsnaam

Deze opleiding staat als volgt geregistreerd in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO):
Officiële opleidingsnaam: Finance & Control

Naam internationaal: Finance & Control

Opleidingscode (Isat): 35520

Instellingscode (Brin): 27UM

De officiële opleidingsnaam en de officiële internationale naam op het moment van afstuderen worden op het getuigschrift vermeld. 

Meer informatie over de accreditatie van deze opleiding vind je op de website van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

Finance & Control is in juli 2020 op alle 11 standaarden positief geaccrediteerd.

Downloads
Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je minimaal 50 van de 60 studiepunten (EC of European Credits) behalen. Dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief studieadvies en mag je je opleiding vervolgen. Behaal je minder dan 50 studiepunten dan krijg je een negatief bindend studieadvies (NBSA) en moet je de opleiding verlaten. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Als daar sprake van is, geef dat dan zo spoedig mogelijk door aan de decaan en examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Toch op zoek naar een andere opleiding?

Misschien vind je deze opleidingen ook interessant!

Ga naar Accountancy Studenten werken en overleggen aan tafel

Accountancy

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
De financiën van organisaties hebben voor jou straks geen geheimen meer. Jij onderzoekt de cijfers en geeft integer advies.
Ga naar Technische Bedrijfskunde Drie studenten overleggen achter laptop

Technische Bedrijfskunde

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
Je ziet straks meteen hoe een bedrijf sneller of duurzamer kan produceren en bent dé schakel tussen techniek en management.
Ga naar Commerciële Economie Drie studenten zitten samen te werken

Commerciële Economie

 • Bachelor
 • voltijd
 • 4 jaar
Een nieuwe sneaker introduceren of een merk op de kaart zetten? Commercieel economen kruipen in het hoofd van de consument.