Over het kenniscentrum

Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische burgers.

We studeren, werken en leven in een complexe en globale samenleving waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een samenleving die voortdurend onderhevig is aan verandering, onder andere door technologische ontwikkelingen en waarin veel ‘wicked’ issues spelen als klimaatadaptatie, migratie- en integratievraagstukken. Het onderwijs moet daarop inspelen en loopt vaak achter op de feiten. Dat moet veranderen. De Haagse Hogeschool fungeert als broedplaats, denktank en laboratorium hoe leren en ontwikkelen hier een rol in kan spelen. Met onder anderen praktijkgericht onderzoek, debat, dialoog, out-of-the-box denken stimuleert kenniscentrum Global and Inclusive Learning leerprocessen en stelt verborgen veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak.

Het centrum streeft duurzame innovatie na binnen het onderwijs en daarbuiten door het accent te leggen op thema’s als wereldburgerschap, talentontwikkeling, inclusief onderwijs, internationalisering at home en praktische wijsheid binnen de beroepspraktijk. Alles staat in het teken van professionele en persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

iKudu: het transformeren van curricula door middel van internationalisering en virtuele uitwisseling.

iKudu: het transformeren van curricula door middel van internationalisering en virtuele uitwisseling.

Het lectoraat Global Learning is met de Hogeschool van Amsterdam, de Universiteit Antwerpen, Coventry University en de Universiteit van Siena gezamenlijk het Erasmus+ Capacity Building project gestart met vijf Zuid-Afrikaanse universiteiten: Universiteit van de Vrijstaat, Durban University of Technology, University of Limpopo, University of Venda en Central University of Technology Free State.
Lees verder
Men at Work

Men at Work

“Wij hebben moeite om jongens binnen te halen en ze vast te houden in de opleiding Sociaal Werk en Educatie.”  Dit vraagstuk speelde al meerdere jaren en het lectoraat werd gevraagd mee te denken over een oplossing. In plaats van een top-down benadering wilde het lectoraat bottom-up werken en netwerkgericht en vroeg zich af wie in eerste instantie de experts waren om mee te denken over de oplossing. Dat waren natuurlijk de studenten zelf. Daarnaast uiteraard de staf  – zowel onderwijs als medewerkers, alumni en het werkveld.

Lees verder
#Multinclude

#Multinclude

Enhance access and participation and promote greater equity. This project is conceived to elicit, promote and disseminate some of those ideas – good IDEAS – that were developed in different parts of the world, in particular in Europe. This project was co-funded bij Erasmus+ Programme of the European Union and is a joint-venture of THUAS, Echo, the European School Heads Association, The Knowledge Innovation Centre, Malmö University, Dschola and the Kinderbüro van the University of Wien.
Lees verder
Actueel

Podcast

In een interview vertelt Henriëtta Joosten over haar boek "De publieke sfeer in de 21e eeuw. Hanna Arendt als gids voor professionals" waarin de zienswijze van filosoof en politiek denker Hannah Arendt centraal staat. Welke handvaten biedt deze bijzondere filosoof, die vooral over totalitarisme geschreven heeft, ons om technische én humane ontwikkelingen in onze hedendaagse samenleving te verenigen? Wat voor kansen en gevaren brengt ICT ons? Welke mogelijkheden hebben (aankomende) professionals om de publieke sfeer te vergroten en waarom is dat belangrijk?

Het boek is genomineerd voor de Socratesbeker 2020. Deze prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan de auteur van het meest urgente, oorspronkelijke en prikkelende Nederlandstalige filosofieboek.

podcast publieke sfeer
Podcast

Henriëtta Joosten over haar boek "De publieke sfeer in de 21e eeuw"

YouTube


Youtube1

Vanaf heden heeft GIL een nieuw YouTube Channel! Via dit kanaal willen we met iedereen die daar interesse in heeft, onze online onderzoekslunches, educatief beeldmateriaal en inspirende movies delen. Om meer te weten over de onderzoekslunch van 18 mei jongstleden, klik dan op deze link: Leven in een spiegeling: ongedocumenteerde adolescenten en onderwijs.

Team