Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Een leven lang leren draagt bij aan een leven lang geluk
Over het kenniscentrum

Gelijkwaardige kansen voor studenten en professionals creëren en rechtvaardigen. Bij het kenniscentrum Global and Inclusive Learning onderzoeken we de processen om dat te realiseren. Net als de processen voor het actief bevorderen van inclusief onderwijs en een inclusieve samenleving. We ondersteunen ieder lerend persoon in hun talentontwikkeling, zodat ze zich ontpoppen tot verantwoordelijke professionals en kritische burgers.

We studeren, werken en leven in een complexe en globale samenleving waarin niet iedereen dezelfde kansen krijgt. Een samenleving die voortdurend onderhevig is aan verandering, onder andere door technologische ontwikkelingen en waarin veel ‘wicked’ issues spelen als klimaatadaptatie, migratie- en integratievraagstukken. Het onderwijs moet daarop inspelen en loopt vaak achter op de feiten. Dat moet veranderen. De Haagse Hogeschool fungeert als broedplaats, denktank en laboratorium hoe leren en ontwikkelen hier een rol in kan spelen. Met onder anderen praktijkgericht onderzoek, debat, dialoog, out-of-the-box denken stimuleert kenniscentrum Global and Inclusive Learning leerprocessen en stelt verborgen veronderstellingen, houdingen en gedrag aan de kaak.

Het centrum streeft duurzame innovatie na binnen het onderwijs en daarbuiten door het accent te leggen op thema’s als wereldburgerschap, talentontwikkeling, inclusief onderwijs, internationalisering at home en praktische wijsheid binnen de beroepspraktijk. Alles staat in het teken van professionele en persoonlijke ontwikkeling: een heel leven lang.


 
Jaarupdate 2021 (pdf)  
 

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op
Projecten

Projecten

Student voice

Student voice

Hoe kunnen we de stem van de student -en daarmee de ontwikkeling van de student en de hogeschool- versterken? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Student Voice, waarvoor het lectoraat Wereldburgerschap een Comeniusbeurs heeft aangevraagd.
Lees verder
Internationalization at Home activiteiten in verschillende academische disciplines

Internationalization at Home activiteiten in verschillende academische disciplines

Deze studie heeft tot doel vast te stellen hoe Internationalization at Home (IaH) wordt geïmplementeerd in verschillende disciplinaire categorieën op basis van het concept van academische stammen, of bepaalde IaH-activiteiten voorrang krijgen boven andere, en welke beweegredenen worden toegepast bij de keuzes van IaH-activiteiten in verschillende disciplines. Voor dit onderzoek zijn verschillende opleidingen van De Haagse Hogeschool geselecteerd, die de verschillende disciplinaire categorieën vertegenwoordigen, om eventuele patronen te onderzoeken in hun keuzes voor IaH-activiteiten.
Lees verder
PowerHouse geeft educatief kwetsbare studenten zelfvertrouwen

PowerHouse geeft educatief kwetsbare studenten zelfvertrouwen

Hoe kunnen we langstudeerders hun eigenwaarde laten herontdekken? Want het zoveelste herexamen en een steeds maar oplopende studieachterstand werken fnuikend op het zelfvertrouwen van een student. In samenwerking met het lectoraat Inclusive Education hebben wij het project PowerHouse geïnitieerd met als doel activerende leergemeenschappen te ontwikkelen, waarin educatief kwetsbare studenten hun begrenzingen leren overwinnen.
Lees verder
iKUDU: ontwikkeling van internationalisering van het curriculum door middel van virtuele COIL-uitwisselingsprojecten (Collaborative Online International Learning) tussen Zuid-Afrikaanse en Europese instellingen voor hoger onderwijs.

iKUDU: ontwikkeling van internationalisering van het curriculum door middel van virtuele COIL-uitwisselingsprojecten (Collaborative Online International Learning) tussen Zuid-Afrikaanse en Europese instellingen voor hoger onderwijs.

Het iKUDU-project is een door de EU gefinancierd capaciteitsopbouwproject dat gericht is op het opzetten van een praktijkgemeenschap voor COIL en de rol die dit kan spelen bij de internationalisering van het curriculum. Er zijn tien instellingen voor hoger onderwijs bij betrokken: vijf in Zuid-Afrika en vijf in Europa, waaronder De Haagse Hogeschool.  

Het project bestaat uit twee hoofdteams. 


Lees verder
Men at Work

Men at Work

“Wij hebben moeite om jongens binnen te halen en ze vast te houden in de opleiding Sociaal Werk en Educatie.”  Dit vraagstuk speelde al meerdere jaren en het lectoraat werd gevraagd mee te denken over een oplossing. In plaats van een top-down benadering wilde het lectoraat bottom-up werken en netwerkgericht en vroeg zich af wie in eerste instantie de experts waren om mee te denken over de oplossing. Dat waren natuurlijk de studenten zelf. Daarnaast uiteraard de staf  – zowel onderwijs als medewerkers, alumni en het werkveld.

Lees verder
#Multinclude

#Multinclude

Het verbeteren van toegang en participatie en het bevorderen van rechtvaardigheid. Dit project is bedoeld om enkele van die ideeën – goede IDEEËN – die in verschillende delen van de wereld, met name in Europa zijn ontwikkeld, voor het voetlicht te brengen, te bevorderen en te verspreiden. Dit project werd medegefinancierd door het programma Erasmus+ van de Europese Unie, en is een samenwerking tussen De Haagse Hogeschool, Echo, de European School Heads Association, The Knowledge Innovation Centre, de Universiteit van Malmö, de Universiteit van Dschola en het Kinderbüro van de Universiteit van Wenen. 
Lees verder
Studenten

Student Branch project: Hang in there

Hang in thereHet Hang In There Project is een initiatief georganiseerd door de Student Branch van het Lectoraat Inclusive Education gericht op het ondersteunen van studenten in hun avontuur in het eerste jaar op De Haagse Hogeschool. Hier delen studenten hun ervaringen en hoe zij ze overkomen zijn. Wij vragen studenten ook hun eigen ervaringen te delen. Studenten die deelnemen aan dit project zullen van tijd tot tijd ondersteunende boodschappen ontvangen en de herinnering dat ze er niet alleen voor staan. Wij ondersteunen onze studenten in hun keuze voor het avontuur bij De Haagse Hogeschool. Hang In There!
Lees meer over dit project >

Wereldburgerschap

global citizen

Faculteit Gezondheid, Voeding en Sport
Het lectoraat Inclusive Education heeft onderzoek gedaan naar de manier waarop het concept van wereldburgerschap wordt gepromoot in hun curriculum en hoe het wordt ervaren door studenten.

Global Citizenship Certificate 
Het lectoraat Inclusive Education heeft in samenwerking met de lectoraten van Global Citizenship and International Learning bijgedragen aan de ontwikkeling van het Global Citizenship Certificate.


Contact

Winnie Roseval, onderzoeker
w.roseval@hhs.nl

06 - 39 08 06 29
Team
Partners
Partners
cropped-The-Hague-Network-Header coventry university unesco ECHO_logo Den Haag Katapult Tampere university ROC Mondriaan