Over het kenniscentrum

Global governance: wat is dat nou precies?

Weet jij wat er precies met global governance bedoeld wordt, of, anders geformuleerd: wat het nou echt betekent?
Bij global governance, of mondiaal bestuur, denken we al snel aan nationale regeringen die met elkaar samenwerken in grote instituten. Maar hoe meer we ons richten op staten en instellingen, hoe verwarrender dit begrip lijkt; zeker nu bestuursstructuren wereldwijd snel veranderen.

Hoewel veel lokale instanties, instellingen en burgers het echte werk van global governance uitvoeren, zijn zij vaak juist ondervertegenwoordigd in traditionele internationale bestuursorganen. Dit probleem noemen wij de 'participatiekloof'.

Tegelijkertijd weten de mensen die het meest worden beïnvloed door wereldproblemen – zoals studenten, professionals of burgers in het algemeen – vaak niet goed hoe global governance in de praktijk werkt. Dit probleem kennen we als de 'informatiekloof'. Zo is het bijvoorbeeld cruciaal dat overheidsactoren op verschillende niveaus samenwerken om mondiale problemen, zoals klimaatverandering, aan te kunnen pakken. Toch weten burgers, studenten en professionals maar zelden wat er lokaal gedaan wordt – via buurtwerk, lokaal bestuur of samenwerkingen tussen overheid en bedrijven – om klimaatverandering tegen te gaan.

Meer begrip kweken

Gelukkig is er een oplossing voor deze dilemma's. Zodra we beseffen dat global governance zich in feite afspeelt in de lokale praktijk met lokale oplossingen, kunnen wij werken aan een global governance waar alle spelers – van mondiaal tot lokaal – aan deel kunnen nemen.
Dit laatste is de missie van Kenniscentrum Global Governance: meer inzicht geven in de manier waarop global governance in de praktijk werkt ('Nieuwe spelers, nieuwe oplossingen'). Binnen deze missie omschrijven we vier kerndoelen:

 

  1. vergroten van praktische kennis en vaardigheden van studenten op het gebied van global governance;
  2. bijdragen aan de professionalisering van global governance door beroepsopleidingen en toegepast onderzoek;
  3. verbeteren van de publieke zichtbaarheid van en betrokkenheid bij instanties die global governance vormgeven, voor professionals, burgers en jongeren;
  4. bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwe en praktijkgerichte oplossingen die samenwerking, inclusie en innovatief bestuur op internationaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau stimuleren. Deze oplossingen moeten leiden tot meer inclusie, verantwoording en rechtmatigheid en een gelijkwaardigere vertegenwoordiging.

Hoe kunnen wij global governance een inclusiever karakter geven?

Wij hebben inspiratie gehaald uit de wereld van klimaatbeleid: we zien global governance als een netwerk van spelers die onderling van elkaar afhankelijk zijn en samen wereldproblemen oplossen. Aan de hand van dit inzicht bestuderen wij wereldproblemen met de mensen die rechtstreeks bij deze kwesties betrokken zijn: we bestuderen wat ze doen, hoe ze het doen en op welke manier hun toepassingen kunnen worden verbeterd.

We doen dat via Communities of Practice, en door kwalitatieve onderzoeksmethoden te gebruiken zoals interviews, enquêtes, focusgroepen, literatuuronderzoek en citizen science. Ook werken we mee aan projecten voor bestuursontwikkeling, klimaatverandering, vrouwenrechten en diversiteit.

Met onze toegepaste invalshoek kunnen wij op lokaal niveau nieuwe en ondervertegenwoordigde spelers binnen mondiaal bestuur identificeren. Daarbij richten we ons op het ontwikkelen van nieuwe samenwerkingsgerichte oplossingen voor problemen die wereldwijd spelen.

Ons onderzoeksprogramma is dynamisch en wordt regelmatig bijgeschaafd, zodat het een actuele afspiegeling blijft van de snel veranderende wereld van global governance. Het programma is gestoeld op onze drie expertisegebieden:
  1. Europese studies en bestuurskunde
  2. United nations Studies in Peace and Justice
  3. Multilevel regulation and alternative dispute resolution

 

Annual Report 2021 

Our mission

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

Neem contact op

 

Projecten

Projecten

Tussen Brussel en het stadhuis: podcast serie en event

Tussen Brussel en het stadhuis: podcast serie en event

Op 16 maart 2022 zijn er in heel Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad. De strijd om de raadszetels staat, logischerwijs, in het teken van lokale thema’s. Maar wat kunnen lokale bestuurders waarmaken binnen de Europese Unie (EU) en welke invloed heeft ‘Brussel’ op de lokale hete hangijzers?

Lees verder
De effecten van hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen in de gemeente Den Haag in kaart gebracht

De effecten van hittegolven op kwetsbare bevolkingsgroepen in de gemeente Den Haag in kaart gebracht

Hittegolven komen steeds vaker voor door klimaatverandering. Wat betekent dat voor de kwetsbare inwoners van de stad? In het toegepast onderzoeksproject The effect of heatwaves on vulnerable population groups in The Hague zochten we dat uit voor de gemeente Den Haag.
Lees verder
Global Governance Innovators Lab

Global Governance Innovators Lab

Exploring new ways to have your say in justice issues? Yes, at THUAS, you can!  Join the upcoming project at the Global Governance Innovators Lab enriched with the Global Citizenship programme! The Haagse Lab for Global Governance Innovators is calling all interested THUAS students from all faculty backgrounds to join its upcoming programme focusing on the theme Justice for All.
Lees verder
Call for volunteers – take part in our new citizen science project “Trust MEdiators”!

Call for volunteers – take part in our new citizen science project “Trust MEdiators”!

Conflicts happen every day, often in an intercultural context. These conflicts frequently arise because we don’t really know how to talk to or collaborate with people from different cultures.

Lees verder
Podcast Global Gossip

Podcast Global Gossip

Global Gossip is de podcast over internationale politiek onder leiding van Mendeltje van Keulen en Rik-Jan Brinkman van het kenniscentrum Global Governance op De Haagse Hogeschool. Samen met onze gasten praten wij je bij over het gesprek aan de dorpspomp van de internationale politiek. Wat horen wij in de wandelgangen over de toekomst van de Europese Unie in tijden van Brexit, Corona en een opkomend China? Hoe gaan we wereldwijd om met onze duurzaamheidsambities?
Lees verder
Nieuws

Onderzoekers in de spotlight

Onderzoeker in de spotlight: Christine Tremblay

Christine Tremblay, docente op De Haagse Hogeschool, gaat van start met een wekelijkse lees- en discussiegroep over diversiteit en inclusie. Diversiteit en inclusie is een belangrijk en zeer actueel onderwerp voor studenten op De H...

Lees verder

Onderzoeker in the spotlight: Ruud Schapenk

“It’s a major challenge for any researcher to convey the results of dense research in an accessible and almost effervescent way. However, a podcast is an excellent way to achieve that. Together with Dr. Mendeltje van Keulen, profes...

Lees verder
Bekijk alle blogs
Publicaties

Recente publicaties

Integrale actie tegen hittegolven is nu noodzakelijk

Werk lokale hitteplannen uit om de kwetsbaren te beschermen tegen de komende hittegolven. Die zijn levensgevaarlijk, zegt Sylvia I. Bergh. De beelden en het stijgende dodental uit Canada wijzen ons op de grootste stille moordenaar van klimaatverandering: hittegolven. Tot nu toe overleden honderden mensen en dan met name ouderen aan de ongewoon hoge temperaturen. Hittegolven zijn ook hier in Nederland intenser en komen vaker voor dan vroeger: als gevolg van de hittegolf in juli 2006 registreerde ons land duizend doden en stond daarmee op de vierde plaats van landen die in 2006 de meeste doden door rampen meldden. Vorige zomer hebben wij in Nederland voor het eerst een hittegolf meegemaakt waarbij de temperatuur vijf dagen op rij 35 graden of hoger bereikte. Deze trend gaat sneller dan de modellen voor klimaatverandering voorspellen. Bovendien verergert de Covid-19-pandemie het effect van hittegolven, omdat kwetsbare mensen terughoudend zijn om koele ruimtes te zoeken uit angst voor infectie.
Lees meer >

Decentralisatie: hét antwoord op de Arabische Lente?

The so-called “Arab Spring” originated in the socio-economic grievances which resulted from the long-standing regional inequalities in many countries in the Middle East and North Africa. One of the policy responses was to deepen ongoing decentralisation reforms, or design and implement new ones, ostensibly in a bid to increase citizen participation in local governance and service delivery. In this article published by the Clingendael Spectator, Sylvia I. Bergh takes stock of these reforms in Morocco, Tunisia, and Jordan, and finds that the reforms’ implementation suffer from weak or ambiguous legal frameworks and a lack of adequate human and financial resources. Decentralisation reforms have at best offered a (temporary) solution to the crisis of legitimacy of both authoritarian regimes and newly elected governments. However, they do not (yet) provide a substantive response the protesters' ongoing demands for socio-economic justice.
Lees meer >

De derde, geheel herziene druk van Wereld in Beweging, het Nederlandse studieboek over internationale betrekkingen voor hbo-studenten, is uit!

De wereld staat in brand: Corona, Afghanistan, klimaatverandering. Terwijl Europa en de VS worstelen met hun rol op het wereldtoneel dienen nieuwe grootmachten zich aan. Oorlogen zijn hybride, en een pandemie zette ons beeld stil. Hoe verhouden die thema’s zich tot elkaar, wat is hun gedeelde geschiedenis?  Om het heden te begrijpen moet je de achtergronden van de huidige crises kennen. Wereld in beweging is een coproductie van experts in de internationale betrekkingen. Voor studenten van De Haagse Hogeschool is het boek open access beschikbaar. Een docentexemplaar kan worden aangevraagd bij Boom.
Lees meer >

Team