Kenniscentrum Global Governance

Bestuur in de 21e eeuw: inzicht en kennis voorbij de grenzen van de natiestaat
Sleep opzij
Over het lectoraat
Wat gebeurt er precies binnen bestuurlijke organen zoals de EU en de VN? Hoe verhoud je je als burger of ambtenaar op lokaal niveau tot zulke mogendheden? Hoe bewegen verschillende groepen zich -zichtbaar en onzichtbaar- binnen deze samenwerkingsverbanden? In het Kenniscentrum Global Governance zoeken we antwoorden op dit soort vragen.

Mede door voortschrijdende globalisering ontstaat er, naast de traditioneel in nationale staten gecentreerde macht, bestuurlijke macht op andere niveaus en tussen andere partijen. Samenwerkingsverbanden zoals de EU en de VN houden zich bezig met economie, recht en veiligheid op grensoverschrijdend niveau. Andere taken zijn juist gedecentraliseerd naar lokale en regionale overheden. Naast de traditionele spelers, nemen nieuwe spelers zoals private partijen en maatschappelijke organisaties, hun positie in op het bestuurlijke veld. Hierdoor ontstaan, naast de gevestigde orde, ook nieuwe bestuurlijke samenwerkingen en vertegenwoordigingen.
 
Ons kenniscentrum bundelt de krachten van drie onderzoeksgroepen op De Haagse Hogeschool: The Changing role of Europe (CRoEU), UN studies in Peace and Justice (UNPJ) en Multilevel Regulation (MLR). Elk vanuit zijn eigen perspectief, zoeken zij naar verbreding van kennis over hoe hedendaagse bestuursstructuren worden georganiseerd, hoe ze veranderen en – dat met name - hoe deze veranderingen het grotere publiek en (toekomstige) professionals beïnvloeden. Dit gezamenlijke perspectief helpt ons meer grip te krijgen op wat er gebeurt binnen en tussen bestuurslagen. Essentiële kennis om het vertrouwen in en functioneren van een goede bestuurlijke vertegenwoordiging in de 21e eeuw te waarborgen.

Laat De Haagse Hogeschool uw onderzoek doen

neem contact op

 

Actueel

Activiteiten


  1. 22 april 2020
    World Press Freedom Conference (WPFC)
  2. 6 mei 2020
    Talkshow Global Gossip
Bekijk al onze activiteiten
Team