Kenniscentrum Global and Inclusive Learning

Lectoraat Wereldburgerschap

Wereldburgers zijn we allemaal. Maar wat voor wereldburgers willen we zijn? Het nieuwe lectoraat Wereldburgerschap verkent de mogelijkheden.

Jaarupdate 2021 (pdf)
Over het lectoraat

Wereldburgerschap is een begrip dat veel verschillende definities kent en veel verschillende aspecten omvat. Kernvragen zijn: hoe bepalen we wat onze verantwoordelijkheid is voor de wereld, als mens en als professional? Welke waarden streven we daarin na? Hoe kunnen we die vormgeven? Hoe activistisch is de wereldburger?

Over de lector

dr. Laurence Guérin

Laurence Guérin is gepromoveerd op burgerschapsvorming en het vertalen van een visie op burgerschap in didactische principes en in leermateriaal. Ze is projectleider van Bèta Burgerschap (een project van TechYourFuture) waarin een nieuwe vorm van burgerschapsvorming is ontwikkeld op basis van haar proefschrift. Tevens is ze practor Burgerschap in het ROC van Twente waar ze de werkplaats Burgerschap leidt (NRO project). Op De Haagse Hogeschool gaat haar lectoraat zich richten op het verder handen en voeten geven aan Wereldburgerschap, met name de betekenis ervan in het beroepsonderwijs. Haar vertrekpunt is Wereldburgerschap als controversieel onderwerp: verschillende visies op wereldburgerschap leiden tot verschillende implementaties in curriculum, didactiek en organisatie.

Nevenfuncties

  • Practor Burgerschap bij ROC van Twente
  • Bestuurslid bij het Rathenau Instituut

Contact:

+31 (0)6 - 39 07 80 33
l.j.f.guerin@hhs.nl

Intreerede lectoraat Wereldburgerschap

Lector Laurence Guérin hield op 18 februari 2021 haar intreerede samen met de leden van de kenniskring: een presentatie van de onderzoekslijnen van het lectoraat Wereldburgerschap.
Projecten

Projecten

Student voice

Student voice

Hoe kunnen we de stem van de student -en daarmee de ontwikkeling van de student en de hogeschool- versterken? Deze vraag staat centraal in het onderzoek Student Voice, waarvoor het lectoraat Wereldburgerschap een Comeniusbeurs heeft aangevraagd.
Lees verder
Publicaties