Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Bij de Pabo aan De Haagse Hogeschool sta je er nooit alleen voor. We kennen elkaar, zijn er voor elkaar en helpen elkaar, omdat samenwerking de beste weg naar zelfontplooiing is. En omdat wij geloven dat ervaren een goede manier van leren is, is de opleiding Pabo praktijkgericht. Dat betekent veel stages, leuk en leerzaam om meteen voor de klas te staan. De Pabo werkt als Opleidingsschool Zuid-West Holland samen met vijf schoolbesturen in de regio. Daarmee stellen we het leerprogramma samen en het biedt jou veel keuze in stageplaatsen. Je krijgt er bovendien een stagevergoeding. Onze docenten zijn heel toegankelijk, onze HBO Pabo is breed en divers. Iedereen is welkom, ook als je ergens niet zo goed in bent. Wij doen er alles aan om jou te leren hoe jij straks de kinderen alles kunt leren. Dankzij onze persoonlijke begeleiding en individuele coaching groei je uit tot inspirerende leraar basisonderwijs.

Opbouw van Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Nieuw programma

De voltijdopleiding Pabo van De Haagse Hogeschool ontwikkelt het lesprogramma samen met basisscholen. Dat is logisch, want een Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt voor 40% plaats op de basisschool zelf. Dat maakt de Pabo heel bijzonder in vergelijking met andere hbo-opleidingen. We vullen de informatie over de opleiding Pabo hier regelmatig aan. Op de open dagen hoor je er meer over.

Nieuw: Stagevergoeding 

Als leraar in opleiding lever jij een waardevolle bijdrage aan het onderwijs. Daarom geeft de Opleidingsschool Zuid-West Holland elke Pabo-student van De Haagse Hogeschool een stagevergoeding. Dit om jou te bedanken voor je inzet en om jou de waardering te geven die je verdient. 

Wat houdt het precies in?  

Vanaf studiejaar 2022/2023 ontvang je een stagevergoeding als je stageloopt bij een school van de Opleidingsschool Zuid-West Holland. Voltijd studenten die gemiddeld twee dagen per week stage lopen binnen het samenwerkingsverband OZWH, krijgen in jaar 1 (vanaf februari) en in jaar 2 (vanaf september) €180,- bruto per maand. In jaar 3 en jaar 4 bedraagt de hoogte van de vergoeding €250,- bruto per maand. Dit geldt voor de periode dat je stage loopt. Op het moment dat je een LIO-aanstelling krijgt komt de stagevergoeding te vervallen. 

Je onderwijsomgeving

De opleiding Pabo heeft de beschikking over een onderwijswerkplaats waar je lesmaterialen en boeken vindt. Je kunt er ook lessen volgen in eigen vaklokalen. Het is kleinschalig, de sfeer is prettig en de docenten zijn toegankelijk. Je hebt een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er) met wie je gesprekken voert over je studie en je ervaringen op de opleiding.

De stages van deze lerarenopleiding beginnen in het eerste jaar al snel: je wordt meteen ondergedompeld in de praktijk op de basisschool waar je stage loopt. Je woont lessen bij in klassen van verschillende leeftijdsgroepen en je leert de schoolorganisatie kennen. Ook op de basisschool heb je een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. In de loop van de opleiding word je steeds zelfstandiger. Zowel tijdens de lessen op de Pabo als op de basisschool waar je stage loopt.

Onze visie op onderwijs

De Haagse Hogeschool wil dat je het beste uit jezelf haalt, we dagen je daartoe uit met boeiend onderwijs en we staan klaar om je daarbij te begeleiden. Van jou verwachten we dat je hard werkt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je studieloopbaan.

Die opvatting over onderwijs dragen wij graag over op jou, omdat we jou tot leraar opleiden. We willen jou het goede voorbeeld geven met ons onderwijs. Daarom bieden we je een stevige allround Pabo-opleiding. Onze afgestudeerden zijn leraren die in staat zijn om een stimulerend pedagogisch klimaat te scheppen, ook voor jonge kinderen. Het zijn leraren die hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen. Ze zijn didactisch breed geschoold en op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in onderwijsmethodieken.

Specifieke kenmerken van onze Pabo

De Pabo van De Haagse Hogeschool staat in de Haagse binnenstad. Veel van onze studenten gaan werken op basisscholen in Den Haag en andere steden waar leerlingen afkomstig zijn uit verschillende culturen en sociale milieus. Daarom ligt in deze opleiding Pabo het accent op het werken als leraar in de omgeving van de grote stad. Met een grote diversiteit aan bewoners en een internationaal karakter. Ook besteden we in ons programma aandacht aan specifieke uitdagingen van de binnenstadsscholen.

We geloven erin dat leraren een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen en hun vorming tot kritische en betrokken mensen die verschillen kunnen overbruggen. Bovendien stimuleren we onze studenten om een periode in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Thematisch onderwijs

Binnen het programma van de opleiding Pabo hebben we ervoor gekozen om samenhangend onderwijs aan de hand van thema’s vorm te geven. Dit betekent dat je elke vijf weken integraal les krijgt rondom een specifiek thema. Voorbeelden van thema's zijn Oriëntatie op beroep, Pedagogisch klimaat en Omgaan met verschillen. De thema’s zijn ontwikkeld in samenwerking met de basisscholen, zodat de theorie naadloos aansluit op de praktijk. Het thema is zo opgebouwd dat je de kennis die je aangeboden krijgt direct in de praktijk kunt toepassen tijdens je stage. De laatste en afsluitende week van het thema is een toetsweek.

Onderzoekend en ontwerpend leren

Tijdens deze opleiding tot leraar basisonderwijs maak je kennis met de werkwijzen van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij ga je uit van de nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit van leerlingen. Je laat ze zelf ontdekken, experimenteren en oplossingen vinden voor problemen of uitdagingen. Deze werkwijze wordt vaak gebruikt bij natuuronderwijs en bij technische vakken, maar kan op veel gebieden worden ingezet.

Persoonlijke Leerlijn

Als leraar neem je je persoonlijkheid mee naar de klas. Je begint je studie Pabo met het onderzoeken van jouw normen en waarden, om vervolgens steeds meer sturing te nemen in jouw identiteitsvorming zodat je die kunt inzetten als leraar. Je formuleert zelf opdrachten die je tijdens je stage wil behalen. Dit doe je aan de hand van je persoonlijke ontwikkeling, beroepsontwikkeling, doelen van de thema’s en expertise van jouw stageschool.

Kennislijn

De kennislijn binnen deze lerarenopleiding is er om jouw eigen kennis van de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels bij te spijkeren. De lessen van de kennislijn worden in jaar 1 en 2 elk semester aangeboden. Dit betekent dat je zelf mag kiezen in welk semester je de lessen volgt en de bijbehorende kennistoetsen maakt.

Afstuderen

Alle opgedane kennis en vaardigheden komen het laatste jaar van de lerarenopleiding bij elkaar. Afstuderen staat centraal. Je hebt je gespecialiseerd en betrekt alles op die keuze. Heb je altijd al willen weten of scholen voldoende aandacht hebben voor culturele verschillen of welk effect het invoeren van Engelse les heeft op basisschoolkinderen? Dan is dit het moment om dat te onderzoeken. Zo leer je de school als organisatie nog beter kennen en maak je echt deel uit van het schoolteam. Steeds vaker sta je voor de klas. Eerst een paar dagen per week en uiteindelijk fulltime. Ook werk je deels achter de schermen. Tijdens je LIO-stage (leraar in opleiding) draai jij zelfstandig een aantal weken de klas. De perfecte voorbereiding op je eerste echte baan als leraar.

Jouw docenten

Gert van der Slikke

Docent Natuur- en Techniek


Martine den Engelsen

Docent Wiskunde & Didactiek


Marja Bout

Docent Nederlands


Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

De lerarenopleiding Pabo biedt verschillende minors aan. Tijdens deze minors doe je ook onderzoek. Liever een keuzevak volgen bij een andere opleiding? Ook dat kan.
Dit zijn de minors die worden aangeboden in studiejaar 2022/2023.

Educating Children in Urban Environment

Volgens onderzoek van Unicef zijn Nederlandse kinderen het gelukkigst vergeleken met kinderen uit andere landen. Tijdens deze minor ga je zelf op onderzoek uit om te ervaren of kinderen in Nederland inderdaad zo gelukkig zijn. Je leert dat welzijn niet alleen bepaald wordt door onderwijs, maar ook door levensstijl en sociale omstandigheden. Denk bijvoorbeeld aan ongezond ontbijten of een scheiding van ouders. Je vergelijkt en onderzoekt de beste methodes door de exclusieve British School en openbare basisscholen te bezoeken. Een gastdocent uit Zweden vertelt meer over kinderrechten. Jouw onderzoek leidt tot inzichten hoe het welzijn van kinderen hun geluk bepaalt.

Interne Cultuur Coördinator

Wil jij tijdens je minor opgeleid worden tot cultuurcoördinator in het basisonderwijs? Deze

minor biedt praktische handvatten, vaardigheden en inhoudelijke kennis om cultuuronderwijs op school optimaal vorm te geven, te stimuleren en te behouden.

De cultuurcoördinator (icc’er) op de basisschool is een spin in het web voor goed cultuuronderwijs. Je bent de verbindende schakel tussen de school en de culturele omgeving en je coördineert de culturele activiteiten op school. De aankomend cultuurcoördinator is iemand die zich via de minor Interne Cultuur Coördinator heeft gespecialiseerd in cultuuronderwijs. Je sluit deze minor af met een landelijk ICC-certificaat van het LKCA (het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst).

Minor Future Europe Virtual Exchange 

Deze minor betreft een online uitwisselingsprogramma dat wordt uitgevoerd tijdens het eerste en tweede semester van studiejaar 2022/2023. De Haagse Hogeschool biedt deze minor aan in samenwerking met meerdere partners van Het Haags Netwerk (https://thehaguenetwork.blog/). De modules zijn Intercultureel management, Media en Entertainment, Functioneel facilitair ontwerp, Circulaire economie, Participatie, Samenwerking & Teamwork en De toekomst van Europa. 

Seksualiteit en diversiteit

Een gezond seksleven is een bron van welzijn en geluk. Seksuele gezondheid is een bijzonder relevant thema voor het hoger beroepsonderwijs. Met goede seksuele vorming en hulpverlening kunnen veel meer mensen genieten van een fijn seksueel leven. Er is een sterk verband tussen erkenning van seksuele rechten en geluk en welzijn van de volwassen bevolking en scholieren, zoals blijkt uit publicaties SCP en HBSC.

Het uitgangspunt van deze minor is sekspositief. In hoorcolleges wordt er door deskundigen kennis aangeboden over seksuele gezondheid, seksuele ontwikkeling, seksuele vorming, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, seksualiteit & cultuur & religie, sekscounseling, effectieve discriminatiebestrijding, seksueel grensoverschrijdend gedrag en de geschiedenis van seksualiteit. In trainingen en tijdens projecten bij opdrachtgevers in de regio leer je deze inzichten toepassen in de praktijk.

Vakbekwame leerkracht bewegingsonderwijs

Wil jij je bevoegdheid halen om als leerkracht bewegingsonderwijs les te geven aan de groepen 3 t/m 8? De volledige leergang bestaat uit 3 blokken. Op De Haagse Hogeschool bieden we de eerste 2 blokken aan. Tijdens de minor leer je complete bewegingsactiviteiten voorbereiden, uitvoeren en evalueren.
De minor omvat 32 bijeenkomsten waarbij aandacht wordt besteed aan de didactiek en methodiek van bewegingsonderwijs. Je leert onder andere bewegingsactiviteiten selecteren die aansluiten bij het gemiddelde niveau van de groep en organiseren & instructies geven zodat kinderen veilig aan de slag kunnen. Je bouwt een ruim bewegingsrepertoire op met onderwijskundige aspecten, denk hierbij aan interactie, spanningsboog, moeilijkheidsgraad en bijvoorbeeld het leereffect.

 

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten en toetsen

Als leraar in spe merk je dat lessen beter zijn als je ze interessant aanbiedt. Tijdens de opleiding Pabo ondervind je door de variatie aan werkvormen hoe je in je eigen klas aan de slag kunt. Denk hierbij aan werkcolleges, praktijkopdrachten en excursies. Ga op zoek naar de juiste combinatie van eigen vaardigheid en didactiek. Je krijgt activerende lessen en wordt uitgedaagd uit om je grenzen op te zoeken. Stilzitten is er op de Pabo niet bij. Je wordt gestimuleerd om kinderen te helpen om zelf kennis te vergaren. Bijvoorbeeld door ze te leren vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zo ontwikkel je je eigen onderzoekende houding en die bij kinderen.

Tijdens je opleiding Pabo wordt op verschillende momenten en op verschillende manieren getoetst. Zo worden thema’s meestal afgesloten met een opdracht/verslag, terwijl ‘kennisvakken’ zoals Nederlands, rekenen en geschiedenis meestal schriftelijke (veelal digitale) toetsen zijn. Voor de verschillende stages schrijf je een portfolio. Daarnaast komt er ook iemand bij je in de stageklas kijken ter beoordeling, dit wordt afgesloten met een assessment.

Contact met de opleiding

Vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de PABO Den Haag kun je aan de opleiding mailen.
Je kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.
 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Pabo maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. De SLB’er leidt ook de bijeenkomsten in groepsverband: de leerkringen. Daar wordt gesproken over je studievoortgang, stage-ervaringen en leerpunten. Daarnaast is er tijdens de leerkringen aandacht voor actualiteiten en praktische zaken over de opleiding. Ook fijn: een tweedejaarsstudent helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding.
Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je dat altijd bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Verder ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd?