Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Als basisschoolleraar weet je jonge kinderen dagelijks te boeien. Je brengt je leerlingen alle basiskennis en -vaardigheden bij. Zo ontwikkelen ze zich uiteindelijk tot evenwichtige volwassenen. Je leert oog te hebben voor onderlinge verschillen en kijkt hoe elk kind in de klas het beste tot zijn of haar recht komt. Ook ontwikkel je lesprogramma’s volgens de nieuwste onderwijstechnieken en -inzichten. Jouw levenservaring, creativiteit, humor en inlevingsvermogen brengen je heel ver. Op de Pabo – en dan vooral tijdens je stage – groei je uit tot een zelfbewuste en zelfstandige basisschoolleraar.

Opbouw van Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Nieuw programma

De voltijdopleiding Pabo van De Haagse Hogeschool startte per 1 september 2018 met een nieuw onderwijsprogramma. We ontwikkelden dit programma samen met de basisscholen waarmee wij samenwerken. Dat is logisch, want een Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt voor 40% plaats op de basisschool zelf. Dat maakt de Pabo heel bijzonder vergeleken met andere hbo-opleidingen. We vullen de informatie over de opleiding hier regelmatig aan. Op de open dagen hoor je er meer over.

Je onderwijsomgeving

De Pabo heeft samen met de opleiding Pedagogiek een eigen verdieping in het gebouw van De Haagse Hogeschool. Hier is een ruime Onderwijswerkplaats waar je lesmaterialen en boeken vindt en lessen volgt in eigen vaklokalen. Het is kleinschalig, de sfeer is prettig en de docenten zijn toegankelijk. Je hebt een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er) met wie je gesprekken voert over je studie en je ervaringen op de opleiding.

De stages beginnen in het eerste jaar al snel: je wordt meteen ondergedompeld in de praktijk op de basisschool waar je stage loopt. Je woont lessen bij in klassen van verschillende leeftijdsgroepen en je leert de schoolorganisatie kennen. Ook op de basisschool heb je een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. In de loop van de opleiding word je steeds zelfstandiger. Zowel tijdens de lessen op de Pabo als op de basisschool waar je stage loopt.

Onze visie op onderwijs

De Haagse Hogeschool heeft hoge verwachtingen van haar studenten. We willen dat je het beste uit jezelf haalt, we dagen je daartoe uit met boeiend onderwijs en we staan klaar om je daarbij te begeleiden. Van jou verwachten we dat je hard werkt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je studieloopbaan.

Die opvatting over onderwijs dragen wij graag over op jou, omdat we jou tot leraar opleiden. We willen met ons onderwijs jou het goede voorbeeld geven. Daarom bieden we je een stevige allroundopleiding. Onze afgestudeerden zijn leraren die in staat zijn om een stimulerend pedagogisch klimaat te scheppen, ook voor jonge kinderen. Het zijn leraren die hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen. Ze zijn didactisch breed geschoold en op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in onderwijsmethodieken.

Specifieke kenmerken van onze Pabo

Onze Pabo staat in de Haagse binnenstad. Veel van onze studenten gaan werken op basisscholen in Den Haag en andere steden waar leerlingen afkomstig zijn uit verschillende culturen en sociale milieus. Daarom ligt in onze opleiding het accent op het werken als leerkracht in de omgeving van de grote stad. Met een grote diversiteit aan bewoners en een internationaal karakter. Ook besteden we in ons programma veel aandacht aan specifieke problemen van de binnenstadsscholen.

We geloven erin dat leraren een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen en hun vorming tot kritische en betrokken mensen die verschillen kunnen overbruggen. Bovendien stimuleren we onze studenten om een periode in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Keuzemogelijkheden

Tijdens je Pabo-opleiding aan De Haagse heb je veel mogelijkheden om je eigen accenten te leggen via keuzevakken. Je kunt een breed programma samenstellen, maar je kunt je ook op 1 specialisatie toeleggen. Kies uit 3 specifieke gebieden:
  1. Onderzoekend en ontwerpend leren
    Je maakt kennis met de werkwijzen van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij ga je uit van de nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit van kinderen. Je laat ze zelf ontdekken, experimenteren en oplossingen vinden voor problemen of uitdagingen. Deze werkwijze wordt vaak gebruikt bij natuuronderwijs en bij technische vakken, maar kan op veel gebieden worden ingezet.
  2. Meertaligheid
    Als leerkracht in het basisonderwijs krijg je (tegenwoordig) vaak te maken met kinderen die thuis een andere taal spreken. Soms hebben ze een migrantenachtergrond, of worden ze tweetalig opgevoed omdat een ouder een andere taal spreekt. Hoe ga je de uitdaging aan om kinderen vertrouwd te maken met een nieuwe taal? Je begrijpt kinderen beter als je kennis hebt van de manier waarop ze talen verwerven. Zo kun je kinderen beter begeleiden en hun potentie realiseren. 
  3. ICT-toepassingen in onderwijs en didactiek
    ICT is niet alleen een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs zelf, maar ook in de didactiek. In deze specialisatie doe je een grondige kennis op van ICT-toepassingen in het onderwijs. Denk aan zelfstandig leren met digitaal lesmateriaal, statistische analyses maken van leerresultaten of digitale geletterdheid.

 

Afstuderen

Alle opgedane kennis en vaardigheden komen het laatste jaar van de lerarenopleiding bij elkaar. Afstuderen staat centraal. Je hebt je gespecialiseerd en betrekt alles op die keuze. Heb je altijd al willen weten of scholen voldoende aandacht hebben voor culturele verschillen of welk effect het invoeren van Engelse les heeft op basisschoolkinderen? Dan is dit het moment om dat te onderzoeken. Zo leer je de school als organisatie nog beter kennen en maak je echt deel uit van het schoolteam. Steeds vaker sta je voor de klas. Eerst een paar dagen per week en uiteindelijk fulltime. Ook werk je deels achter de schermen. Tijdens je lio‐stage (leraar in opleiding) draai je naast je mentor 10 weken mee als volwaardige collega. De perfecte voorbereiding op je eerste echte baan.

Studie in beeld

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

Minors zijn keuzevakken waarmee je je opleiding zelf richting geeft. Er zijn legio mogelijkheden. Als je je wilt specialiseren binnen je vakgebied, kies je voor een verdiepende minor. Als je je vooral in de breedte wilt ontwikkelen, kun je kiezen voor een minor in een ander vakgebied. 30 studiepunten kun je op deze manier zelf invullen.

De Pabo biedt verschillende minors aan. De derdejaars studenten kunnen bijvoorbeeld kiezen uit Bewegingsonderwijs, Digitale Geletterdheid, Urban Education, De Brede Buurtschool, Montessori- en Inclusief Onderwijs. Tijdens deze minors doe je ook onderzoek. Sommige minors zijn in het Engels en volg je samen met buitenlandse studenten. Liever een keuzevak volgen bij een andere opleiding? Ook dat kan.

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten

Als leraar in spe merk je dat lessen beter zijn als je ze interessant aanbiedt. Tijdens je opleiding ondervind je door de variatie aan werkvormen hoe je in je eigen klas aan de slag kunt. Denk hierbij aan werkcolleges, praktijkopdrachten en excursies. Ga op zoek naar de juiste combinatie van eigen vaardigheid en didactiek. Je krijgt activerende lessen en wordt uitgedaagd uit om je grenzen op te zoeken. Stilzitten is er op de Pabo niet bij. Je wordt gestimuleerd om kinderen te helpen om zelf kennis te vergaren. Bijvoorbeeld door ze te leren vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zo ontwikkel je je eigen onderzoekende houding en die bij kinderen.

Nieuws en Evenementen

Contact met de opleiding

Je vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de pabo Den Haag mail je naar Michel Hogenes via m.hogenes@hhs.nl.
Je kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Pabo maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. De SLB’er leidt ook de bijeenkomsten in groepsverband: de leerkringen. Daar wordt gesproken over je studievoortgang, stage-ervaringen en leerpunten. Daarnaast is er tijdens de leerkringen aandacht voor actualiteiten en praktische zaken over de opleiding. Ook fijn: een tweedejaarsstudent helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding.
Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je dat altijd bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Verder ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd?

Meld je aan