Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Als basisschoolleraar weet je jonge kinderen dagelijks te boeien. Je brengt je leerlingen alle basiskennis en -vaardigheden bij. Zo ontwikkelen ze zich uiteindelijk tot evenwichtige volwassenen. Je leert oog te hebben voor onderlinge verschillen en kijkt hoe elk kind in de klas het beste tot zijn of haar recht komt. Ook ontwikkel je lesprogramma’s volgens de nieuwste onderwijstechnieken en -inzichten. Jouw levenservaring, creativiteit, humor en inlevingsvermogen brengen je heel ver. Op de Pabo – en dan vooral tijdens je stage – groei je uit tot een zelfbewuste en zelfstandige basisschoolleraar.

Opbouw van Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd

Nieuw programma

De voltijdopleiding Pabo van De Haagse Hogeschool startte per 1 september 2018 met een nieuw onderwijsprogramma. We ontwikkelden dit programma samen met de basisscholen waarmee wij samenwerken. Dat is logisch, want een Opleiding tot Leraar Basisonderwijs vindt voor 40% plaats op de basisschool zelf. Dat maakt de Pabo heel bijzonder vergeleken met andere hbo-opleidingen. We vullen de informatie over de opleiding hier regelmatig aan. Op de open dagen hoor je er meer over.

Je onderwijsomgeving

De Pabo heeft samen met de opleiding Pedagogiek een eigen verdieping in het gebouw van De Haagse Hogeschool. Hier is een ruime Onderwijswerkplaats waar je lesmaterialen en boeken vindt en lessen volgt in eigen vaklokalen. Het is kleinschalig, de sfeer is prettig en de docenten zijn toegankelijk. Je hebt een eigen studieloopbaanbegeleider (SLB’er) met wie je gesprekken voert over je studie en je ervaringen op de opleiding.

De stages beginnen in het eerste jaar al snel: je wordt meteen ondergedompeld in de praktijk op de basisschool waar je stage loopt. Je woont lessen bij in klassen van verschillende leeftijdsgroepen en je leert de schoolorganisatie kennen. Ook op de basisschool heb je een mentor bij wie je terecht kunt met je vragen. In de loop van de opleiding word je steeds zelfstandiger. Zowel tijdens de lessen op de Pabo als op de basisschool waar je stage loopt.

Onze visie op onderwijs

De Haagse Hogeschool heeft hoge verwachtingen van haar studenten. We willen dat je het beste uit jezelf haalt, we dagen je daartoe uit met boeiend onderwijs en we staan klaar om je daarbij te begeleiden. Van jou verwachten we dat je hard werkt en zelf verantwoordelijkheid neemt voor je studieloopbaan.

Die opvatting over onderwijs dragen wij graag over op jou, omdat we jou tot leraar opleiden. We willen met ons onderwijs jou het goede voorbeeld geven. Daarom bieden we je een stevige allroundopleiding. Onze afgestudeerden zijn leraren die in staat zijn om een stimulerend pedagogisch klimaat te scheppen, ook voor jonge kinderen. Het zijn leraren die hoge verwachtingen hebben van hun leerlingen. Ze zijn didactisch breed geschoold en op de hoogte van alle actuele ontwikkelingen in onderwijsmethodieken.

Specifieke kenmerken van onze Pabo

Onze Pabo staat in de Haagse binnenstad. Veel van onze studenten gaan werken op basisscholen in Den Haag en andere steden waar leerlingen afkomstig zijn uit verschillende culturen en sociale milieus. Daarom ligt in onze opleiding het accent op het werken als leerkracht in de omgeving van de grote stad. Met een grote diversiteit aan bewoners en een internationaal karakter. Ook besteden we in ons programma veel aandacht aan specifieke problemen van de binnenstadsscholen.

We geloven erin dat leraren een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling van kinderen en hun vorming tot kritische en betrokken mensen die verschillen kunnen overbruggen. Bovendien stimuleren we onze studenten om een periode in het buitenland te studeren of stage te lopen.

Thematisch onderwijs

Binnen het nieuwe programma hebben we ervoor gekozen om samenhangend onderwijs aan de hand van thema’s vorm te geven. Dit betekent dat je elke vijf weken integraal les krijgt rondom een specifiek thema. Voorbeelden van thema's zijn Oriëntatie op beroep, Pedagogisch klimaat en Omgaan met verschillen. De thema’s zijn ontwikkeld in samenwerking met de basisscholen, zodat de theorie naadloos aansluit op de praktijk. Het thema is zo opgebouwd dat je de kennis die je aangeboden krijgt direct in de praktijk kunt brengen tijdens je stage. De laatste en afsluitende week van het thema is een toetsweek.

 

Onderzoekend en ontwerpend leren

Tijdens de opleiding maak je kennis met de werkwijzen van onderzoekend en ontwerpend leren. Hierbij ga je uit van de nieuwsgierigheid, verwondering en creativiteit van kinderen. Je laat ze zelf ontdekken, experimenteren en oplossingen vinden voor problemen of uitdagingen. Deze werkwijze wordt vaak gebruikt bij natuuronderwijs en bij technische vakken, maar kan op veel gebieden worden ingezet.

Persoonlijke Leerlijn

Als leraar neem je je persoonlijkheid mee naar de klas. Je begint je studie met het onderzoeken van jouw normen en waarden, om vervolgens steeds meer sturing te nemen in jouw identiteitsvorming zodat je die kunt inzetten als leraar. Je formuleert zelf opdrachten die je tijdens je stage wil behalen. Dit doe je aan de hand van je persoonlijke ontwikkeling, beroepsontwikkeling, doelen van de thema’s en expertise van jouw stageschool. 

Kennislijn

De kennislijn is er om jouw eigen kennis van de vakken rekenen, taal, wereldoriëntatie en Engels bij te spijkeren. De lessen van de kennislijn worden in jaar 1 en 2 elk semester aangeboden. Dit betekent dat je zelf mag kiezen in welk semester je de lessen volgt en de bijbehorende kennistoetsen maakt. 

Afstuderen

Alle opgedane kennis en vaardigheden komen het laatste jaar van de lerarenopleiding bij elkaar. Afstuderen staat centraal. Je hebt je gespecialiseerd en betrekt alles op die keuze. Heb je altijd al willen weten of scholen voldoende aandacht hebben voor culturele verschillen of welk effect het invoeren van Engelse les heeft op basisschoolkinderen? Dan is dit het moment om dat te onderzoeken. Zo leer je de school als organisatie nog beter kennen en maak je echt deel uit van het schoolteam. Steeds vaker sta je voor de klas. Eerst een paar dagen per week en uiteindelijk fulltime. Ook werk je deels achter de schermen. Tijdens je lio-stage (leraar in opleiding) draai jij zelfstandig een aantal weken de klas. De perfecte voorbereiding op je eerste echte baan. 

Jouw docenten

Gert van der Slikke

Docent Natuur- en Techniek


Pam Straathof

Docent Bewegingsonderwijs


Martine den Engelsen

Docent Wiskunde & Didactiek


Marja Bout

Docent Nederlands


Sleep opzij

Studie in beeld

Sleep opzij

Minors

Je studie samenstellen

De Pabo biedt verschillende minors aan. Tijdens deze minors doe je ook onderzoek. Liever een keuzevak volgen bij een andere opleiding? Ook dat kan.
Dit zijn de minors die worden aangeboden in studiejaar 2020-2021.

Minor Brede Buurtschool

Tijdens deze minor leer je wat een brede buurtschool is. In een brede buurtschool krijgen leerlingen de kans om hun talenten in de volle breedte te ontwikkelen. Voor een brede ontwikkeling is niet alleen de inzet van school nodig, maar ook van de ouders en de omgeving. Je leert alles over brede talentontwikkeling en bezoekt basisscholen om te zien of er samen wordt gewerkt tussen de school, de ouders en de omgeving. Samen met studenten Pedagogiek en Social Work onderzoek je wat een school allemaal voor activiteiten aanbiedt en wat er nog verbeterd kan worden.

Minor Educating Children in an Urban Environment

Volgens onderzoek van Unicef zijn Nederlandse kinderen het gelukkigst vergeleken met kinderen uit andere landen. Tijdens deze minor ga je zelf op onderzoek uit om te ervaren of kinderen in Nederland inderdaad zo gelukkig zijn. Je leert dat welzijn niet alleen bepaald wordt door onderwijs, maar ook door levensstijl en sociale omstandigheden. Denk daarbij aan ongezond ontbijten en een scheiding van ouders. Je vergelijkt en onderzoekt de beste methodes door de exclusieve British School en openbare basisscholen te bezoeken. Een gastdocent uit Zweden vertelt meer over kinderrechten. Jouw onderzoek leidt tot inzichten hoe het welzijn van kinderen hun geluk bepaalt.

Minor ICC

De Intern Cultuur Coördinator (ICC) is onmisbaar om kunst en cultuur een vaste plek te geven in het schoolcurriculum. De ICC’er bemiddelt tussen docenten en directie binnen het primair onderwijs en het culturele aanbod erbuiten. Je bent als ICC’er de schakel, een matchmaker voor het onderwijs en musea, theater, poppodia en buitenschoolse culturele instanties. Tijdens de minor verbreed je onder andere met gastdocenten uit het culturele veld verbreed jij jouw culturele blik. Je bent creatief en je doet in je portfolio verslag met tekeningen, foto’s en/of verhalen. Je laat hierin zien dat jij als cultuurdrager een visie hebt. In het cultuurplan dat je schrijft maak je als cultuuroverdrager de essentie en het belang van kunst en cultuur inzichtelijk binnen het educatiebeleid. Jouw cultuurplan verbindt en verrijkt ons culturele belevingswaarde.

Minor Vakbekwaam Leerkracht Bewegingsonderwijs voor het Primaire Onderwijs

Klimmen, springen, hardlopen, doelspelen, mikken, zwaaien, jongleren, bewegen op muziek, stoeien, balanceren, tikspelen en over de kop gaan. Bij deze minor krijg je een verdieping van de twaalf leerlijnen die nodig zijn voor bewegingsonderwijs op een basisschool. Met de reguliere Pabo-opleiding mag je al beweegonderwijs geven aan de groepen 1 en 2. Sluit je deze minor succesvol af, dan heb je de basis gelegd om een gekwalificeerd gymdocent te worden. Een verdere verdieping is nodig om als bevoegd bewegingsleerkracht ook de groepen 3 tot en met 8 beweegonderwijs te geven. Tijdens de minor leer je bewegingsspelregels ontwikkelen en toe te passen voor elke leeftijd binnen het primaire onderwijs. Creatief en vakkundig bewegingsonderwijs begint bij jou.

Minor Digitale Geletterdheid

De wereld van morgen is digitaal en kinderen moeten worden opgeleid in digitale geletterdheid. Daarbij gaat het niet alleen om digitale vaardigheden zoals het juist omgaan met een laptop, maar ook om het denken binnen een digitale context. Binnenkort is digitale geletterdheid een verplicht onderdeel van het curriculum van de Pabo. Vooruitlopend daarop kunnen huidige Pabo-studenten de minor Digitale Geletterdheid volgen. Met gastcolleges, theoretische en praktische sessies en workshops leer je alles over ICT-basisvaardigheden, computational thinking en mediawijsheid. Je leert onder andere hoe je kinderen wegwijs maakt op internet, hun omgang met fake nieuws, digitaal pesten en advies over verschillende apps die ouders kunnen gebruiken voor bijles. Een of meerdere excursies naar bijvoorbeeld een technologiebedrijf of de bibliotheek maken ook deel uit van deze minor. De toetsing gebeurt vanuit de praktische invalshoek. Zo ontwerp je onder meer lesactiviteiten, schrijf je een artikel voor een onderwijsvakblad en beoordeel je educatieve apps.

Minor Seksualiteit en diversiteit

Seksuele vorming is een verplicht onderdeel van de basisschool. Alle leerkrachten op het basisonderwijs moeten leerlingen wegwijs kunnen maken in seksualiteit en diversiteit. Daarbij gaat het niet alleen om het leren accepteren van alle verschillende seksuele gerichtheden, maar ook om het benaderen van seks op een positieve wijze en het leren herkennen van grensoverschrijdend gedrag. Volg je de minor Seksualiteit en Diversiteit dan ontwikkel je je als sexpert. Op je toekomstige werkplek word jij verantwoordelijk voor het opzetten van een doorlopende leerlijn seksuele vorming en begeleid je andere leerkrachten. Je leert alles over seksuele gezondheid, seksuele ontwikkeling, seksuele vorming, seksuele diversiteit, genderdiversiteit, seksualiteit & cultuur & religie, counseling, effectieve discriminatiebestrijding en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Werkvormen

Colleges, excursies, practica, projecten en toetsen

Als leraar in spe merk je dat lessen beter zijn als je ze interessant aanbiedt. Tijdens je opleiding ondervind je door de variatie aan werkvormen hoe je in je eigen klas aan de slag kunt. Denk hierbij aan werkcolleges, praktijkopdrachten en excursies. Ga op zoek naar de juiste combinatie van eigen vaardigheid en didactiek. Je krijgt activerende lessen en wordt uitgedaagd uit om je grenzen op te zoeken. Stilzitten is er op de Pabo niet bij. Je wordt gestimuleerd om kinderen te helpen om zelf kennis te vergaren. Bijvoorbeeld door ze te leren vragen te stellen, onderzoek te doen en zo tot oplossingen te komen. Zo ontwikkel je je eigen onderzoekende houding en die bij kinderen.

Tijdens je opleiding wordt op verschillende momenten en op verschillende manieren getoetst. Zo worden thema’s meestal afgesloten met een opdracht/verslag, terwijl ‘kennisvakken’ zoals Nederlands, rekenen en geschiedenis meestal schriftelijke (veelal digitale) toetsen zijn. Voor de verschillende stages schrijf je een portfolio. Daarnaast komt er ook iemand bij je in de stageklas kijken ter beoordeling, dit wordt afgesloten met een assessment.

Contact met de opleiding

Vragen over toegangseisen, instromen en studeren bij de PABO Den Haag kun je aan de opleiding mailen.
Je kunt ons ook op Facebook en Instagram vinden.
 

Contact met de student

Hulp tijdens je studie

Studeren doe je niet alleen

Je krijgt hulp bij het studeren. Aan het begin van je voltijdopleiding Pabo maak je kennis met je studieloopbaanbegeleider (SLB’er). Dat is altijd een docent van je opleiding. Je kunt bij hem of haar aankloppen als je vragen hebt. Over je studie, je stages, je resultaten, je carrière en nog veel meer. De SLB’er leidt ook de bijeenkomsten in groepsverband: de leerkringen. Daar wordt gesproken over je studievoortgang, stage-ervaringen en leerpunten. Daarnaast is er tijdens de leerkringen aandacht voor actualiteiten en praktische zaken over de opleiding. Ook fijn: een tweedejaarsstudent helpt je op weg binnen het gebouw én de opleiding.
Heb je behoefte aan extra hulp? Bijvoorbeeld bij een dipje, ziekte, twijfels of iets anders? Dan kun je dat altijd bespreken met je studieloopbaanbegeleider. Verder ben je altijd welkom bij onze psycholoog, vertrouwenspersoon of decaan.

Studiepunten halen

Bindend studieadvies (BSA)

Om je studie na het eerste jaar te kunnen vervolgen, moet je 50 van de 60 studiepunten (EC; European Credits) behalen.. De opleiding kan bovendien bepalen dat je een bepaald vak moet hebben behaald, als onderdeel van de puntennorm. Dit noemen we ook wel een kwalitatieve eis. Heb je aan zowel de puntennorm als de eventueel gestelde kwalitatieve eis voldaan, dan krijg je van de examencommissie aan het einde van je eerste jaar een positief  studieadvies en mag je je opleiding vervolgen.

Behaal je minder dan 50 studiepunten of haal je wel 50 punten maar voldoe je niet aan de eventueel gestelde kwalitatieve eis, dan krijg je een negatief studieadvies en moet je de opleiding verlaten. Daarom wordt dit advies een negatief bindend studieadvies (NBSA) genoemd. 

Persoonlijke omstandigheden kunnen van invloed zijn op je studievoortgang. Denk aan ziekte of het bedrijven van topsport. Het is belangrijk dat je, wanneer dit soort persoonlijke omstandigheden zich voordoen, dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de examencommissie. Die kan hier vervolgens rekening mee houden bij het uitbrengen van het studieadvies.

Lees de volledige regels over het studieadvies in hoofdstuk 7 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van jouw opleiding.

Geïnteresseerd in
Opleiding tot Leraar Basisonderwijs (PABO) - Voltijd?

Meld je aan